หลักสูตร พยาบาล ไอที By Sterling


จบคอร์ส ILAC Higher Education  เข้าเรียนต่อหลักสูตร วิชาชีพได้ทันที

วิทยาลัย Sterling College ที่ดีและเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้  ที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับสายอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน วิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver รัฐ British Columbia เดินทางได้สะดวกสบายด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รายล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง สวนสาธารณะ ร้านค้า และร้านอาหารมากมาย


หลักสูตรด้านวิชาชีพ ไอที พยาบาล

▸ บริหารธุรกิจ 
▸ ไอที  (โปรแกรมเมอร์ และ แอดมินเน็ตเวริค์)
▸ พยาบาล  เตรียมความพร้อมไปสู่อาชีพพยาบาล รายได้ดีมาก 

หลักสูตรเด่น สำหรับนักเรียนไทย

✿  Business Administration Diploma

✿ Post-Graduate Diploma in Business Management

✿ Diploma in Software Development

✿ Diploma in Network Administration
✿ Post-Graduate Certificate in Health Care Practice And Management


✪ หลักสูตร บริหารธุรกิจ   Business Administration Diploma

❒ ระยะเวลาเรียน

▸  48 สัปดาห์

▸  96 สัปดาห์ (with Co-op)


ระยะเวลาเรียน
ค่าใช้จ่าย (CAD)
48 สัปดาห์
$18,335 
96 สัปดาห์
$20,835 

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน

▸   จบ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ

▸   อายุ 19 ปี+ ผ่านการสัมภาษณ์ 

▸   คะแนนสอบ IELTS 6.0  (All band 5.5)

✪ Post-Graduate Diploma in Business Management

❒ ระยะเวลาเรียน

▸ 48 สัปดาห์

▸ 96 สัปดาห์ (with Co-op)

ระยะเวลาเรียน
ค่าใช้จ่าย (CAD)
48 สัปดาห์
 $18,635 
96 สัปดาห์
 $21,135 

 

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน

▸   จบ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ

▸   อายุ 19 ปี+ ผ่านการสัมภาษณ์ 

▸   คะแนนสอบ IELTS 6.0  (All band 5.5)

▸  มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปในด้านการบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


✪ Diploma in Software Development

❒  ระยะเวลาเรียน

▸  2 ปี


ระยะเวลาเรียน ค่าใช้จ่าย (CAD)/ปี
 หลักสูตร 2 ปี $14,500 

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน

▸   จบ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ

▸   อายุ 19 ปี+ ผ่านการสัมภาษณ์ 

▸   คะแนนสอบ IELTS 6.0  (All band 5.5)


✪ Diploma in Network Administration

❒  ระยะเวลาเรียน

▸  2 ปี


ระยะเวลาเรียนค่าใช้จ่าย  CAD ต่อปี
 หลักสูตร 2 ปี$14,500 

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน

▸   จบ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ

▸   อายุ 19 ปี+ ผ่านการสัมภาษณ์ 

▸   คะแนนสอบ IELTS 6.0  (All band 5.5)


✪ Post-Graduate Certificate in Health Care Practice And Management

 ระยะเวลาเรียน  

▸   2 ปี

ค่าใช้จ่าย


ระยะเวลาเรียนค่าใช้จ่าย  CAD ต่อปี
 หลักสูตร 2 ปี$13,500

 >> ดูรายละเอียดหลักสูตร

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน

▸  จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ registered nurse (RN) จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

▸  ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลวิชาชีพ  และ ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย 

▸  มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลอย่างน้อย 1,125 ชั่วโมง  

▸   คะแนนสอบ IELTS 6.5  (All band 6.0)

▸   อายุ 19 ปี + ผ่านการสัมภาษณ์ 

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด