Our Service

เรียนต่อต่างประเทศ ใครๆ ก็ไปได้ !

บริการของเราคือ บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ แบบครบวงจร ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัย บริการแนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ อาทิ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ และ อีกหลายประเทศในทวีปยุโรป การไปเรียนต่อต่างประเทศสำหรับบางคนอาจไม่ใช่เรื่องยาก แต่อาจต้องใช้เวลาศึกษาหาข้อมูลและเตรียมความพร้อม

บริการของเราตอบโจทย์นักเรียนและผู้ปกครองในทุกรูปแบบหากผู้ปกครอง หรือ น้องๆมีข้อมูลและสถาบันในใจอยู่แล้วก็มาเดินเรื่องต่อได้เลย หากเป็นกรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเรียนต่อต่างประเทศ หรือ นักเรียนเดินทางเป็นครั้งแรก ไม่ต้องกังวลใจ ทีมงานมีแผนการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน ดำเนินการอย่างมืออาชีพยุคนี้ใครๆ ก็ไปเรียนต่อต่างประเทศ 

ศึกษาต่อต่างประเทศแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ ปรึกษาฟรี !


❐ 
บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ 

✔ ให้คำแนะนำ เลือกหลักสูตร เรียนต่อต่างประเทศ 

✔ ประเมินค่าใช้จ่าย หลักสูตรเรียนต่างประเทศในระดับโรงเรียน มัธยมปลาย มัธยมต้น และ มหาวิทยาลัย

✔ บริการสมัครเรียนที่ประเทศปลายทาง อาทิ เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ สิงคโปร์ แคนาดา และ ยุโรป 

✔ บริการเตรียมเอกสารสมัคร และเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ

✔ บริการจัดหาที่พักต่างประเทศ

✔ บริการรับสนามบิน

✔ จัดซื้อตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ ราคานักศึกษา

✔ จัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทางไปยังต่างประเทศ

✔ ดูแลให้คำปรึกษาในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ


❐ บริการอื่นๆ  

✔ รับปรึกษาโครงการค่ายของโรงเรียน หรือ องค์กรภาครัฐ และ เอกชน ตามวัตถุประสงค์ เรียนต่อต่างประเทศ กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

#เรียนต่อต่างประเทศ #ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย  

Our Services

❐ One Stop Service  

Our service is fully integrated. We can provide service to students and parents who do not have basic knowledge in studying abroad with no difficulty. They do not have to worry even though they are first time traveler. Our team has a step-by-step action plan for them.

✔ Advise on study abroad program

✔ Advise on course selection

✔ Give estimated cost

✔ Provide application service

✔ Accommodation service

✔ Airport pick up service

✔ Advise on student air tickets

✔ Provide pre-departure briefing before traveling

✔ Continued support while studying

❐ Other Service

✔ We organize study tour and specific purpose group.  Please contact out staff for more information.


#ศึกษาต่อต่างประเทศ #เรียนต่อต่างประเทศ   

❐ Bangkok Office : BTS Wangwienyai [Map]
☏ : 02-438-6134

❐ Chiangmai Office : Starwork Tunghotel [Map]
☏ : +66-61-432-4575


สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด