Our Team

ผู้บริหารของดรีมอะบรอด

ผู้บริหารของเรา มีประสบการณ์ด้านการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศมากว่า 15 ปี จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเคยทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ และเดินทางไปศึกษาดูงานในสถาบันการศึกษาต่างๆมาแล้วกว่า 10 ประเทศ อาทิเช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ มาเลเซียและ เยอรมนี เรามั่นใจว่า เราจะสามารถให้คำแนะนำ ในการเลือกประเทศ และหลักสูตรที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนได้

Dream Abroad Management

Our Dream Abroad management have experienced in international education counseling for more than 15 years. They graduated from overseas, have worked with educators, and have traveled to many countries’ destination for students such as Australia, New Zealand, UK, USA, Canada, Singapore, Malaysia and Germany. We are confident that we will be able to give advice in choosing the best program for students. เรียนต่อออสเตรเลีย    

ผู้บริหารของดรีมอะบรอด Dreamabroad Management Team


ทีมงานแนะแนวของดรีมอะบรอด

เจ้าหน้าที่แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศของเรา เคยมีประสบการณ์ตรงในการเรียน และใช้ชีวิตในต่างประเทศ มีจิตวิทยาในการให้คำปรึกษา มีทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถให้คำแนะนำในการเรียนต่อต่างประเทศให้กับน้องๆแบบครบวงจร

Our Consultants

Our study abroad consultants had direct experiences in studying and living in a foreign country. They have good counseling skills and advice. They are confident that they can provide a full range of choice for studying abroad. เรียนต่อออสเตรเลีย  

ทีมงานของดรีมอะบรอด  Dreamabroad Management Team


#ดรีมอะบรอด #ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร #เรียนต่อต่างประเทศ #บริการครบจบที่เดียว 
#เรียนต่ออเมริกา #เรียนต่อออสเตรเลีย #เรียนต่อนิวซีแลนด์ #เรียนต่ออังกฤษ #เรียนต่อสิงคโปร์ #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่อยุโรป 

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด