นักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ยุโรป
High School Exchange

✪ ซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมที่ต่างประเทศ อ่านต่อ


 ✪ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา F1 Academic Exchange รับประกันได้โฮส 100% 

▸ คลิก อ่านข้อมูล 
 ดูรูปเพิ่มเติม 

✪ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว สมัครเลย!
✪ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส และ อีกหลายประเทศที่ยุโรป [ คลิก! ]

ค่าใช้จ่ายโครงการ นักเรียนแลกเปลี่ยน ?

ค่าโครงการ บาท / ปี 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 4 -7 แสนบาท 

 ค่าใช้จ่ายนี้ คือค่าใช้จ่าย 1 ปีการศึกษา (ขึ้นอยู่กับประเทศที่เลือกเดินทาง) 

ทักมาคุยกัน
@Dreamabroad
061 4324575

✪ 2024-25  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา ต่างประเทศ High School Exchange และ Study Abroad Program

▸ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าเรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนในประเทศปลายทาง ได้แก่ อเมริกา เยอรมนี และ ยุโรป นักเรียนต้องตั้งใจเรียน เพื่อให้ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
▸ นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งของโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
▸ นักเรียนจะสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ แนวทางในการ ประโยชน์ในการทำงาน
▸ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีของประชากรโลก การเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน น้องๆจะต้อง ผ่านการสอบคัดเลือก และ มีคุณสมบัติตรงกับที่องค์กรปลายทางต้องการ
▸ คลิกดูรายละเอียดที่ ❯❯  ดูโปสเตอร์

อยากส่งลูกเป็น นักเรียนแลกเปลี่ยน ต่างประเทศ
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา หรือ ยุโรป
Dream Abroad 
 061 4324575 

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนเยอรมนี
❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนยุโรป

❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา
❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์
❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย
❯❯ นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ

ระยะเวลาโครงการ "นักเรียนแลกเปลี่ยน "

▸ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน แบบ Academic Year Program ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
▸ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน)

สมัครได้แล้ว เดินทางช่วงไหน ?
▸ นักเรียนจะเดินทาง ประมาณช่วงเดือน สิงหาคม/กันยายน ของทุกปี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร "นักเรียนแลกเปลี่ยน"

✔ สถานะภาพเป็นนักเรียนของ โรงเรียน ที่มีอายุระหว่าง 14 -17 ปี
    ▸  อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ก่อนการเดินทาง 
✔ กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 ม.4 ม.5
✔ ผลการเรียนเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50
✔ ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาหลักของหลักสูตรค่อนข้างดี 
    ▸ เกรดวิชาภาษาอังกฤษ และ วิชาหลักพื้นฐาน 3 ปีย้อนหลัง ไม่ต่ำกว่า 2.50 
✔ นักเรียนมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ และปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
✔ นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ต้องห้าม
✔ ค่าโครงการ รวม ค่าเทอม + ค่าที่พัก
✔ คลิกดูรายละเอียดที่ ❯❯ โปสเตอร์

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน #เรียนมัธยมต่างประเทศ
 นักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าโครงการ (บาท/ ปี) 
อเมริกา
เริ่มเรียน ส.ค. 
เริ่มที่ 7-8 แสนบาท

แคนาดา 
เริ่มเรียน ส.ค. 

เริ่มที่ 6-7  แสนบาท

เยอรมนี
อิตาลี
ฝรั่งเศส *

เริ่มที่ 4-5 แสนบาท

*เริ่มเรียน ส.ค. - ก.ย. ขึ้นอยู่กับประเทศ
▸โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าใช้จ่ายด้านบน *ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว และตั๋วเครื่องบิ
▸สมัครสอบได้ทุกวันทำการ ส่งเอกสารทางอีเมล [email protected]
▸นักเรียนแลกเปลี่ยน ปี 2567-2568 เปิดรับสมัครวันนี้ เดินทางปีการศึกษาหน้า

 สนใจสมัคร ทักไลน์ @Dreamabroad คลิก << 


กรอกแบบฟอร์มสมัครสอบ  -นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

Form ลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
① . ขอใบสมัคร "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ" ทักมาคุยกัน
คลิกดู ที่ ❯❯ โปสเตอร์

②. ชำระเงินค่าสมัครสอบ  250 บาท
 โดยโอนเงินค่าสมัครสอบและส่งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอีเมล์
 Email : [email protected]

③ สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษ
ตามวัน – เวลาที่กำหนด (หรือ ขอสอบแบบออนไลน์)

④ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ รายงานตัวเพื่อขอรับใบสมัครนานาชาติและเอกสารประกอบอื่นๆ พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ และเซ็นสัญญา "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ "

⑤ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ลงเรียนหลักสูตรภาษาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ตามที่ "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ" ประเทศปลายทาง กำหนด

✔ เมื่อคัดเลือก ผ่านแล้ว 
นักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับตัว การเข้าสังคม ตลอดจนการเตรียมตัวต่างๆ ในการเดินทาง และใช้ชีวิตในต่างประเทศ

* กำหนดการเดินทางไปเข้าร่วม  "โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ " ประมาณ สิงหาคม - กันยายน ซึ่งจะนัดหมายได้เมื่อนักเรียนได้รับการจัดสรรครอบครัวและโรงเรียนอุปถัมภ์แล้ว การเดินทางจะเดินทางตรงไปยังเมืองปลายทาง หรือเข้า ปฐมนิเทศในต่างประเทศแล้วแต่กรณี และเวลาที่เหมาะสม

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

โครงการ Cultural Exchange, Academic Exchange และ Study Abroad Program ที่ต่างประเทศ มีประเทศใดให้เลือกได้บ้าง ?

▸ อเมริกา
▸ เยอรมนี
▸ แคนาดา
▸ นิวซีแลนด์
▸ ออสเตรเลีย
▸ อังกฤษ
ฝั่งยุโรป
▸ฝรั่งเศส, อิตาลี, สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ค ฟินแลนด์
นักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
061 432 4575
Line :  Dreamabroad
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา ,นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ ,นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา, High School Exchange
จากรูปเป็น ประสบการณ์การแลกเปลี่ยนของน้องรมณ 
นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา #นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์ #นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา #นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ
#นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
#นักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์
#นักเรียนแลกเปลี่ยนแคนาดา
#นักเรียนแลกเปลี่ยนอังกฤษ
#นักเรียนแลกเปลี่ยนออสเตรเลีย 
#HighSchoolExchange 

✪ ซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมที่นิวซีแลนด์  อ่านต่อ

ปิดเทอมเล็ก  ไปนิวซีแลนด์   
จองด่วน ! ก่อนปิดกรุ๊ป  เดินทางช่วงปิดเทอม << อ่านต่อคลิก

 สนใจ เข้าร่วมโครงการ
นักเรียนแลกเปลี่ยน
 ทักมาคุยกัน 
061 4324575
 LINE ID : @Dreamabroad

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด