โรงเรียนมัธยมแคนาดา

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่ประเทศแคนาดา (Canada High School)

โรงเรียนมัธยมที่แคนาดา เกือบทั้งหมด แต่ละโรงเรียนได้รับการดูแลและควบคุม โดยเขตการศึกษาของเมือง หรือมณฑลนั้นๆ มีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ชั้นเรียนมัธยมของแคนาดาแบ่งเป็น เกรด 7 – 12 (Grade 7-12)
* เฉพาะมณฑล Quebec จะมีชั้นเตรียมมหาวิทยาลัยหรือวุฒิบัตรวิชาชีพ (CEGEP) ต่อไป อีก 2 - 3 ปี

โรงเรียนมัธยมรัฐบาล แคนาดา

✔ บริหารงานโดยกรรมการเขตของโรงเรียน
✔ โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล และมีคุณภาพได้รับการรับรองโดยเขต
✔ โรงเรียนรัฐบาลเกือบทุกแห่งเป็นโรงเรียนสหศึกษา
✔ นักเรียนต่างชาติจะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ELS Classในระหว่างเทอม (รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนแล้ว)

โรงเรียนมัธยมปลาย มัธยมต้น  Canada High School   (แนะนำ)

No. School Name City State
1 Clarence Fulton Secondary School  Vernon School District  Vernon, British Columbia
2 Charles Bloom Secondary School  Vernon School District  Vernon, British Columbia
3 Kalamalka Secondary School  Vernon School District  Vernon, British Columbia
4 Vernon Secondary School  Vernon School District  Vernon, British Columbia
5 W.L. Seaton Secondary School  Vernon School District  Vernon, British Columbia
6  Claremont Secondary School  Saanich School District   Vancouver Island, BC
7  Stelly’s Secondary School  Saanich School District  Vancouver Island, BC
8  Parkland Secondary School  Saanich School District  Vancouver Island, BC

โรงเรียนมัธยมเอกชนที่แคนาดา

✔ โรงเรียนเอกชนมีอยู่ในทุกมณฑล สามารถเลือกโรงเรียน ชายล้วน หญิงล้วน หรือ สหศึกษาได้
✔ โดยปกติโรงเรียนเอกชนจะมีอัตราส่วนนักเรียนต่างชาติสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล
✔ มีหอพักอยู่หลายโรงเรียน และหลายแห่งสามารถเลือกอยู่กับครอบครัวชาวแคนาดาได้
✔ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยม และ เก็บหน่วยกิตได้ครบตามเกณฑ์ จะได้รับ High School Diploma ของมณฑลนั้นๆ โดยสามารถนำไปสมัครมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก

เรียน มัธยม แคนาดา

High School Canada Housing
ที่พักเรียนแคนาดา ระดับไฮสคูล

Host Family 
ครอบครัวชาวแคนาดา ที่จะรับนักเรียนต่างชาติ จะต้องผ่านตรวจสอบความพร้อม และเช็คประวัติจากทุกโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาล ก่อนที่จะได้รับการยินยอมให้เป็นที่พักอาศัยของนักเรียนต่างชาติ
✔ ผู้ปกครองนักเรียนไทยจึงมั่นใจได้ในคุณภาพของครอบครัว และความปลอดภัย
✔ ขณะพักอาจมีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 1 คนต่อครอบครัว โดยปกติจะไม่พักกับชาติเดียวกัน ยกเว้น ต้องการจริงๆ แต่ไม่แนะนำ

Dormitory 

 ✔ ที่พักโรงเรียน ประจำมีให้เลือกในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น

เทอมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมแคนาดา

▸ เริ่มเดือน กันยายน ถึง มิถุนายน (10 เดือน)

ค่าใช้จ่ายเรียนมัธยมที่แคนาดา 

▸  โรงเรียนรัฐบาล ค่าเล่าเรียน + ค่ากินอยู่โดยประมาณ   600,000 – 800,000 บาท  / ปี

▸  โรงเรียนเอกชน ค่าเล่าเรียน + ค่ากินอยู่โดยประมาณ  1,200,000 บาท  /ปี

 * ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและ ค่าครองชีพ ขึ้นอยู่กับแต่ละมณฑลด้วย

เรียนมัธยมแคนาดา 
ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 

  Line : Dreamabroad

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด