เรียนและทำงานต่างประเทศ Certificate & Diploma ประเทศอังกฤษ


เรียน จบแล้วทำงาน ประเทศอังกฤษ

เรียนสายอาชีพต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ   

การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร ที่ประเทศอังกฤษ จะเรียกว่า Vocational Courses เปิดสอนใน College of further education ซึ่งการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ จะเน้นภาคปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี การเรียนการสอนจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า หลังจบการศึกษาบางหลักสูตรสามารถเรียนต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษาได้ เมื่อนักเรียนเรียนจบในระดับที่เทียบเท่า GCSE และมีอายุ 16 ปีเต็ม

นักเรียนจะสามารถเลือกเรียนใน College of Further Education โดยวุฒิการศึกษาที่ได้ ตัวอย่างเช่น BTEC Awards, National Vocational Qualification (NVQ), City and Guilds Qualification และ Apprenticeships  หลักสูตร NVQ มี 2 ระดับคือ ระดับ FOUNDATION และ INTERMEDIATE หลักสูตรจะเน้นหนักไปทางการสอนเชิงวิชาการแบบเดิม บางครั้งอาจจะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตร CSE ซึ่งสามารถเรียนต่อในระดับ A-Level ได้

Certificate and Diploma in UK

เรียนสายอาชีพ ประเทศอังกฤษ  เรียนสายอาชีพต่างประเทศ

เรียนสายอาชีพ ประเทศอังกฤษ

ระยะเวลาในการสมัคร
วิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีละ 2 ครั้ง คือ กันยายน และมกราคม แต่ส่วนใหญ่จะรับเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเทอมแรก มีเพียงบางวิทยาลัยที่รับในเทอมที่ 2 คือ มกราคม และเปิดรับเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น 

ค่าเล่าเรียนต่อปี
ค่าเล่าเรียนในแต่ละหลักสูตรจะแตกต่างกันมาก สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่แนะแนว เพื่อแจ้งหลักสูตรที่ต้องการเรียนได้

การทำงานระหว่างเรียน ประเทศอังกฤษ

นักศึกษาสามารถทำงาน Part Time ได้ 20 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

    ตัวอย่าง College of Further Education ในประเทศอังกฤษ

    1. Guildford College

    2. City college Brighton & Hove

ปรึกษาเจ้าหน้าที่แนะแนวของเรา เพื่อสอบถามข้อมูล และประเมินค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติม เรียนสายอาชีพ  
ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 
 Line  : Dreamabroad 

>> เรียน Certificate/ Diploma ออสเตรเลีย
>> เรียน Certificate/ Diploma นิวซีแลนด์
>> เรียน Certificate/ Diploma อังกฤษ
>> เรียน Certificate/ Diploma อเมริกา
>> เรียน Certificate/ Diploma แคนาดา
>> เรียน Certificate/ Diploma สิงคโปร์
>> เรียน Certificate/ Diploma ยุโรป

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด