โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ
UK High School

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ

Secondary School + Sixth Form College / College of Further Education

ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ มีระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลก 
ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะมีอายุตั้งแต่ 14-18 ปี โดยนักเรียนจะเรียนใน Senior School  ในระดับชั้น  Year 9 – Year 13
การขึ้นชั้นเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการขึ้นชั้นเรียนต่อไปได้ โดยอัตโนมัติ ไปจนถึงอายุ 16 ปี หลังจากนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ จะกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของเด็ก โดยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว จะถูกนำไปใช้พิจารณาเรื่องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป การสอบนี้มี 2 ระดับ โดยจะสอบประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

เรียนมัธยมประเทศอังกฤษ แบบ GCSE (General Certificate of Secondary Education)   
การสอบระดับนี้ จะสอบเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 16 ปี ขึ้นไป นักเรียนเลือกสอบประมาณ 6-10 วิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ฯลฯ และผลการสอบจะแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ Grade A, B, C, D, E, F, G ผู้ที่สอบได้ Grade C ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน นักเรียนที่สอบ GCSE ได้แล้ว (อย่างน้อย 5 วิชา) หากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปี ในระดับ A Level (Advanced Level)

 ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 
  Line  : Dreamabroad 
โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

 มัธยมประเทศอังกฤษ แบบ A Level (Advanced Level) 

เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป มีวิชาให้เลือกกว่า 50 วิชา ส่วนใหญ่นักศึกษาในระดับ A Level จะลงเรียนเพียง 2-4 วิชา เพื่อที่จะได้ศึกษาแต่ละวิชาอย่างลึกซึ้งวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนมักจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ผลการสอบ A Level มี 5 ระดับ คือ A, B, C, D, E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 5 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป บางแห่งอาจรับเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนระดับ A และ B

คุณสมบัติขั้นต่ำของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากผลการสอบทั้ง 2 ระดับ ดังนี้
>> วิชา GCSE 3 วิชา และ GCE “A” Level 2 วิชา  หรือ
>> วิชา GCSE 1 วิชา และ GCE “A” Level 3 วิชา
หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับเมื่ออายุ 16 ปี นักเรียนสามารถเลือกที่จะไม่ศึกษาต่อ หรือจะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้

เทอมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ

ภาคการศึกษาแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษาดังนี้
>> ภาคการศึกษาที่ 1 ในช่วง ฤดูหนาว  (กันยายน – ธันวาคม)
>> ภาคการศึกษาที่ 2 ในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ  (มกราคม – มีนาคม)
>> ภาคการศึกษาที่ 3 ในช่วง ฤดูร้อน  (พฤษภาคม – กรกฎาคม)

การเตรียมตัวเพื่อสมัคร เรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน โดยการสอบเข้าจะเป็นการวัดระดับความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึงมีการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับการสื่อสารในภาษาอังกฤษ

โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

ที่พักของนักเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ

มีทั้งที่เป็นหอพัก และโฮสแฟมิลี่

ค่าใช้จ่าย
ค่าเล่าเรียน + ค่ากินอยู่โดยประมาณ  ปีละ 1.5 – 1.8 ล้านบาท 
แต่ละโรงเรียน มีทุนการศึกษาบางส่วน สำหรับนักเรียนต่างชาติ

ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 
  Line  : Dreamabroad 

ติดต่อเรา

Student Reviews

ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด