University of Otago, New Zealand


ตั้งอยู่ที่เมือง Dunedin ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพสูงในด้านวิชาการและความเป็นเลิศด้านการวิจัยระดับโลกอีกทั้งยังโดดเด่นในเรื่องของสภาพแวดล้อมภายในตัวมหาวิทยาลัยที่ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามด้วยหลักสูตรที่มีความหลากหลายทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เหมาะกับผู้เรียนที่กำลังมองหาโอกาสในการศึกษาต่อโดยที่ผู้เรียนจะได้รับทั้งไลฟ์สไตล์ที่สนุกสนานและมีชีวิตชีวาในรั้วมหาวิทยาลัย และก็ยังได้ประสบการณ์ในการศึกษาที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย

มอบทุนการศึกษา "ระดับปริญญาตรี"
★ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 220,000 - 770,000 บาท เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย..คลิก   
ที่มาของรูป

University of Otago ,มหาวิทยาลัยโอทาโก้ ,ปริญญาตรีนิวซีแลนด์
ที่มาของรูป

University of Otago ,มหาวิทยาลัยโอทาโก้ ,ปริญญาตรีนิวซีแลนด์
ที่มาของรูป

University of Otago ,มหาวิทยาลัยโอทาโก้ ,ปริญญาตรีนิวซีแลนด์
ที่มาของรูป

หลักสูตรแนะนำ
หลักสูตรเด่นๆ ของปริญญาตรี
▸ Bachelor of Applied Science
▸ Bachelor of Arts (BA)
▸ Bachelor of Biomedical Sciences
▸ Bachelor of Commerce
▸ Bachelor of Health Sciences
หลักสูตรเด่นๆ ของปริญญาโท
▸ Bachelor of Biomedical Sciences
▸ Master of Arts (MA)
▸ Master of Fine Arts
▸ Master of Business Administration (MBA)
▸ Master of Entrepreneurship
▸ Master of Finance)
▸ Master of Education (MEd)
▸ Bachelor of Health Sciences

★ จุดเด่นของมหาวิทยาลัย
    ▸ มีหลักสูตร Pathway ที่เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษา เพื่อเรียนต่อ University of Otago ได้เลยโดยอาจจะไม่ต้องใช้คะแนน IELTS
    ▸ โปรไฟล์ของอาจารย์ผู้สอนที่มีประสิทธิภาพ
    ▸ ห้องเรียนและอุปกรณ์ในการเรียนครบครัน อาทิ ห้องสมุดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก หรือห้องทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ได้รับรางวัลอีกมากมาย
    ▸ มีบริการดูแลนักเรียนต่างชาติอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น ที่ปรึกษาด้านวิชาการ การแนะแนวหางานทำหลังเรียนจบ หรือให้คำปรึกษาเรื่องทั่วไปหรือข้อสงสัยของนักเรียน
    ▸ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หรือท่องเที่ยวแหล่งชอปปิงได้
    ▸ มีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางไปเรียน
    ▸ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องในระดับสากล
    ▸ ตัวมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม เงียบสงบ รื่นรมย์
    ▸ มหาวิทยาลัยมีหอพักสำหรับนักศึกษาให้เลือกอยู่หลายแบบ ทั้งแชร์กับเพื่อนๆได้และระบบหอใน
#มหาวิทยาลัยโอทาโก้ #ปริญญาตรีนิวซีแลนด์

★ ค่าเรียนต่อปี (โดยประมาณ)
Tuition Fee
▸ ปริญญาตรี 40,000 NZD
▸ ปริญญาโท 40,000-60,000 NZD
Living Cost
ปีละประมาณ 22,000 NZD

★ เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร
สำหรับระดับปริญญาตรี
- IELTS 5.5 overall (คะแนนในแต่ละพาร์ทต้องได้ไม่ต่ำกว่า 5.0)  
- TOEFL iBT 70 overall (คะแนนของพาร์ทข้อเขียนต้องมี 15 คะแนน)
สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอก
- IELTS 6.0 overall (คะแนนในแต่ละพาร์ทต้องได้ไม่ต่ำกว่า 5.5)  
- TOEFL 80 overall (คะแนนของพาร์ทข้อเขียนต้องมี 20 คะแนน)

#OtagoUniversity #Otago 


สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด