เรียนต่อสวิส การโรงแรม

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ กัน สถาบัน B.H.M.S. Business & Hotel Management School

▸ BHMS คือ สถาบันการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland 
▸ Benedict ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย BHMS เปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก

❯❯  ทุนเรียนต่อ สวิตเซอร์แลนด์  คลิก 


* มูลค่าทุนอาจมีการ เปลี่ยนแปลง ทักมาคุยกัน สอบถามข้อมูลล่าสุด

เหตุผลหลักที่ควรเรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

▸ สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงด้านการศึกษาโดยเฉพาะด้านการโรงแรมที่ดีระดับโลก 
▸ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้นำด้านมาตรฐานและคุณภาพการบริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
▸ สวิตเซอร์แลนด์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศดีเหมาะแก่การเรียน 
▸ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้นกำเนิดวิชาการโรงแรม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
Hospitality Management Programs

▸ Diploma in Hospitality Management  ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู้แวดวงการโรงแรมและ hospitality ระดับโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขาการโรงแรม
▸ นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสายอาชีพรวมถึง การฝึกอบรมความสามารถซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในระดับสากล
▸ เหมาะสำหรับการสร้างธุรกิจส่วนตัวด้านการโรงแรมในอนาคตของลูกหลาน
▸ หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางด้าน Hospitality Management ของ B.H.M.S. ที่เมือง Lucerne ได้รับการยอมรับ 

ปริญญาตรี สวิตเซอร์แลนด์ Undergraduate  

▸ หลักสูตรบริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวขั้นสูง  Higher Diploma in Business & Hospitality Management
▸  ปริญญาตรี บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว BA Degree Hospitality Management
 ปริญญาโท สวิตเซอร์แลนด์Postgraduate  

▸  ปริญญาโท บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวM.Sc. Degree in International Hospitality Management
หลักสูตร Graduate Certificate in Hospitality Business Management
▸  บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปริญญาโท  สวิตเซอร์แลนด์MBA Dual Degree 

▸ บริหารธุรกิจ และ การโรงแรม&การท่องเที่ยว
Diploma in Business & Hospitality Management
▸ หลักสูตรบริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
** เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการเรียนและหางานทำระหว่างเรียน และหลังเรียนจบ

เหตุผลที่ควรเลือกมา เรียนต่อการโรงแรม ที่ B.H.M.S.
▸ เรียนในเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่สวยงาม วิวสวย 
▸ เรียนในอาคารเรียนของโรงเรียนที่ทันสมัย  
▸ หอพักของนักเรียนใกล้ อาคารเรียน   
▸ หลักสูตร ตรงสาย บริหารธุรกิจ  การบริการ การโรงแรม หางานง่าย
▸ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย The Robert Gordon University 

ระยะเวลาเรียน  
▸  ปริญญาโท สวิตเซอร์แลนด์ หลักสูตรระยะเวลา 1 ปี
▸  ปริญญาตรี  สวิตเซอร์แลนด์ หลักสูตรระยะเวลา  3 ปี 
▸  หลักสูตรทำอาหาร สวิตเซอร์แลนด์  
ระยะเวลา 1-2 ปี
▸  หลักสูตรทำขนม  สวิตเซอร์แลนด์ ระยะเวลา 1-2 ปี

ฝึกงานระหว่างเรียน ได้เงิน จบแล้วทำงานต่อได้ 

เรียนการจัดการด้านการทำอาหาร ที่ สวิตเซอร์แลนด์ Culinary Arts 

โปรแกรมการจัดการด้านทำอาหารของ B.H.M.S. ช่วยพัฒนาทักษะของ นักศึกษา นักเรียน ในการประกอบและ จัดเตรียมอาหารที่ทันสมัย การปรุงอาหารประเภท a la carte การทำขนม และขนมปังอบ และการทำของหวาน รวมทั้ง

▸  การจัดการในสถานที่ประกอบอาหาร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง และการศึกษาในชั้นเรียนโดยตลอดระยะเวลา ของหลักสูตร
▸ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคารระดับโลก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง
▸ ทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทางด้านทำอาหารโดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องครัวและสถานที่ประกอบอาหารใหม่เป็นแบบระบบเชื่อมต่อดาวเทียมสื่อสาร
▸ การจัดการด้านการทำอาหาร  ให้นักเรียนในระดับแรกเริ่มสามารถฝึกฝนทักษะหลักต่างๆในการประกอบอาหาร เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารจริง 

คุณสมบัติผู้สมัคร หลักสูตรการจัดการด้านทำอาหาร สวิตเซอร์แลนด์

▸   ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านทำอาหาร จะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาเดียวกันนี้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ  
▸   ผู้สมัครจะต้องมีประกาศนียบัตร ใบผ่านงาน ในโรงแรมชั้นหนึ่ง หรือภัตตาคาร
▸   การฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม และการฝึกทักษะทางสายอาชีพเป็นส่วนสำคัญ ส่วนหนึ่งในหลักสูตร นักเรียนจะต้องฝึกอบรมงานในโรงแรม หรือภัตตาคารที่โรงเรียนรับรองเป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน

คอร์สที่น่าสนใจด้านการทำอาหาร สวิตเซอร์แลนด์
▸   Higher Diploma in Culinary Arts
▸   ปริญญาตรี Bachelor Degree in Culinary Arts
▸   ปริญญาโท Postgraduate Diploma in Culinary Arts
▸   หลักสูตร Diploma in Culinary Arts

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด