เรียนปริญญาโทนิวซีแลนด์


Master's Degree in New Zealand

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีนักเรียนหลายคนสนใจไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท เพราะมีสาขาวิชาที่มีความทันสมัย มีการค้นคว้าวิจัยที่ต่อเนื่อง มีมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในอันดับต้นๆของโลก ลองมาดูข้อมูลกันว่าการเรียนปริญญาโทที่นิวซีแลนด์ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ปริญญาโทนิวซีแลนด์ 

ระยะเวลาหลักสูตร ปริญญาโทนิวซีแลนด์
การเรียนปริญญาโทที่นิวซีแลนด์ โดยปกติจะใช้ระยะเวลาหลักสูตร  1-2 ปี โดยการเรียนการสอนจะเน้นการทำวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นระบบการทำรายงานและเริ่มมีหลักสูตรที่เป็น course work เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

พิเศษ!!!  ปริญญาโทหลักสูตร 1.5 ปี มีทุนสูงสุด $6,750 เรียนจบสามารถขอ post-study work visa ทำงานหลังเรียนจบได้ถึง 3 ปี
อ่านต่อ >> Auckland Institute of Studies (AIS)

ระยะเวลาการสมัคร ปริญญาโทมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์

มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีละ 2 ครั้ง คือ กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม แต่ส่วนใหญ่จะรับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเทอมแรก มีเพียงบางมหาวิทยาลัยที่รับกลางปี คือ กรกฎาคม และรับเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น นักศึกษาควรสมัครล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน เป็นอย่างน้อย (เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ ในการรอใบตอบรับ และขอวีซ่า)
**การสมัครเรียนระดับ ปริญญาโท มักจะไม่ค่อยรับนักเรียนในเทอมที่ 2 เนื่องจากคอร์สรายวิชาที่เปิดสอนไม่ครบทุกวิชา


ปริญญาโท นิวซีแลนด์ ป.โท  New Zealand University

ปีการศึกษา ของ มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
ปีการศึกษาเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน  ส่วนการแบ่งเทอมการศึกษามี 2 ระบบ คือ

▸ ระบบ 2 ภาคการศึกษา กุมภาพันธ์ – มิถุนายน และ กรกฎาคม – พฤศจิกายน
▸ ระบบ 3 ภาคการศึกษา มีนาคม – พฤษภาคม, มิถุนายน – สิงหาคม และ กันยายน – พฤศจิกายน

 ระยะเวลาปิดภาคการศึกษา
ช่วงปิดภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางช่วงวันหยุด ประมาณ 2-3 สัปดาห์ระหว่างเทอม มหาวิทยาลัยไม่เปิดสอนระดับปริญญาในช่วงปิดฤดูร้อน แต่นักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท-เอก จะค้นคว้าทำวิจัยได้ตลอดปี

ค่าเรียนนิวซีแลนด์

ค่าเล่าเรียนต่อปี 
▸ ปริญญาโท  นิวซีแลนด์  ประมาณ $26,000 - $40,000 เหรียญต่อปี

ทำงานที่ นิวซีแลนด์

▸  การทำงานระหว่างเรียน
นักศึกษาในระดับปริญญาโท สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

▸ การทำงานหลังจบการศึกษา
ทั้งนี้ หลังจบการศึกษา นักเรียนสามารถขอ Post-study work visa ได้ถึง 3 ปี ตามเกณฑ์ของวีซ่าในปัจจุบัน สำหรับนักเรียนที่เรียนระดับ ปริญญาโท (NZQF Level 8)   https://www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/understand-nz-quals/

การประกันสุขภาพ
▸ กฎหมายกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องมีประกันสุขภาพและการเดินทางโดยสามารถขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ จากสถาบันที่ศึกษา  

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
มีอยู่  8 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาลทั้งหมด เปิดสอนระดับ ปริญญาโท  นิวซีแลนด์  มหาวิทยาลัยเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยในเกาะเหนือนิวซีแลนด์ 5 แห่ง ได้แก่

 1. The University of Auckland เมือง Auckland
 2. Massey University เมือง Palmerston North, Auckland และ Wellington
 3. Victoria University of Wellington  เมือง Wellington
 4. University of Waikato เมือง Hamilton
 5. Auckland University of Technology เมือง Auckland

มหาวิทยาลัยในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์  3 แห่ง ได้แก่

 1. University of Canterbury เมือง Christchurch
 2. Lincoln University เมือง Christchurch
 3. University of Otago  เมือง Dunedin

เรียนปริญญาโทต่างประเทศ

 เรียนปริญญาโทออสเตรเลีย   
▸ เรียนปริญญาโทนิวซีแลนด์   
▸ เรียนปริญญาโทอังกฤษ    
▸ เรียนปริญญาโทอเมริกา 
▸ เรียนปริญญาโทแคนาดา
▸ เรียนปริญญาโทสิงคโปร์
▸ เรียนปริญญาโทยุโรป   สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด