เรียนต่อสิงคโปร์ อ่านแล้ว! จะรู้ว่ามหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยรัฐบาล ต่างกันยังไง?


เรียนต่อสิงคโปร์

อ่านแล้ว! จะทำให้น้องทราบค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยรัฐบาล  

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโทสิงคโปร์   ปริญญาตรี สิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์  

มหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ vs มหาวิทยาลัยเอกชนสิงคโปร์

▸ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ ที่มีชื่อเสียงมาก ติดอันดับ Top 100 ของโลก มี 2แห่ง คือ National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological University (NTU)
▸ การสมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ แม้กระทั่งนักเรียนชาวสิงคโปร์เองก็สอบเข้ายากเพราะที่นั่งมีจำกัด
▸ ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเอกชน หรือมหาวิทยาลัยรัฐบาลของประเทศ ออสเตรเลีย อเมริกา และอังกฤษ ได้เข้าไปเปิดหลักสูตรเรียนต่อ ระดับ ปริญญาตรี - โท กันเป็นจำนวนมาก 
▸ มหาวิทยาลัยต่างชาติ ที่เข้ามาเปิดการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับ มหาวิทยาลัยต้นตำรับ 

เรียนต่อสิงคโปร์ ดีอย่างไร มีข้อจำกัดอย่างไร

ข้อดี ของการเรียนต่อสิงคโปร์  
✔  คุณภาพหลักสูตรดี เทียบเท่าหลายประเทศในยุโรป และอเมริกา
✔  ใกล้เมืองไทย เดินทางสะดวก
✔  มีโอกาสได้ภาษาจีนด้วย หากสนใจเรียนรู้ควบคู่กันไปกับภาษาอังกฤษ
✔  ปรับตัวง่าย เรื่องอากาศ และอาหารการกิน
✔  ค่าเรียนถูกกว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย อังกฤษ และ ยุโรป

ข้อจำกัด ของการเรียนต่อสิงคโปร์ 

✔  เกณฑ์การการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรัฐบาลค่อนข้างยาก ส่งผลให้นักเรียนไม่ได้การตอบรับเข้าเรียน  
✔  ค่าทีพักค่อนข้างสูง อาจจะพอๆกับทางออสเตรเลีย และยุโรป เนื่องจากสิงคโปร์เป็นเกาะ พื้นที่อาศัยมีจำกัด
✔  วีซ่านักเรียน ไม่สามารถทำงานพิเศษได้

 Dream Abroad

โทร 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad


Master's Degree in Singapore 

ปริญญาโทสิงคโปร์

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการบริหารจัดการ ระบบระเบียบต่างๆ ในบ้านเมือง ที่ทำได้ดีเป็นอย่างยิ่ง แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็กๆ  การจัดการเรื่องการศึกษา ระดับปริญญา ก็ถือว่าเป็นแถวหน้า ไม่แพ้ประเทศใหญ่ๆในโลก
ข้อดีอีกอย่างของการไปเรียนต่อ ปริญญาสิงคโปร์  คือ หลักสูตรเด่น ความปลอดภัยดี    อาหารการกินเป็นที่คุ้นปากคนไทย  แถมการเดินทางจากไทยไปสิงคโปร์โดยเครื่องบิน ที่ใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น 

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโทสิงคโปร์   ปริญญาตรี สิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท 

ปริญญาโทสิงคโปร์ หลักสูตร 1 ปี จบยากไหม มีขั้นตอนสมัครอย่างไรบ้าง ?

ระยะเวลาสมัคร มหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์
นักเรียนที่อยากไปเรียนต่อสิงคโปร์ โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาสมัครเรียน ประมาณ 6 เดือน - 1 ปี
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยของรัฐบาล จะใช้เวลามากกว่าสถาบันเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาของต่างประเทศ ส่วนจะใช้เวลาเรียนมากหรือน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย 

การรับเข้าเรียนของสถาบันเอกชน ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยไหน เพราะนักเรียนต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนจะจบยากไหม อันนี้ตอบยาก ขึ้นอยู่่กับคณะและสาขาวิชาที่เรียน รวมถึงความขยัน และความมุ่งมั่นของนักเรียนเองด้วย 

การรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ มีกี่รอบ
▸ มหาวิทยาลัยของรัฐบาล สิงคโปร์ โดยมากจะเปิดรับในเทอมที่ 1 เพียงรอบเดียว 
▸ มหาวิทยาลัยเอกชนสิงคโปร์  หรือสถาบันเอกชนของสิงคโปร์  อาจเปิดรับ 2-3 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขา

ค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ ต่างกันมากไหม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละสถาบัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย รวมถึงสาขาวิชาที่เลือกเรียน ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ดังต่อไปนี้
▸ ค่าเล่าเรียนต่อปี มหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์  ประมาณ 20,000 – 35,000 เหรียญสิงคโปร์
▸ ค่าเล่าเรียนต่อปี มหาวิทยาลัย หรือสถาบันเอกชน สิงคโปร์  ประมาณ 25,000 – 40,000 เหรียญสิงคโปร์ 

Q :  เรียนต่อสิงคโปร์ ทำงานระหว่างเรียนได้ไหม ?
A :  สิงคโปร์ ไม่อนุญาต ให้นักเรียนทำงานพิเศษระหว่างเรียน หากจะทำงาน ต้องสมัครงาน และขอวีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบ

Q : ทำงานแบบถูกกฏหมาย หลังจบการศึกษาสิงคโปร์ เป็นไปได้ไหม? 
A :  เมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้ว มีโอกาสหางานทำต่อได้ อาจจะหายากหน่อย แต่ก็เป็นไปได้ 

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และโท ที่ประเทศสิงคโปร์ มีโอกาสหางานทำต่อได้ เมื่อมีนายจ้างที่รับเราเข้าทำงาน นายจ้างจะเป็นคนดูแลเรื่องวีซ่าทำงานให้ ซึ่งมีรายได้ที่สูงกว่าทำงานที่เมืองไทย 3-5 เท่า 

มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ Vs มหาวิทยาลัยเอกชนในสิงคโปร์

น้องๆ ควรเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับตัวเอง 

ทางเลือกที่ 1 น้องๆที่เข้าเรียน มหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์ มักจบจากโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนที่สิงคโปร์ และมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ต้องการ นั่นคือ เกรดเฉลี่ยและผลภาษาอังกฤษดี นักเรียนยังต้องสอบผ่านการสอบคัดเลือกโดยใช้ข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยรัฐบาลสิงคโปร์  นักเรียนต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ  เพื่อปรับพื้นฐานให้เทียบเท่านักเรียนสิงคโปร์ 

ทางเลือกที่ 2  นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนานาชาติ ที่เปิดสอนในสถาบันเอกชนของสิงคโปร์ 

ระยะเวลาเรียนของสถาบันเอกชน
สถาบันเอกชนโดยทั่วไปใช้เวลาเรียนปริญญาตรีเพียง 2 ปี  โดยเรียนทั้งหมด 3 เทอม / ปี ไม่มีซัมเมอร์ แต่จะมีช่วงปิดเทอมสั้นๆระหว่างเทอม หากเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยใน ออสเตรเลีย อังกฤษ อเมริกา จะใช้เวลาเรียนปริญญาตรี 3 ปี (1 ปีการศึกษา มี 2 เทอมเท่านั้น)

โดยปกติ นักเรียนไทยมักจะใช้เวลา 3-4 ปี ในการเรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ เพราะอาจต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนเริ่มเรียนและ อาจต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าหลักสูตรปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์

▸ ค่าที่พัก  12,000-15,000 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าอาหาร 6,000 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าอุปกรณ์การเรียน   100 ดอลลาร์ /ปี
▸ ค่าเดินทาง 1,200  ดอลลาร์ /ปี

อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ  * 1 SGD  = 24 บาท

 รายชื่อมหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ 

▸  Nanyang University of Singapore (NUS)
▸  Nanyang Technological of University (NTU)
▸  Singapore Management University (SMU)
▸  Singapore University of Technology and Design (SUTD)

เรียนต่อสิงคโปร์   ปริญญาโท -ตรีสิงคโปร์

รายชื่อมหาวิทยาลัยเอกชนของสิงคโปร์ 

▸  James Cook University – Singapore
▸  Curtin University – Singapore
▸  Kaplan Higher Education Academy – Singapore
▸  PSB Academy 
▸  Amity Global Institute

อยากทราบค่าใช้จ่าย และ เงื่อนไขการสมัคร 
 Dream Abroad 

โทร 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด