มัธยมต่างประเทศ


เรียนมัธยมต่างประเทศ

 


เรียนมัธยมต่างประเทศ

 เรียนต่อโรงเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ ประเทศแรกที่ผู้ปกครองมักจะนึกถึง คือ ประเทศ นิวซีแลนด์  รองลงมาคือ อเมริกา และ แคนาดา   การเรียนโรงเรียนมัธยม ที่นิวซีแลนด์ เป็นอีกทางเลือกที่ดีมาก จากประสบการณ์ที่เคยส่งนักเรียนจบไปหลายรุ่นแล้ว หลักสูตรมัธยมที่นิวซีแลนด์ อยู่ในระดับสากล  และคุณภาพระดับโลก จบแล้วจะเรียนต่อ มหาวิทยาลัย นิวซีแลนด์ต่อเลยก็ได้ หรือ สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย เช่น Oxford University  Harvard University ได้เช่นเดียวกัน   ค่าเรียนโดยเฉลี่ยไม่แพงมากเมื่อเทียบกับเรียนในยุโรป หรือ อเมริกาซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง

 การไปเรียนอยู่ที่ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก นั้นจะ ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ การช่วยเหลือตนเอง วินัยของนักเรียน ให้กล้าพูดมากกว่า  ผู้ปกครองๆ หลายๆ คนอาจมีคำถามเหล่านี้ ครูจะดูแลเอาใจใส่นักเรียนไทยหรือเปล่า จากประสบการณ์ที่แอดมิน เคยมีประสบการณ์ไปอยู่มาหลายครั้ง แต่ละครั้งอยู่ 1 เดือน หรือ นานกว่านั้น พบว่า เด็กนักเรียนไทย เก่งกว่าในด้านทักษะหลายเรื่อง แต่มักไม่ค่อยกล้าแสดงออก เช่นเด็กของนิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา เพราะวัฒนธรรมที่ทำให้ กล้าพูด กล้าคิด กล้าแสดงออก  ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างๆมากของนักเรียนที่ไปเรียน


ทำความรู้จักกับโรงเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ

โรงเรียนมัธยมที่ต่างประเทศ แบ่งประเภทของโรงเรียนออกเป็น 3 ประเภท คล้ายๆ กับประเทศอื่นๆ ก็คือ โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนกึ่งรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนรัฐบาล (Public School)

–  เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ต่างประเทศที่แนะนำมา ด้วยความแข็งแกร่งของหลักสูตร และคุณภาพระดับสากล ได้ผลรับการเรียนที่ตอบโจทย์ในยุคนักเรียนไทยไปเรียน  ค่าเรียนไม่แพงมาก เมื่อเทียบกับเรียนในโรงเรียนปกติ ที่พัก ของโรงเรียนนิวซีแลนด์ หลักๆ มี 2 แบบ คือ พักกับโฮมสเตย์ กับ พักหอพักของโรงเรียนประจำ

โรงเรียนกึ่งรัฐบาล (Public Integrated School)

– โดยส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยองค์กรทางศาสนา  โดยโรงเรียนกึ่งรัฐบาล จะได้รับเงินสนับสนุนของรัฐด้วยเช่นกัน แต่ทางโรงเรียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้วย ส่วนใหญ่แล้ว นักเรียนต่างชาติ จะเลือกเรียนโรงเรียนกึ่งรัฐบาล 

โรงเรียนเอกชน  (Private School)

–  เรียนโรงเรียนเอกชน   โดยส่วนใหญ่  โรงเรียนเอกชนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน แต่ก็จะมีค่าเรียนและ ค่าที่พักที่สูงที่สุดด้วยเช่นกัน  ที่พัก ของโรงเรียนนิวซีแลนด์ หลักๆ มี 2 แบบ คือ พักกับโฮมสเตย์ กับ พักหอพักของโรงเรียนประจำ


มัธยมต่างประเทศ, มัธยมนิวซีแลนด์ ,มัธยมออสเตรเลีย, มัธยมอเมริกา ,มัธยมแคนาดา

ติดต่อเรา

Student Reviews

ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด