ปริญญาตรีอเมริกา มหาวิทยาลัยที่ใช่ เมืองที่ใจรัก


เรียนต่ออเมริกา

Bachelor's Degree in USA

ด่วน ! ทุนเรียน ปริญญาตรีอเมริกา
ทุนเรียนสูงสุด $5000 ( มูลค่า 1.5แสน)San Francisco State University
▸ สาขาเด่น บริหารฯ วิศวกรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การศึกษา 
▸ หลักสูตร 4 ปี สมัครภายใน May 2022 
▸ เริ่มเรียน Aug 2022 intake เท่านั้น  ◆  Read more....

ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายสาขาวิชาให้นักศึกษาชาวต่างชาติเลือก นักศึกษาจะต้องตัดสินใจเลือกตั้งแต่ประเภทของสถาบัน หลักสูตรวิชาเรียน และสถานที่ตั้งของสถาบัน ซึ่งมีตัวเลือกให้เลือกอย่างมากมาย เพราะ อเมริกาประกอบด้วย 50 รัฐ ที่มีมหาวิทยาลัยมากกว่า 2000 แห่ง และ สถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับโลก 
ปริญญาตรีอเมริกา    

การศึกษาในระดับ ปริญญาตรีที่อเมริกา UNDERGRADUATE  มีหลักสูตรให้เลือกคณะ/สาขา มากมาย ทั้งนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ระบบการศึกษาขั้นสูงของประเทศสหรัฐอเมริกามีความยืดหยุ่นสูง
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาเฉพาะในระหว่างทำการศึกษาได้ ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ บ่อยครั้งที่นักศึกษาชาวอเมริกันจะเปลี่ยนใจไปศึกษาสาขาวิชาอื่นที่ชอบมากกว่า
แต่ว่าผลของการเปลี่ยนสาขาวิชาในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ก็คือ นักศึกษาอาจจะต้องลงเรียนวิชาอื่นเพิ่มเติมซึ่งจะทำให้เสียเวลามากขึ้น นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากประเทศไทย สามารถสมัครเรียนชั้นปีที่ 1 โดยเตรียมผลการเรียนให้อยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 80 หรือ IELTS 6.0 และคะแนน SAT

ระยะเวลาหลักสูตร อเมริกา
>> หลักสูตรปริญญาตรีที่อเมริกา ใช้เวลาเรียน 4 ปี เหมือนที่เมืองไทย  ▸ ค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาในการสมัคร มหาวิทยาลัยที่ อเมริกา
>> การสมัครเรียนปริญญาตรีที่อเมริกา ใช้เวลาค่อนข้างนาน นักศึกษาต้องตรวจดู Application Deadline ของมหาวิทยาลัยที่จะสมัครเรียนล่วงหน้า 1 ปี เพื่อวางแผนการสอบ และส่งเอกสารที่ได้รับการรับรอง ไปยังมหาวิทยาปลายทางให้ทันก่อนหมดเขต

ปีการศึกษาของอเมริกา
ปฏิทินการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเริ่มในเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายนและดำเนินการเรียนการสอนต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน
▸ Fall Term :   สิงหาคมหรือกันยายน – มกราคม
▸  Spring Term: มกราคม – พฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายน

ทุนเรียนต่อปริญญาตรี อเมริกา


▸  นักศึกษาใหม่ส่วนมากจะเริ่มต้นการศึกษาในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (Fall Term) ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติในการเริ่มต้น เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้น และอากาศเย็นสบาย ไม่หนาว
▸  เริ่มเทอมใหม่ นักศึกษาทุกคนกำลังเริ่มต้นการศึกษาใหม่เหมือนกันหมด และกำลังปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการเรียน และเพื่อนๆ ▸ 1 ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยส่วนใหญ่ประกอบด้วย 2 เทอม เรียกว่า ระบบ Semesters (สถาบันบางแห่งมี 3 เทอมต่อหนึ่งปีการศึกษาซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า ระบบ trimester)
▸ นอกจากนี้ บางแห่งได้รวมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนที่เป็นหลักสูตรวิชาเลือกไว้ด้วยกันจึงแบ่ง 1 ปีการศึกษาออกเป็น 4 เทอม จะพบได้ใน community college บางแห่ง

เรียนต่ออเมริกา  ค่าใช้จ่าย 

เรียนปริญญาตรีอเมริกา ค่าใช้จ่าย

ค่าเล่าเรียนต่อปีที่อเมริกา มีความแตกต่างกันอย่างมาก วิทยาลัยของรัฐบาล หรือวิทยาลัยชุมชน จะมีค่าเล่าเรียนค่อนข้างต่ำ เพราะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล ในขณะที่มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเอกชน จะมีค่าเล่าเรียนสูงกว่ามาก ทั้งนี้ ค่าเล่าเรียนในแต่ละรัฐ ก็แตกต่างกันอย่างมากอีกด้วย ▸ ค่าใช้จ่าย

ทำงานระหว่างเรียนที่อเมริกาได้ไหม ?

การทำงานระหว่างเรียน

>> การทำงานในสถานศึกษา (work on campus) นักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือโรงเรียนที่เราเรียนได้ ในตำแหน่งต่างๆที่เปิดรับ โดยจะมีกำหนด ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ โดยจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงตามกฎหมายของแต่ละรัฐนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราทำงานในหอพักของมหาวิยาลัยที่เราเรียนซึ่ง มหาวิทยาลัยนี้อยู่ใน รัฐฟลอริดา เราก็จะได้ค่าจ้างขั้นต่ำ $8.56/ชั่วโมง โดยสามารถทำงานได้ทั้งหมด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

>> การทำงานนอกสถานศึกษาแบบ OPT (work off campus - OPT)  การทำงานนอกสถานศึกษาประเภท OPT (Optional Practical Training) หรือเรียกง่ายๆว่าการฝึกงานนั่นเอง OPT เป็นโปรแกรมที่เกิดขึ้นเพื่อให้นักเรียน หรือนักศึกษานั้น สามารถฝึกงานได้หลังจากเรียนจบ เช่น หลังจาก เราเรียนจบ อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ที่สหรัฐอเมริกา เราสามารถยื่นเรื่องของฝึกงานได้ เป็นเวลาประมาณ 10 เดือน โดย การฝึกงานนั้น จะเป็นแบบ อาสาสมัครไม่มีค่าจ้าง หรือแบบมีค่าจ้างก็ได้

>> การทำงานนอกสถานศึกษาแบบ CPT (work off campus - CPT)  การทำงานนอกสถานศึกษาประเภท CPT (Curricular Practical Training) หรือการฝึกงานในขณะที่กำลังศึกษาอยู่นั่นเอง โดย CPT จะเป็นการทำงานโดยมีข้อกำหนดและขั้นตอนการขอคล้ายๆกับ OPT เพียงแต่จะแบ่งออกเป็น Full Time (มากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) หรือ Part Time (น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) โดยสามารถเป็นงานที่ได้รับ หรือไม่ได้รับค่าจ้างก็ได้ โดยถ้าเราเลือก Full Time CPT เราจะไม่สามารถ ใช้สิทธิ์ฝึกงานหลังจบการศึกษา หรือ OPT ได้ แต่ถ้าเราเลือก Part Time หรือ น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรายังสามารถที่จะใช้สิทธิ OPT ได้หลังจบการศึกษา

การทำงานหลังจบการศึกษา
▸นักศึกษาสามารถยื่นขอ work visa หลังเรียนจบ โดยต้องมีนายจ้าง sponsor และเป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

✪ มหาวิทยาลัยรัฐ vs มหาวิทยาลัย เอกชน 

มหาวิทยาลัยในอเมริกา
ประเภทของสถาบันการศึกษาขั้นสูงในประเทศสหรัฐอเมริกา

>> มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยรัฐบาล ได้รับเงินสนับสนุนและบริหารโดยรัฐบาลของรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น ทุกหนึ่งของห้าสิบรัฐอย่างน้อยจะต้องมีมหาวิทยาลัยแห่งรัฐหนึ่งแห่งและวิทยาลัยอีกสองสามแห่งด้วยกัน และมหาวิยาลัยเหล่านี้จะถูกตั้งชื่อตามชื่อของรัฐนั้น ๆ หรือมีคำว่า “State” อยู่ในชื่อด้วย ตัวอย่างเช่น Washington State University และ the University of Michigan ▸ ค่าใช้จ่าย

>> มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเอกชน บริหารโดยองค์กรเอกชน มีค่าเล่าเรียนที่สูงกว่าและมีขนาดเล็กกว่ามหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐบาล มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งหมดเป็นของเอกชน ซึ่งสถาบันเหล่านี้เกือบทุกแห่งยอมรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอื่นเข้าเรียน และยังมีหลายสถาบันที่ยอมรับเฉพาะนักศึกษาที่นับถือศาสนาเดียวกันกับสถาบันเข้าเรียน ▸ ค่าใช้จ่าย

>> มหาวิทยาลัยชุมชน Community College คือ วิทยาลัยชุมชนสองปีที่นักศึกษาจะได้รับอนุปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษา และสามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อได้ อีกทั้งมีหลักสูตรประกาศนียบัตรด้วย หลักสูตรอนุปริญญาถูกแยกออกเป็นสองประเภทใหญ่ คือ หลักสูตรทางวิชาการที่สามารถโอนย้ายหน่วยกิตได้ และหลักสูตรประกาศนียบัตรที่เตรียมความพร้อมทางอาชีพให้กับนักศึกษา  ▸ ค่าใช้จ่าย

✪ รายชื่อมหาวิทยาลัยแนะนำของอเมริกา 

หลักสูตร ปริญญาตรี 

▸ Adelphi University

▸ American University

▸ American University of the Caribbean

▸ Arizona State University

▸ Auburn University

▸ California Lutheran University

▸ California State University Fullerton

▸ Carmel Catholic High School

▸ Cleveland State University

▸ Cretin-Derham Hall

▸ DePaul University

▸ Florida International University

▸ GO - University of Rochester

▸ GO - University of Wisconsin

▸ Gonzaga University

▸ Hartford University

▸ Illinois Institute of Technology

▸ James Madison University

▸ Justin - Siena High School

▸ Lipscomb University

▸ Long Island University

▸ Long Island University Brooklyn

▸ Louisiana State University

▸ Pace University

▸ Queens College

▸ Richard Bland College of The College of W

▸ San Mateo College - UC Transfer Program

▸ Santa Monica College - UC Transfer Progra

▸ St. Pius X High School

▸ SUNY Albany

▸ SUNY Geneseo

▸ SUNY Morrissville

▸ Texas A&M University Corpus Christi

▸ The Village School

▸ University of Central Florida

▸ University of Delaware

▸ University of Illinois at Chicago

▸ University of Kansas

▸ University of Massachusetts Boston

▸ University of Mississippi

▸ University of New Hampshire

▸ University of South Carolina

▸ University of the Pacific

▸ University of Tulsa

▸ University of Utah

▸ Washington State University

▸ Western Washington University


ค่าเรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา 


ค่าเรียนภาษาอังกฤษไม่ถึงสองแสน หลักสูตร 3 เดือน


เรียนต่ออเมริกา
✔  โอนหน่วยกิตได้

▸ หลักสูตรวิชาที่สามารถโอนย้ายได้ คือ หลักสูตรวิชา Associate of arts และหลักสูตรวิชา Associate of science และ
x  โอนหน่วยกิตไม่ได้

▸ หลักสูตรวิชาที่ไม่สามารถโอนย้ายได้ คือ หลักสูตรวิชา associate of applied science degrees และหลักสูตรประกาศนียบัตร
▸ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่จะทำการโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปี เพื่อให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
▸นักศึกษาสามารถใช้หน่วยกิตที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยชุมชนได้ ดังนั้นนักศึกษาจึงใช้เวลาอีก 2 ปีหรือมากกว่าในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้

▸ วิทยาลัยชุมชนหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ หรือ ESL เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาต่อในระดับสูงของมหาวิทยาลัย ถ้านักศึกษาไม่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าอนุปริญญา นักศึกษาควรทำการตรวจสอบภายในประเทศของตนว่านักศึกษาสามารถใช้วุฒิอนุปริญญาสมัครงานได้หรือไม่

>> สถาบันเทคโนโลยี ใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 4 ปีในการทำการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางแห่งเปิดสอนเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น และ หลักสูตรปริญญาโท  

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากจาก www.studyusa.com

  


ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออเมริกา

ค่าครองชีพ
ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่าย เมื่ออยู่ที่อเมริกา ประมาณ $1,200 - $1,800 ดอลล่าร์/เดือน   ขึ้นอยู่กับเมืองและไลพ์สไตล์ที่คุณเลือกอยู่ ▸ รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าที่พักอาศัย
▸ ค่าที่พักทั่วไป  ค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับรูปแบบ  ทำเล และ ความเป็นส่วนตัว
▸ ค่าที่พักภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ หอพักภายในของมหาวิทยาลัย   ห้องพักแบบแชร์กัน กับ นักศึกษาคนอื่นๆ   
▸ พักโฮมสเตย์  มีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่า หลายๆ ออฟชั่น  เราได้ฝึกภาษาอังกฤษได้มากกว่า  ย้ายที่อยู่ได้ง่าย  ส่วนใหญ่มักจะใช้พักช่วงแรกๆที่ไป เรายังไม่ทราบทำเล หรือ เห็นที่พักแบบอื่นๆ จริงๆ 
 โดยทั่วไป
▸ ค่าที่พักหอพักจะอยู่เริ่มตั้งแต่ $5,000 ต่อปี
▸ หากเช่าอพาร์ตเมนต์ 
     -   มีค่าใช้จ่ายที่แพงขึ้น
     -   ต้องเซ็นต์สัญญาอย่างน้อย 1 ปี
     -   ค่าที่พักจะอยู่เริ่มตั้งแต่ $4,000  ต่อปี
     -   มีค่าเดินทาง ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต
     -   ต้องเตรียมค่าเฟอร์นิเจอร์    เป็นประเด็นหลักเหมือนกันเพราะว่า อพาร์ตเมนต์ โดยทั่วไปจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์ เป็นห้องโล่งๆ ที่ต้องซื้อเตียง โต๊ะ ตู้ 

$ ค่าใช้จ่ายเรียนต่ออเมริกา 

หลักสูตร
ค่าเรียน ( US$)
คอร์สภาษาอังกฤษ
$1000 - $1400 / เดือน
(1 - 2 ปี)
หลักสูตรวิชาชีพ Community college 
$8,000 - $10,000 / ปี
(4 ปี) 
หลักสูตรปริญญาตรี * 
$14,000 - $40,000 / ปี
(1.5- 2 ปี)
หลักสูตรปริญญาโท * 
$18,000 - $38,000 / ปี

หลักสูตรปริญญาเอก *
 $18,000 - $38,000 / ปี
(2 - 5 ปี)
▸ เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย   
▸ เรียนปริญญาตรีนิวซีแลนด์
▸ เรียนปริญญาตรีอังกฤษ
▸ เรียนปริญญาตรีอเมริกา
▸ เรียนปริญญาตรีแคนาดา
▸ เรียนปริญญาตรีสิงคโปร์
▸ เรียนปริญญาตรียุโรป


สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด