Our Service

บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ 

บริการของเรา เป็นแบบครบวงจร  ตั้งแต่ระดับมัธยม จนถึง มหาวิทยาลัย บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ ในประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา และอีกหลายประเทศในทวีปยุโรป การไปเรียนต่อต่างประเทศสำหรับบางคนอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่สำหรับบางคน อาจต้องใช้เวลาหาข้อมูลและเตรียมความพร้อมพอสมควร บริการของเรา ตอบโจทย์นักเรียนและผู้ปกครองในทุกรูปแบบ หากมีข้อมูลและสถาบันในใจอยู่แล้ว ก็มาเดินเรื่องต่อได้เลย หากเป็นกรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเรียนต่อต่างประเทศ หรือนักเรียนเดินทางเป็นครั้งแรก ไม่ต้องกังวลใจ ทีมงานของเรา มีแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ดำเนินการอย่างมืออาชีพ


 บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ กรุงเทพ เชียงใหม่


ที่ปรึกษาเรียนต่อต่างประเทศ 

บริการครบ จบที่เดียว

   • ให้คำแนะนำในการเลือกหลักสูตร
   • ประเมินค่าใช้จ่าย
   • บริการสมัครเรียน
   • บริการจัดทำวีซ่า
   • บริการจัดหาที่พัก
   • บริการรับสนามบิน
   • จัดซื้อตั๋วเครื่องบินราคานักศึกษา
   • จัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
   • ดูแลให้คำปรึกษาในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่


บริการอื่นๆ  

รับปรึกษาโครงการค่ายของโรงเรียน หรือองค์กรต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


Our Services

One stop service for study abroad

Our service is fully integrated. We can provide service to students and parents who do not have basic knowledge in studying abroad with no difficulty. They do not have to worry even though they are first time traveler. Our team has a step-by-step action plan for them.

   • Advise on study abroad program
   • Advise on course selection
   • Give estimated cost
   • Provide application service
   • Visa service
   • Accommodation service
   • Airport pick up service
   • Advise on student air tickets
   • Provide pre-departure briefing before traveling
   • Continued support while studying


Other Service

We can organize study tour and specific purpose group.  Please contact out staff for more information.


Student Reviews

ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด