เรียนและทำงานต่างประเทศ [ Certificate & Diploma ] แคนาดา


เรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ แคนาดา

การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate & Diploma ที่ประเทศแคนาดา มีเปิดสอนทั้งในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันเอกชน ระยะเวลาหลักสูตร และความเข้มข้น จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาขาที่เรียน

เรียนจบแล้วทำงานต่อได้

ตัวอย่างสาขาที่เรียน ในสถาบันต่างๆ ของแคนาดา เช่น 
>> Business
>> Design & Art
>> Technology
>> Tourism and Hospitality, Management
>> Food and Beverage
>> Journalism and Mass Communication
>> Economic
>> Engineering
>> Education
>> Fashion
>> Aviation
>> Health Care 
>> Language

Certificate and Diploma in Canada

เรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ แคนาดา  เรียนและทำงานต่างประเทศ

คุณสมบัติในการสมัครเรียนแคนาดา

>> นักเรียนต้องมีวุฒิ ม. 6 ขั้นต่ำ หรือ นักเรียนที่จบปริญญาตรี สามารถสมัครเรียนในสาขาที่แตกต่างไปจากหลักสูตรที่จบมา (การเลือกสาขา และการเขียนเรียงความ statement of purpose ว่าเราลงเรียนสาขานี้ไปเพื่ออะไร จะมีส่วนช่วยในการพิจารณาวีซ่า)

>> นักเรียนต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL iBT 60 ทั้งนี้แต่ละหลักสูตรก็จะแตกต่างกันออกไป หลักสูตร Certificate 6 เดือน ในสถาบันเอกชน อาจรับที่ IELTS 4.5 หรือสามารถใช้ผลการสอบวัดระดับ online test จากสถาบันเองได้

ระยะเวลาการสมัคร 

วิทยาลัยของรัฐบาล
>> เปิดรับสมัครเข้าเทอมที่ 1 (เดือนกันยายน) ประมาณ 15 กุมภาพันธ์
และ
>> เปิดรับสมัครเข้าเทอมที่ 2 (เดือน มกราคม) ประมาณ 15 กันยายน

สถาบันเอกชน
>> จะมีการเปิดเรียนแตกต่างกันไป และ ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการสั้นกว่า 

เรียนสายอาชีพที่แคนาดา เปิดกี่ครั้ง

การเริ่มปีการศึกษาในมหาวิทยาลัยแคนาดา จะเริ่มในเดือนกันยายนของทุกปี แต่ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาดังนี้

    >> ภาคฤดูใบไม้ร่วง (Fall Term)  ระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม
    >> ภาคฤดูหนาว (Winter Term)  ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน
    >> ภาคฤดูร้อน (Summer Term)  ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม (ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน)

ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีทั้งระบบ 2 และ 3 เทอม
   >>  ระบบ 2 เทอม เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง เดือนพฤษภาคม 
   >>  ระบบ 3 เทอมจะรวมภาคฤดูร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม ไปด้วย แทนที่จะเป็นเทอมซัมเมอร์

ค่าเล่าเรียน เรียนสายอาชีพ ของ แคนาดา

   >> ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ อยู่ที่ 12,000 – 20,000 เหรียญ แคนาดาต่อปี
   >> ค่ากินอยู่โดยประมาณอยู่ที่ปีละ 15,000 – 18,000 เหรียญแคนาดา ต่อปี

ทำงานระหว่างเรียนที่แคนาดา

   >> การทำงานระหว่างเรียน ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักเรียนสมัคร หากเป็นหลักสูตรที่มีการฝึกงาน Co-op program ก็จะสามารถทำงานได้ 20 ชั่งโมงต่อสัปดาห์ ระหว่างเรียน และฝึกงานได้ Full time ในช่วงที่ต้องฝึก
   >> การทำงานนอกสถาบันการศึกษา นักเรียนต้องมี Study Permit
   >> การทำงานหลังจบการศึกษา : ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่จบการศึกษา

ตัวอย่างวิทยาลัยที่แคนาดา

    1. Douglas College
    2. Langara College
    3. Columbia College
    4. Greystone College
    5. Humber College

สอบถามเพิ่มเติม เรียนสายอาชีพ ที่แคนาดา
ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 
 Line  : Dreamabroad 

>> เรียน Certificate/ Diploma ออสเตรเลีย
>> เรียน Certificate/ Diploma นิวซีแลนด์
>> เรียน Certificate/ Diploma อังกฤษ
>> เรียน Certificate/ Diploma อเมริกา
>> เรียน Certificate/ Diploma แคนาดา
>> เรียน Certificate/ Diploma สิงคโปร์
>> เรียน Certificate/ Diploma ยุโรป

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด