โรงเรียนภาษา CCEL นิวซีแลนด์ Christchurch


CCEL  โรงเรียนภาษาของนิวซีแลนด์  ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของ University of Canterbury  & UCIC ในไครสต์เชิร์ช  สิ่งนี้ทำให้นักเรียนมีทางเลือกที่ดี  

จุดเด่นเรียนภาษาที่โรงเรียน Christchurch College of Canterbury 

✔ คุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  Category 1

✔ สิ่งอำนวยความสะดวกระดับสากล หลากหลาย 

✔ ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกับ University of Canterbury ไครต์เชิร์ส์ ได้ 

✔ นักเรียน 14-15 คน ต่อห้องเรียน การเรียนการสอนทั่วถึง บรรยากาศการเรียนอบอุ่นที่ไครต์เชิร์ส์

✔ คุณภาพชีวิตยอดเยี่ยม ที่ ไครต์เชิร์ส์

Christchurch College of English 

โรงเรียนสอนภาษาชั้นนำ ผู้ให้บริการภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แห่ง นิวซีแลนด์ University of Canterbury เมืองไครต์เชิร์ส์ ได้รับการรับรองโดย New Zealand Qualifications Authority (NZQA) โดยอยู่ในระดับ Category 1 และเป็นสถาบันที่ขึ้นชืื่อด้านภูมิทัศน์สวยงามติดอันดับ 


เรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ 
Christchurch เมืองที่น่าอยู่ที่สุด ระดับโลก! #เรียนต่อไครต์เชิร์ส์ #CCEL

✔ ไครต์เชิร์สขึ้นชื่อเรื่องสวนสาธารณะ สวนสวยงามมีอยู่มากมาย 

✔ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมกลางแจ้งหลากหลาย 

✔ เมืองที่ทัศนียภาพสวยงามที่สุดในนิวซีแลนด์ 

✔ ทำงานพาร์ทไทม์ได้ 

✔ มีหลักสูตร pathway เพื่อศึกษาต่อที่ University of Canterbury และ UCIC

หลักสูตรที่แนะนำ 

✪ Work & Study  นักเรียนสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยได้ โดยจะต้องมีระยะเวลาลงเรียนประมาณ 4 เดือนขึ้นไป

  ✪ General English 
  หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป เหมาะสำหรับนักเรียนที่อยากพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียน และการสื่อสารที่คล่องแคล่ว  

   ✪ IELTS Exam Preparation courses

   หลักสูตรเพื่อการสอบไอเอล สำหรับนักเรียนที่ต้องการเป็นที่ยอมรับทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ในระดับสากลโดยการสอบวัดระดับภาษาไอเอล หลักสูตรจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนา เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ พร้อมทั้งทักษะด้านการสอบ 

    ✪ English for Academic Purposes 

    EAP 1 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ สำหรับ นักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการดำรงชีวิต เพื่อจุดประสงค์เฉพาะ หรือเพื่อการเตรียมพร้อมในอนาคต เช่น การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 

    EAP2 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการผ่านการพิจารณาด้านภาษาของมหาวิทยาลัย University of Canterbury รวมถึงผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ 

     ✪ CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages)

     หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหหรับผู้ที่ต้องการประกาศณียบัตรการสอนภาษาอังกฤษแก่ผู้พูดภาษาอื่น ซึ่งเป็นวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดย Cambridge University สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษนิดหน่อยหรือไม่มีเลย  


     #StudyChristchurch  #เรียนต่อไครต์เชิร์ส์
     ✪ ทำเลที่ตั้ง  CCEL 

     #เรียนต่อนิวซีแลนด์ #เรียนภาษานิวซีแลนด์     สอบถามข้อมูล

     061-432-4575

     ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
     กรอกรายละเอียด