ทุนเรียนปริญญาตรี-โท นิวซีแลนด์ by Lincoln University


สำหรับทุนเรียนในมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทุนเรียน การสมัครเข้าศึกษา และเงื่อนไขการรับทุนต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ.

นอกจากนี้ ยังมีหลายแหล่งทุนเรียนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่นักศึกษาสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาได้ด้วย โดยแต่ละทุนอาจมีเงื่อนไขและวิธีการสมัครที่แตกต่างกันไป

ดังนั้น นักศึกษาควรติดต่อสอบถามข้อมูลกับฝ่ายทะเบียนและแผนกทุนเรียนของมหาวิทยาลัยเพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้องและอัพเดทล่าสุด.

$ ทุนการศึกษานิวซีแลนด์ ป.ตรี Lincoln University 

ทุนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ English for Further study Award
▸ นักเรียนที่ลงเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษเรียบร้อย ได้รับเงินคืน สูงสุดเป็นค่าเรียนภาษา 12 สัปดาห์ (มูลค่า NZ$5,400 ) เมื่อลงคอร์สหลักระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือ หลักสูตร Pathway
ทุนเรียนดี ปริญญาตรี Merit scholarship
Lincoln University international pathway merit scholarship
▸ Lincoln University มอบทุนการศึกษามูลค่า NZ$3,000 สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตร Undergraduate เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษานักเรียนจะต้องผ่านข้อกำหนดทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
ทุนเรียนดี ปริญญาตรี Vice-Chancellor’s scholarship 
▸ ทุนการศึกษา มูลค่า NZ$5,000 สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่กำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษานักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
ทุนการศึกษา Lincoln University International School Leader's Scholarship 
▸ ทุนการศึกษามูลค่า NZ$10,000 สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี
▸ นักเรียนที่จะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา คุณสมบัติควรจะเป็นนักเรียนไทยที่เรียนมัธยมอยู่ที่นิวซีแลนด์อยู่แล้ว เนื่องจากการที่จะรับทุนนี้ได้จะต้องร่วมการเข้าค่ายของมหาวิทยาลัยด้วย

วันปิดรับสมัคร:
▸ 31 มกราคม สำหรับการเรียนภาคเรียนที่ 1
▸ 30 มิถุนายน สำหรับการเรียนในภาคเรียนที่ 2
▸ 31 ตุลาคม สำหรับการเรียนในภาคเรียนฤดูร้อน

#ทุนนิวซีแลนด์ #Lincoln-University #ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ #ทุนป.โท #ทุนนิวซีแลนด์ #Lincoln-University

ทุนปริญญาโท
▸มูลค่าทุน NZ$ 7,000 – 10,000 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ที่สอน 180 เครดิต ในปีสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญาตรี หากได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย B+ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษา NZ$10,000 สำหรับหลักสูตร
✔ Master of Business – Global Management and Marketing
✔ Master of Professional Accounting (CPA)
✔ Master of Sports and Recreation Management
✔ Master of Tourism Management
ทุนการศึกษา NZ$7,000 สำหรับหลักสูตร
✔ Master of Precision Agriculture
✔ Master of Science in Food Innovation
✔ Master of Environment Management & Policy
✔ Master of Management in Agribusiness
✔ Master of Management in Agricultural System
✔ Master of Disaster Risk and Resilience

#ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ #เรียนต่อนิวซีแลนด์
#ทุนปริญญานิวซีแลนด์ #ทุนเรียนโทนิวซีแลนด์ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด