วิทยาลัย Sterling College แคนาดา


จบคอร์ส ILAC Higher Education  เข้าเรียนต่อหลักสูตร วิชาชีพทได้ทันที

วิทยาลัย Sterling College ที่ดีและเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้  ที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับสายอาชีพที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน วิทยาลัยตั้งอยู่ใจกลางเมือง Vancouver รัฐ British Columbia เดินทางได้สะดวกสบายด้วยระบบขนส่งสาธารณะ รายล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง สวนสาธารณะ ร้านค้า และร้านอาหารมากมาย

หลักสูตรด้านวิชาชีพ

▸ บริหารธุรกิจ 
▸ ไอที  (โปรแกรมเมอร์ และ ซอฟแวร์)
▸ พยาบาล  เตรียมความพร้อมไปสู่อาชีพพยาบาล 

หลักสูตรเด่น สำหรับนักเรียนไทย

▸ Business Administration Diploma

▸ Post-Graduate Diploma in Business Management

▸ Diploma in Software Development

▸ Diploma in Network Administration
▸ Post-Graduate Certificate in Health Care Practice And Management


✪ Business Administration Diploma

ระยะเวลาเรียน

▸  48 สัปดาห์

▸  96 สัปดาห์ (with Co-op)

ค่าใช้จ่าย

▸  $18,335 CAD (48 สัปดาห์)

▸  $20,835 CAD (96 สัปดาห์)

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน

▸   จบ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ

▸   อายุ 19 ปี+ ผ่านการสัมภาษณ์ 

▸   คะแนนสอบ IELTS 6.0  (All band 5.5)


✪ Post-Graduate Diploma in Business Management

ระยะเวลาเรียน

▸ 48 สัปดาห์

▸  96 สัปดาห์ (with Co-op)

ค่าใช้จ่าย

▸ $18,635 CAD (48 สัปดาห์)

▸ $21,135 CAD (96 สัปดาห์)

 

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน

▸   จบ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ

▸   อายุ 19 ปี+ ผ่านการสัมภาษณ์ 

▸   คะแนนสอบ IELTS 6.0  (All band 5.5)

▸  มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปในด้านการบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


✪ Diploma in Software Development

ระยะเวลาเรียน

▸  2 ปี

ค่าใช้จ่าย

▸  $14,500 CAD ต่อปี

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน

▸   จบ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ

▸   อายุ 19 ปี+ ผ่านการสัมภาษณ์ 

▸   คะแนนสอบ IELTS 6.0  (All band 5.5)


✪ Diploma in Network Administration

 ระยะเวลาเรียน

▸  2 ปี

ค่าใช้จ่าย

▸  $14,500 CAD ต่อปี

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน

▸   จบ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ

▸   อายุ 19 ปี+ ผ่านการสัมภาษณ์ 

▸   คะแนนสอบ IELTS 6.0  (All band 5.5)


✪ Post-Graduate Certificate in Health Care Practice And Management

ระยะเวลาเรียน  

▸   2 ปี

ค่าใช้จ่าย

▸  $13,500 CAD ต่อปี  >> ดูรายละเอียดหลักสูตร

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน

▸  จบปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ registered nurse (RN) จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

▸  ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลวิชาชีพ  และ ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย 

▸  มีประสบการณ์ทำงานพยาบาลอย่างน้อย 1,125 ชั่วโมง  

▸   คะแนนสอบ IELTS 6.5  (All band 6.0)

▸   อายุ 19 ปี + ผ่านการสัมภาษณ์ 

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด