โรงเรียนมัธยมแคนาดา
Canada High School

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศแคนาดา (Canada High School)

โรงเรียนมัธยมที่แคนาดา แต่ละโรงเรียนได้รับการดูแลและควบคุม โดยเขตการศึกษาของเมือง หรือมณฑลนั้นๆ มีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
ชั้นเรียนของแคนาดาแบ่งเป็น เกรด 7 – 12 (Grade 7-12)
เฉพาะมณฑล Quebec จะมีชั้นเตรียมมหาวิทยาลัยหรือวุฒิบัตรวิชาชีพ (CEGEP) ต่อไป อีก 2 - 3 ปี

โรงเรียนมัธยมรัฐบาล แคนาดา

บริหารงานโดยกรรมการเขตของโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล และมีคุณภาพดี โรงเรียนรัฐบาลเกือบทุกแห่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา สำหรับนักเรียนต่างชาติจะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ในระหว่างเทอม (รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้ว)

โรงเรียนที่แนะนำ

รายชื่อโรงเรียน

เขตการศึกษา

เมือง

Clarence Fulton Secondary School

Vernon School District

Vernon, British Columbia

Charles Bloom Secondary School

Vernon School District

Vernon, British Columbia

Kalamalka Secondary School

Vernon School District

Vernon, British Columbia

Vernon Secondary School

Vernon School District

Vernon, British Columbia

W.L. Seaton Secondary School

Vernon School District

Vernon, British Columbia

Claremont Secondary School

Saanich School District

Vancouver Island, BC

Stelly’s Secondary School

Saanich School District

Vancouver Island, BC

Parkland Secondary School

Saanich School District

Vancouver Island, BC

โรงเรียนมัธยมเอกชน ที่แคนาดา

เป็นโรงเรียนที่มีอยู่ในทุกมณฑล สามารถเลือกโรงเรียนชายล้วน, หญิงล้วน หรือสหศึกษาได้ แต่อัตราส่วนนักเรียนต่างชาติจะสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล มีหอพักอยู่หลายโรงเรียน และบางแห่งสามารถเลือกอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดาได้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม และเก็บหน่วยกิตได้ครบตามเกณฑ์ จะได้รับ High School Diploma ของมณฑลนั้นๆ โดยสามารถนำไปสมัครมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก

เรียน มัธยม แคนาดา

High School Canada ไฮสคูลที่แคนาดา

ที่พักระหว่างเรียนมัธยมแคนาดา

Host Family 
ครอบครัวชาวแคนาดาที่จะรับนักเรียนต่างชาติ จะต้องผ่านตรวจสอบความพร้อม และเช็คประวัติจากทุกโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาล ก่อนที่จะได้รับการยินยอมให้เป็นที่พักอาศัยของนักเรียนต่างชาติ ดังนั้น ผู้ปกครองนักเรียนไทยจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของครอบครัว

ปีการศึกษาของโรงเรียนมัธยมแคนาดา

เริ่มเดือนกันยายน ถึง มิถุนายน (10 เดือน)

ค่าใช้จ่ายเรียนมัธยมที่แคนาดาโดยประมาณ

ค่าเล่าเรียน + ค่ากินอยู่โดยประมาณ  ปีละ 600,000 – 800,000 บาท สำหรับโรงเรียนรัฐบาล
และ 1,200,000 บาท สำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละมณฑลด้วย

เรียนมัธยมแคนาดา  ( High School Canada
ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 
  Line  : Dreamabroad 

ติดต่อเรา

Student Reviews

ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด