เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ 

✪ ซัมมเมอร์นิวซีแลนด์ ปิดเทอมเล็ก "เดือนตุลาคม" Oct 2024 ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (คลิกดูรายละเอียด)
✪ หลักสูตร ม.ต้น - ม.ปลาย 1 ปีเต็ม ค่าเรียน + ที่พักประมาณ 6 - 8 แสนต่อปี ทักมาคุยกันจ้า

★ 2024 ซัมเมอร์มัธยมต้น - มัธยมปลาย 1-2 เดือน เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์  ,โรงเรียนนิวซีแลนด์, New-Zealand High School , โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

★ คลิปสั้นๆ เกี่ยวกับมัธยมนิวซีแลนด์

▸ โรงเรียนมัธยม เกาะเหนือของนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายเพียง 7-8 แสนบาท/ต่อปี
▸ โรงเรียนมัธยม เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายเพียง 6-7 แสนบาท/ต่อปี
▸ โรงเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ โปรโมชั่น ค่าเรียนเริ่มที่ 28,000 บาทต่อเดือน
▸ ข้อมูลนิวซีแลนด์

★ หลักสูตรยาวแบบรายปี
โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์หลักสูตรแบบ 1 เทอม หรือ 1 ปี มีให้เลือกหลายเมือง
✔ โรงเรียนคุณภาพสูง เดินทาง สะดวกสบาย
✔ สุขภาพปลอดภัย วิวสวย อากาศดี
✔ เลือกที่พักแบบโรงเรียนอยู่ประจำ หรือ พักโฮมสเตย์ได้ตามต้องการ
✔ เลือกแบบไหนดีโรงเรียนชายล้วน / หญิงล้วน / แบบสหศึกษา
✔ หลายโรงเรียน มีค่าเทอมถูกกว่าโรงเรียนอินเตอร์ของเมืองไทย

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ ,โรงเรียนนิวซีแลนด์, New-Zealand High School , โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

★ โรงเรียนนิวซีแลนด์มี 3 ประเภท ได้แก่
① โรงเรียนรัฐบาล นิวซีแลนด์ (state school or public school)
: โดยทั่วไปจะมีเด็กชาวนิวซีแลนด์มากกว่า 85% เข้ารับการศึกษา
② โรงเรียนกึ่งรัฐบาล นิวซีแลนด์ (state-integrated school)
: ซึ่งอาจดำเนินการโดยนิกายศาสนาหรือใช้วิธีการสอนเฉพาะทาง
③ โรงเรียนเอกชน นิวซีแลนด์ (independent / private school)
: มีเอกชนเป็นเจ้าของโดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลกว่าเท่าตัว

✔ โรงเรียนรัฐบาลเป็นระบบที่เปิดกว้างและนักเรียนต่างชาติสามารถเข้าได้แต่ไม่ทุกโรงเรียนที่รับนักเรียนต่างชาติ
✔ โรงเรียนส่วนมากเป็นระบบที่เหมือนกับโรงเรียนรัฐบาลและพยายามจัดให้มีการศึกษาทั่วโรงเรียนทั้งแบบสหศึกษาชายล้วน หรือ หญิงล้วน
✔ โรงเรียนเหล่านี้ยังรู้จักกันในเชิงระบบเป็นระบบส่วนใหญ่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและกำหนดค่าเล่าเรียนต่ำ นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนคาทอลิกที่เป็นอิสระรับนักเรียนเพศเดียว ค่าเล่าเรียนของโรงเรียนเอกชนที่เป็นอิสระแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนสำหรับครอบครัวที่ประสบปัญหาด้านการเงินเป็นเรื่องธรรมดามาก โรงเรียน

★ 
หลักสูตรมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์
▸ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ปกครอง และ นักเรียนในประเทศไทย ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ วางแผนให้บุตรหลานไปศึกษาต่อเพื่อให้บุตรหลานใช้ภาษาอังกฤษได้ทัดเทียมกับเจ้าของภาษา
▸ ได้ความรู้แน่นเรียนรู้วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แนวคิดการปฏิบัติตน ฝึกระเบียบวินัย เช่นเดียวกับนักเรียนนิวซีแลนด์
▸ โดยส่วนใหญ่จะเริ่มรับนักเรียนต่างชาติในชั้น Year 7 (อายุ 11 ปี) ขึ้นไป หากต้องการสมัครเรียนในชั้นเรียนที่ต่ำกว่านักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย

★ ระบบการศึกษานิวซีแลนด์
ระบบการศึกษาโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์ เป็นอย่างไรคลิกดูเลย !! 

★ โรงเรียนนิวซีแลนด์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
▸ ระดับมัธยมต้นนิวซีแลนด์อายุ 11-12 ปี (Year 7-8)
▸ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานการเรียนที่เข้มข้นขึ้นกว่าในชั้นประถม
▸ นักเรียนจะพัฒนาความสามารถในการคิด การสร้างความมั่นใจในตัวเอง และการค้นหาความสนใจของตัวเอง
▸ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของนิวซีแลนด์

★ โรงเรียนนิวซีแลนด์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
▸ ระดับมัธยมปลายนิวซีแลนด์อายุ 13-18 ปี (Year 9-13) เลือก NCEA Cambridge or IB แบบไหนดีกว่าเมื่อไปโรงเรียนนิวซีแลนด์ ?
▸ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งอาจเป็นที่รู้จักในนาม College จะศึกษาเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ National Certificate of Educational Achievement (NCEA)
▸ โรงเรียนมัธยมศึกษานิวซีแลนด์ยังมีวิชาสายอาชีพ เช่น การท่องเที่ยวและการโรงแรมให้เลือกเรียนอีกด้วย

★ IB หรือ International Baccalaureate
▸ โรงเรียนที่นิวซีแลนด์หลายแห่งมีหลักสูตร Cambridge International Examinations และ หลักสูตร International Baccalaureate
▸ สำหรับนักเรียนอีกด้วยทั้ง 2 หลักสูตร มีความแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนอยากไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ไหนในสาขาใดปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราได้เลย
▸ เมื่อเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งประกาศนียบัตร NCEA มีทั้งหมด 3 ระดับ นักเรียนจะเรียนและสอบเพื่อให้ได้ NCEA ใน 3 ปีสุดท้ายของการเรียน (Year 11-13)
▸ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีจะได้ระดับ Merit (M) หรือ Excellence (E)

โรงเรียนรัฐบาลนับว่าเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดที่นิวซีแลนด์ โดยมีผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเหล่านี้ตั้งอยู่ทั่วประเทศนิวซีแลนด์ และมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงว่านักเรียนอยู่ที่ใดรายได้มากน้อยแค่ไหน หรือภูมิหลังเป็นอย่างไร 

★ โรงเรียนประจำนิวซีแลนด์จะเหมาะกับลูกเราไหม ? 
▸ ต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น อายุของลูก, วัตถุประสงค์ในการศึกษา, ความต้องการในการเรียนรู้, และสภาพแวดล้อมที่ลูกจะเรียนรู้และเติบโตอยู่ในนิวซีแลนด์ด้วย โรงเรียนในนิวซีแลนด์มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีการเน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิต โดยมีการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์และการแก้ปัญหา นอกจากนี้โรงเรียนในนิวซีแลนด์ยังเน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางสังคม อย่างเช่น การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
▸ โรงเรียนประจำของนิวซีแลนด์ เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคนที่จากบ้านที่ไทยมา นักเรียนประจำได้รับประโยชน์จากลักษณะของโรงเรียนและหลักสูตร การอยู่ประจำก็ยังได้ประสบการณ์ที่เสริมสร้างชีวิตและมิตรภาพ 

★ โรงเรียนไป-กลับกับ โฮมสเตย์ สะดวกหรือเปล่า ? 
▸ นักเรียนต่างชาติที่อยู่กับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์จะได้ความช่วยเหลืออื่นๆ มากมายที่ทดแทนการจากบ้าน พร้อมอาหารทุกมื้อ
▸ หากลูกของคุณต้องการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์และพัฒนาทักษะทางวิชาการและชีวิต และคุณเป็นผู้ปกครองที่มองหาโอกาสการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โรงเรียนในนิวซีแลนด์ เหมาะกับลูกของคุณ อย่างไรก็ตาม การเลือกโรงเรียนยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกของคุณด้วย

★ โรงเรียนนิวซีแลนด์เปิดเทอมอย่างไรบ้าง ? 
▸ โรงเรียนที่นิวซีแลนด์ 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละประมาณ 2 เดือนกว่า
▸ แต่ละเทอมจะมีช่วงเบรคระหว่างเทอม และ มีวันหยุดแต่ละช่วงแล้วแต่เทศกาลของประเทศนิวซีแลนด์
▸ ยกเว้นเทอมสุดท้าย ปิดเทอมใหญ่จะปิดประมาณ 2 เดือนตั้งแต่ช่วงก่อนคริสต์มาสไปจนถึงปลายมกราคม

★ ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนนิวซีแลนด์
▸ สำหรับโรงเรียนรัฐบาล ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพ ปีละ 600,000 – 750,000 บาท
▸ สำหรับโรงเรียนเอกชน ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพ ปีละ 900,000 - 1,200,000 บาท
▸ ค่าเรียน ค่าทีพัก ค่าเดินทาง ขึ้นอยู่กับขนาดโรงเรียน และ ทำเลที่ตั้งแต่ละโรงเรียนด้วย

★ FAQ มัธยมนิวซีแลนด์ 
Q : อยากส่งลูกไปเรียนประถมและมัธยมที่นิวซีแลนด์ พ่อและแม่เดินทางไปดูแลด้วยได้ไหม ?
A : ทำได้ผู้ปกครองสามารถขอติดตามลูก เงื่อนไขคือลูกต้องอายุไม่เกิน16 ปีและ อยู่กับลูกได้ถึงลูกอายุ18 ปี จากประสบการณ์เด็กไทยหลายคนไปเรียนตั้งแต่ ป.5-6 จนถึงมัธยมปลาย พ่อและแม่ ต้องจ่ายค่าเรียนลูกแบบนักเรียนต่างชาติ และ ติดตาม ได้เพียงผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อเด็ก1คน ผู้ปกครองขอยื่นเรียนและทำงานได้ ช่วงที่ลูกไปเรียนเท่านั้น เช่น ช่วงกลางวัน
Q : ส่งลูกไปเรียนที่นิวซีแลนด์ สอบเข้าชั้นเรียนยากไหม ?
A : โดยทั่วไปแล้วการสอบเข้าโรงเรียนในนิวซีแลนด์จะมีระบบการคัดเลือกที่เข้มงวด การสอบเข้าโรงเรียนในนิวซีแลนด์จะขึ้นอยู่กับโรงเรียนแต่ละแห่งและระบบการศึกษาของแต่ละระดับชั้นโดยส่วนใหญ่แล้ว การเข้าเรียนในระดับประถมและมัธยมต้นจะไม่ต้องผ่านการสอบเข้า แต่สำหรับระดับมัธยมปลาย อาจจะต้องผ่านการสอบเข้าที่แตกต่างกันไปตามโรงเรียนและวิชาเอกที่ ต้องการศึกษา ส่วนใหญ่พิจารณารับนักเรียน จากเกรดตอนอยู่โรงเรียนเดิมและ ผลภาษาอังกฤษย้อนหลัง ของนักเรียน
Q : โดยทั่วไปโรงเรียน นิวซีแลนด์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท เลือกแบบไหนดีกว่า ?
A : มี 3 ประเภท คือ โรงเรียนรัฐบาล กี่งรัฐบาล และ เอกชน
✔ การเลือกโรงเรียน นิวซีแลนด์ ให้เหมาะกับลูกขึ้นกับ คุณภาพวิชาการ กิจกรรมเด่น ขนาดของโรงเรียน
✔ บางโรงเรียนมียูนิฟอร์มแยกตามฤดู เช่น หน้าหนาวใส่ชุดหนาๆ ยาวๆ หน้าร้อนใส่ชุดบางขึ้น ขาสั้น กระโปรงสั้น
✔ การเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมให้กับลูกของเราเอง ย่อมต้องมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่านั้น 
Q : ควรเลือกโรงเรียนจากอะไรเป็นบ้างเป็นสิ่งแรกๆ ?
A : พ่อแม่ควรดูจาก ความสนใจ ความถนัด อุปนิสัยของลูก ๆ เป็นหลักเพราะโรงเรียนนิวซีแลนด์มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน จำนวนนักเรียนในโรงเรียนมากหรือน้อย ที่พักเป็นแบบไหน เป็นแบบโรงเรียนประจำหรือโรงเรียนไป - กลับ
✔ โรงเรียนเน้นเรียนวิชาการแบบไหน หรือ เน้นกิจกรรม กีฬาใดเป็นพิเศษ
✔ โรงเรียนอยู่ในเมืองใหญ่หรือ เมืองเล็กอยู่ใจกลางเมือง หรือ อยู่นอกเมือง
✔ เมืองนี้มีระบบการคมมาคม เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์ หรือเปล่า มาถี่แค่ไหน
✔ การเลือกดูตั้งแต่สภาพอากาศก่อนจะเลือกโรงเรียน อยู่เกาะเหนือหรือเกาะใต้ของนิวซีแลนด์
Q : ไปเรียนโซนไหนของนิวซีแลนด์ดีกว่ากัน ?
A : ถ้าเคยดูคลิปเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์จะพบว่าเกาะเหนือนั้นมีผู้คนมาก อาคารบ้านเรือนมีสีสันมากกว่านิวซีแลนด์มีวัฒนธรรมผสมผสานจากชาวพื้นเมือง จากคนหลายเชื้อชาติ อากาศก็ค่อนข้างอุ่นและมีแสงแดดมากกว่าเกาะใต้ของนิวซีแลนด์โรงเรียนแถบเกาะใต้จะออกแนวขรึมๆ มีความเป็นยุโรป สภาพอากาศจะเย็นกว่าเกาะเหนือ 5-10 องศา ภูมิประเทศ ริมทะเลหรือติดเชิงเขา แต่อาจจะเหงาๆหน่อย เวลาคิดถึงบ้านที่ไทย
Q : กลับไทยช่วงไหนดี ปิดเทอมใหญ่ หรือ ปิดเทอมเล็กดี ?
A : สังเกตว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่จะให้ลูกกลับบ้านปีละ 2 ครั้ง คือ ปลายเทอม 2 (กรกฎาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่หนาวที่สุดของปีที่ นิวซีแลนด์ และ อีกครั้งคือช่วงปลายปีซึ่งส่วนมากหากไม่มีสอบอะไร นักเรียนก็จะกลับมาในวันหยุดเดือนธันวาคมซึ่งมีหลายวัน แถมได้หยุดยาว และมีโอกาสได้ฉลองปีใหม่กับทางบ้าน
Q : โรงเรียนแบบอยู่ประจำ หรือ พักกับโฮสแฟมิลี่ดีกว่ากัน ?
A : ดีทั้งคู่แหละ แต่การเลือกที่พักดีคนละอย่าง แล้วแต่ว่าเด็กจะชอบแบบไหน ผู้ปกครองมีความประสงค์อย่างไร เช่น หากน้อง นักเรียน เป็นเด็กที่อยู่ในกฎระเบียบได้เคยอยู่โรงเรียนประจำมาก่อน อยากมีเพื่อนวัยเดียวกันเยอะๆ นักเรียนชอบทำกิจกรรมเข้ากับเด็กในวัยเดียวกันได้ดี แนะนำให้เลือกที่จะอยู่ประจำแต่หากเด็กนักเรียน ต้องการความเป็นส่วนตัว อยู่บ้านแบบมีผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษา ไม่คุ้นเคยกับการอยู่กับคนหมู่มาก และไม่ชอบ กฎเคร่งครัดของหอพักโรงเรียน คุ้นเคยกับการอยู่บ้าน โฮมสเตย์น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
Q : เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลประสานงาน ทำอะไรให้เราบ้าง ?
A : โรงเรียนนิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลประสานงานที่เรียกว่า International Officer ช่วยจัดการเรื่องการเข้าอยู่ประจำ การหาโฮมสเตย์ให้กับนักเรียนก่อนที่จะไปถึงบางโรงเรียนจะมีการจัดงานสังสรรค์ระหว่างเจ้าของโฮมสเตย์ บางโรงเรียนก็เป็นคนไทย บางโรงเรียนอาจเป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่เคยมาอยู่/มาเรียนที่นิวซีแลนด์ เพราจะเข้าใจนักเรียนต่างชาติได้ดีกว่าคนท้องถิ่น
Q : ควรไปเริ่มเรียนช่วงไหน เหมาะที่สุด ?
A : นิวซีแลนด์แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 4 ภาคเรียน ดังนี้
เทอม 1 - กุมภาพันธ์ - เมษายน นักเรียนยังไปไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่ยังไม่จบเทอม 2
เทอม 2 - เมษายน- มิถุนายน (แนะนำไปเริ่มเทอมนี้ มากที่สุด)
เทอม 3 - กรกฎาคม-กันยายน (ไปได้นะหากไปช่วงเทอม 2 ไม่ทัน)
เทอม 4 - ตุลาคม-ธันวาคม (ไม่แนะนำไปเทอมนี้ เพราะเป็นเทอมสุดท้ายของปี หาเพื่อนยาก ใกล้สอบปลายปีแล้ว)
✔ โรงเรียนในนิวซีแลนด์นั้นเปิดรับทุกเทอม แต่ถ้าจะให้ดีควรไปตั้งแต่ เทอม 1-2 ของปีการศึกษา แต่คงยากสำหรับ นักเรียนไทยที่จบเทอม 2 ที่ไทยช่วงมีนาคม
✔ เริ่มเรียนพร้อมๆ เพื่อนท้องถิ่นจะทำให้ นักเรียนก็จะมีการปรับตัวได้ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเป็นชาวต่างชาติที่ต้องปรับภาษา ก็ควรไปเรียนให้ทันเทอม 2-3 จะดีที่สุด 
✔ เริ่มเรียนช้ามีผลทำให้ตามคนอื่นทันได้ยาก หากต้องเริ่มเรียนเทอมหลังๆอาจเรียนไม่รู้เรื่อง หรือ เวลาแบ่งกลุ่ม ก็มีเข้ากลุ่มได้ยากไม่แนะนำให้ไปเทอม 4 เพราะ ใกล้สอบปลายปี และ น้องๆ มักเรียนตามเพื่อนๆไม่ทัน

เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์
Dream Abroad
โทร 061 432 4575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

★ โรงเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ (แนะนำ)
No. School Name City State
1 Albany Junior High School  Albany North Island
2

Avondale School 

Auckland North Island
3 Massey High School Takapuna North Island
4 Nelson College  Nelson North Island
5 One Tree Hill College  Auckland North Island
6 Long Bay College     Long Bay North Island
7

Pukekohe High School /Intermediate School 

Pukekohe North Island
8 St John’s College Hamilton North Island
9 Te Puke High School   Te Puke North Island
10

Waimia College  

Nelson North Island
11 Whangarei Boys’ High School  Whangarei North Island
12 Whangarei Girls’ High School  Whangarei North Island
13 Westlake Boys’ High School  Takapuna North Island
14 Westlake Girls’ High School  Takapuna North Island
15 Fiordland College  Te Anau South Island
16 Palmerston North Boy’s High School  Palmerston North South Island
17 Palmerston North Girl’s High School  Palmerston North South Island
18 Riccarton High School  Christchurch South Island
19 Wainuiomata School  Wellington South Island
20 Wakatipu High School Queenstown South Island
21 Hillmorton High School  [ Profile Christchurch South Island
• สนใจโรงเรียนอื่นๆ ที่เมืองอื่นๆ ของนิวซีแลนด์สอบถามมาได้เลยจ้า


★ เรียนต่อนิวซีแลนด์มัธยมอ่านต่อ

เรียนต่อนิวซีแลนด์
Dream Abroad
 061 432 4575
เพิ่มเพื่อน Dreamabroadสอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด