เรียนหลักสูตรระยะยาว

Study Abroad : การไปเรียนต่อต่างประเทศ ในระดับอนุปริญญา หรือในระดับปริญญาต่างๆนั้น ได้รับความนิยมจากผู้ปกครอง และนักเรียนไทย มาเป็นเวลานานแล้ว การเตรียมตัวเพื่อไปเรียนต่อในระดับปริญญา ต้องใช้เวลาในการวางแผนอย่างน้อย 1 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทั้งทางด้านวิชาการ การใช้ภาษาอังกฤษ และการเตรียมค่าใช้จ่าย เพื่อให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาหลักสูตร


นักเรียนที่สนใจไปเรียนต่อระดับปริญญาตรี-โท หรือ Diploma ในต่างประเทศ ควรเตรียมตัวดังนี้

1. เตรียมผลการเรียนให้อยู่ในระดับดี เพื่อจะได้เลือกมหาวิทยาลัยได้ตามความต้องการ
2. เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ
3. เตรียมความพร้อมด้านการเงิน เช่น เตรียม Statement สำหรับใช้ยื่นวีซ่า และชำระค่าเล่าเรียน
4.  เตรียมจดหมาย Recommendation Letter และ Statement of Purpose (SOP)

>> เรียนต่อปริญญาตรี
>> เรียนต่อปริญญาโท
>> เรียนต่อ Certificate/ Diploma
>> เรียนหลักสูตรซัมเมอร์

Dream Abroad บริการให้คำปรึกษา วางแผนการดำเนินการ และประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเรียน 

สนใจสมัครเรียน หรือขอค่าใช้จ่าย 
ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 
  Line  : Dreamabroad 

Multiethnic group of young cheerful students walking Free Photo
สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด