เรียนต่อนิวซีแลนด์  
Study English in New Zealand

ข้อมูลเรียนต่อนิวซีแลนด์ ล่าสุด

✪  นิวซีแลนด์เปิดรับนักเรียนต่างชาติลอตแรก 5,000 คน ให้สิทธิคนไทยบินไปเรียนภาษาได้ ทั้งนักเรียนและ นักศึกษา สิทธิพิเศษ ผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนทำงานนอกเวลาได้ 20 ชั่วโมง

✪   Education New Zealand : ENZ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย แจ้งว่า นิวซีแลนด์ได้เปิดรับนักเรียนต่างชาติลอตแรกแล้ว  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนต่างชาติได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั่วโลก

หลักสูตรยอดนิยม 
▸ หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
▸ หลักสูตรมัธยมปลาย มัธยมต้น 
▸ หลักสูตรปริญญา ตรี 
▸ หลักสูตรปริญญา โท  
▸ หลักสูตรปริญญา เอก
▸ หลักสูตรพิเศษ
มหาวิทยาลัยโอทาโก ร่วมกับ ราชมงคลธัญบุรี เปิดหลักสูตร Joint program 
เรียนที่ไทย 1ปีจบแล้วไปต่อนิวซีแลนด์
   


คอร์สภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์  อยากไปเมืองไหน ลองมาศึกษาดูกันไว้ก่อน
▸ คอร์สเรียนระยะสั้น  3-6 เดือน หรือ ระยะยาว 10 เดือน
▸ โรงเรียน แจกทุนส่วนลด เมื่อเปิด ประเทศ
ข้อมูลนิวซีแลนด์ 
▸ คอร์สเรียนหลักสูตร ปริญญา  ที่ Auckland Institute of Studies (AIS)   พร้อมทุน!! >> อ่าน
▸ ประเทศเปิดเมื่อไหร่ พร้อมเดินทางทันที สอบถามข้อมูลไว้ก่อนจะดีกว่า
* เงื่อนไขเป็นไปตามโรงเรียนกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทักมาเลย

เรียนภาษานิวซีแลนด์
Dream Abroad 
 061 4324575 

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

อยากเรียนต่อนิวซีแลนด์

>> School list  โรงเรียนนิวซีแลนด์คุณภาพดี
>> หลักสูตร เรียนและทำงาน นิวซีแลนด์
>> โปรโมชั่นเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์  
>> หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
>> หลักสูตรปริญญาตรี 
>> หลักสูตรปริญญาโท

คอร์สภาษาอังกฤษ ดูโปรโมชั่น ล่าสุดของแต่ละสถาบัน


เรียนต่อนิวซีแลนด์ หลักสูตรภาษา  

นิวซีแลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่สวยที่สุดในโลก ด้วยความที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ คุณภาพการศึกษาดีระดับโลก  โรงเรียน  และ มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ มีคุณภาพดี ติดอันดับโลกหลายแห่ง การเลือกมาเรียน ที่ประเทศนิวซีแลนด์ ถือเป็นการเรียนในระบบการศึกษาแบบอังกฤษ ชาวนิวซีแลนด์ ผู้คนท้องถิ่นที่เป็นมิตร สภาพอากาศ  รวมถึงยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ได้ค้นหา น้องๆจะพบกับนักเรียนจากทั่วทุกมุมโลกที่มาชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม และมาเล่นกิจกรรมกลางแจ้งอีกมากมาย

Dream Abroad 
  061 4324575 

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

หลักสูตรเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์  ภาษาอังกฤษทั่วไป (General English)  ที่นิวซีแลนด์

วัตถุประสงค์: เพื่อปรับปรุงความสามารถทั่วไปเพื่อให้สามารถเข้าถึงหลักสูตรคอร์สภาษาอังกฤษ  ระดับที่สูงขึ้นได้ เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนสำหรับการเดินทางหรือการทำงานอิสระ ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรมุ่งเน้นในเรื่องทักษะการสื่อสารโดยให้ความสำคัญกับการพูดและการฟัง  ทำงานได้ระหว่างเรียน


เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
(Academic English) ที่นิวซีแลนด์ 

วัตถุประสงค์: นักเรียนต้องการศึกษาต่อในโรงเรียน วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์  หลักสูตรจะเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย การศึกษาขั้นสูง และ สถาบันฝึกอบรมวิชาชีพที่สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ ▸อยากทำงานได้ระหว่างเรียน

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์  ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน (English for Specific Purpose) ที่นิวซีแลนด์

วัตถุประสงค์: นักเรียนต้องการที่จะเรียนรู้การพูดและเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับบริบทที่เฉพาะเจาะจงหลักสูตรมุ่งเน้นการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง เช่น บริหารธุรกิจ ธุรกิจการบิน  การโรงแรม การท่องเที่ยว ที่ นิวซีแลนด์


เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์  ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ (Test Preparation) ที่นิวซีแลนด์

วัตถุประสงค์: นักเรียนต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น คอร์สภาษาอังกฤษ  IELTS, TOEFL, TOEIC หรือ Cambridge  หลักสูตรเหล่านี้จะเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ เน้นการฝึกทำข้อสอบ


เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์  ภาษาอังกฤษเพื่อการสอน
(English for Teaching) ที่นิวซีแลนด์

วัตถุประสงค์: นักเรียนต้องการกลับไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศของตัวเอง เช่นหลักสูตร TESOL


เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษานิวซีแลนด์ เรียนนิวซีแลนด์   ภาษาอังกฤษและทัศนศึกษา (Holiday English) ที่นิวซีแลนด์
วัตถุประสงค์: นักเรียนต้องการท่องเที่ยว พร้อมเรียนภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลาสั้น ๆ 1-2 เดือน หลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานระหว่างวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปกับกิจกรรม  เช่น คอร์สภาษาอังกฤษ  +ด้านกีฬา คอร์สภาษาอังกฤษ + ท่องเที่ยว คอร์สภาษาอังกฤษ  + ชมเมืองและวัฒนธรรม 

โรงเรียนภาษานิวซีแลนด์ (แนะนำ)    

No.School NameCity
1English language SchoolMany City
2Auckland Institute of Studies (AIS)Auckland
3Language International (LI)Auckland
4The Campbell InstituteAuckland, Wellington
5EC English (Embassy English เดิม)Auckland
6NZLCAuckland, Wellington
7Worldwide School of EnglishAuckland
8SLCE (Southern Lake)Queenstown
9CCEL
 Christchurch

หลักสูตร ปริญญาตรี  และ หลักสูตร ปริญญาโท

 อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์  ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท แต่ผลภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์   ปรึกษาเลย  
 มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ของรัฐบาล มี 8 แห่ง ดังนี้    

No. มหาวิทยาลัยCity
1The University of Auckland ✪Auckland
2Auckland University of Technology  ✪Auckland
3 University of Otago ✪Otago 
4 Victoria University of Wellington  Wellington
5 University of Canterbury Canterbury
6 Massey University  Wellington
7 University of Waikato  Waikato 
8Lincoln University   Canterbury
 

  อยากไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ 

  อยากไปเรียน โรงเรียนมัธยมปลาย-ต้นที่นิวซีแลนด์ ปรึกษาเลย  

ผู้ปกครองที่สนใจ ส่งลูกหลานไปเรียน สอบถามเพิ่มเติมได้ โดยเฉพาะโรงเรียน ที่ไม่ได้อยู่ในตาราง

 #เรียนต่อนิวซีแลนด์  #เรียนภาษานิวซีแลนด์  #โปรโมชั่นเรียนภาษานิวซีแลนด์  #เรียนมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ #เรียนมัธยมนิวซีแลนด์

 

เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนภาษานิวซีแลนด์


เรียนต่อนิวซีแลนด์
Dream Abroad
โทร 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์

▸ อ่านต่อ สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด