เรียนต่อแคนาดา ปริญญาตรีแคนาดา


Bachelor's Degree in Canada
เรียนต่อปริญญาตรีประเทศแคนาดา
เชื่อว่าพ่อแม่หลายคนคงมีความคิดที่จะส่งลูกไปเรียนแคนาดา แน่นอนว่างานยาก คือ เรียนระดับปริญญา บทความนี้จะมาสรุปว่าการไปเรียนปริญญาตรี ที่แคนาดา ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง และ ข้อดีเรียนที่แคนาดามีอะไรบ้าง ?
▸ ไปเรียนแบบประหยัด 2 ปีที่วิทยาลัย แล้วต่อ อีก 2 ปีจบปริญญาตรีได้  เช่น
  -  Douglas College   
  -  Sterling College   
ทุนเรียน ป.ตรี แคนาดา ของ UCW


ข้อดี จบปริญญาตรีจากแคนาดา

✔  หลักสูตรคุณภาพดี มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมาตรฐานใกล้เคียงกัน ควบคุมโดย หน่วยงานของรัฐบาล
✔  ทำงานได้ระหว่างเรียน กรณีเรียนหลักสูตรปริญญา 
 ✔  จบจากที่วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยแคนาดา ก็คุณภาพใกล้เคียงกัน
✔  จบแล้ว นำความรู้ ทักษะการเรียน ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษไปต่อยอดทำงาน หรือ เรียนต่อได้ไม่ยาก
✔  ทำงานได้หลังจาก จบหลักสูตรสูงสุด 3 ปี 
✔  ปรับตัวไม่ยาก ในเรื่องการใช้ชีวิต และ การใช้ภาษา 
✔  สำเนียงคุ้นหู สำเนียงชาวแคนาดาคล้ายชาวอเมริกัน    ป.ตรี แคนาดา , canada-Bachelor, ทุนเรียนป.ตรี

มหาวิทยาลัยประเทศแคนาดา
◆ หลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี
 คุณสมบัติ ผู้สมัครเรียน ควรมีดังนี้ 
▸ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
▸ นักเรียน มีคะแนน 75-95% หรือเทียบเท่า (GPA 3.0 – 3.8)
 หากเรียนในระบบ IB - ต้องมากกว่า 28 คอร์ส จะนับได้ต้องเกรด 5 ขึ้นไป
▸ หากเรียนในระบบประเทศอังกฤษต้องผ่าน GCSE 5 วิชาหลัก และ 2 ใน 5 ต้องเป็นระดับสูง และได้เกรด B ขั้นต่ำ
▸ ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 80 หรือ IELTS 6.0

มหาวิทยาลัยในแคนาดามีเกือบ 100 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาลแทบทั้งหมด นักศึกษาจึงมั่นใจได้ในคุณภาพที่เยี่ยมยอด
แคนาดามีมหาวิทยาลัยเอกชนน้อย มีอยู่ไม่ถึง 10 แห่ง

◆ หลักสูตร ปริญญาตรี 

▸ หลักสูตร แบบ 2+2 
▸ ลงเรียน Diploma หรือ Associated degree 2 ปีในวิทยาลัยที่แคนาดา
▸ จบแล้วเรียนต่อ มหาวิทยาลัยแคนาดา 2 ปี ได้รับ ปริญญาตรีจาก มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาในการสมัคร ปริญญาตรีแคนาดา
▸ เปิดรับสมัครแล้ว! 
     โดยปกติ ปิดรับสมัครเข้าเทอมที่ 1 (เดือนกันยายน) ประมาณ 15 กุมภาพันธ์  
     โดยปกติปิดรับสมัครเข้าเทอมที่ 2 (เดือน มกราคม) ประมาณ 15 กันยายน

▸ สำหรับซัมเมอร์ (เดือนพฤษภาคม) จะปิดรับสมัครประมาณ 15 กุมภาพันธ์ทั้งนี้ กำหนดการในบางมหาวิทยาลัย อาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ น้องๆควรเข้าไปดูเงื่อนไขการสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาส

ปีการศึกษาที่แคนาดา

การเริ่มปีการศึกษาในมหาวิทยาลัยแคนาดา จะเริ่มในเดือนกันยายนของทุกปี แต่ละภาคการศึกษา มีระยะเวลาดังนี้
▸ ภาคฤดูใบไม้ร่วง (Fall Term) ระหว่างเดือน กันยายน – ธันวาคม
▸ ภาคฤดูหนาว (Winter Term) ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน
▸ ภาคฤดูร้อน (Summer Term) ระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม
(ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย)

ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีทั้งระบบ 2 และ 3 เทอม
▸ ระบบ 2 เทอม เริ่มเดือนกันยายน  เริ่มเดือนมกราคม
▸ ระบบ 3 เทอมจะรวมภาคฤดูร้อน  เริ่มเดือนกันยายน  เริ่มเดือนมกราคม เริ่มเดือน พฤษภาคม

ค่าใช้จ่ายที่แคนาดา

▸ ค่าเล่าเรียนโดยประมาณอยู่ที่   CAD 15,000 – 28,000  ต่อปี
▸ ค่ากินอยู่ โดยประมาณอยู่ที่ปี   CAD 15,000 – 18,000  ต่อปี

ทำงานระหว่างเรียนได้ไหม?
▸ นักศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งในสถาบัน (on campus) และนอกสถาบัน (off campus)ที่แคนาดา
▸ เมื่อลงเรียนที่สถาบันของรัฐบาล ทั้งที่เป็นวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
  ทำงานได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ  ทำงานได้เต็มเวลาในช่วงหยุดเรียน แต่ต้องเรียน Full Time ผ่านปีแรกก่อน เฉพาะเรียนในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น

▸ นักเรียนที่จะทำงานในกรณีนี้ได้จะต้อง เป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียน Full time และมี Study Permit การทำงานในสถาบันศึกษา
▸ นักเรียนไม่ต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จาก Citizenship and Immigration Canada แต่การทำงานนอกสถาบันการศึกษา นักเรียนต้องมี Study Permit
▸ สอบถามเงื่อนไขทักมาคุยกัน 
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cic.gc.ca/english/study/work-oncampus.asp
▸ ทุนเรียน ป.โท แคนาดา ของ UCW

ป.ตรี แคนาดา , canada-Bachelor, ทุนเรียนป.ตรี
 ทำงานหลังจบการศึกษา ที่ แคนาดา
▸ นักศึกษา สามารถขอวีซ่าทำงานในสาขาที่จบได้สูงสุด 3 ปี

วิทยาลัยของแคนาดา
หลักสูตร 2+2  

วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย เมือง ค่าเรียน/ปี (CAD)
Georgian College  Toronto  18,000- 23,000
Douglas College  Vancouver  17,000- 23,000
Niagara College   Wellland  17,000- 23,000
Ryerson University Inter College Toronto 22,082- 22,000
Fraser International College Burnaby 17,357- 23,690
Justice Institute of British Columbia Victoria, Okanagan , Chilliwack 12,106-15,000
St. Lawrence College Kingston, Cornwall, Brockville 12,574-17,000
Centennial College Toronto 11,973-20,000
Herzing College Montreal 11,280-12,130
Toronto School of Management Toronto 7,037-16,000
Cambria College Vancouver 8,704 - 11,000

หลักสูตร Certificate / Diploma / Bachelor Degree

วิทยาลัย / มหาวิทยาลัย เมือง ค่าเรียน/ปี (CAD)
British Columbia Institute of Tech. Burnaby 11,779-17,800
Sheridan College Oakville9,966-14,000
Canadian Tourism College Vancouver7,875-18,000
International College of Manitoba Winnipeg 13,827-14,500
Bow Valley College Calgary 7,382-34000
Toronto Film School Toronto 27,964 -40,000

มหาวิทยาลัยของแคนาดา

▸ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงใน แคนาดา  นักเรียนควรเลือกจากสาขาที่ต้องการเรียน เมืองหรือรัฐ ที่ต้องการไปอยู่ จากนั้นจึงเข้าไปดูรายชื่อ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน    
หลักสูตร Certificate / Diploma / Bachelor Degree

มหาวิทยาลัย เมือง ค่าเรียน/ปี (CAD)
 Yorkville University Burnaby 12,292 - 16,500
 Trent University Peterborough 12,292 - 16,500
 University of Canada West Vancouver 12,292 - 16,500
 Capilano University Vancouver 12,292 - 16,500
 University of Windsor Windsor 12,292 - 16,500

▸ เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย
 เรียนปริญญาตรีนิวซีแลนด์
เรียนปริญญาตรีอังกฤษ
 เรียนปริญญาตรีอเมริกา
 เรียนปริญญาตรีแคนาดา
 เรียนปริญญาตรีสิงคโปร์
 เรียนปริญญาตรียุโรปสอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด