เรียนต่อต่างประเทศ ปริญญาโท

Study Master's Degree
หลักสูตรเรียนต่อในระดับปริญญาโท

>> เรียนปริญญาโทออสเตรเลีย
>> เรียนปริญญาโทนิวซีแลนด์
>> เรียนปริญญาโทอังกฤษ
>> เรียนปริญญาโทอเมริกา
>> เรียนปริญญาโทแคนาดา
>> เรียนปริญญาโทสิงคโปร์
>> เรียนปริญญาโทยุโรป     

เรียนต่อต่างประเทศ ป โท , เรียนปริญญาโทต่างประเทศ , เรียน ต่อ ต่าง ประเทศ

นักเรียนที่สนใจไปเรียนต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ ควรเตรียมตัวดังนี้

1. เตรียมผลการเรียนให้อยู่ในระดับดี เพื่อจะได้เลือกมหาวิทยาลัยได้หลากหลาย (ทั้งนี้หากน้องๆได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.30 อาจจะหามหาวิทยาลัยได้ยาก หรืออาจต้องเรียนหลักสูตร Pre-Master หรือ Graduate Diploma ก่อน

2. เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ โดยคะแนนส่วนใหญ่จะรับที่ IELTS 6.5 – 7.0 หรือ TOEFL iBT 90 -100 (หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ สามารถเรียน Pre-sessional English ของทางมหาวิทยาลัยได้)

3. เตรียมความพร้อมด้านการเงิน เช่น เตรียม Statement สำหรับใช้ยื่นวีซ่า และชำระค่าเล่าเรียน

4. เตรียมจดหมาย Recommendation Letter และ Statement of Purpose (SOP)

 อยากเรียน ปริญญา  ต่างประเทศ 

Dream Abroad 
โทร 061 4324575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

เรียนปริญญาโทต่างประเทศ


Dream Abroad บริการให้คำปรึกษา วางแผนการดำเนินการ และประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเรียน  

#เรียนต่อต่างประเทศปโท  #เรียนปริญญาโทต่างประเทศ #เรียนต่อต่างประเทศ

อยากเรียน ปริญญา ต่างประเทศ 
Dream Abroad 
โทร 061 4324575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad


#เรียนปริญญาโทต่างประเทศ

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด