เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ 

▸โรงเรียนมัธยม เกาะเหนือของนิวซีแลนด์  ค่าใช้จ่ายเพียง 7-8 แสนบาท ต่อปี
▸โรงเรียนมัธยม เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายเพียง 6-7 แสนบาท ต่อปี
▸ โรงเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ ราคาโปรโมชั่น คลิก
▸ ข้อมูลนิวซีแลนด์  
 * หลาย โรงเรียน ค่าเทอมถูกกว่า โรงเรียนมัธยมอินเตอร์ในไทย 

✔  ปลอดภัย ไร้กังวล สำหรับผู้ปกครอง
✔  เดินทางในเมืองสะดวกสบาย
✔  สุขภาพปลอดภัย อากาศดี
✔  เลือกที่พักแบบ โรงเรียนอยู่ประจำ หรือ พักโฮมสเตย์ ได้ตามต้องการ
✔  โรงเรียน ชายล้วน / หญิงล้วน / แบบสหศึกษา  

สนใจทักมาคุยกัน ก่อนตัดสินใจ 

New Zealand High School 

หลักสูตรมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ 
▸ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ปกครอง และ นักเรียนในประเทศไทย ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ วางแผนให้บุตรหลานไปศึกษาต่อ เพื่อให้บุตรหลานใช้ภาษาอังกฤษได้ทัดเทียมกับเจ้าของภาษา 
▸ ได้ความรู้แน่น  เรียนรู้ วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แนวคิด การปฏิบัติตน  ฝึกระเบียบวินัย เช่นเดียวกับนักเรียนนิวซีแลนด์
▸ โดยส่วนใหญ่ จะเริ่มรับนักเรียนต่างชาติในชั้น Year 7 (อายุ 11 ปี) ขึ้นไป หากต้องการสมัครเรียนในชั้นเรียนที่ต่ำกว่า นักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย 

หลักสูตรมัธยมศึกษานิวซีแลนด์

 ▸ ระบบการศึกษาโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ เป็นอย่างไร < คลิกอ่าน

เรียนต่อนิวซีแลนด์ มัธยม ค่าใช้จ่าย 

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์

▸ อ่านต่อ 

 โรงเรียนนิวซีแลนด์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
▸ ระดับมัธยมต้นนิวซีแลนด์ อายุ 11-12 ปี (Year 7-8)

มัธยมต้นประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานการเรียนที่เข้มข้นขึ้นกว่าในชั้นประถม นักเรียนจะพัฒนาความสามารถในการคิด การสร้างความมั่นใจในตัวเอง และการค้นหาความสนใจของตัวเอง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ นิวซีแลนด์

 โรงเรียนนิวซีแลนด์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

▸ระดับมัธยมปลายนิวซีแลนด์อายุ 13-18 ปี (Year 9-13)

เลือก NCEA Cambridge or IB แบบไหนดีกว่า เมื่อไป โรงเรียนนิวซีแลนด์ ? 

▸  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจเป็นที่รู้จักในนาม College จะศึกษาเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ National Certificate of Educational Achievement (NCEA)
▸  โรงเรียนมัธยมศึกษา นิวซีแลนด์ ยังมีวิชาสายอาชีพ เช่น การท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้เลือกเรียน
▸  บางโรงเรียนที่ นิวซีแลนด์ มีหลักสูตร Cambridge International Examinations และหลักสูตร International Baccalaureate สำหรับนักเรียนอีกด้วย ทั้ง 2 หลักสูตร มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า นักเรียนอยากไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ไหน ในสาขาใด ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเรา 
▸  เมื่อเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งประกาศนียบัตร NCEA มีทั้งหมด 3 ระดับ นักเรียนจะเรียนและสอบเพื่อให้ได้ NCEA ใน 3 ปีสุดท้ายของการเรียน (Year 11-13)
▸ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จะได้ระดับ Merit (M) หรือ Excellence (E) โดยนักเรียนจะเรียน 5 วิชาในแต่ละปี

ประเภทโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์  

 ▸  โรงเรียนรัฐบาล นิวซีแลนด์ (state school or public school) โดยทั่วไปจะมีเด็กชาวนิวซีแลนด์มากกว่า 85% เข้ารับการศึกษา

▸   โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน นิวซีแลนด์ (state-integrated school) ซึ่งอาจดำเนินการโดยนิกายศาสนาหรือใช้วิธีการสอนเฉพาะทาง

▸  โรงเรียนเอกชน นิวซีแลนด์ (independent / private school) มีเอกชนเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล

เทอมการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

 Term 1: ปลายเดือนมกราคม ถึง ต้นเดือนเมษายน (ปิดเทอม 2 สัปดาห์)
 Term 2: กลางเดือนเมษายน ถึง ต้นเดือนกรกฎาคม (ปิดเทอม 2 สัปดาห์)
 Term 3: กลางเดือนกรกฎาคม ถึง ปลายเดือนกันยายน (ปิดเทอม 2 สัปดาห์)
 Term 4: กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนธันวาคม (ปิดเทอม 6 สัปดาห์)

โรงเรียนที่นิวซีแลนด์ 1. ปีการศึกษา แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ภาคเรียน   ภาคเรียนละประมาณ2. เดือนกว่า ๆ โดยเริ่มที่ประมาณมกราคม ถึงเมษายนเป็นเทอมแรก     เทอมที่ 2 เริ่มประมาณพฤษภาคมถึง กรกฎาคม   ภาคเรียนเทอมที่ 3 เริ่มที่กรกฎาคมถึงกันยายน. และเทอมที่ 4 เริ่มที่ ตุลาคมถึงธันวาคมตามลำดับ  

แต่ละเทอมจะมีช่วงเบรคระหว่างเทอม และ มีวันหยุดแต่ละช่วงแล้ว เทศกาลของประเทศนิวซีแลนด์.   ยกเว้นเทอมสุดท้าย ปิดเทอมใหญ่จะปิดประมาณ 2 เดือนตั้งแต่ ช่วงก่อนคริสต์มาสไปจนถึงปลายมกราคม

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนนิวซีแลนด์

▸ สำหรับโรงเรียนรัฐบาล ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพ  ปีละ 600,000 – 750,000 บาท  โดยประมาณ
▸ สำหรับโรงเรียนเอกชน ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพ  ปีละ 900,000 - 1,200,000 บาท โดยประมาณ
* ค่าเรียน ค่าทีพัก ค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับขนาดโรงเรียน  และ ทำเลที่ตั้งแต่ละโรงเรียนด้วย


✪ FAQ

Q : อยากส่งลูกไปเรียนประถมและมัธยมที่นิวซีแลนด์ พ่อและแม่ไปดูแลได้ไหม
Ans : ได้   ผู้ปกครองสามารถขอวีซ่าติดตามลูก   เงื่อนไขคือลูกต้องอายุไม่เกิน16 ปีและได้ถึงลูกอายุ18 ปี จากประสบการณ์เด็กไทยก็ไปตั้งแต่ประถมปลายจนถึงมัธยมปลาย พ่อและแม่ ต้องจ่ายค่าเรียนลูกแบบนักเรียนต่างชาติและ วีซ่าติดตามได้เพียงผู้ปกครองท่านเดียวต่อเด็ก1คน

ผู้ปกครองขอยื่นเรียนและทำงานได้ช่วงที่ลูกไปเรียนเท่านั้น  วีซ่าเน้นให้ดูแลลูก 

Q :  ส่งลูกไปเรียนที่นิวซีแลนด์ สอบเข้ายากไหม
Ans :  ระดับมัธยมจะไม่มีสอบเข้า แต่พิจารณาจาก เกรดของนักเรียนและ ผลภาษาอังกฤษ สนใจทักมาเลย

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ 
Dream Abroad
โทร 061 4324575 

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

โรงเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์  (แนะนำ)

No. School Name City State
1  Whangarei Boys’ High School  Whangarei  North Island
2  Whangarei Girls’ High School  Whangarei  North Island
3  Westlake Boys’ High School  Takapuna  North Island
4  Westlake Girls’ High School  Takapuna  North Island
 Massey High School  Takapuna  North Island
6  Albany Junior High School  Albany  North Island
 Pukekohe High School  Pukekohe   North Island
8  Pukekohe Intermediate School  Pukekohe  North Island
9  One Tree Hill College  Auckland  North Island
10  Long Bay College  Long Bay  North Island
11  Te Puke High School  Te Puke  North Island
12  Waimia College  Nelson  North Island
13  Nelson College  Nelson  North Island
14  St John’s College  Hamilton  North Island
15   Palmerston North Boy’s High School  Palmerston North  South Island
16  Palmerston North Girl’s High School  Palmerston North
 South Island 
17   Wakatipu High School  Queenstown  South Island
18  Fiordland College  Te Anau  South Island
19  Riccarton High School  Christchurch  South Island
20  Wainuiomata School  Wellington  South Island

สนใจสมัครโรงเรียนอื่นๆ ที่นิวซีแลนด์ สอบถามมาได้  

#เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์   #โรงเรียนนิวซีแลนด์ 
#New-Zealand High School

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์  เรียนต่อนิวซีแลนด์ New Zealand Highschool

#มัธยมของนิวซีแลนด์ #NewZealandHighschool  #โรงเรียนนิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์
Dream Abroad

โทร 061 4324575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด