ศูนย์เรียนภาษา BROWNS เมืองชายทะเล


เรียนภาษาที่บริสเบน เรียนภาษาที่โกลด์โคส

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาบริสเบน เรียนภาษาโกลด์โคสต์

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ก่อตั้งในปี ค.ศ.2003 โดยพี่น้องครอบครัว Browns ปัจจุบัน BROWNS เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในรัฐควีนส์แลนด์ โรงเรียนได้ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 5,000 คน ใน 4 วิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในเมืองบริสเบน และ โกลด์โคสต์ ▸ ราคาคลิก

ระยะเวลาจำกัด

เรียนภาษาบริสเบน เรียนภาษาโกลด์โคสต์

BROWNS เป็นสถาบันสอนภาษาที่มีชื่อเสียงมากในรัฐ Queensland

เเละ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Star Awards ปี 2010 จาก Language Travel Magazine BROWNS English Language School ออสเตรเลีย
Queensland เป็นรัฐที่มีภูมิอากาศกึ่งเขตร้อนอันแสนสบาย ผู้คนมีวิถีชีวิตที่น่าพึงพอใจอย่างไม่มีใครเทียบ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และคนในท้องถิ่นก็เป็นมิตร รัฐควีนส์แลนด์มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 121,000 คน จาก 160 ประเทศ ประชากรในรัฐควีนส์แลนด์ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่มีทัศนคติที่เปิดกว้าง และเข้าถึงได้ง่าย ประเทศออสเตรเลีย จัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และโกลด์โคสต์ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าค่าครองชีพต่ำกว่าซิดนีย์ถึง 20% 
ข้อควรรู้เกี่ยวกับรัฐ Queensland ประเทศออสเตรเลีย
  1. ✔ เป็นที่รู้จักในนามของ Sunshine State 
  2. ✔ มี world Natural Heritage ถึง 5 แห่ง (จากทั้งหมด 11 แห่ง) ในประเทศออสเตรเลีย
  3. ✔ มีเกาะมากกว่า 100 แห่ง นอกชายฝั่งของรัฐควีนส์แลนด์
  4. ✔ มีอุทยานแห่งชาติมากกว่า 1,000 แห่ง
  5. ✔ มี lifeguard มืออาชีพมากกว่า 400 คน ที่ดูแลชายหาดของรัฐ
  6. ✔ ประชากรออสเตรเลียมากกว่า 85% อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเล ภายในระยะไม่เกิน 50 ก.ม.

หลักสูตรที่เปิดสอนของ Browns English Language School

✔ Intensive General English

✔ Intensive General English (30+ class)

✔ IELTS Exam Preparation

✔ English for Academic Purposes

✔ Barista@BROWNS

✔ Cambridge courses (FCE, CAE)

✔ English Plus
+ Whale Conservation,
+ Sports,
+ Demi Pair,
+ Hotel/Resort Internship,
+ Volunteer Experience

✔ High School Preparation

✔ Primary School preparation

✔ Junior Camps

✔ Study Tours

เรียนต่อออสเตรเลีย

จุดเด่นของการเรียนที่ BROWNS

มีหลักสูตรการเรียนการสอนเเบบพิเศษที่เรียกว่า Active 8 – Accelerate
Active 8 – Accelerate เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยในวันแรกของการเรียน นักเรียนทุกคนจะต้องสอบวัดระดับภาษาเพื่อจัดชั้นเรียน เเละเเบ่งการเรียนดังนี้
1. Core classes 
✔ นักเรียนจะได้เรียนในชั้นเรียนที่ตรงกับเลเวลที่ได้จากการสอบวัดระดับในวันเเรกของการเรียน เช่น สอบได้ระดับ Pre-intermediate
✔ ในช่วง Core Classes นักเรียนจะได้เรียนระดับ Pre-intermediate โดยเนื้อหาที่เรียนจะเหมาะสมกับระดับภาษาของตนเอง มีตารางสอนที่เหมาะสม มีการทำแบบฝึกหัด เเละ

✔ มีการทดสอบเพื่อวัดความก้าวหน้า หากได้ระดับภาษาสูงขึ้น จะได้รับการเลื่อนชั้นทางสถาบันเชื่อว่าผู้เรียนต้องศึกษาและฝึกฝน 4 ทักษะ ที่เป็นแกนหลักของภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

2. โปรแกรม Active8
✔ เป็นโปรแกรมที่เน้นการพัฒนาทักษะ หรือ กระบวนการเฉพาะด้าน เพื่อต่อยอดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
✔ โรงเรียนจะประเมินระดับภาษาของนักเรียนในแต่ละทักษะและกระบวนการเพื่อจัดนักเรียนไปเรียนตามระดับที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีระดับความชำนาญในการใช้ภาษาในแต่ละด้านที่หลากหลาย
✔ วิธีการเช่นนี้ทำให้นักเรียนได้เรียนในระดับที่เหมาะสมกับทักษะการใช้ภาษาของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร 4 skills and 4 systems that make up English

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาบริสเบน เรียนภาษาโกลด์โคสต์

New : Themed Active8
✔ เน้นการฝึกฝนสี่ทักษะ และ สี่ระบบภาษาอังกฤษตามเลเวล เมื่อนักเรียนมาที่ BROWNS เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาส่วนบุคคลของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนเลือกธีมดังต่อไปนี้ (สามารถผสมผสานกันได้)
✔ Aussie – มุ่งเน้นไปที่วัฒนธรรมของออสเตรเลียการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงการทัศนศึกษาในท้องถิ่น
✔ Academic - เน้นการเรียนภาษาในเชิงวิชาการ
✔ Business/ Hospitality – มุ่งเน้นไปที่ภาษาและทักษะการทำงานสำหรับพนักงานในออสเตรเลียและทั่วโลก

3. โปรแกรม Accelerate Further Learning
✔ หลักสูตรต่อยอดการเรียนที่ทางโรงเรียนจัดไว้ให้กับนักเรียน ด้วยการมอบหมายการบ้าน และคำปรึกษาเป็นรายบุคคลกับนักเรียนในด้านที่ต้องการจะพัฒนาเป็นพิเศษ 
✔ โปรแกรมนี้จะมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขจุดอ่อนเฉพาะด้าน โดยอาจารย์จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเอง
✔ ในแต่ละสัปดาห์อาจารย์ประจำโปรแกรมหลักจะให้คำแนะนำกับนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรบน BROWN’s Passport เพื่อให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมในห้องสมุดของ BROWNS
✔ ห้องสมุดของ BROWNS เป็นแหล่งความรู้ที่หลากหลาย และได้รับการจัดหมวดหมู่เป็นด้านต่างๆ ของ Active8 และตามระดับภาษาของผู้เรียน

เรียนต่อออสเตรเลีย บริสเบน โกลด์โคสต์

BROWNS มีแคมปัส 2 แห่ง ที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Brisbane และ Gold Coast

อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และที่พักแบบ Student Apartments ของโรงเรียน 

1. Brisbane Campus (Adelaide Street - Level 1)
Brisbane Campus (Adelaide Street - Level 4)

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาบริสเบน เรียนภาษาโกลด์โคสต์

2. Gold Coast Campus (Marshall Lane)

Gold Coast Campus (Parklands)

เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนภาษาบริสเบน เรียนภาษาโกลด์โคสต์

BROWNS มี Pathway เพื่อเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

✔ เมื่อจบคอร์ส IELTS Preparation หรือ EAP และได้คะแนนผ่านเกณฑ์ สามารถเข้าสถาบันที่ทำสัญญากับ BROWNS ได้โดยไม่ต้องสอบ IELTS
✔ เมื่อนักเรียนมีระดับภาษาถึงเกณฑ์ สามารถขอย้ายขึ้นไปเรียนคอร์สที่สูงขึ้นได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการขอย้ายคอร์สเรียน
✔ มี Student Apartment สำหรับนักเรียนของ BROWNS
✔ BROWNS กล้ารับประกันผลการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ทางลัดเรียนต่อ มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย 

Pathways เพื่อเข้าศึกษาต่อยังสถาบันต่างๆดังนี้

✔ Academia International ✔ Aviation Australia ✔ Bond University ✔ CQUniversity (CQU) ✔ Griffith College ✔ James Cook University Brisbane (JCUB) ✔ New York Film Academy Australia ✔ Griffith University ✔ Le Cordon Bleu Australia ✔ SAE Institute of Australia (SAE) ✔ Southern Cross University (SCU) ✔ TAFE Queensland ✔ Torrens University Australia (TUA)  ✔ University of Southern Queensland (USQ)

โปรโมชั่นเรียนต่อออสเตรเลีย 

เมือง Gernal English ราคา รวม (AUD)
ราคา รวม (บาท)
Brisbane 3 เดือน $3,120 ฿71,760
Brisbane 6 เดือน $5,760 ฿132,480
Gold Coast 3 เดือน $3,120 ฿71,760
Gold Coast 6 เดือน $5,760 ฿132,480

หมดเขต ธันวาคม 2563

#เรียนต่อออสเตรเลีย #เรียนภาษาบริสเบน #เรียนภาษาโกลด์โคสต์ #เรียนภาษาออสเตรเลีย

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตาม เรตค่าเงิน ในวันที่ชำระเงิน


สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด