เรียนต่อต่างประเทศ

Study Abroad : การไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับอนุปริญญา หรือในระดับปริญญาต่างๆนั้น ได้รับความนิยมจากผู้ปกครอง และนักเรียนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว การเตรียมตัวเพื่อไปเรียนต่อในระดับปริญญา ต้องใช้เวลาในการวางแผนอย่างน้อย 1 ปี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ การใช้ภาษาอังกฤษ และการเตรียมค่าใช้จ่าย เพื่อให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาหลักสูตร บางประเทศสามารถทำงานได้ระหว่างเรียน ▸ สนใจทักมาคุยกัน★ ควรเตรียมอะไรบ้างก่อนคิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศ ?
นักเรียนที่สนใจไปเรียนต่อระดับปริญญา ตรี-โท หรือ Diploma ในต่างประเทศ ควรเตรียมตัวดังนี้
① เตรียมผลการเรียนให้อยู่ในระดับดี เพื่อจะได้เลือกมหาวิทยาลัยได้ตามความต้องการ
② เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ควรมีผลสอบภาษาอังกฤษ หรือ แนะนำลงเรียนคอร์สภาษาในไทยมาบ้าง
③ เตรียมความพร้อมด้านการเงิน เช่น เตรียมรัน Statement สำหรับใช้ยื่นวีซ่า ก่อนชำระค่าเล่าเรียน
④ เตรียมจดหมาย Recommendation Letter จากมหาวิทยาลัย หรือ ที่ทำงานเดิม และ Statement of Purpose (SOP) เพื่อบอกเหตุผลในการไปเรียนต่อ

★ เรียนต่อต่างประเทศ
>> เรียนต่อปริญญาตรีต่างประเทศ
>> เรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ
>> เรียนต่อ Certificate/ Diploma
>> เรียนหลักสูตรซัมเมอร์ต่างประเทศ 

★ ที่ปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ

Dream Abroad บริการให้คำปรึกษา วางแผนการดำเนินการ และ ประเมินค่าใช้จ่าย เพื่อให้น้องๆ และผู้ปกครองทราบ ทำให้เตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเรียน 

แนะนำสมัครก่อนล่วงหน้า
อยากทราบเงื่อนไขการสมัคร ทักมาคุยกัน 
Dream Abroad - กรุงเทพ  
Dream Abroad - เชียงใหม่
061 432 4575
Line : @Dreamabroad

โปรโมชั่นติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด