เรียนต่อสวิส การโรงแรม

>> ทุนเรียนต่อ สวิตเซอร์แลนด์  คลิกอ่านต่อ

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ กัน สถาบัน B.H.M.S. Business & Hotel Management School

BHMS  หรือ โรงเรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย BHMS เปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก

เหตุผลหลักที่ควรเรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์
▸ สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงด้านการศึกษาที่ดีระดับโลก โดยเฉพาะด้านการโรงแรม
▸ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้นำด้านมาตรฐานและคุณภาพการบริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
▸ สวิตเซอร์แลนด์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การเรียนการสอน
▸ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้นกำเนิดวิชาการโรงแรม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

หลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว Hospitality Management Programs

◆   B.H.M.S. Diploma in Hospitality Management program ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู้แวดวงการโรงแรมและ hospitality ระดับโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขานี้
◆  นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสายอาชีพรวมถึง การฝึกอบรมความสามารถซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในระดับสากล
ฺ◆  นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้เฉพาะสำหรับการสร้างธุรกิจส่วนตัว
◆  การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Hospitality Management สามารถศึกษาได้ที่ B.H.M.S. ที่เมือง Lucerne


Undergraduate Programs
▸ หลักสูตรบริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวขั้นสูง  Higher Diploma in Business & Hospitality Management
▸  ปริญญาตรี บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว BA Degree Hospitality Management
Postgraduate Programs
▸  ปริญญาโท บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวM.Sc. Degree in International Hospitality Management
Graduate Certificate in Hospitality Business Management
▸  บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 MBA Dual Degree ปริญญาโท แบบปริญญา 2  ดีกรี
▸ บริหารของธุรกิจ การโรงแรมและการท่องเที่ยว
Diploma in Business & Hospitality Management
▸ หลักสูตรบริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
** เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการเรียนและหางานทำี่ระหว่างเรียน และหลังเรียนจบ


เหตุผลที่ควรเลือกมา เรียนต่อ ที่ B.H.M.S.
▸ เป็นหนึ่งในเมืองหลายๆ เมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สะดวกสบาย เดินทางสะดวก
▸ อาคารเรียนของโรงเรียน BHMS และ หอพัก นักศึกษา นักเรียน อยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์นที่มีความสวยงาม
▸ ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรม
▸ BHMS ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert Gordon Universityโดยสามารถเรียนจบ

ระยะเวลาเรียน  
▸  ปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปี
ระบบการเรียนที่มีเทอมย่อย 4 ภาคเรียนโดยแบ่งเป็น ภาคเรียนละ 5 สัปดาห์ จะช่วยให้นักเรียนมุ่งศึกษาในแต่ละรายวิชา 3-4 รายวิชาต่อภาคเรียนเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่หนักเกินไปสำหรับนักเรียน
▸  ปริญญาตรี ภายในระยะเวลา 3 ปี  

ฝึกงานระหว่างเรียน ได้เงิน จบแล้วทำงานต่อได้*
การฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม และการฝึกทักษะทางสายอาชีพเป็นส่วนสำคัญ ส่วนหนึ่งในหลักสูตร นักเรียนจะต้องฝึกอบรมงานในโรงแรม หรือภัตตาคารที่โรงเรียนรับรองเป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน

เรียนการจัดการด้านการทำอาหาร ที่ สวิตเซอร์แลนด์ Culinary Arts 

โปรแกรมการจัดการด้านทำอาหารของ B.H.M.S. ช่วยพัฒนาทักษะของ นักศึกษา นักเรียน ในการประกอบและ จัดเตรียมอาหารที่ทันสมัย การปรุงอาหารประเภท a la carte การทำขนม และขนมปังอบ และการทำของหวาน รวมทั้ง

✔  การจัดการในสถานที่ประกอบอาหาร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง และการศึกษาในชั้นเรียนโดยตลอดระยะเวลา  ของหลักสูตร
✔  นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคารระดับโลก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทางด้านทำอาหารโดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องครัวและสถานที่ประกอบอาหารใหม่เป็นแบบระบบเชื่อมต่อดาวเทียมสื่อสาร
✔  การจัดการด้านการทำอาหาร ที่ สวิตเซอร์แลนด์ ส่งผลให้นักเรียนในระดับแรกเริ่มสามารถฝึกฝนทักษะหลักต่างๆในการประกอบอาหาร เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารจริงต่อไป

หลักเกณฑ์สมัครโปรแกรมการจัดการด้านทำอาหาร

▸   ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านทำอาหาร จะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาเดียวกันนี้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ และ
▸   ผู้สมัครจะต้องมี ประกาศนียบัตร ใบผ่านงานในการฝึกงานในโรงแรมชั้นหนึ่ง หรือภัตตาคาร

คอร์สที่น่าสนใจ
▸   Higher Diploma in Culinary Arts
▸   ปริญญาตรี Bachelor Degree in Culinary Arts
▸   ปริญญาโท Postgraduate Diploma in Culinary Arts
▸    Diploma in Culinary Arts

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด