เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ Summer English Program


การไปเรียนซัมเมอร์ระยะสั้นที่ต่างประเทศ 1- 2 เดือน จะ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นให้กับเยาวชน น้องๆที่เคยมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ เช่นการไปค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายฝึกทักษะ หรือการเรียนระยะสั้นในโรงเรียนมัธยม แบบ Buddy program จะมีความแตกต่างจากการไปท่องเที่ยวแบบนักท่องเที่ยว

ซัมเมอร์แคนาดา 2022 เปิดรับสมัครแล้ว !  คลิก
✪ ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ (รอก่อน)
✪ ซัมเมอร์อังกฤษ  (รอก่อน)
✪ ซัมเมอร์ออสเตรเลีย (รอก่อน)


เปิดรับสมัครแล้ว !  คลิก

▸ การไป เรียนภาษาระยะสั้น หรือซัมเมอร์แคมป์ จะฝึกให้น้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น เพราะที่พักอาศัย จะเป็นแบบหอพัก หรือบ้านโฮสแฟมิลี่ ไม่ใช่โรงแรม เด็กๆจะได้ฝึกตัวเอง และเรียนรู้การที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การปรับตัวหากมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไข โดยมีพี่เลี้ยงคนไทย คอยให้คำแนะนำ

Summer ต่างประเทศ  for Thai Student
Summer ต่างประเทศ  International School
Summer ต่างประเทศ University / College Student ฝึกงาน สหกิจศึกษา
Summer ระยะสั้น  สำหรับโรงเรียน บริษัท และ หน่วยงานราชการ 

ซัมเมอร์ต่างประเทศ ,ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ , ซัมเมอร์อังกฤษ , ซัมเมอร์ออสเตรเลีย


เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ Summer English for Thai School

ซัมเมอร์โปรแกรมต่างประเทศ (summer for Thai school). สำหรับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย ของประเทศไทย จะอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา ในเดือน มีนาคม จนถึงเดือน พฤษภาคม

✪ ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 

▸ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมต้น และ มัธยมปลายที่สนใจไปเรียนระยะ สั้นๆ 1-2 เดือน ที่ โรงเรียนมัธยม ที่ นิวซีแลนด์   โครงการเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมทัศนศึกษา ภาคฤดูร้อน เรียนร่วมชั้นเรียนกับนักเรียนนิวซีแลนด์  สำหรับน้องๆอายุ 11-17 ปี
✪ ซัมเมอร์ประเทศอังกฤษ 
▸ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมต้น และ มัธยมปลายที่สนใจไปเรียนระยะ สั้นๆ 1-2 เดือน ที่ โรงเรียนมัธยม ที่ ประเทศอังกฤษ  หลักสูตรนี้จะ พัฒนาภาษาทักษะภาษาอังกฤษใน ประเทศอังกฤษ สนุกกับกิจกรรมนอกห้องเรียน ซึมซับวัฒนธรรมใหม่
✪ ซัมเมอร์ออสเตรเลีย
▸ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมต้น และ มัธยมปลายที่สนใจไปเรียนระยะ สั้นๆ 1 เดือน ที่ โรงเรียนมัธยม ที่ ออสเตรเลีย  
✪ ซัมเมอร์แคนาดา
▸ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมต้น และ มัธยมปลายที่สนใจไปเรียนระยะ สั้นๆ 1-2 เดือน ที่ โรงเรียนมัธยม  แคนาดา ได้มีโอกาสสัมผัสการเรียนรวมชั้นกับนักเรียนชาวแคนาดา   ที่โรงเรียนมัธยมชั้นนำ ขนาดใหญ่ของแคนาดา มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง เมืองที่ไป อากาศไม่หนาวมากนัก

ปี 2022  เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 

 Dream Abroad 
 061 4324575 
  Line : Dreamabroad

น้องๆและผู้ปกครองสามารถเลือกได้ แบบ ดังนี้

①  เดินทางพร้อมพี่เลี้ยง มีคนดูแลตลอดการเดินทางซัมเมอร์กรุ๊ปแบบนี้จะรับน้องๆอายุ 10 – 18 ปี ค่าโครงการจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลักๆทั้งหมด ประเทศที่ได้รับความนิยม เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์

②  เดินทางเอง มีเจ้าหน้าที่มารอรับที่สนามบินโครงการซัมเมอร์แบบนี้ น้องๆสามารถเลือกโรงเรียน วันเริ่มเรียน ระยะเวลา เมือง และประเทศ ตามความสนใจ โดยแต่ละสถาบัน จะมีกิจกรรม ที่น้องๆสามารถเลือกทำได้ ในแต่ละสัปดาห์อยู่แล้ว

การดูแลจะเริ่มจากสนามบิน เมื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียนไปรับน้อง และมาส่งน้องที่สนามบินเมื่อจบโครงการ
(หากผู้ปกครองเป็นห่วงนักเรียน ในระหว่างการเดินทาง ผู้ปกครองสามารถจ่ายค่าดูแลพิเศษให้กับสายการบิน เพื่อดูแลน้องตลอดการเดินทาง และนำส่งไปยังเจ้าหน้าที่รับสนามบินให้ถูกต้อง)

ซัมเมอร์ต่างประเทศ ,ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ , ซัมเมอร์อังกฤษ , ซัมเมอร์ออสเตรเลีย

เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ สำหรับนักเรียนอินเตอร์ Summer for International School

ซัมเมอร์โปรแกรม สำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ  (summer for international schoolมีให้เลือกหลากหลาย จะเริ่มช่วงปลายเดือน มิถุนายน จนถึงต้นเดือนสิงหาคม

สถาบันภาษา โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ จะจัดค่ายเพื่อให้นักเรียนต่างชาติ ได้มาทดลองเรียน และใช้ facilities ของทางมหาวิทยาลัย การพักใน resident ของมหาวิทยาลัย จะเป็นที่นิยมมาก ประเทศที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศในทวีปยุโรป

เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย Summer for University Student

นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย (summer for Thai University หรือ กำลังจะเริ่มเรียนในชั้นปีที่ สามารถเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์ต่างๆได้ เพราะบางโปรแกรม รับนักศึกษาจนถึงอายุ 20 ปี หรือจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ในสถาบันภาษา โดยกำหนดระยะเวลาเริ่มเรียนเอง และพักกับโฮสแฟมิลี่ ก็สามารถทำได้ 

❯❯ เรียนภาษาต่างประเทศระยะสั้น  1-2 เดือน
❯❯ เรียนภาษาต่างประเทศระยะยาว 1 เทอมการศึกษา ประมาณ 4 เดือน

โครงการเรียนซัมเมอร์ต่างประเทศสำหรับนักศึกษาไทย

▸ โครงการอื่นๆสำหรับนักศึกษาไทย ที่กำลังเรียนอยู่ อาทิเช่น การเรียนระยะสั้นในมหาวิทยาลัย โดยลงเรียนเพียงแค่ หรือ เทอม แล้วนำมาเทียบโอนกับมหาวิทยาลัยในไทย น้องๆสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อขอทราบรายละเอียดหลักสูตร และค่าใช้จ่าย

❯❯  Summer for Thai School 
❯❯  Summer for Inter School  
❯❯ Summer for University 
❯❯ Summer Camp  
❯❯ study and work เริ่มต้นที่ 4 เดือน+

#ซัมเมอร์ต่างประเทศ #ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ #ซัมเมอร์อังกฤษ #ซัมเมอร์ออสเตรเลีย
#ค่ายภาษาอังกฤษต่างประเทศ #ค่ายฝึกทักษะเฉพาะที่ต่างประเทศ #ซัมเมอร์มัธยมต่างประเทศ 

รับประสานงาน จัดค่ายให้กับโรงเรียนของไทย หรือ. มหาวิทยาลัย
กับ สถาบันต่างๆที่ต่างประเทศ

  กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 

 Dream Abroad 
 061 4324575 
  Line : Dreamabroad

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด