นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ยุโรป High School Exchange

✪ ซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมที่ต่างประเทศ อ่านต่อ

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
F1 Academic Exchange รับประกันได้โฮส 100% 

✪ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว สมัครเลย! ดูรูปเพิ่มเติม 

✪ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และ อีกหลายประเทศที่ยุโรป [ คลิก! ]

ค่าใช้จ่ายโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ?

ค่าโครงการ บาท / ปี 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 4 -7 แสนบาท 
*** ค่าใช้จ่ายนี้คือค่าใช้จ่าย 1 ปีการศึกษา (ขึ้นอยู่กับประเทศที่เลือกเดินทาง)

ทักมาคุยกัน
@Dreamabroad
061 432 4575

✪ 2024-2025 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาต่างประเทศ High School Exchange และ Study Abroad Program
▸ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนในประเทศปลายทาง ได้แก่ อเมริกา เยอรมนี และ ยุโรป นักเรียนต้องตั้งใจเรียนเพื่อให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
▸ นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
▸ นักเรียนจะสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ แนวทางในการ ประโยชน์ในการทำงาน
▸ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีของประชากรโลก การเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน น้องๆจะต้องผ่านการสอบคัดเลือก และ มีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรปลายทางต้องการ
▸ คลิกดูรายละเอียดที่ ❯❯  ดูโปสเตอร์


อยากส่งลูกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา หรือ ยุโรป

Dream Abroad 
 061 432 4575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad


❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมนี
❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป

❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา
❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์
❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย
❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ

ระยะเวลาโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยน"
▸ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแบบ Academic Year Program ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
▸ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน)

สมัครได้แล้ว เดินทางช่วงไหน ?
▸ นักเรียนจะเดินทางประมาณช่วงเดือน สิงหาคม/กันยายน ของทุกปี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร "นักเรียนแลกเปลี่ยน"
✔ สถานะภาพเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มีอายุระหว่าง 14 -17 ปี
      ▸ อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง 
✔ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 ม.4 ม.5
✔ ผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
✔ ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาหลักของหลักสูตรค่อนข้างดี 
     ▸ เกรดวิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาหลักพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 
✔ นักเรียนมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
✔ นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องห้าม
✔ ค่าโครงการรวม ค่าเทอม + ค่าที่พัก
✔ คลิกดูรายละเอียดที่ ❯❯ โปสเตอร์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน #เรียนมัธยมต่างประเทศ
 นักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าโครงการ (บาท/ปี) 
อเมริกา
เริ่มเรียน ส.ค. 
เริ่มที่ 7-8 แสนบาท

แคนาดา 
เริ่มเรียน ส.ค. 

เริ่มที่ 6-7  แสนบาท

เยอรมนี
อิตาลี
ฝรั่งเศส *

เริ่มที่ 4-5 แสนบาท

*** เริ่มเรียน ส.ค. - ก.ย. ขึ้นอยู่กับประเทศ
▸ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายด้านบน *ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และตั๋วเครื่องบิ
▸ สมัครสอบได้ทุกวันทำการส่งเอกสารทางอีเมล [email protected]
▸ นักเรียนแลกเปลี่ยนปี 2567-2568 เปิดรับสมัครวันนี้ เดินทางปีการศึกษาหน้า
สนใจสมัครทักไลน์ @Dreamabroad คลิก << 

กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบ  - นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
Form ลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
① ขอใบสมัคร "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ" ทักมาคุยกันได้ คลิกดูที่ ❯❯ โปสเตอร์
② ชำระเงินค่าสมัครสอบ 250 บาท โดยโอนเงินค่าสมัครสอบและส่งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอีเมล์ Email : [email protected]
③ สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ
ตามวัน – เวลาที่กำหนด (หรือขอสอบแบบออนไลน์)
④ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ รายงานตัวเพื่อขอรับใบสมัครนานาชาติและเอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ และเซ็นสัญญา "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ "

⑤ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกลงเรียนหลักสูตรภาษาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามที่ "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ" ประเทศปลายทางกำหนด

✔ เมื่อคัดเลือกผ่านแล้ว 
นักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมตัวต่างๆ ในการเดินทาง และใช้ชีวิตในต่างประเทศ * กำหนดการเดินทางไปเข้าร่วม  "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ " ประมาณ สิงหาคม - กันยายน ซึ่งจะนัดหมายได้เมื่อนักเรียนได้รับการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์แล้ว การเดินทางจะเดินทางตรงไปยังเมืองปลายทาง หรือเข้า ปฐมนิเทศในต่างประเทศแล้วแต่กรณี และเวลาที่เหมาะสม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการ Cultural Exchange, Academic Exchange และ Study Abroad Program ที่ต่างประเทศ มีประเทศใดให้เลือกได้บ้าง ?
▸ อเมริกา
▸ เยอรมนี
▸ แคนาดา
▸ นิวซีแลนด์
▸ ออสเตรเลีย
▸ อังกฤษ

ฝั่งยุโรป
▸ ฝรั่งเศส, อิตาลี, สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ค ฟินแลนด์

นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
061 432 4575
Line : Dreamabroad
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ,นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ ,นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา, High School Exchange

** จากรูปเป็น ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนของน้องรมณ 

นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา #นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ #นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา #นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ

#นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
#นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์
#นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา
#นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ
#นักเรียนแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย 
#HighSchoolExchange 

ซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมที่นิวซีแลนด์ อ่านต่อ

ปิดเทอมเล็ก ไปนิวซีแลนด์กัน!!    
จองด่วน ! ก่อนปิดกรุ๊ป เดินทางช่วงปิดเทอม << อ่านต่อคลิก

 สนใจเข้าร่วมโครงการ
นักเรียนแลกเปลี่ยน
 ทักมาคุยกัน 
061 432 4575
 LINE ID : @Dreamabroad

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด