มัธยมนิวซีแลนด์
New Zealand High School 

หลักสูตรมัธยมศึกษานิวซีแลนด์

หลักสูตรมัธยมในประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ปกครอง และ นักเรียนในประเทศไทย ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่ วางแผนให้บุตรหลานไปศึกษาต่อ เพื่อให้บุตรหลานใช้ภาษาอังกฤษได้ทัดเทียมกับเจ้าของภาษา ได้เรียนรู้วิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แนวคิด การปฏิบัติตน ระเบียบวินัย เช่นเดียวกับนักเรียนเจ้าของภาษา โรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์ โดยส่วนใหญ่ จะเริ่มรับนักเรียนต่างชาติในชั้น Year 7 (อายุ 11 ปี) หากต้องการสมัครเรียนในชั้นเรียนที่ต่ำกว่า แนะนำว่านักเรียนจะต้องมีผู้ปกครองเดินทางไปด้วย 

โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 11-12 ปี (Year 7-8)

  มัธยมต้นประเทศนิวซีแลนด์ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานการเรียนที่เข้มข้นขึ้นกว่าในชั้นประถม นักเรียนจะพัฒนาความสามารถในการคิด การสร้างความมั่นใจในตัวเอง และการค้นหาความสนใจของตัวเอง โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ นิวซีแลนด์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 13-18 ปี (Year 9-13)

IB or Cambridge แบบไหนดี เมื่อไป นิวซีแลนด์ ? 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งอาจเป็นที่รู้จักในนาม College จะศึกษาเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) โรงเรียนมัธยมศึกษา นิวซีแลนด์ ยังมีวิชาสายอาชีพ เช่น การท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้เลือกเรียน บางโรงเรียนที่ นิวซีแลนด์ มีหลักสูตร Cambridge International Examinations  และหลักสูตร International Baccalaureate  สำหรับนักเรียนอีกด้วย

เมื่อเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาในนิวซีแลนด์ นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ซึ่งประกาศนียบัตร NCEA มีทั้งหมด 3 ระดับ นักเรียนจะเรียนและสอบเพื่อให้ได้ NCEA ใน 3 ปีสุดท้ายของการเรียน (Year 11-13)  นักเรียนที่มีผลการเรียนดี จะได้ระดับ Merit (M) หรือ Excellence (E) โดยนักเรียนจะเรียน 5 วิชาในแต่ละปี

ประเภทของโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์มีโรงเรียน 3 แบบ:

  1. โรงเรียนรัฐบาล นิวซีแลนด์ (state school or public school)  
    โดยทั่วไปจะมีเด็กชาวนิวซีแลนด์มากกว่า 85% เข้ารับการศึกษา  
  2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาลกึ่งเอกชน นิวซีแลนด์ (state-integrated school) 
    ซึ่งอาจดำเนินการโดยนิกายศาสนาหรือใช้วิธีการสอนเฉพาะทาง  
  3. โรงเรียนเอกชน นิวซีแลนด์ (independent / private school) 
    มีเอกชนเป็นเจ้าของ โดยทั่วไปจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล

เทอมการศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมของนิวซีแลนด์

>> Term 1: ปลายเดือนมกราคม ถึง ต้นเดือนเมษายน (ปิดเทอม 2 สัปดาห์)
>> Term 2: กลางเดือนเมษายน ถึง ต้นเดือนกรกฎาคม (ปิดเทอม 2 สัปดาห์)
>> Term 3: กลางเดือนกรกฎาคม ถึง ปลายเดือนกันยายน (ปิดเทอม 2 สัปดาห์)
>> Term 4: กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนธันวาคม (ปิดเทอม 6 สัปดาห์)

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนนิวซีแลนด์

>> ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพโดยประมาณ  ปีละ 550,000 – 700,000 บาท สำหรับโรงเรียนรัฐบาล
และ  ค่าเล่าเรียน + ค่าครองชีพประมาณ 1,000,000 บาท สำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละเมืองด้วย

สนใจสมัครเรียน หรือขอค่าใช้จ่าย 
ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 
  Line  : Dreamabroad 

โรงเรียน มัธยมปลาย มัธยมต้น ที่นิวซีแลนด์ (แนะนำ)

School Name

City

Island

Whangarei Boys’ High School

Whangarei

North Island

Whangarei Girls’ High School

Whangarei

North Island

Westlake Boys’ High School

Takapuna

North Island

Westlake Girls’ High School

Takapuna

North Island

Massey High School

Massey

North Island

Albany Junior High School

Albany

North Island

Pukekohe High School

Pukekohe

North Island

Pukekohe Intermediate School

Pukekohe

North Island

One Tree Hill College

Auckland

North Island

Long Bay College

Long Bay

North Island

Te Puke High School

Te Puke

North Island

Waimia College

Nelson

North Island

Nelson College

Nelson

North Island

St John’s College

Hamilton

North Island

Palmerston North Boy’s High School

Palmerston North

South Island

Palmerston North Boy’s High School

Palmerston North

South Island

Wakatipu High School

Queenstown

South Island

Fiordland College

Te Anau

South Island

Riccarton High School

Christchurch

South Island

มัธยมของนิวซีแลนด์ NewZealandHighschool


#มัธยมของนิวซีแลนด์  #NewZealandHighschool

ติดต่อเรา

Student Reviews

ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด