ซัมเมอร์ต่างประเทศ Summer Program

การไปเรียนซัมเมอร์ระยะสั้นในต่างประเทศ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ให้กับเยาวชน น้องๆที่เคยมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ เช่น การไปค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายฝึกทักษะ หรือการเรียนระยะสั้นในโรงเรียนมัธยม แบบ Buddy program จะมีความแตกต่างจากการไปท่องเที่ยวแบบนักท่องเที่ยว การไปซัมเมอร์แคมป์ จะฝึกให้น้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น เพราะที่พักอาศัย จะเป็นแบบหอพัก หรือบ้านโฮสแฟมิลี่ ไม่ใช่โรงแรม เด็กๆจะได้ฝึกตัวเอง และเรียนรู้การที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การปรับตัวหากมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไข โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ

>> Summer for Thai School
>> Summer for International School
>> Summer for University Student

ซัมเมอร์ต่างประเทศ   ,ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ , ซัมเมอร์อังกฤษ , ซัมเมอร์ออสเตรเลีย


Summer for Thai School

ซัมเมอร์โปรแกรมสำหรับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนประถม มัธยมประเทศไทย จะอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา ในเดือน มีนาคม จนถึงเดือน พฤษภาคม น้องๆและผู้ปกครองสามารถเลือกได้ แบบ ดังนี้

  1. เดินทางพร้อมพี่เลี้ยง มีคนดูแลตลอดการเดินทาง ซัมเมอร์กรุ๊ปแบบนี้จะรับน้องๆอายุ 10 – 18 ปี ค่าโครงการจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลักๆทั้งหมด ประเทศที่ได้รับความนิยม เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์
  2. เดินทางเอง มีเจ้าหน้าที่มารอรับที่สนามบิน โครงการซัมเมอร์แบบนี้ น้องๆสามารถเลือกโรงเรียน วันเริ่มเรียน ระยะเวลา เมือง และประเทศ ตามความสนใจ โดยแต่ละสถาบัน จะมีกิจกรรม ที่น้องๆสามารถเลือกทำได้ ในแต่ละสัปดาห์อยู่แล้ว การดูแลจะเริ่มจากสนามบิน เมื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียนไปรับน้อง (หากผู้ปกครองเป็นห่วง ในระหว่างการเดินทาง ผู้ปกครองสามารถจ่ายค่าดูแลพิเศษให้กับสายการบิน เพื่อดูแลน้องตลอดการเดินทาง และนำส่งไปยังเจ้าหน้าที่รับสนามบินให้ถูกต้อง)

ซัมเมอร์ต่างประเทศ   ,ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ , ซัมเมอร์อังกฤษ , ซัมเมอร์ออสเตรเลีย

Summer for International School

ซัมเมอร์โปรแกรม สำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ มีให้เลือกหลากหลาย จะเริ่มช่วงปลายเดือน มิถุนายน จนถึงต้นเดือนสิงหาคม สถาบันภาษาหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จะจัดค่ายเพื่อให้นักเรียนต่างชาติ ได้มาทดลองเรียน และใช้ facilities ของทางมหาวิทยาลัย การพักใน resident ของมหาวิทยาลัย จะเป็นที่นิยมมาก ประเทศที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศในทวีปยุโรป

Summer for University Student

นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือกำลังจะเริ่มเรียนในชั้นปีที่ สามารถเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์ต่างๆได้ เพราะบางโปรแกรม รับนักศึกษาจนถึงอายุ 20 ปี หรือจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ในสถาบันภาษา โดยกำหนดระยะเวลาเริ่มเรียนเอง และพักกับโฮสแฟมิลี่ ก็สามารถทำได้ 

โครงการอื่นๆสำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ อาทิเช่น การเรียนระยะสั้นในมหาวิทยาลัย โดยลงเรียนเพียงแค่ หรือ เทอม แล้วนำมาเทียบโอนกับมหาวิทยาลัยในไทย น้องๆสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อขอทราบหลักสูตร และค่าใช้จ่าย

โครงการ study and work เริ่มต้นที่ เดือน ขึ้นไป

#ซัมเมอร์ต่างประเทศ   #ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ #ซัมเมอร์อังกฤษ #ซัมเมอร์ออสเตรเลีย


#ค่ายภาษาอังกฤษ #ค่ายฝึกทักษะเฉพาะด้าน #ระดับมัธยม #ระดับมหาวิทยาลัย

Dream Abroad รับประสานงาน จัดค่ายให้กับโรงเรียนและสถาบันต่างๆ

กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 

ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 
 Line  : Dreamabroad 

ติดต่อเรา

Student Reviews

ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด