เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย


ออสเตรเลีย เป็นหนึ่งประเทศ ที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนต่อในระดับ ปริญญาตรี อันดับแรกของทางเลือก โดยหลักสูตร ป.ตรีที่สามารถเลือกเรียนได้ ตั้งแต่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การจัดการ การพาณิชย์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือ สายสุขภาพ คุณภาพของมหาวิทยาลัย มีมาตรฐานสูงมาก ติดอันดับ QS World University Rankings หลายๆแห่ง
Bachelor's Degree in Australia

เรียนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย


สมัครคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่ออสเตรเลีย
▸ การสมัครเข้าเรียนต่อในระดับ ป.ตรี ของออสเตรเลีย จะต่างกับของประเทศไทย เนื่องมาจากหลักสูตร ปริญญาตรีของออสเตรเลีย หลักสูตรส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี
▸ ดังนั้นนักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาในประเทศไทย มักจะต้องเรียนหลักสูตร Foundation หรือ Diploma ก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ( หรือ ปีที่2) ได้ ทั้งนี้การพิจารณารับเข้าเรียน จะดูจากผลการเรียน และวุฒิการศึกษาที่นักเรียนเรียนจบมา

ไม่จบ ม.6 ก็สมัครเรียนได้
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าปริญญาตรี มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย

Foundation Program : Pathway to University
▸ หลักสูตรพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย 

มหาวิทยาลัยออสเตรเลียที่นักเรียนต่างชาตินิยมเลือกเรียน
หลักสูตรอินเตอร์จาก
มหาวิทยาลัยดังจาก ออสเตรเลีย อังกฤษ
▸ Australia National University
▸ Charles Darwin University
▸ Deakin University
▸ Edith Cowan University
▸ Griffith University
▸ La Trobe University 
▸ Murdoch Institute of Technology
▸ Newcastle University
▸ Swinburne University of Technology
▸ Sydney Institute of Business and Technology
▸ The University of Sydney
▸ University of Adelaide
▸ University of Canberra
▸ University of Tasmania
▸ University of Western Australia
▸ University of Western Sydney

#มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย


▸ มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย โดยปกติเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีละ 1-2 ครั้ง คือ กุมภาพันธ์ และ กรกฎาคม
▸ มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ส่วนใหญ่ จะเปิดรับ 1 ครั้งเข้าเรียนในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเทอมแรก
▸ มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลียมีเพียงบางมหาวิทยาลัยที่รับกลางปี คือ กรกฎาคม และรับเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น
▸ นักศึกษาไทยที่จะสมัคร  มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ควรสมัครล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน เป็นอย่างน้อย  เผื่อเวลาในการรอใบตอบรับ 

การแบ่งเทอมการศึกษามี 2 ระบบ คือ
① ระบบ 2 ภาคเรียน คือ
▸ กุมภาพันธ์ – มิถุนายน และ กรกฎาคม – พฤศจิกายน
② ระบบ 3 ภาคเรียน คือ
▸ มีนาคม – พฤษภาคม
▸ มิถุนายน – สิงหาคม
▸ กันยายน – พฤศจิกายน

ค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย
▸ ประมาณ $23,000 - $40,000 ต่อปี

ทำงานที่ออสเตรเลียได้ไหมระหว่างเรียน มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย?
✪ ทำงานระหว่างเรียนได้แค่ไหน
▸ นักศึกษาสามารถทำงาน Part Time ที่ออสเตรเลีย
▸ ทำงานได้  40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย* 
✪ ทำงานหลังจบการศึกษา หลักสูตรอะไรทำงานต่อได้บ้าง
▸ เฉพาะนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร 2 ปีขึ้นไป
▸ จบแล้วผู้จบฯ สามารถขอ Temporary Graduate visa  ต่อได้อีก 2 ปี ระหว่างอยู่ที่ออสเตรเลีย
▸ สามารถทำงาน เรียนต่อ หรือ ท่องเที่ยวในออสเตรเลียได้ 

หลักสูตร ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยดังหลายแห่งทั่วโลก
▸ เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย
▸ เรียนปริญญาตรีนิวซีแลนด์
▸ เรียนปริญญาตรีอังกฤษ
▸ เรียนปริญญาตรีอเมริกา
▸ เรียนปริญญาตรีแคนาดา
▸ เรียนปริญญาตรีสิงคโปร์
▸ เรียนปริญญาตรียุโรป

มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย
Dream Abroad  
061 432 4575สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด