เรียนและทำงานแคนาดา
Study and Work Canada

▸  "อยากทำงานที่แคนาดา " 

แคนาดา เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่า มีคุณภาพการศึกษาที่ดี ในอันดับต้นๆของโลก ใบปริญญา หรือใบประกาศนียบัตรต่างๆ จากสถาบันในประเทศแคนาดาจึงเป็นสิ่งที่รับรองได้ว่า นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งรัฐบาลยังให้ความสำคัญและสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม น้องๆที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแคนาดาอย่างเดียว ไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ ต้องลงเรียนคอร์สวิชาชีพ หรือ ปริญญา

ฟังย้อนหลัง"เรียนและฝึกงานแคนาดา " ❯❯ คลิก

❯ 1 ชั่วโมงเต็ม 2021 updated!


ทักมาเลย  

โอกาสทองสำหรับน้องๆที่สนใจเรียนต่อแคนาดา ปี 2022

 แนะนำให้เลือกรัฐ และ เมืองที่จะไปก่อน เพราะ แคนาดา มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่ ผู้คน และ สภาพอากาศ เช่น จากแผนที่ "แวนคูเวอร์" หลายคนรู้จักชื่อแต่ไม่รู้ว่า เมืองนี้อยู่ตรงไหนของแคนาดา เมืองนี้อยู่ไม่ห่างจาก ซีแอตเทิล ของอเมริกา สามารถข้ามฝั่งไปได้เลย หากมีวีซ่าอเมริกา

แวนคูเวอร์มีอากาศดีที่สุดในประเทศ ไม่หนาวหนาวติดลบ คนไทยนิยมไปอยู่ อยากดูลึกๆ คลิก หรือ ใช้ 2 นิ้ว ที่แผนที่เพื่อลากดูเองได้ในมือถือ

✔ คอร์สระยะสั้นทางวิชาชีพ ที่ แคนาดา เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยมีอาชีพที่แคนาดา
✔ มีโอกาสฝึกงานที่แคนาดา ระหว่างเรียนหลักสูตร CO-OP  
✔ คอร์สวิชาชีพ ระหว่างเรียน สามารถทำงาน Part-time ได้สูงสุด 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
✔ ช่วงฝึกงาน ในหลักสูตร CO-OP สามารถทำงานได้ full time
✔ ที่พักนักศึกษาต่างชาติ มีทั้งหอพัก โฮมสเตย์ อพาร์ทเมนต์ 
✔ นักเรียน ขอวีซ่าทำงาน เมื่อจบการศึกษา ได้สูงสด 3 ปี

เรียนและทำงานแคนาดา , ทำงานแคนาดา เรียน

หลักสูตร เรียนและทำงาน แคนาดา เรียกว่า "โปรแกรม CO OP" โปรแกรมนี้นักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์ และทำงาน Full-time ได้ในช่วงระยะเวลาฝึกงานแบบ CO OP อีก 6 - 12 เดือน น้องๆที่สนใจ แต่ ยังไม่มีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL สามารถ ติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ.. ก่อนสมัครเรียน

โปรโมชั่นเรียนและทำงานแคนาดา

▸ โปรโมชั่นเรียนและทำงาน Greystone College 
▸ โปรโมชั่นเรียนและทำงาน ILAC Inter  College
โปรโมชั่นเรียนต่อแคนาดา ทุนเรียน Niagara College
ทุนเรียนต่อ Diploma, MBA ที่ University Canada West  
เปิดตัว แคมปัสใหม่ Niagara College - Toronto  ฟรี! ค่าสมัคร

เรียนและทำงานแคนาดา CO-OP , Study and work Canada

  Dream Abroad
  061 4324575 
Line  : Dreamabroad 

วีซ่าแคนาดา&เงื่อนไขทำงานระหว่างเรียน

วีซ่าในการไปเรียนที่ประเทศแคนาดา แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa)  นักเรียนที่สมัครเรียนไม่ถึง 6 เดือน ไม่สามารถทำงานได้
2. วีซ่านักเรียน (Student Visa)  นักเรียนที่สมัครเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถทำงานได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

2.1.  ทำงานในสถานศึกษา (work on campus)

 นักเรียนที่จะทำงานในสถานศึกษาได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time) และ มีวีซ่านักเรียน และ Study Permit ที่ยังไม่หมดอายุ


การทำงานในสถานศึกษาไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (
Work Permit) จาก Citizenship and Immigration Canada แต่ต้องทำบัตร Social Insurance Number (SIN)


น้องๆ สามารถสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยถึงขั้นตอนการขอบัตร SIN ได้เลย โดยปกติแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีแผนก Student career services เพื่อให้บริการในส่วนนี้ ▸ อ่านต่อ


2.2.  ทำงานนอกสถานศึกษา (work off campus)

นักเรียนที่สนใจทำงานนอกสถานศึกษา ต้องเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนหลักสูตรเต็มเวลาและมีวีซ่านักเรียนเช่นเดียวกับแบบแรก


หลักสูตรที่เรียนจะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่า  6 (หก) เดือน ในระหว่างภาคการศึกษาปกติ ผู้เรียนสามารถทำงานนอกสถานศึกษาได้ไม่เกินสัปดาห์ละ
20 ชั่วโมง


ช่วงปิดภาคเรียนช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อน หรือ ฤดูใบไม้ผลิ  นักเรียนสามารถทำงานได้เต็มเวลา ▸ อ่านต่อ


2.3. เรียนและฝึกงานในหลักสูตรการศึกษา : เรียนและทำงาน : Co-op program หรือ Intern

เป็นหลักสูตรที่มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองฝึกงานในสถานที่จริง เพื่อนำเอาประสบการณ์ในการฝึกงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในขั้นต่อไป 


ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ฝึกงานครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จึงจะสามารถจบการศึกษาได้ 


การฝึกงานในรูปแบบนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ่านักเรียน (Study Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ก่อนเริ่มงาน


งานที่ทำต้องมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่สมัครเรียนในแคนาดา อีกทั้งยังต้องได้รับหนังสือรับรองการทำงานจากสถาบันการศึกษา และ ฝึกงานได้ไม่เกิน
50% ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว หรือการบริการลูกค้า ▸  อ่านต่อ


2.4. การทำงานหลังจบการศึกษา (work after graduation)

 นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร certificate, diploma และระดับปริญญา จากประเทศแคนาดา สามารถหางานทำในประเทศแคนาดา และขอวีซ่าทำงาน (Post-Graduation Work Permit: PGWP) ต่อได้สูงสุดถึง 3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาบัน สาขาวิชาที่จบมา ประสบการณ์ฝึกงาน ระดับภาษาอังกฤ


การทำงานในแต่ละ Skill level ก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไป >>  อ่านต่อ  


 ประสบการณ์จากการทำงาน Full time จะสามารถนำมาใช้ในการขอ PR (Permanent Residence) หรือการขอเป็นประชากรของประเทศแคนาดาได้ต่อๆไป

ทำไมควรเรียนและทำงานแคนาดา
Study and work Canada

✔  หลักสูตรดี ทำงานระหว่างเรียนได้ แถมมีค่าตอบแทน 
✔  หลักสูตรนี้มีฝึกทำงานจะช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ กับมืออาชีพ
✔  ปรับการเรียนรูปแบบเดิมๆในตำรา มาเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
✔  ทั้งนี้หลังจากจบการศึกษา พบว่านักเรียนไทยที่มีประสบการณ์ทำงานกับคนต่างชาติมาก่อน หางานทำได้ง่ายกว่านักเรียนที่ไม่เคยทำงานมาเลย
✔  CO-OP program เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง 
✔ ผู้เรียนจบแล้วนำมาใช้เป็น Portfolio ในการหางานทำต่อๆไปในที่แคนาดา หากมีวีซ่าทำงาน
✔ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราค่าแรงเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา

 เรียนและทำงานแคนาดา
Dream Abroad
061 4324575 

  Line  : Dreamabroad 

#เรียนและทำงานแคนาดา #CO-OP #Study-work-Canada 
สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด