โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย
Australia High School

เรื่องมีอยู่ว่ามีผู้ปกครองถามมาว่า อยากส่งลูกอายุ14-15 ปี ไปต่างประเทศ ควรส่งไปที่ไหนจะดี โรงเรียนมัธยมศึกษาออสเตรเลียดีไหม?  โดยปกติโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียจะแบ่งเป็นเป็นโรงเรียน แบบรัฐและเอกชน โรงเรียนออสเตรเลียมีคุณภาพสูง ควบคุมโดยรัฐบาล  การรับนักเรียนจะพิจารณารับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโดยดูจากอะไรบ้างมาดูกัน  โดยทั่วๆไปจะรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7) เป็นต้นไป   

ประเภทของโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย

1. โรงเรียนมัธยมของรัฐบาล โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียน Day School เรียกว่าโรงเรียนแบบเช้าไปเย็นกลับ 
2. โรงเรียนมัธยมเอกชน โรงเรียนมีทั้งแบบ Day School และ Boarding School (โรงเรียนประจำ )
ในแต่ละรัฐ จะมีหลักสูตรการเรียนการสอน และระบบการสอบเก็บคะแนนแตกต่างกันไป สามารถเอามาเทียบเกรดกันได้ เวลาสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างรัฐของ ออสเตรเลีย
Q :  แยกโรงเรียนตามเพศ หรือ อายุอย่างไร
A :  แบ่งตามโรงเรียนหญิงล้วน ชายล้วน และ โรงเรียนสหศึกษา ขึ้นกับโรงเรียน

Q :   โรงเรียนพิจารณารับนักเรียนอย่างไร
A :   ดูจากเกรดและผลภาษาของนักเรียน

Q :  เด็กไทยไปเรียนมัธยมออสเตรเลีย ต้องมีผู้ปกครองไปดูแลระหว่างเรียนไหม

A : นักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี  รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้มี การ์เดียน (Guardian)
กรณีเป็นนักเรียนประจำ จะมีอาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนต่างชาติ เป็นการ์เดียนให้ ทั้งนี้การ์เดียนอาจจะเป็นญาติ พี่ น้องที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ออสเตรเลียกำหนด

Q :  การเดียน คือ ใคร
A :  ผู้ดูแล หรือ การ์เดียน (Guardian) การ์เดียนจะทำหน้าที่แทนผู้ปกครอง เมื่ออยู่ที่นั่น สำหรับนักเรียนในชั้นที่ต่ำกว่า Year 7 หรือในระดับประถมทางโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเป็นรายบุคคลไป ซึ่งจะต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปอยู่ด้วย 

โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย High School ประเทศออสเตรเลีย
ข้อดีของ โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย

✔ หลักสูตรมัธยมออสเตรเลีย เป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นนำเกือบทุกประเทศทั่วโลก
✔ โรงเรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย ได้รับการรับรองคุณภาพการเรียนการสอน ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนด
✔ ออสเตรเลียเป็น ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หากส่งลูกหลานไปเรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย ผู้ปกครองจะมั่นใจได้ว่าลูกหลานจะได้เรียนและใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย เหมาะแก่การศึกษา
✔ นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรการเรียนการสอน และ ทักษะต่างๆในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนอย่างเต็มที่ ภาษาอังกฤษสำเนียงดีและได้เพื่อนเป็นนักเรียนออสเตรเลีย และนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆในโรงเรียน

 ข้อจำกัดของ โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย

✔ หลักสูตรมัธยมออสเตรเลีย มีการคัดเลือกรับเข้านักเรียนยากพอสมควร ต้องดูเงื่อนไขและ คุณสมบัติแต่ละโรงเรียน

 เรียนมัธยมออสเตรเลีย
มัธยมปลาย มัธยมต้น

Dream Abroad 
โทร 061 4324575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

หลักสูตรโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย

โรงเรียน มัธยมออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่หลักสูตรจะประกอบด้วย 8 วิชาหลัก ได้แก่
1. ภาษาอังกฤษ
2. คณิตศาสตร์
3. สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. วิทยาศาสตร์
5. ศิลปะ
6. ภาษาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ
7. เทคโนโลยีและการพัฒนา
8. สุขศึกษาและพลศึกษา

* ระหว่างเรียน นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ได้ตามความถนัด และ ความสนใจภายใต้การแนะนำของ Career Counselor ของโรงเรียน ผู้ปกครองการ์เดียน และผู้ปกครองที่ประเทศไทย

▸ โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาหลัก 4 -5 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
▸ สาขาวิชาที่นักเรียนจะเลือกเรียนและคะแนนสอบที่ได้ในระดับ Year 11 และ Year 12 นั้น จะนำมาใช้ในการยื่นสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
▸ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ไม่ใช้ระบบการสอบเข้า แต่จะใช้คะแนนจากการสอบปลายภาคที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการกลางของรัฐและคะแนนประเมินผลจากโรงเรียน เพื่อเทียบเข้าเรียนต่อในคณะที่ต้องการ


เทอมโรงเรียนมัธยม ออสเตรเลียแบ่งอย่างไร?

▸  โรงเรียนที่ออสเตรเลีย จะมีเวลาของการเปิด ปิด ภาคเรียนแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ เช่น วันหยุดไม่ตรงกันในแต่ละเทอม
▸  บางรัฐของออสเตรเลียจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค  แต่บางแห่งจะแบ่งเป็น 4 ภาค ปกติเทอมการศึกษาแรก คือ เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ผลคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำเท่าไหร่ที่รับ?

▸  ก่อนรับนักเรียนควรมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL iBT 50 สำหรับการสมัครเข้าเรียน Year 10 (หรือ ดูจากผลสอบ AEAS test)
▸  กรณีนักเรียนยังไม่มีผลสอบ สามารถลงเรียนหลักสูตร High School Preparation ในสถาบันภาษาเอกชน ซึ่งมีอยู่ทั่วไปได้ โดยบางโรงเรียน ยอมรับผลการสอบ จากศูนย์ภาษาเอกชนหลายแห่ง

อยากเข้าเรียนแต่ไม่มั่นใจ ควรเรียนอะไรก่อนดี?

▸ หลักสูตรเตรียมความพร้อม High School Preparation  
     Browns English School เมืองบริสเบน และโกลด์โคสต์

▸ หลักสูตรเตรียมความพร้อม High School Preparation  
     Oxford House College เมืองเมลเบิร์น และซิดนีย์

โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย High School ประเทศออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนมัธยม ออสเตรเลีย 

▸ ค่าเรียน 
     ค่าเรียนเริ่มต้นที่$15,000 – $25,000  AUD ต่อปี
▸ ค่าที่พัก
     ที่พักแบบ Homestay ประมาณ $200 - $370 AUD ต่อสัปดาห์
     เริ่มต้นที่$ 8,000 AUD ต่อปี

โรงเรียนมัธยมปลาย มัธยมต้น ออสเตรเลีย  (แนะนำ)

No. School Name City State
1 Brisbane Grammar SchoolSchool Brisbane Queensland
2 St Micheal’s Colleagiate School Hobart Tasmania
3 Tara Anglican School for Girls Sydney NSW
4 The Hills Grammar School Sydney NSW
5 Fraser Coast Anglican School Sydney Queensland
6 The Hutchins School Hervey Bay Tasmania
7 The King’s School Sydney NSW
8 ELICOS’s Boarding Program Hobart Tasmania
9 Avalon College Geelong Victoria
โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย
 Dream Abroad 
โทร 061 4324575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad
 Line : Dreamabroad

โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย High School ประเทศออสเตรเลีย

 

 

โปรโมชั่นติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด