เรียนปริญญาตรียุโรป


ป.ตรี ประเทศแถบยุโรป    
Bachelor's Degree in Europe

เรียนต่อยุโรป เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยุโรป เป็นทวีปที่สวยงาม และมีประวิติศาสตร์อันยาวนาน เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆมากมายในประวัติศาสตร์โลก นอกจากภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 ที่นักเรียนไทยนิยมเรียน อาทิเช่น เยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี 

ปริญญาตรี ยุโรป ง่ายไหม ? 


อย่างไรก็ตาม การสมัครเรียนต่อปริญญาตรี ในประเทศในทวีปยุโรปนั้น นักเรียนที่จบชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 6 ยังไม่สามารถยื่นได้โดยตรง นักเรียนต้องสมัครเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อน เป็นเวลา  1 ปี และอาจจะต้องลงเรียนหลักสูตรภาษาเพิ่มเติม หากสอบได้คะแนนภาษาไม่ถึงเกณฑ์  ทั้งนี้ นักเรียนสามารถสมัครเรียน ปริญญาตรีในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเปิดสอนทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐบาล และเอกชน แต่อาจมีสาขาให้เลือกเรียนไม่มากเท่าหลักสูตรภาษาท้องถิ่น และมีค่าเล่าเรียนสูงกว่า ทั้งนี้ นักเรียนต้องประเมินจากตัวเอง ก่อนที่จะเลือกทางใดทางหนึ่ง

กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อให้คำแนะนำ


เรียนต่อ สวิตเซอร์แลนด์  

เรียนปริญญาตรีที่สวิตเซอร์แลนด์  

สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนในฝันของใครๆหลายคน นอกเหนือจากเรื่องของวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สวิสเซอร์แลนด์ยังเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจากนักเรียนทั่วโลก ในการไปเรียนต่อด้านการอาหาร การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ การเรียนต่อปริญญาโทที่สวิสเซอร์แลนด์ มักเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ แต่ทางมหาวิทยาลัย จะขอให้นักเรียนเรียนภาษาเยอรมัน หรือฝรั่งเศส เป็นภาษาที่ 2 เพื่อให้การใช้ชีวิต ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นไปอย่างราบรื่น บางหลักสูตร จะเป็นหลักสูตร เรียนและฝึกงาน นักเรียนจะใช้เวลา 6 เดือน ในการเรียนภาคทฤษฎี และอีก 6 เดือน ในการฝึกปฏิบัติ ในสถานการณ์การทำงานจริง

เรียนการโรงแรม การจัดการ บริหารธุรกิจที่สวิตเซอร์แลนด์ 

Business & Hotel Management School

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • Hospitality Management
  • Business management
  • Culinary Arts

ทุกหลักสูตร :  เรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดือน (แบบมีค่าตอบแทน)
มีทุนการศึกษา (อ่านต่อ)


 เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย   สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด