เรียนและทำงานอเมริกา

วีซ่านักเรียนอเมริกา

นักเรียนที่สมัครไปเรียนที่ประเทศอเมริกาแบบ Full time student โดยทั่วไปจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภท F1 student visa (หรือ J1 สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน หรือนักเรียนทุน) โดยระยะเวลาวีซ่าที่ได้ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่สมัคร โดยทั่วไป ถ้าสถานทูตมั่นใจว่าน้องๆเป็นนักเรียนที่ตั้งใจไปเรียนระยะยาว น้องๆมีสิทธิจะได้วีซ่า F1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ วีซ่าที่น้องๆถืออยู่ จะต้องมีเอกสาร I20 หรือเอกสารรับรองจากทางสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปด้วย โดยเมื่อจบหลักสูตรที่ 1 น้องๆมีเวลา 60 วัน ในการที่จะเตรียมตัวกลับประเทศไทย หรือลงเรียนคอร์สใหม่ เพื่อให้ได้ I20 อันใหม่ ที่สามารถทำให้น้องอยู่เรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาได้
โดยทั่วไป นักเรียนที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ จะไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ นักเรียนที่สามารถ เรียนและทำงานที่อเมริกา จะต้องลงเรียนในหลักสูตรตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ที่เป็นหลักสูตร Certificate, Associate Degree, ปริญญาตรี โท หรือเอก

สงสัย อยากทราบราคา และรายละเอียด  
  Dream Abroad โทร 061 4324575 
  Line  : Dreamabroad 

อยากไปเรียนและทำงานอเมริกา

การทำงานในประเทศอเมริกา สำหรับ F1 student visa


1. การทำงานในสถานศึกษา (work on campus) ที่อเมริกา 

นักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย อเมริกา หรือโรงเรียนที่เราเรียนได้ ในตำแหน่งต่างๆที่เปิดรับ โดยจะมีกำหนด ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ โดยจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงตามกฎหมายของแต่ละรัฐนั้นๆ ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าเราทำงานในหอพักของ มหาวิทยาลัย ที่เราเรียนซึ่ง มหาวิทยาลัยนี้อยู่ใน รัฐฟลอริดา เราก็จะได้ค่าจ้างขั้นต่ำ $8.56/ชั่วโมง โดยสามารถทำงานได้ทั้งหมด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

2. การทำงานนอกสถานศึกษา ที่ อเมริกา 

  a. การทำงานนอกสถานศึกษา OPT (work off campus - OPT) 
การทำงานนอกสถานศึกษาประเภท OPT (Optional Practical Training) ที่ อเมริกา  หรือ เรียกง่ายๆว่าการฝึกงานนั่นเอง OPT เป็นโปรแกรมที่เกิดขึ้นเพื่อให้นักเรียน หรือนักศึกษานั้น สามารถฝึกงานได้หลังจากเรียนจบ เช่น หลังจาก เราเรียนจบ อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ที่สหรัฐอเมริกา เราสามารถยื่นเรื่องของฝึกงานได้ เป็นเวลาประมาณ 10 เดือน โดย การฝึกงานนั้น จะเป็นแบบ อาสาสมัครไม่มีค่าจ้าง หรือแบบมีค่าจ้างก็ได้

  b. การทำงานนอกสถานศึกษา CPT (work off campus - CPT) 
การทำงานนอกสถานศึกษาประเภท CPT (Curricular Practical Training) หรือการฝึกงานในขณะที่กำลังศึกษาอยู่นั่นเอง โดย CPT จะเป็นการทำงานโดยมีข้อกำหนดและขั้นตอนการขอคล้ายๆกับ OPT เพียงแต่จะแบ่งออกเป็น Full Time (มากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) หรือ Part Time (น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) โดยสามารถเป็นงานที่ได้รับ หรือไม่ได้รับค่าจ้างก็ได้
โดยถ้าเราเลือก Full Time CPT เราจะไม่สามารถ ใช้สิทธิ์ฝึกงานหลังจบการศึกษา หรือ OPT ได้ แต่ถ้าเราเลือก Part Time หรือ น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรายังสามารถที่จะใช้สิทธิ OPT ได้หลังจบการศึกษา 


#เรียนและทำงานอเมริกา #Study and Work in USA

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด