โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ
UK High School

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ Secondary School + Sixth Form College / College of Further Education
✔  ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ มีระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลก 
✔  ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะมีอายุตั้งแต่ 14-18 ปี โดยนักเรียนจะเรียนใน Senior School  ในระดับชั้น  Year 9 – Year 13
✔  การขึ้นชั้นเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา เป็นการขึ้นชั้นเรียนต่อไปได้ โดยอัตโนมัติ ไปจนถึงอายุ 16 ปี
ค่าใช้จ่าย
✔  หลังจากนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ จะกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของเด็ก โดยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว จะถูกนำไปใช้พิจารณาเรื่องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป การสอบนี้มี 2 ระดับ โดยจะสอบประมาณ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ของทุกปี

เรียนต่อประเทศอังกฤษมัธยม 

เรียนมัธยมประเทศอังกฤษ แบบ GCSE (General Certificate of Secondary Education)   
>> การสอบระดับนี้ จะสอบเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 16 ปี ขึ้นไป
>> นักเรียนเลือกสอบประมาณ 6-10 วิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ฯลฯ
>> ผลการสอบจะแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ Grade A, B, C, D, E, F, G ผู้ที่สอบได้ Grade C ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน นักเรียนที่สอบ GCSE ได้แล้ว (อย่างน้อย 5 วิชา)
>> หากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปี ในระดับ A Level (Advanced Level)

 ติดต่อ Dream Abroad
โทร 061 4324575 
  Line  : Dreamabroad 
มัธยมประเทศอังกฤษ โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

โรงเรียนมัธยม ประเทศอังกฤษ

 มัธยมประเทศอังกฤษ แบบ A Level (Advanced Level) 

✔  เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
✔  มีวิชาให้เลือกกว่า 50 วิชา ส่วนใหญ่นักศึกษาในระดับ A Level จะลงเรียนเพียง 2-4 วิชา เพื่อที่จะได้ศึกษาแต่ละวิชาอย่างลึกซึ้งวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนมักจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี
✔  ผลการสอบ A Level มี 5 ระดับ คือ A, B, C, D, E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 5 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด
✔  มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป บางแห่งอาจรับเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนระดับ A และ B

การคัดเลือกเข้า มหาวิทยาลัย
คุณสมบัติขั้นต่ำของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากผลการสอบทั้ง 2 ระดับ ดังนี้
1.  วิชา GCSE 3 วิชา และ GCE “A” Level 2 วิชา  หรือ
2.  วิชา GCSE 1 วิชา และ GCE “A” Level 3 วิชา
*หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับเมื่ออายุ 16 ปี นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่ศึกษาต่อ หรือจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

เทอมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ

ภาคการศึกษาแบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้
>> ภาคการศึกษาที่ 1 ในช่วง ฤดูหนาว  (กันยายน – ธันวาคม)
>> ภาคการศึกษาที่ 2 ในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ  (มกราคม – มีนาคม)
>> ภาคการศึกษาที่ 3 ในช่วง ฤดูร้อน  (พฤษภาคม – กรกฎาคม)

การเตรียมตัวเพื่อสมัครเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน โดยการสอบเข้าจะเป็นการวัดระดับความรู้ใน วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึง มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับการสื่อสารในภาษาอังกฤษ

โรงเรียนมัธยมที่อังกฤษ

ที่พักของนักเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ

✔   มีทั้งที่เป็นหอพัก
✔  โฮสแฟมิลี่

ค่าใช้จ่าย
>> ค่าเล่าเรียน + ค่ากินอยู่โดยประมาณ  ปีละ 1.5 – 1.8 ล้านบาท 
** แต่ละโรงเรียน มีทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ติดต่อ Dream Abroad
โทร 061 4324575 
  Line  : Dreamabroad 

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด