เรียนและทำงานแคนาดา
Study and Work Canada

▸  บันทึก Live info. เรียนและฝึกงานแคนาดา >> คลิก
แคนาดา เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่า มีคุณภาพการศึกษาที่ดี ในอันดับต้นๆของโลก ใบปริญญา หรือใบประกาศนียบัตรต่างๆ จากสถาบันในประเทศแคนาดาจึงเป็นสิ่งที่รับรองได้ว่า นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อีกทั้งรัฐบาลยังให้ความสำคัญและสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม น้องๆที่ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแคนาดาอย่างเดียว ไม่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ ต้องลงเรียนคอร์สวิชาชีพ หรือ ปริญญา

เรียนและทำงานแคนาดา , ทำงานแคนาดา เรียน

โอกาสทองสำหรับน้องๆที่สนใจเรียนต่อแคนาดา ปี 2021

✔ คอร์สระยะสั้นทางวิชาชีพ ที่ แคนาดา เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยมีอาชีพที่แคนาดา
✔ มีโอกาสฝึกงานที่แคนาดา ระหว่างเรียนหลักสูตร CO-OP  
✔ คอร์สวิชาชีพ ระหว่างเรียน สามารถทำงาน Part-time ได้สูงสุด 20 ชั่วโมง/สัปดาห์
✔ ช่วงฝึกงาน ในหลักสูตร CO-OP สามารถทำงานได้ full time
✔ ที่พักนักศึกษาต่างชาติ มีหลายทางเลือก เช่น หอพัก โฮมสเตย์ อพาร์ทเมนต์
✔ นักเรียนสามารถขอวีซ่าทำงาน เมื่อจบการศึกษา ได้สูงสด 3 ปี

เรียนและทำงานแคนาดา , ทำงานแคนาดา เรียน

หลักสูตร เรียนและทำงาน แคนาดา เรียกว่าโปรแกรม CO OP นักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม ระหว่างเรียนได้ 20 ชม. ต่อสัปดาห์ และทำงาน Full-time ได้ในช่วงระยะเวลาฝึกงานแบบ Co-op 6 เดือน - 12 เดือน หากน้องๆ ยังไม่มีผลสอบ IELTS หรือ TOEFL สามารถ ติดต่อขอทำ ออนไลน์เทส ฟรี! เพื่อวัดระดับภาษาก่อนสมัครเรียน

โปรโมชั่นเรียนและทำงานแคนาดา

▸ โปรโมชั่นเรียนและทำงาน Greystone College 
▸ โปรโมชั่นเรียนและทำงาน ILAC International College
โปรโมชั่นเรียนต่อแคนาดา ทุนการศึกษา Niagara College
ทุนเรียนต่อแคนาดา Diploma, MBA ที่ University Canada West (UCW)
เปิดตัว Niagara College - Toronto แคมปัสใหม่ ในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา ฟรี! ค่าสมัคร

เรียนและทำงานแคนาดา CO-OP , Study and work Canada

  Dream Abroad

 โทร 061 4324575 

 โทร 061 4324575 

 Line  : Dreamabroad 

วีซ่าแคนาดา และเงื่อนไขในการทำงานระหว่างเรียน

วีซ่าในการไปเรียนที่ประเทศแคนาดา แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. วีซ่าท่องเที่ยว (Visitor Visa)  นักเรียนที่สมัครเรียนไม่ถึง 6 เดือน ไม่สามารถทำงานได้
2. วีซ่านักเรียน (Student Visa)  นักเรียนที่สมัครเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป สามารถทำงานได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

2.1.  ทำงานในสถานศึกษา (work on campus)

✔  นักเรียนที่จะทำงานในสถานศึกษาได้ จะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเต็มเวลา (Full-time) และ มีวีซ่านักเรียน และ Study Permit ที่ยังไม่หมดอายุ
✔  การทำงานในสถานศึกษาไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (
Work Permit) จาก Citizenship and Immigration Canada แต่ต้องทำบัตร Social Insurance Number (SIN)
✔  น้องๆ สามารถสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยถึงขั้นตอนการขอบัตร SIN ได้เลย โดยปกติแต่ละมหาวิทยาลัย จะมีแผนก Student career services เพื่อให้บริการในส่วนนี้ >>  อ่านต่อ


2.2.  ทำงานนอกสถานศึกษา (work off campus)

✔  นักเรียนที่สนใจทำงานนอกสถานศึกษา ต้องเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนหลักสูตรเต็มเวลาและมีวีซ่านักเรียนเช่นเดียวกับแบบแรก
✔  หลักสูตรที่เรียนจะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาไม่ต่ำกว่าหกเดือน ในระหว่างภาคการศึกษาปกติ ผู้เรียนสามารถทำงานนอกสถานศึกษาได้ไม่เกินสัปดาห์ละ
20 ชั่วโมง
✔  ส่วนในช่วงปิดภาคเรียนช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อน หรือฤดูใบไม้ผลิ  นักเรียน สามารถทำงานได้เต็มเวลา >> อ่านต่อ


2.3. เรียนและฝึกงานในหลักสูตรการศึกษา : เรียนและทำงาน : Co-op program หรือ Intern

✔  เป็นหลักสูตรที่มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองฝึกงานในสถานที่จริง เพื่อนำเอาประสบการณ์ในการฝึกงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในขั้นต่อไป
✔  ผู้เรียนต้องมีประสบการณ์ฝึกงานครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด จึงจะสามารถจบการศึกษาได้
✔  การฝึกงานในรูปแบบนี้ผู้เรียนจะต้องมีวีซ่านักเรียน (
Study Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ก่อนเริ่มงาน
✔  งานที่ทำต้องมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตรที่สมัครเรียนในแคนาดา อีกทั้งยังต้องได้รับหนังสือรับรองการทำงานจากสถาบันการศึกษา และฝึกงานได้ไม่เกิน
50% ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษา โดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรด้านการโรงแรม การท่องเที่ยว หรือการบริการลูกค้า >> อ่านต่อ


2.4. การทำงานหลังจบการศึกษา (work after graduation)

✔  นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร certificate, diploma และระดับปริญญา จากประเทศแคนาดา สามารถหางานทำในประเทศแคนาดา และขอวีซ่าทำงาน (Post-Graduation Work Permit: PGWP) ต่อได้สูงสุดถึง 3 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาบัน สาขาวิชาที่จบมา ประสบการณ์ฝึกงาน ระดับภาษาอังกฤษ
✔  โดยการทำงานในแต่ละ
Skill level ก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไป >>  อ่านต่อ  

ประสบการณ์จากการทำงาน Full time จะสามารถนำมาใช้ในการขอ PR (Permanent Residence) หรือการขอเป็นประชากรของประเทศแคนาดาได้ต่อๆไป

ทำไมควรเลือกหลักสูตรเรียนและทำงานแคนาดา
Study and work Canada  [CO-OP ]

✔  หลักสูตร คุณภาพดี ทำงานระหว่างเรียนได้ มีค่าตอบแทนระดับดี 
✔  หลักสูตรนี้ การทำงานจะช่วยให้ผู้เรียน ได้ประสบการณ์ ทักษะการทำงานกับคนต่างชาติ
✔  ปรับการเรียนรูปแบบเดิมๆในตำรา มาเป็นการเรียนรู้จากประสบกาณ์จริง
✔  ทั้งนี้หลังจากจบการศึกษา พบว่านักเรียนต่างชาติที่มีประสบการณ์ทำงานกับคนต่างชาติมาก่อน สามารถหางานทำได้ง่ายกว่านักเรียนที่ไม่เคยทำงาน
✔  CO-OP program เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์การทำงานกับคนต่างชาติที่แท้จริง 
✔ ผู้เรียนจบแล้วนำมาใช้เป็น Portfolio ในการหางานทำต่อๆไปได้ 
✔ ได้ค่าตอบแทนในอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ขึ้นไป 

อยากทราบ รายละเอียด  
Dream Abroad
061 4324575 

  Line  : Dreamabroad 

#เรียนและทำงานแคนาดา #CO-OP #Study-work-Canada 



สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด