Who we are

Who is Dream Abroad ?

Dream Abroad is an international education agency in Thailand.  We provide consulting services to student who would like to further their education abroad such as UNITED STATE (USA), United Kingdom (UK) , New Zealand , Australia  and Europe. We carefully select the best institution to suit students need. We believe that everyone dreams of studying abroad can come true.  We believe that studying abroad will open up their world. Studying abroad is the best way to learn new language and culture. Students will return home with a new perspective on culture, language skills and great education. Those will be a very attractive to future employers. 

ดรีมอะบรอด  ศูนย์แนะแนวต่อต่างประเทศแบบครบวงจร

ดรีมอะบรอด คือใคร?

Dream Abroad  เป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร ในประเทศ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อังกฤษ สิงคโปร์ แคนาดา และ ยุโรป เราเชื่อว่าความฝันในการไปเรียนต่อต่างประเทศของทุกคน สามารถเป็นจริงได้ เราเชื่อว่าการไปเรียนต่อต่างประเทศจะช่วยเปิดโลกทัศน์ ให้น้องๆได้เรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และการใช้ชีวิต ร่วมกับชาวต่างชาติ ได้พัฒนาตัวเอง เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อความสำเร็จของน้องๆทุกคน

✪  Dream Abroad ✪ 
โทร 061 4324575 
 Line  : Dreamabroad 


#ดรีมอะบรอด #ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศแบบครบวงจร #เรียนต่อต่างประเทศ #บริการครบจบที่เดียว 
#เรียนต่ออเมริกา #เรียนต่อออสเตรเลีย #เรียนต่อนิวซีแลนด์ #เรียนต่ออังกฤษ #เรียนต่อสิงคโปร์ #เรียนต่อแคนาดา #เรียนต่อยุโรป 

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด