เรียนปริญญาโทนิวซีแลนด์


Master's Degree in New Zealand

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีนักเรียนหลายคนสนใจไปเรียนต่อในระดับปริญญาโท เพราะมีสาขาวิชาที่มีความทันสมัย มีการค้นคว้าวิจัยที่ต่อเนื่อง มีมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในอันดับต้นๆของโลก ลองมาดูข้อมูลกันว่าการเรียนปริญญาโทที่นิวซีแลนด์ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

ปริญญาโทนิวซีแลนด์ 

ระยะเวลาหลักสูตร ปริญญาโทนิวซีแลนด์
การเรียนปริญญาโทที่นิวซีแลนด์ โดยปกติจะใช้ระยะเวลาหลักสูตร 1-2 ปี โดยการเรียนการสอนจะเน้นการทำวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นระบบการทำรายงานและเริ่มมีหลักสูตรที่เป็น course work เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

พิเศษ!!!  ปริญญาโทหลักสูตร 1.5 ปี เรียนจบสามารถขอ post-study work visa ทำงานหลังเรียนจบได้ถึง 3 ปี อ่านต่อ >> Auckland Institute of Studies (AIS)

ระยะเวลาการสมัคร ปริญญาโทมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีละ 2 ครั้ง คือ กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม แต่ส่วนใหญ่จะรับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเทอมแรก มีเพียงบางมหาวิทยาลัยที่รับกลางปี คือ กรกฎาคม และรับเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น นักศึกษาควรสมัครล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน เป็นอย่างน้อย (เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ ในการรอใบตอบรับ และขอวีซ่า)

** การสมัครเรียนระดับ ปริญญาโท มักจะไม่ค่อยรับนักเรียนในเทอมที่ 2 เนื่องจากคอร์สรายวิชาที่เปิดสอนไม่ครบทุกวิชา

ปีการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
ปีการศึกษาเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน  ส่วนการแบ่งเทอมการศึกษามี 2 ระบบ คือ
▸ ระบบ 2 ภาคการศึกษา กุมภาพันธ์ – มิถุนายน และ กรกฎาคม – พฤศจิกายน
▸ ระบบ 3 ภาคการศึกษา มีนาคม – พฤษภาคม, มิถุนายน – สิงหาคม และ กันยายน – พฤศจิกายน

ระยะเวลาปิดภาคการศึกษา
ช่วงปิดภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางช่วงวันหยุด ประมาณ 2-3 สัปดาห์ระหว่างเทอม มหาวิทยาลัยไม่เปิดสอนระดับปริญญาในช่วงปิดฤดูร้อน แต่นักศึกษาวิจัยระดับปริญญา โท-เอก จะค้นคว้าทำวิจัยได้ตลอดปี

ค่าเรียนนิวซีแลนด์
▸ ค่าเล่าเรียนต่อปี 
ปริญญาโท นิวซีแลนด์ ประมาณ $26,000 - $40,000 เหรียญต่อปี

ทำงานที่ นิวซีแลนด์
▸ การทำงานระหว่างเรียน
นักศึกษาในระดับปริญญาโท สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
▸ การทำงานหลังจบการศึกษา
ทั้งนี้หลังจบการศึกษา นักเรียนสามารถขอ Post-study work visa ได้ถึง 3 ปี ตามเกณฑ์ของวีซ่าในปัจจุบัน สำหรับนักเรียนที่เรียนระดับ ปริญญาโท (NZQF Level 8) https://www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/understand-nz-quals/
▸ การประกันสุขภาพ
กฎหมายกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องมีประกันสุขภาพและการเดินทางโดยสามารถขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ จากสถาบันที่ศึกษา  

มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์
มีอยู่ 8 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาลทั้งหมด เปิดสอนระดับ ปริญญาโท นิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยในเกาะเหนือนิวซีแลนด์ 5 แห่ง ได้แก่    
     • The University of Auckland เมือง Auckland
     • Massey University เมือง Palmerston North, Auckland และ Wellington
     • Victoria University of Wellington  เมือง Wellington
     • University of Waikato เมือง Hamilton
     • Auckland University of Technology เมือง Auckland

มหาวิทยาลัยในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ 3 แห่ง ได้แก่
     • University of Canterbury เมือง Christchurch
     • Lincoln University เมือง Christchurch
     • University of Otago  เมือง Dunedin

เรียนปริญญาโทต่างประเทศ
 เรียนปริญญาโทออสเตรเลีย   
▸ เรียนปริญญาโทนิวซีแลนด์   
▸ เรียนปริญญาโทอังกฤษ    
▸ เรียนปริญญาโทอเมริกา 
▸ เรียนปริญญาโทแคนาดา
▸ เรียนปริญญาโทสิงคโปร์
▸ เรียนปริญญาโทยุโรป   สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด