เรียนต่อสวิส การโรงแรม

>> ทุนเรียนต่อ สวิตเซอร์แลนด์  คลิกอ่านต่อ

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ กัน สถาบัน B.H.M.S. Business & Hotel Management School

BHMS  หรือ โรงเรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย BHMS เปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก

เหตุผลหลักที่ควรเรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้นกำเนิดวิชาการโรงแรม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
>> สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงด้านการศึกษาที่ดีระดับโลก โดยเฉพาะด้านการโรงแรม
>> สวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้นำด้านมาตรฐานและคุณภาพการบริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
>> สวิตเซอร์แลนด์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การเรียนการสอน

บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว Hospitality Management Programs

>> B.H.M.S. Diploma in Hospitality Management program ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู้แวดวงการโรงแรมและ hospitality ระดับโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขานี้
>> นักศึกษา นักเรียน ที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสายอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในระดับสากล และนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้เฉพาะสำหรับการสร้างธุรกิจส่วนตัว
>> การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Hospitality Management สามารถศึกษาได้ที่ B.H.M.S. ที่เมือง Lucerne


ปริญญาตรี Undergraduate Programs

>> ดิพโพม่า บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว Diploma in Business & Hospitality Management
>> ดิพโพม่า ขั้นสูง บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว Higher Diploma in Business & Hospitality Management
>> ปริญญาตรี บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว BA Degree Hospitality Management

** เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการเรียนและหางานทำี่ระหว่างเรียน และหลังเรียนจบ

ปริญญาโท Postgraduate Programs

>> Postgraduate Diploma Hospitality Management
>> ปริญญาโท บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวM.Sc. Degree in International Hospitality Management

หลักสูตร Graduate Certificate in Hospitality Business Management

>> บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ปริญญาโท แบบปริญญา 2 ใบ MBA Dual Degree

>> บริหารของธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว


เหตุผลที่ควรเลือกมา เรียนต่อ ที่ B.H.M.S.

>> อาคารเรียนของโรงเรียน BHMS และ หอพัก นักศึกษา นักเรียน อยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์นที่มีความสวยงาม
>> เป็นหนึ่งในเมืองหลายๆ เมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สะดวกสบาย เดินทางสะดวก

ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรม

BHMS ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert Gordon Universityโดยสามารถเรียนจบ

ระยะเวลาเรียน 1- 3 ปี

ระบบการเรียนที่มีเทอมย่อย 4 ภาคเรียนโดยแบ่งเป็น ภาคเรียนละ 5 สัปดาห์ จะช่วยให้นักเรียนมุ่งศึกษาในแต่ละรายวิชา 3-4 รายวิชาต่อภาคเรียนเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่หนักเกินไปสำหรับนักเรียน

>> ปริญญาตรี ภายในระยะเวลา 3 ปี  
>> ปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี

ฝึกงานระหว่างเรียน ได้เงิน จบแล้วทำงานต่อได้*

การฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม และการฝึกทักษะทางสายอาชีพเป็นส่วนสำคัญ ส่วนหนึ่งในหลักสูตร นักเรียนจะต้องฝึกอบรมงานในโรงแรม หรือภัตตาคารที่โรงเรียนรับรองเป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน

เรียน การจัดการด้านการทำอาหาร ที่ สวิตเซอร์แลนด์ Culinary Arts 

โปรแกรมการจัดการด้านทำอาหารของ B.H.M.S. ช่วยพัฒนาทักษะของ นักศึกษา นักเรียน ในการประกอบและ จัดเตรียมอาหารที่ทันสมัย การปรุงอาหารประเภท a la carte การทำขนม และขนมปังอบ และการทำของหวาน

รวมทั้ง

✔  การจัดการในสถานที่ประกอบอาหาร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง และการศึกษาในชั้นเรียนโดยตลอดระยะเวลา  ของหลักสูตร
✔  นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคารระดับโลก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทางด้านทำอาหารโดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องครัวและสถานที่ประกอบอาหารใหม่เป็นแบบระบบเชื่อมต่อดาวเทียมสื่อสาร 

✔  การจัดการด้านการทำอาหาร ที่ สวิตเซอร์แลนด์ ส่งผลให้นักเรียนในระดับแรกเริ่มสามารถฝึกฝนทักษะหลักต่างๆในการประกอบอาหาร เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารจริงต่อไป

หลักเกณฑ์ สมัครโปรแกรมการจัดการด้านทำอาหาร

✔  ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านทำอาหาร จะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาเดียวกันนี้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ และ
✔  ผู้สมัครจะต้องมี ประกาศนียบัตร ใบผ่านงานในการฝึกงานในโรงแรมชั้นหนึ่ง หรือภัตตาคาร

คอร์สที่น่าสนใจ

 >> Diploma in Culinary Arts
 >> Higher Diploma in Culinary Arts
 >> ปริญญาตรี Bachelor Degree in Culinary Arts
 >> ปริญญาโท Postgraduate Diploma in Culinary Arts

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด