เรียนและทำงานแคนาดา
Study and Work Canada

▸ อยากทำงานแบบปังๆ ที่แคนาดาหลังจบการศึกษาแนะนำเลย !! 
▸ โปรโมชั่นล่าสุดคอร์สเรียนและทำงานแคนาดาทักมาหาเจ้าหน้าที่ได้เลยจ้า

ฝึกสกิล เพิ่มทักษะ ภาษาอังกฤษ 


★ โอกาสทองสำหรับน้องๆที่สนใจเรียนต่อแคนาดา    
แนะนำให้เลือกรัฐ และ เมืองที่จะไปก่อน เพราะ แคนาดามีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกมีความแตกต่างกันทั้งพื้นที่ผู้คนและ สภาพอากาศ

★ ลักสูตรเรียนและทำงาน
▸ สมัครวันนี้รับโปรโมชั่นล่าสุด 
▸ ฟรี ! ค่าสมัครมูลค่า ~5,000* บาท ($170)
** ค่าสมัครเป็นไปตามเงื่อนไขโรงเรียนกำหนด
 
แคนาดา เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพการศึกษาที่ดีในอันดับต้นๆของโลก ใบปริญญาหรือใบประกาศนียบัตรต่างๆ จากสถาบันในประเทศแคนาดาจึงเป็นสิ่งที่รับรองได้ว่านักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งรัฐบาลยังให้ความสำคัญและสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามน้องๆที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแคนาดาอย่างเดียว ไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ต้องลงเรียนคอร์สวิชาชีพ อนุปริญญา 2 ปี หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป ถึงจะสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้

★ ฝั่งเมืองแวนคูเวอร์ แคนาดา
น้องๆ ลองมาฟังย้อนหลัง "หลักสูตรเรียนและฝึกงานแคนาดาแบบมีค่าตอบแทน"  คลิก ❯❯ 1 ชั่วโมงเต็ม updated! "แวนคูเวอร์" หลายคนรู้จักชื่อแต่ไม่รู้ว่าเมืองนี้อยู่ตรงไหนของแคนาดา เมืองนี้อยู่ไม่ห่างจากซีแอตเทิล ของอเมริกา สามารถข้ามฝั่งไปได้เลย  

★ ฝั่งใกล้น้ำตกไนแองก่าร่า น้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดที่แคนาดา
วิทยาลัยชุมชน ราคาไม่แพง หางานไม่ยาก ไนแองการ่ามีอากาศที่ไม่หนาวในฤดูหนาวเพราะใกล้ทะเล แวนคูเวอร์ เมืองที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไม่หนาวหนาวติดลบคนไทยนิยมไปอยู่ 
✔ คอร์สระยะสั้นทางวิชาชีพที่แคนาดาเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยมีอาชีพที่แคนาดา
✔ มีโอกาสฝึกงานที่แคนาดาระหว่างเรียนหลักสูตร CO-OP
✔ คอร์สวิชาชีพระหว่างเรียนสามารถทำงาน Part-time ได้สูงสุด 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
✔ ช่วงฝึกงานในหลักสูตร CO-OP สามารถทำงานได้ full time
✔ ที่พักนักศึกษาต่างชาติมีทั้งหอพัก โฮมสเตย์ อพาร์ทเมนต์ 
✔ นักเรียนทำงาน/ฝึกงานได้ เมื่อจบการศึกษา ได้สูงสด 3 ปี

★ หลักสูตรเรียนและทำงานแคนาดา
▸ โปรโมชั่นเรียนและทำงาน Greystone College หลักสูตรเรียนและทำงาน แคนาดา เรียกว่า "โปรแกรม CO-OP" โปรแกรมนี้นักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทมระหว่างเรียนได้ 20 ชม ต่อสัปดาห์ และทำงาน Full-time ได้ในช่วงระยะเวลาฝึกงานแบบ CO-OP อีก 6 - 12 เดือน น้องๆที่สนใจแต่ยังไม่มีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL สามารถติดต่อขอทำออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ.. ก่อนสมัครเรียน▸ โปรโมชั่นเรียนและทำงาน ILAC Inter College
▸ ทุนเรียนต่อแคนาดา Niagara College
ทุนเรียนต่อ Assosiate Degree , MBA ที่ University Canada West  
▸ วิทยาลัยรัฐบาล Niagara College ทุนบางส่วน !★ ทำงานที่แคนาดาได้ไหม ?
การไปเรียนที่ประเทศแคนาดาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
① นักเรียนที่สมัครเรียนไม่ถึง 6 เดือน ไม่สามารถทำงานได้ตามกฏหมายแรงงาน
② นักเรียนที่สมัครเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทำงานได้ในกรณีดังต่อไปนี้
2.1. ทำงานในสถานศึกษา (work on campus) นักเรียนที่จะทำงานในสถานศึกษาได้จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time) และ Study Permit ที่ยังไม่หมดอายุการทำงานในสถานศึกษาไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จาก Citizenship and Immigration Canada แต่ต้องทำบัตร Social Insurance Number (SIN) น้องๆ สามารถสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยถึงขั้นตอนการขอบัตร SIN ได้เลย โดยปกติแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีแผนก Student career services เพื่อให้บริการในส่วนนี้ ▸ อ่านต่อ
2.2. ทำงานนอกสถานศึกษา (work off campus) นักเรียนที่สนใจทำงานนอกสถานศึกษาต้องเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนหลักสูตรเต็มเวลาและมีสถานะเป็นนักเรียนเช่นเดียวกับแบบแรก หลักสูตรที่เรียนจะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่า 6 (หก) เดือนในระหว่างภาคการศึกษาปกติผู้เรียนสามารถทำงานนอกสถานศึกษาได้ไม่เกินสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง ช่วงปิดภาคเรียนช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อน หรือ ฤดูใบไม้ผลิ นักเรียนสามารถทำงานได้เต็มเวลา ▸ อ่านต่อ
2.3. เรียนและฝึกงานในหลักสูตรการศึกษา
: เรียนและทำงาน
: Co-op program หรือ Intern
เป็นหลักสูตรที่มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองฝึกงานในสถานที่จริงเพื่อนำเอาประสบการณ์ในการฝึกงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในขั้นต่อไป ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ฝึกงานครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจึงจะสามารถจบการศึกษาได้ 
การฝึกงานในรูปแบบนี้ผู้เรียนจะต้องมีสถานะเป็นนักเรียน (Study Permit) ที่ยังไม่หมดอายุและต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ก่อนเริ่มงานราคาอาจเปลี่ยนแปลง ** ลงเฉพาะคอร์สภาษาทำงานไม่ได้ตามกฏหมาย

งานที่ทำต้องมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่สมัครเรียนในแคนาดา อีกทั้งยังต้องได้รับหนังสือรับรองการทำงานจากสถาบันการศึกษา และ ฝึกงานได้ไม่เกิน
50% ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว หรือการบริการลูกค้า ▸ อ่านต่อ
2.4. การทำงานหลังจบการศึกษา (work after graduation) นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร certificate, diploma และระดับปริญญาจากแคนาดาสามารถหางานทำในแคนาดา และ เอกสาร Post-Graduation Work Permit : PGWP  ต่อได้สูงสุดถึง 3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาบัน สาขาวิชาที่จบมา ประสบการณ์ฝึกงาน ระดับภาษาอังกฤษ การทำงานในแต่ละ Skill level ก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไป >> อ่านต่อ ประสบการณ์จากการทำงาน Full time จะสามารถนำมาใช้ในการขอ PR (Permanent Residence) หรือการขอเป็นประชากรของประเทศแคนาดาได้ต่อๆ ไป

★ ทำไมควรเรียนและทำงานแคนาดา Why Study and work Canada ?
✔ หลักสูตรดี ทำงานระหว่างเรียนได้แถมมีค่าตอบแทน
✔ หลักสูตร มีช่วงฝึกงานจะช่วยให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์จริงจบแล้วมีทักษะและใบเบิกทางไปทำงาน
✔ เปลี่ยนการเรียนรูปแบบเดิมๆในตำรามาเป็นการเรียนรู้จากการทำงานจริง
✔ จากสถิติพบว่านักเรียนไทยที่มีประสบการณ์ทำงานกับคนต่างชาติมาก่อน หางานทำได้ง่ายกว่านักเรียนที่ไม่เคยทำงาน
✔ CO-OP program เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง 
✔ ผู้เรียนจบแล้วนำมาใช้เป็น Portfolio ในการหางานทำต่อๆไปในที่แคนาดา  
✔ ได้รับค่าตอบแทนสูง

#เรียนและทำงานแคนาดา
#CO-OP
#Study-work-Canada สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด