มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ต่างกันยังไง?


เรียนต่อสิงคโปร์

▸ อ่านแล้ว! จะทำให้น้องๆ ทราบค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขการสมัครเข้า ป.โท มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์   

หลักสูตร ป.ตรี -โท สิงคโปร์ ค่าเทอมไม่แพง ดูค่าเทอมและหลักสูตร >> คลิกเรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ vs มหาวิทยาลัยเอกชนสิงคโปร์  

▸ มหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ ที่มีชื่อเสียงมาก ติดอันดับ Top 100 ของโลก  ได้แก่  National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological University (NTU)
▸  สมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ  เพราะที่นั่งมีจำกัด
▸  มหาวิทยาลัยเอกชน หรือ มหาวิทยาลัยรัฐบาลจากออสเตรเลีย อเมริกา และอังกฤษ ได้เข้าไปเปิดหลักสูตร  ปริญญาตรี -  ปริญญาโท หลากหลายคณะและสาขา
▸  มหาวิทยาลัยต่างชาติ  มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับ มหาวิทยาลัยต้นตำรับจากอังกฤษ ออสเตรเลีย 

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท ค่าเทอมไม่แพง อ่านต่อ คลิก

เรียนต่อสิงคโปร์ ดีอย่างไร มีข้อจำกัดอย่างไร

ข้อดี  เมื่อเรียนต่อสิงคโปร์  
✔  คุณภาพหลักสูตรดี เทียบเท่าหลายมหาวิทยาลัย ในประเทศของยุโรป และอเมริกา
✔  อยู่ใกล้เมืองไทย เดินทางสะดวก ค่าเดินทางไม่แพง
✔  มีโอกาสได้ภาษาจีนด้วย หากเรียนรู้ควบคู่กันไปกับภาษาอังกฤษ
✔  ปรับตัวง่าย ทั้งเรื่องของสภาพอากาศ และอาหารการกิน
✔  ค่าเรียนถูกกว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่ออสเตรเลีย อังกฤษ และ ยุโรป

ข้อจำกัด เมื่อเรียนต่อสิงคโปร์
✔  เกณฑ์การการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลค่อนข้างยาก ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้การตอบรับเข้าเรียน 
✔  ค่าทีพักค่อนข้างสูง อาจจะพอๆกับทางออสเตรเลีย และยุโรป เนื่องจากสิงคโปร์เป็นเกาะ พื้นที่อาศัยมีจำกัด
✔  วีซ่านักเรียน ไม่สามารถทำงานพิเศษระหว่างเรียนได้

เงื่อนไขการสมัครเข้า ป.โท มหาวิทยาลัย สิงคโปร์   
1. ผลภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย กำหนด
2. จบจากคณะ /สาขา ที่ระบุในเกณฑ์การรับ
3. เกรดที่จบมาไม่น้อยกว่า * ที่ระบุในเกณฑ์

หลักสูตร ปริญญาโท สิงคโปร์ 
Dream Abroad

โทร 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad


Master's Degree in Singapore 

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการบริหารจัดการ ระบบระเบียบต่างๆ ในบ้านเมือง ที่ทำได้ดีเป็นอย่างยิ่ง แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็กๆ  การจัดการเรื่องการศึกษา ระดับปริญญา ก็ถือว่าเป็นแถวหน้า ไม่แพ้ประเทศใหญ่ๆในโลก
ข้อดีอีกอย่างของการไปเรียนต่อ ปริญญาสิงคโปร์  คือ หลักสูตรเด่น ความปลอดภัยดี    อาหารการกินเป็นที่คุ้นปากคนไทย  แถมการเดินทางจากไทยไปสิงคโปร์โดยเครื่องบิน ที่ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น 

ปริญญาตรี -โท บริหารธุรกิจที่สิงคโปร์   << คลิก

คอร์ส เรียนภาษาสิงคโปร์ ราคาไม่แพง << คลิก

▸ หลักสูตร การโรงแรม การท่องเที่ยว สิงคโปร์ << คลิก

ค่าเรียนไม่แพง คอร์สภาษาอังกฤษ Diploma ใจกลางสิงคโปร์ << คลิก


เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโทสิงคโปร์   ปริญญาตรี สิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท 

ปริญญาโทสิงคโปร์ หลักสูตร 1 ปี จบยากไหม มีขั้นตอนสมัครอย่างไรบ้าง ?

Q : ระยะเวลาสมัคร มหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์
A :นักเรียนที่อยากไปเรียนต่อสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาสมัครเรียน ประมาณ 6 เดือน - 1 ปี
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยของรัฐบาล จะใช้เวลามากกว่าสถาบันเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาของต่างประเทศ ส่วนจะใช้เวลาเรียนมากหรือน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย 

การรับเข้าเรียนของสถาบันเอกชน ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยไหน เพราะนักเรียนต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนจะจบยากไหม อันนี้ตอบยาก ขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชาที่เรียน รวมถึงความขยัน และความมุ่งมั่นของนักเรียนเองด้วย 

Q : การรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ มีกี่รอบ
A :
▸ มหาวิทยาลัยของรัฐบาล สิงคโปร์ โดยมากจะเปิดรับในเทอมที่ 1 เพียงรอบเดียว 
▸ มหาวิทยาลัยเอกชนสิงคโปร์  หรือสถาบันเอกชนของสิงคโปร์  อาจเปิดรับ 2-3 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขา

Q : ค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ต่างกันมากไหม
A : ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละสถาบัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงสาขาวิชาที่เลือกเรียน ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ดังต่อไปนี้
▸ ค่าเล่าเรียนต่อปี มหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์  ประมาณ 20,000 – 35,000 เหรียญสิงคโปร์
▸ ค่าเล่าเรียนต่อปี มหาวิทยาลัย หรือสถาบันเอกชน สิงคโปร์  ประมาณ 25,000 – 40,000 เหรียญสิงคโปร์ 

Q :  เรียนต่อสิงคโปร์ ทำงานระหว่างเรียนได้ไหม ?
A :  สิงคโปร์ ไม่อนุญาต ให้นักเรียนทำงานพิเศษระหว่างเรียน หากจะทำงาน ต้องสมัครงาน และขอวีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบ

Q : ทำงานแบบถูกกฏหมาย หลังจบการศึกษาสิงคโปร์ เป็นไปได้ไหม? 
A :  เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว มีโอกาสหางานทำต่อได้ อาจจะหายากหน่อย แต่ก็เป็นไปได้ 

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และโท ที่ประเทศสิงคโปร์ มีโอกาสหางานทำต่อได้ เมื่อมีนายจ้างที่รับเราเข้าทำงาน นายจ้างจะเป็นคนดูแลเรื่องวีซ่าทำงานให้ ซึ่งมีรายได้ที่สูงกว่าทำงานที่เมืองไทย 3-5 เท่า 

มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ Vs มหาวิทยาลัยเอกชนในสิงคโปร์

น้องๆ ควรเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับตัวเอง 

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโทสิงคโปร์   ปริญญาตรี สิงคโปร์

ทางเลือกที่ 1 น้องๆที่เข้าเรียน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ มักจบจากโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่สิงคโปร์ และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ต้องการ นั่นคือ เกรดเฉลี่ยและผลภาษาอังกฤษดี นักเรียนยังต้องสอบผ่านการสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์  นักเรียนต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ  เพื่อปรับพื้นฐานให้เทียบเท่านักเรียนสิงคโปร์ 

ทางเลือกที่ 2  นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนานาชาติ ที่เปิดสอนในสถาบันเอกชนของสิงคโปร์ 

ระยะเวลาเรียนของสถาบันเอกชน
สถาบันเอกชนโดยทั่วไปใช้เวลาเรียนปริญญาตรีเพียง 2 ปี และปริญญาโท 1 ปี โดยเรียนทั้งหมด 3 เทอม / ปี ไม่มีซัมเมอร์ แต่จะมีช่วงปิดเทอมสั้นๆระหว่างเทอม หากเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยใน ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา จะใช้เวลาเรียนปริญญาตรี 3 ปี (1 ปีการศึกษา มี 2 เทอมเท่านั้น) และปริญญาโท 1.5 - 2 ปี

โดยปกติ นักเรียนไทยมักจะใช้เวลา 3-4 ปี ในการเรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ เพราะอาจต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนและ อาจต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ มากน้อยแค่ไหน

▸ ค่าที่พัก  10,000-15,000 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าอาหาร  5,000 - 7,000 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าอุปกรณ์การเรียน  100 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าเดินทาง 1,200  ดอลลาร์ /ปี
อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ  * 1 SGD  = 24 บาท

รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนของสิงคโปร์ 

▸  Amity Global Institute - Singapore
▸  Kaplan Higher Education – Singapore
▸  James Cook University – Singapore
▸  PSB Academy - Singapore
▸  Curtin University – Singapore

รายชื่อมหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ 

▸  Nanyang University of Singapore (NUS)
▸  Nanyang Technological of University (NTU)
▸  Singapore Management University (SMU)
▸  Singapore University of Technology and Design (SUTD)

อยากเรียนต่อ สิงคโปร์  
Dream Abroad 

 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

เรียนต่อสิงคโปร์   ปริญญาโท -ตรีสิงคโปร์
สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด