ซัมเมอร์ต่างประเทศ Summer Program

การไปเรียนซัมเมอร์ระยะสั้นในต่างประเทศ 1- 3 เดือน จะ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ให้กับเยาวชน น้องๆ ที่เคยมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ เช่น การไปค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายฝึกทักษะ หรือ การเรียนระยะสั้นในโรงเรียนมัธยม แบบ Buddy program จะมีความแตกต่างจากการไปท่องเที่ยวแบบนักท่องเที่ยว

การไปซัมเมอร์แคมป์ จะฝึกให้น้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น เพราะ ที่พักอาศัย จะเป็นแบบหอพัก หรือ บ้านโฮสแฟมิลี่ ไม่ใช่โรงแรม เด็กๆจะได้ฝึกตัวเอง และ เรียนรู้การที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การปรับตัวหากมีเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไข โดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำ

Summer for Thai School
Summer for International School
Summer for University Student ฝึกงาน สหกิจศึกษา
Summer Camp ตามวัตถุประสงค์ สำหรับโรงเรียน และ หน่วยงานราชการ 

ซัมเมอร์ต่างประเทศ ,ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ , ซัมเมอร์อังกฤษ , ซัมเมอร์ออสเตรเลีย


Summer for Thai School

ซัมเมอร์โปรแกรม (summer for Thai school)สำหรับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนประถม มัธยมประเทศไทย จะอยู่ในช่วงปิดภาคการศึกษา ในเดือน มีนาคม จนถึงเดือน พฤษภาคม น้องๆและผู้ปกครองสามารถเลือกได้ แบบ ดังนี้

1. เดินทางพร้อมพี่เลี้ยง มีคนดูแลตลอดการเดินทางซัมเมอร์กรุ๊ปแบบนี้จะรับน้องๆอายุ 10 – 18 ปี ค่าโครงการจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลักๆทั้งหมด ประเทศที่ได้รับความนิยม เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

2. เดินทางเอง มีเจ้าหน้าที่มารอรับที่สนามบินโครงการซัมเมอร์แบบนี้ น้องๆสามารถเลือกโรงเรียน วันเริ่มเรียน ระยะเวลา เมือง และประเทศ ตามความสนใจ โดยแต่ละสถาบัน จะมีกิจกรรม ที่น้องๆสามารถเลือกทำได้ ในแต่ละสัปดาห์อยู่แล้ว การดูแลจะเริ่มจากสนามบิน เมื่อเจ้าหน้าที่โรงเรียนไปรับน้อง และมาส่งน้องที่สนามบินเมื่อจบโครงการ (หากผู้ปกครองเป็นห่วง ในระหว่างการเดินทาง ผู้ปกครองสามารถจ่ายค่าดูแลพิเศษให้กับสายการบิน เพื่อดูแลน้องตลอดการเดินทาง และนำส่งไปยังเจ้าหน้าที่รับสนามบินให้ถูกต้อง)

ซัมเมอร์ต่างประเทศ ,ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ , ซัมเมอร์อังกฤษ , ซัมเมอร์ออสเตรเลีย

Summer for International School

ซัมเมอร์โปรแกรม สำหรับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติ  (summer for international schoolมีให้เลือกหลากหลาย จะเริ่มช่วงปลายเดือน มิถุนายน จนถึงต้นเดือนสิงหาคม สถาบันภาษาหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จะจัดค่ายเพื่อให้นักเรียนต่างชาติ ได้มาทดลองเรียน และใช้ facilities ของทางมหาวิทยาลัย การพักใน resident ของมหาวิทยาลัย จะเป็นที่นิยมมาก ประเทศที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น อังกฤษ อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศในทวีปยุโรป

Summer for University Student

นักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย (summer for Thai University หรือ กำลังจะเริ่มเรียนในชั้นปีที่ สามารถเข้าร่วมโครงการซัมเมอร์ต่างๆได้ เพราะบางโปรแกรม รับนักศึกษาจนถึงอายุ 20 ปี หรือจะเลือกเรียนภาษาอังกฤษ ในสถาบันภาษา โดยกำหนดระยะเวลาเริ่มเรียนเอง และพักกับโฮสแฟมิลี่ ก็สามารถทำได้ 

>> เรียนภาษาระยะสั้น  1-2 เดือน
>> เรียนภาษาระยะสั้น  1 เทอม

โครงการอื่นๆสำหรับนักศึกษา

โครงการอื่นๆสำหรับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ อาทิเช่น การเรียนระยะสั้นในมหาวิทยาลัย โดยลงเรียนเพียงแค่ หรือ เทอม แล้วนำมาเทียบโอนกับมหาวิทยาลัยในไทย น้องๆสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อขอทราบหลักสูตร และค่าใช้จ่าย


✔ Summer for Thai School |  ✔ Summer for Inter School  | ✔ Summer for University | ✔ Summer Camp  


โครงการ >> study and work เริ่มต้นที่ เดือน ขึ้นไป

#ซัมเมอร์ต่างประเทศ #ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ #ซัมเมอร์อังกฤษ #ซัมเมอร์ออสเตรเลีย


#ค่ายภาษาอังกฤษ #ค่ายฝึกทักษะเฉพาะด้าน #ระดับมัธยม #ระดับมหาวิทยาลัย

Dream Abroad รับประสานงาน จัดค่ายให้กับโรงเรียนและสถาบันต่างๆ

>> กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 

ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 
 Line : Dreamabroad

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด