นักเรียนแลกเปลี่ยน High School Exchange

 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
อเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และ อีกหลายประเทศที่ยุโรป [ คลิก ]
✪ เปิดรับสมัครแล้ว สมัครด่วน  วันนี้ ▸ กรอกใบสมัคร 


โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษา

▸  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้เข้าเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนในประเทศปลายทาง เช่น อเมริกา เยอรมนี และ ยุโรป และต้องตั้งใจเรียน เพื่อให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
▸  นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
▸  นักเรียนจะสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การอยู่อาศัยในต่างประเทศ กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา หรือเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อๆไป
▸  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีของประชากรโลก การเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน น้องๆจะต้อง ผ่านการสอบคัดเลือก และ มีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรปลายทางต้องการ   
▸ ดูโปสเตอร์  << คลิก 

อยากส่งลูกเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ

Dream Abroad 
โทร 061 4324575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad
 
นักเรียนแลกเปลี่ยน นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา  เยอรมัน ยุโรป
✔  นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
✔  นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมนี
✔  นักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป 

✔  นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา
✔  นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ 
✔  นักเรียนแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย
✔  นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ

ระยะเวลาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

▸ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน  แบบ Academic Year Program  1 ปีการศึกษา (ระยะเวลา 10 เดือน)
▸ นักเรียนจะออกเดินทาง ช่วงเดือน สิงหาคม/กันยายน ของทุกปี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

✔  นักเรียนแลกเปลี่ยน มีอายุระหว่าง 14 -17 ปี
(อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี / และไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทางในปีถัดไป)
✔ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3  ม.4 หรือ ม.5
✔  ผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
✔  มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาหลักค่อนข้างดี 
(เกรดวิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาหลักพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50)
✔  มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
✔  มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องห้าม 

✔  ค่าโครงการเริ่มต้นที่ 3.8 แสนบาทต่อปี
✔  มีทุนส่วนลดค่าโครงการ 20,000 - 50,000 บาท

*  นักเรียนแลกเปลี่ยน ปี 2564-65 เปิดรับสมัครแล้ว  ▸ดู ข้อมูลสรุปย่อ...ล่าสุด
** สมัครสอบได้ทุกวันทำการ ส่งเอกสารทางอีเมล info@dreamabroad.co.th   

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
 นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
 Form ลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

(เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายน เป็นต้นไป)

1. ขอใบสมัคร "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ" จากเจ้าหน้าที่ Dream Abroad 

2. ชำระเงินค่าสมัครสอบภาษาอังกฤษ 200 บาท โดยโอนเงินค่าสมัครสอบและส่งหลักฐานการโอนเงินได้ทาง Email : info@dreamabroad.co.th
3. สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ตามวัน – เวลาที่กำหนด (หรือขอสอบแบบออนไลน์)
4. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ รายงานตัวเพื่อขอรับใบสมัครนานาชาติและเอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ และเซ็นสัญญา  "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ "
5. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ลงเรียนหลักสูตรภาษาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามที่  "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ" ประเทศปลายทาง กำหนด
6. นักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมตัวต่างๆ ในการเดินทาง และใช้ชีวิตในต่างประเทศ

* กำหนดการเดินทางไปเข้าร่วม  "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ " ประมาณเดือน สิงหาคม/กันยายน ซึ่งจะนัดหมายได้เมื่อนักเรียนได้รับการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์แล้ว การเดินทางจะเดินทางตรงไปยังเมืองปลายทาง หรือเข้า ปฐมนิเทศในต่างประเทศแล้วแต่กรณี และเวลาที่เหมาะสม

ค่าใช้จ่ายโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน 

ค่าโครงการเริ่มต้นที่ 380,000 บาท ต่อ 1 ปีการศึกษา (ขึ้นอยู่กับประเทศ) 

ประเทศปลายทางของ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

▸ อเมริกา
▸ เยอรมนี
▸ ยุโรป (ฝรั่งเศส, อิตาลี, สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ค, ฟินแลนด์)
▸ แคนาดา
▸ นิวซีแลนด์
▸ ออสเตรเลีย
▸ อังกฤษ
 นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
  061 432 4575
  Line  : Dreamabroad 
 
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ,นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ ,นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา, High School Exchange
 
จากรูปเป็น ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนของน้องรมณ
 
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา  #นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ #นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา  #นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ

#นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา  #นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ #นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา  #นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ #นักเรียนแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย #HighSchoolExchange 

สนใจ เข้าร่วมโครงการ กรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
  Dream Abroad โทร 061 4324575 
 Line  : Dreamabroad 
 

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด