โรงเรียนมัธยมแคนาดา มีหอพัก อยู่แบบประจำ By Golden Hills


โรงเรียนดี มีหอพัก  

กลุ่มโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ชานเมืองคัลการี่ รัฐอัลเบอร์ต้า ครอบคลุม  3 เมือง ได้แก่ 
▸ โรงเรียน Strathmore 
▸ โรงเรียน Drumheller
▸ โรงเรียน Three Hills 

Golden Hills School Division (GHSD)

คัลการี่ 
▸ เมืองใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ มีสำนักงานปตท ตั้งอยู่ด้วย
▸ เคยเป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1988 นอกจากนี้คัลการี่ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองที่มีศูนย์วิจัยทางเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งหนึ่งของประเทศ
▸ นักเรียนต่างชาติจะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการอาศัยในเมืองเล็กๆ ที่สงบ และปลอดภัยและยังสามารถเดินทางไปเที่ยวเมืองใหญ่อย่างคัลการี่ได้สะดวกเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น 

School Virtual Tour -  2020จุดเด่นของเขตการศึกษาโกลเด้นฮิลส์
▸ โรงเรียนรัฐบาลแห่งเดียวในแคนาดาที่มีหอพัก
▸ ค่าใช้จ่ายไม่แพง 
▸ จำนวนนักเรียนไทยน้อย
▸ ส่วนลดให้ในปีต่อไปที่กลับมาเรียนต่อ
▸ คนเอเชียน้อย 

✪ โรงเรียน Strathmore 
โรงเรียน Strathmore High School โรงเรียนนี้มีวิชาการที่เข้มข้นและมาตรฐานสูง มีบรรยากาศที่น่าเรียน คณะอาจารย์ เพื่อนๆ ชาวแคนาดาเป็นมิตรและ ต้อนรับนักเรียนต่างชาติมาก มีการดูแลเอาใจใส่กันอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง 

✪ โรงเรียน Drumheller 

หลักสูตร ให้เลือกมากมายที่สอดคล้องกับความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนแต่ละคน มีความโดดเด่นในเรื่องหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ESL เพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนต่างชาติ   มี  counselling ให้กับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ

✪ โรงเรียน Three Hills 

เด่นเรื่องสนับสนุนเรื่องกีฬา  นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาเพื่อพลานามัยทีสมบูรณ์ได้ เพราะมีกีฬาหลากหลายประเภท หลักสูตรด้านวิชาการของ โรงเรียน มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนต่างชาติเพื่อการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแถบอเมริกาเหนือ  

การเดินทาง:
▸ เมื่อเดินทางจากไทยมีสายการบินไปลงที่ญี่ปุ่นแล้วบินตรงเข้าที่คัลการี่เลย หรือ ลงที่แวนคูเวอร์แล้วต่อเครื่องบินในประเทศไปลงที่คัลการี่ เจ้าหน้าที่หรือโฮมสเตย์จะมารับที่สนามบินคัลการี่
หลักสูตรเปิดระดับใดบ้าง?
▸ หลักสูตรด้านวิชาการของ GHSD มีประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนต่างชาติเพื่อการศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาระดับสูงในประเทศแถบอเมริกาเหนือ รวมทั้งเพื่อการทำงานในอนาคตที่ต่างประเทศ 
โรงเรียน มีหลักสูตรต่างๆ ให้เลือกมากมายที่สอดคล้องกับความต้องการในการศึกษาต่อของนักเรียนแต่ละคน

หลักสูตรเริ่มตั้งแต่ เด็กเล็ก
▸ ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) 
▸ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
▸ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)
▸ หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ (ESL)
▸ หลักสูตรเรียนระยะสั้น
อายุขั้นต่ำในการรับเข้าเรียน:
▸  รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 9 ปี 
 (ในกรณีที่หาโฮมสเตย์ที่ดูแลเด็กเล็กได้)

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนที่นี่ 

1.โรงเรียนมัธยมปลาย มัธยมต้น แคนาดา หลักสูตร โดดเด่น โรงเรียนตั้งอยู่ทางตะวันตกของ แคนาดา 
2.คุณภาพการศึกษาได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมปลาย มัธยมต้น แคนาดาที่มีคุณภาพสูง
3 .Golden Hills  นักเรียนเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนแคนาดา   หลักสูตรช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อนซึ่งประกอบด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ และทำกิจกรรมต่างๆ
4. ปรึกษา ฟรี มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์ ตลอดเวลาทำการ
5. โรงเรียนแห่งเดียวของรัฐในแคนาดาที่มีหอพักนักเรียนต่างชาติ 
6. โรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด   
7. รายงานแจ้งความคืบหน้าของนักเรียน ทุก 3 เดือน 

วันเริ่มต้นการศึกษา

เทอมการศึกษา 
▸ เทอม 1 : เดือนกันยายน – เดือนมกราคม (5 เดือน)
▸ เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน (5 เดือน)
(1 ปีการศึกษา = 10 เดือน)
  **ช่วงวันหยุดยาว นักเรียนไทยไม่จำเป็นต้องกลับมาไทย สามารถอยู่ที่แคนาดาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม**

ที่พักแบบอยู่ประจำ หรือ โฮมสเตย์  
นักเรียนสามารถเลือกที่พักอาศัยได้ 2 แบบ คือ
1.โฮมสเตย์:
พักกับครอบครัวชาวแคนาดาที่ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถัน
โฮมสเตย์จะจัดอาหาร 3 มื้อ นักเรียนจะมีห้องนอนส่วนตัว  พร้อมโต๊ะเขียนหนังสือ   นักเรียนควรมีส่วนร่วมช่วยเหลือการทำงานต่างๆ ในบ้านที่ตนเองพักอาศัยด้วย                                                                

2. หอพัก:
นักเรียนจะพักห้องละ 2 คนพร้อมด้วยสิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องคอมพิวเตอร์ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า พร้อมทั้งอาหาร 3 มื้อ และมีครูผู้ดูแลประจำหอพักคอย ดูแลในเรื่องต่างๆ
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

1. ใบสมัคร 
2. เอกสารอื่น และ ค่าสมัคร  
3. ทรานสคริปผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี
4. สำเนาหน้าพาสปอร์ต
**ไม่ต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL*

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนมัธยม
 ▸ประมาณปีละ 500,000  บาท 
ค่าใช้จ่าย CAD รวม(บาท)
ค่าเรียน  11,350 272,000
ค่าที่พัก โฮมสเตย์ 8,500 204,000
ค่าที่พัก -หอพัก
 14,000 336 ,000

 ▸ประมาณปีละ 500,000  บาท 
ค่าใช้จ่าย CAD รวม(บาท)
ค่าเรียน  11,350 272,000
ค่าที่พัก โฮมสเตย์ 8,500 204,000
ค่าที่พัก -หอพัก
 14,000 336 ,000

พัก โฮมสเตย์ รวมทั้งหมด $21,500  ประมาณ  516,000 บาท 
พัก หอพัก รวมทั้งหมด $27,000    ประมาณ 648,000 บาท
ข้อมูลโรงเรียนในเขตการศึกษาโกลเด้นฮิลส์   2021-22  อัตราแลกเปลี่ยน 1 CA$  = 24 บาท     

#Golden Hills #Strathmore #Drumheller #ThreeHills   

มัธยมปลาย มัธยมต้นแคนาดา ทักมาคุยกัน
Dream Abroad
โทร 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroadสอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด