โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ
UK High School

มักจะมีผู้ปกครองถามว่า ถ้าอยากส่งลูกอายุ14-15 ปี ไปต่างประเทศ ควรส่งไปที่ไหนดี โรงเรียนมัธยมศึกษาประเทศอังกฤษเข้ายากไหม ต้องสอบอะไรบ้างก่อนเข้าเรียน?  โดยปกติโรงเรียนในประเทศอังกฤษ มีระบบไหนบ้าง และสมัครเข้าโรงเรียนประเทศอังกฤษ ควรดูปัจจัยอะไรบ้าง ลองมาดูข้อมูลกัน

ระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศอังกฤษ Secondary School + Sixth Form College / College of Further Education
▸  ระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ มีระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับโลก 
▸  ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะมีอายุตั้งแต่ 14-18 ปี 
      -  ในระดับชั้น  Year 9  
      -  ในระดับชั้น  Year 10 – Year 11    สอบวัดระดับ
      -  ในระดับชั้น  Year 12 – Year 13    สอบวัดระดับ
▸ การขึ้นชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษา เป็นการขึ้นชั้นเรียนต่อไปได้โดยอัตโนมัติ ไปจนถึงอายุ 16 ปี
▸ หลังจากจบชั้นทางกระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ จะกำหนดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถของเด็ก โดยคณะกรรมการอิสระ ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าว จะถูกนำไปใช้พิจารณาเรื่องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป
▸ การสอบวัดความรู้ความสามารถนี้มี 2 ระดับ โดยจะสอบประมาณ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ของทุกปี

เรียนต่อประเทศอังกฤษ ระดับมัธยม 

มัธยมประเทศอังกฤษ ระดับ GCSE (General Certificate of Secondary Education)   

▸ การสอบระดับนี้ จะสอบเมื่อนักเรียนมีอายุประมาณ 16 ปี ขึ้นไป
▸ นักเรียนเลือกสอบประมาณ 6-10 วิชา เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ ศิลปะ ฯลฯ
▸ ผลการสอบ ผ่าน ดูจากผู้ที่สอบได้ Grade C ขึ้นไป
เกรดจะแบ่งเป็น 7 ระดับ คือ Grade A, B, C, D, E, F, G  นักเรียนที่สอบ GCSE ได้แล้ว (อย่างน้อย 5 วิชา) 
 หากจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจะต้องศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปี ในระดับ A Level (Advanced Level)

Dream Abroad
โทร 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

 
มัธยมประเทศอังกฤษ โรงเรียนมัธยมในอังกฤษ

โรงเรียนมัธยม ประเทศอังกฤษ

มัธยมประเทศอังกฤษ ระดับ A Level (Advanced Level) 

▸ A level เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
▸ A level มีวิชาให้เลือกกว่า 50 วิชา ส่วนใหญ่นักศึกษาในระดับ A Level จะลงเรียนเพียง 2-4 วิชา เพื่อที่จะได้ศึกษาแต่ละวิชาอย่างลึก
▸ วิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนมักจะเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหรือสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี
▸ ผลการสอบ A Level มี 5 ระดับ คือ A, B, C, D, E แต่ Grade ที่ได้ทั้ง 5 ถือว่าสอบผ่านทั้งหมด
▸ มหาวิทยาลัยอังกฤษ ส่วนใหญ่พิจารณารับผู้มีผลการสอบในระดับ C ขึ้นไป มหาวิทยาลัยระดับ Top บางแห่งอาจรับเฉพาะผู้ที่ได้คะแนนระดับ A และ B

การคัดเลือกเข้า มหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ
คุณสมบัติขั้นต่ำของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากผลการสอบทั้ง 2 ระดับ ดังนี้
1.  วิชา GCSE 3 วิชา และ GCE “A” Level 2 วิชา  หรือ
2.  วิชา GCSE 1 วิชา และ GCE “A” Level 3 วิชา
*หลังจากจบการศึกษาภาคบังคับเมื่อนักเรียนอายุ 16 ปี นักเรียน เลือกที่จะไม่ศึกษาต่อ หรือ จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป 

เทอมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ

ภาคการศึกษาแบ่งเป็น 3 ภาค ดังนี้
>> ภาคเรียนที่ 1 ในช่วง ฤดูหนาว  (กันยายน – ธันวาคม)
>> ภาคเรียนที่ 2 ในช่วง ฤดูใบไม้ผลิ  (มกราคม – มีนาคม)
>> ภาคเรียนที่ 3 ในช่วง ฤดูร้อน  (พฤษภาคม – กรกฎาคม)

การเตรียมตัวเพื่อสมัครเรียนมัธยมที่ประเทศอังกฤษ ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 4-6 เดือน โดยการสอบเข้าจะเป็นการวัดระดับความรู้ใน วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ รวมถึง มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดระดับการสื่อสารในภาษาอังกฤษ

โรงเรียนมัธยมที่อังกฤษ

ที่พักของนักเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ

✔  หอพักอยูประจำ
✔  โฮสแฟมิลี่

ค่าใช้จ่าย
ค่าเล่าเรียน + ค่ากินอยู่
โดยประมาณเริ่มที่  ปีละ 1.5 – 1.8 ล้านบาท 
** แต่ละโรงเรียนประเทศอังกฤษ มีทุนการศึกษาบางส่วนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

Dream Abroad
โทร 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด