Who we are

Who is Dream Abroad ?

Dream Abroad is an international education agency in Thailand. We provide consulting services to students who would like to further their education abroad such as Australia, New Zealand, United Kingdom (UK), United States (USA), Canada, Singapore and Europe. We carefully select the best institution to suit students' needs.

We believe that everyone dreams of studying abroad can come true. We believe that studying abroad will open up their world. Studying abroad is the best way to learn a new language and culture. Students will return home with a new perspective on culture, language skills and great education. Those will be very attractive to future employers and their own development.  เรียนต่อออสเตรเลีย   Contact us
Dream Abroad Education and travel
❐ Bangkok 
☏ : +66 (0)24386134 

❐ Chiangmai
☏ : +66 (0)61 4324575
Mobile : +66 (0)98 8246134
Email : [email protected]
Website : www.dreamabroad.co.th
site map ]ดรีมอะบรอด คือใคร?
Dream Abroad เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจรในประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ และ ยุโรป เราเชื่อว่าความฝันในการไปเรียนต่อต่างประเทศของทุกคน สามารถเป็นจริงได้ เราเชื่อว่าการไปเรียนต่อต่างประเทศจะช่วยเปิดโลกทัศน์ ให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และการใช้ชีวิต ร่วมกับชาวต่างชาติ ได้พัฒนาตัวเอง เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความสำเร็จของน้องๆทุกคน [ บริการครบวงจร ]  

ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศชั้นนำซึ่งได้รับการรับรองจาก ICEF องค์กรระหว่างประเทศด้านการศึกษา เป็นศูนย์แนะเเนวการศึกษาต่อประเทศที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ พี่ดรีมฯ มีความพร้อมให้คำเเนะนำในการวางแผนเรียนต่อ ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยชั้นนำในหลายประเทศ อาทิ เช่น แคนาดา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น


#เรียนต่ออเมริกา
#เรียนต่อออสเตรเลีย
#เรียนต่อนิวซีแลนด์
#เรียนต่ออังกฤษ
#เรียนต่อสิงคโปร์
#เรียนต่อแคนาดา
#เรียนต่อยุโรป


ดรีมอะบรอด เอ็ดดูเคชั่นแอนด์ทราแวล
✪ กรุงเทพ - วงเวียนใหญ่
Phone: +66 (0)24386134
✪ เชียงใหม่ - หนองหอย
Phone : +66 (0)61 4324575
Mobile : +66 (0)98 8246134
Email : [email protected]
Website : www.dreamabroad.co.th
Site map ]

#ดรีมอะบรอด
#ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ  
#เรียนต่อต่างประเทศ
#บริการครบจบที่เดียว

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด