โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย
Australia High School

เรื่องมีอยู่ว่ามีผู้ปกครองถามมามากในปีนี้ว่าอยากส่งลูกอายุ 14-15 ปี ไปต่างประเทศ ควรส่งไปที่เมืองไหนจะดีโรงเรียนมัธยมศึกษาออสเตรเลียดีไหม ? โดยปกติโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียจะแบ่งเป็นเป็นโรงเรียนแบบรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนของออสเตรเลียมีคุณภาพสูง ควบคุมโดยรัฐบาล การรับนักเรียนจะพิจารณารับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนโดยดูจากอะไรบ้างมาดูกัน โดยทั่วๆไปจะรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7) เป็นต้นไป และ ดูจากผลภาษาอังกฤษว่าจะเรียนไหวหรือเปล่า

คอร์สเตรียมเข้ามัธยมออสเตรเลีย , โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย

 เรียนมัธยมออสเตรเลีย
Dream Abroad 
ทักมาคุยกันจ้า
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

ประเภทของโรงเรียนมัธยมในออสเตรเลีย 
1. โรงเรียนมัธยมของรัฐบาล โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียน Day School เรียกว่าโรงเรียนแบบเช้าไป-เย็นกลับ 
2. โรงเรียนมัธยมเอกชน โรงเรียนมีทั้งแบบ Day School และ Boarding School (โรงเรียนประจำ) ในแต่ละรัฐจะมีหลักสูตรการเรียนการสอน และระบบการสอบเก็บคะแนนแตกต่างกันไป สามารถเอามาเทียบเกรดกันได้ เวลาสมัครเข้ามหาวิทยาลัยต่างรัฐของออสเตรเลีย ▸ ข้อมูลรายชื่อ โรงเรียนบางส่วน

Q : แยกโรงเรียนตามเพศ หรือ อายุอย่างไร
A : แบ่งตามเพศ แยกโรงเรียนหญิงล้วน - ชายล้วน หรือโรงเรียนสหศึกษา ขึ้นกับโรงเรียนเปิดมาหลายสิบปี หลายแห่งอายุกว่า 100 ปี
Q : โรงเรียนพิจารณารับนักเรียนอย่างไร
A : ดูจากเกรดและผลภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นหลักโดยการสัมภาษณ์ทางออนไลน์
Q : เด็กไทยไปเรียนมัธยมออสเตรเลีย ต้องมีผู้ปกครองไปดูแลระหว่างเรียนหรือไม่
A : นักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้มีการ์เดียน (Guardian)

กรณีเป็นนักเรียนประจำจะมีอาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนต่างชาติ เป็นการ์เดียนให้ทั้งนี้การ์เดียนอาจจะเป็นญาติ พี่น้องที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ออสเตรเลียกำหนด

Q : การเดียน คือ ใคร
A : การ์เดียน (Guardian) หรือ ผู้ดูแล โดยที่การ์เดียนจะทำหน้าที่แทนผู้ปกครองเมื่ออยู่ที่ออสเตรเลีย สำหรับนักเรียนในชั้นที่ต่ำกว่า Year 7 หรือในระดับประถมทางโรงเรียนจะพิจารณารับนักเรียนเป็นรายบุคคลไป ซึ่งจะต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปพักอยู่ด้วย 

✪ 
รีวิวสั้นๆไปโรงเรียนมัธยม ออสเตรเลีย By น้องปีใหม่ <<คลิก
ข้อดีของโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย
✔ หลักสูตรมัธยมออสเตรเลีย เป็นที่ยอมรับจากสถาบันชั้นนำเกือบทุกประเทศทั่วโลก
✔ โรงเรียนมัธยมที่ออสเตรเลีย ได้รับการรับรองคุณภาพการเรียนการสอน ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐบาลออสเตรเลียกำหนด
✔ ออสเตรเลียเป็นที่ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี หากส่งลูกหลานไปเรียนต่อมัธยมออสเตรเลีย ผู้ปกครองจะมั่นใจได้ว่าลูกหลานจะได้เรียนและใช้ชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยเหมาะแก่การศึกษา
✔ นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรการเรียนการสอน และ ทักษะต่างๆในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนอย่างเต็มที่ภาษาอังกฤษสำเนียงดีและได้เพื่อนเป็นนักเรียนออสเตรเลีย และนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆในโรงเรียน

ข้อจำกัดของโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย
✔ หลักสูตรมัธยมออสเตรเลีย มีการคัดเลือกรับเข้านักเรียนตามเงื่อนไขเกรดที่ผ่านมา
✔ คัดเลือกรับเข้านักเรียนตาม ผลภาษาอังกฤษ โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์โรงเรียน 
✔ เงื่อนไขการรับเข้าอื่นๆ ดูจากคุณสมบัตินักเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียน แตกต่างกัน

เรียนมัธยมออสเตรเลีย
Dream Abroad
โทร 061 432 4575 
 เพิ่มเพื่อน Dreamabroad


หลักสูตรโรงเรียนมัธยมออสเตรเลียโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย High School ประเทศออสเตรเลีย

โรงเรียนมัธยมออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่หลักสูตรจะประกอบด้วย 8 วิชาหลัก ได้แก่
1. ภาษาอังกฤษ
2. คณิตศาสตร์ 
3. สังคมและสิ่งแวดล้อม 
4. วิทยาศาสตร์ 
5. ศิลปะ 
6. ภาษาที่สาม 
7. เทคโนโลยีและการพัฒนา 
8. สุขศึกษาและพลศึกษา     
ระหว่างเรียนนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาต่างๆ ได้ตามความถนัด และ ความสนใจ ภายใต้การแนะนำของ Career Counselor ของโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองการ์เดียน และ ผู้ปกครองที่ประเทศไทย
▸ โดยทั่วไปนักเรียนจะเลือกเรียนวิชาหลัก 4 -5 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
▸ สาขาวิชาที่นักเรียนจะเลือกเรียนและคะแนนสอบที่ได้ในระดับ Year 11 และ Year 12 นั้น จะนำมาใช้ในการยื่นสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
▸ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย ไม่ใช้ระบบการสอบเข้า แต่จะใช้คะแนนจากการสอบปลายภาคที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการกลางของรัฐและคะแนนประเมินผลจากโรงเรียน เพื่อเทียบเข้าเรียนต่อในคณะ/ มหาวิทยาลัย ที่ต้องการ

เทอมโรงเรียนมัธยมออสเตรเลียแบ่งอย่างไร ?
▸ โรงเรียนที่ออสเตรเลียจะมีเวลาของการ เปิด-ปิด ภาคเรียนแตกต่างกันไปตามแต่ละรัฐ วันหยุดไม่ตรงกันในแต่ละเทอม 
ปกติเทอมการศึกษาแรกของปี คือ เดือน กุมภาพันธ์  
▸ บางรัฐโรงเรียนของออสเตรเลียจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาคแต่บางแห่งจะแบ่งเป็น 4 ภาค

ผลคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำเท่าไหร่ที่รับ ?
▸ ก่อนรับนักเรียนควรมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL iBT 50 สำหรับการสมัครเข้าเรียน Year 10 (หรือ ดูจากผลสอบ AEAS test)
▸ กรณีนักเรียนยังไม่มีผลสอบ สามารถลงเรียนหลักสูตร High School Preparation ในสถาบันภาษาเอกชนซึ่งมีอยู่ทั่วไปได้ โดยบางโรงเรียนยอมรับผลการสอบจากศูนย์ภาษาเอกชนโรงเรียนภาษา 

อยากเข้าเรียนแต่ไม่มั่นใจ ควรเรียนอะไรก่อนดี ?
แนะนำให้ลงหลักสูตรเตรียมความพร้อมมัธยมปลาย High School Preparation 
▸ Browns English School เมืองบริสเบน และโกลด์โคสต์
▸ Oxford House College เมืองเมลเบิร์น และซิดนีย์
▸ Melbourne Languege Centre  เมืองเมลเบิร์น 

โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย High School ประเทศออสเตรเลีย

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย 

ค่าเรียน 
     ▸ ค่าเรียนเริ่มต้นที่ $20,000 ถึง $35,000 ต่อปี

ค่าที่พัก
     ▸ ที่พักแบบ Homestay ประมาณ $200 - $370 AUD ต่อสัปดาห์ เริ่มต้นที่$ 8,000 AUD ต่อปี
     ▸ ที่พักแบบ Boarding อยู่ประจำพร้อมอาหาร เริ่มต้นที่ $ 8,000-15,000 AUD ต่อปี

ตัวอย่างค่าครองชีพที่เมลเบิร์น ออสเตรเลีย
ค่าครองชีพในเมลเบิร์นสำหรับนักเรียนจะขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้จ่ายและระดับความต้องการความสะดวกสบายของแต่ละคน แต่เพื่อให้ได้ภาพรวม ต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายประมาณโดยสรุปของนักเรียนที่เรียนในเมลเบิร์น:
ค่าเช่าห้อง : ค่าเช่าห้องพักสำหรับนักเรียนอาจจะอยู่ในราคา 250-500  AUD ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับพื้นที่และระดับความสะดวกสบายของห้องพัก.
อาหาร : ประมาณ 50-150 AUD ขึ้นอยู่กับว่าเลือกทานอาหารที่ร้านอาหารหรือทำอาหารเอง.
ค่าขนส่ง : ประมาณ 10-50 AUD ขึ้นอยู่กับว่าใช้บัตรขนส่งสาธารณะแบบไม่จำกัดหรือจ่ายตามครั้งการใช้.
ค่าเบ็ดเตล็ด : เช่น ค่าหนังสือ, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องเขียน, ค่าบันเทิง อาจจะประมาณ 20-100 AUD ต่อสัปดาห์.
ค่าเล่าเรียน : ขึ้นอยู่กับสถาบันและหลักสูตรที่เรียน แต่สำหรับนักเรียนต่างชาติ ค่าเล่าเรียนสามารถสูงมาก (บางครั้งอาจเกิน 20,000-30,000 AUD ต่อปี) ราคาที่ระบุนั้นเป็นเพียงการประมาณ และราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาและสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น การตรวจสอบราคาและค่าใช้จ่ายล่าสุดจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนตัดสินใจย้ายมาเรียนที่เมลเบิร์นจึงมีความสำคัญ.

โรงเรียนมัธยมต้น-มัธยมปลายที่ออสเตรเลีย (บางส่วน) 

No School Name  City State Type
St Catherine's School Sydney   Sydney NSW (หญิงล้วน)
2 Wenona School Sydney NSW (หญิงล้วน)
3 Ravenswood School for Girls Sydney NSW (หญิงล้วน)
4 The Moreton Bay Colleges Brisbane NSW (หญิงล้วน)
5 Walford Anglican School for Girls Adelaide NSW (หญิงล้วน)
6 Ballarat Grammar   Melbourne NSW ( ชาย-หญิง)
7 Beaconhills College Melbourne NSW ( ชาย-หญิง)
8 Billanook College   [ TH
Melbourne NSW ( ชาย-หญิง)
9 Kilvington Grammar School Melbourne NSW ( ชาย-หญิง)
10 St Catherine's School Melbourne NSW (หญิงล้วน)
11 Scotch College Melbourne NSW (ชายล้วน )
12 Saint leonard college   Melbourne NSW (ชาย-หญิง)
13 Oakleigh Grammar Melbourne
NSW
(ชาย-หญิง)
14 Shelford Girl’s college Melbourne
NSW
(หญิงล้วน)
15 Strathcona girl grammar Melbourne
NSW
(หญิงล้วน )
16 Wesley college Melbourne
NSW
(หญิงล้วน  )
17 Mercedes College Adelaide
SA (ชาย-หญิง)
18 The Hutchins School Tasmania
TAS (ชายล้วน )
19 Toorak college   Melbourne  NSW (หญิงล้วน  )
20 St James’ Anglican School Alkimos  WA (ชาย-หญิง)
21 Stott's College Melbourne NSW (ชาย-หญิง)
22 St Mark’s Anglican Community School Hillarys WA (ชาย-หญิง)
23 Swan Valley Anglican Community School Aveley WA
(ชาย-หญิง)
24 Taylors High School Sydney
NSW
(ชายล้วน)
25 St Paul School   Bald Hills Qld (ชาย-หญิง)

 เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

อยากทราบ เงื่อนไขสมัคร ทักมาคุยกันจ้า 
  โรงเรียนมัธยมออสเตรเลีย


สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด