โรงเรียนมัธยมในอเมริกา ไฮสคูลอเมริกา

Junior High Schools / Senior High Schools

▸ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Junior High School) Grade 7- 8
▸ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Senior High School) Grade 9-12

✔ โดยทั่วไปสำหรับนักเรียนที่เข้าเริ่มเรียนตามปกติ และเรียนต่อเนื่องไปโดยไม่ขาดตอน จะสำเร็จการศึกษา Grade 12 เมื่อ อายุประมาณ 18 ปี ซึ่งนับว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
✔ นักเรียนในระดับนี้ ต้องเรียนวิชาพื้นฐานคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ อาจต้องเรียนภาษาต่างชาติ หรือ พลศึกษาด้วย
✔ นักศึกษาต่างชาติที่เข้าไปเรียนต่อ ในระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษาในประเทศอเมริกามีจำนวนไม่มากนัก
✔ ส่วนใหญ่จะเข้าเรียนกับโรงเรียนประจำของเอกชน หรือ USA Boarding School แม้ว่าในปัจจุบันโรงเรียนของรัฐบาลจะมีนโยบาย เปิดรับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น แต่นักศึกษาต่างชาติส่วนใหญ่ ก็ยังคงสมัครเข้าเรียนกับโรงเรียนประจำ

เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดหาหอพักให้ได้ โดยทั่วไปนักเรียนไทยส่วนใหญ่ที่ไปเรียนต่อในระดับนี้มักสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว และ ไปเข้าเรียนต่อ Grade 10 ใน ประเทศอเมริกา

 USA High School การศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่อเมริกา

โรงเรียนในอเมริกา ,USA High School , มัธยมอเมริกา ,ไฮสคูลอเมริกา

ปีการศึกษาโรงเรียนอเมริกา

 ปีการศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Academic Year) จะเริ่ม ประมาณเดือน กันยายน ถึง พฤษภาคม
 ในระยะเวลาหนึ่งปีจะประกอบด้วย 2 Semesters และ 1 Summer Sessions แต่ละ Semester ยาวประมาณ 16 สัปดาห์ ดังนี้ 

▸ Fall Semester เปิดประมาณปลายสิงหาคม - กลางธันวาคม
▸ Spring Semester เปิดประมาณต้นมกราคม – พฤษภาคม
▸ Summer Session เปิดประมาณกลางพฤษภาคม - สิงหาคม 

Dream Abroad
โทร 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad


ชมกิจกรรม นักเรียนแลกเปลี่ยน


ที่พัก โรงเรียนในอเมริกา 

✔ โรงเรียนในอเมริกา มีทั้งแบบที่เป็นหอพัก และ Host Family
✔ ครอบครัวชาวอเมริกา ที่ประสงค์จะรับนักเรียนต่างชาติ จะต้องผ่านตรวจสอบความพร้อม และ เช็คประวัติจากโรงเรียน
✔ ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือรัฐบาล ก่อนที่จะได้รับการยินยอมให้เป็นที่พักอาศัยของนักเรียนต่างชาติ

ค่าใช้จ่ายโรงเรียนในอเมริกา

✔ ค่าเล่าเรียน + ค่ากินอยู่ ของโรงเรียนที่อเมริกา โดยประมาณ เริ่มต้นที่ปีละ 800,000 บาท สำหรับโรงเรียนรัฐบาล แบบที่พักกับ host family (Day school) และ 1.5 ล้านบาทสำหรับโรงเรียนแบบที่มีหอพัก (Boarding School) 

* ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในแต่ละรัฐมีความแตกต่างกันมาก สอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่

รายชื่อโรงเรียน (ตัวอย่าง)

No. School Name City State
1  Grand River Academy  Austinburg  Ohio
2  Grier School  Tyrone Pennsylvania 
3  Erie First Christian Academy  Erie  Pennsylvania
4  Perkiomen School  Pennsburg  Pennsylvania
5  Valley Forge Military Academy  Wayne   Pennsylvania
6  Mercyhurst Preparatory School  Erie  Pennsylvania
7  Wasatch Academy  MT. Pleasant   Utah
8  Burr and Burton Academy   Manchester  Vermont
9  St. Johnsbury Academy  St. Johnsbury  Vermont
10  Allendale Columbia School   Rochester  New York
** นักเรียนสามารถแจ้งเมือง หรือ รัฐที่อยากไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำเสนอโรงเรียนเพิ่มเติม
* สำหรับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน J1 student visa จะมีค่าใช้จ่าย และ เงื่อนไขที่แตกต่างกันไป

>> นักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา อ่านต่อ

Dream Abroad
โทร 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด