หลักสูตรท่องเที่ยว การโรงแรมที่สิงคโปร์ มีทุน $1,500


เรียน การท่องเที่ยว การโรงแรม สิงคโปร์ 

✪ สมัครวันนี้ รับทุนส่วนลด สูงสุด 30,000 บาท ($1,500)


HTMi - Hotel and Tourism Management Institute (Singapore)  เป็นวิทยาลัยการโรงแรมจาก Switzerland  ประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก HTMi เป็นสถาบันชื่อดังที่สอนเกี่ยวกับการจัดการทางด้านการโรงแรม โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักศึกษาในสถาบันเน้นทั้งการเรียนการสอนในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ ทำให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้งานการโรงแรมพร้อมโปรแกรมฝึกงาน และดูงานอย่างแท้จริง จบแล้ว ทำงานแบบได้เงิน ระยะเวลา 5-6 เดือนในโรงแรมหรือภัตตาคารโดยได้รับค่าตอบแทน ในต่างประเทศ


หลักสูตรแนะนำด้าน การโรงแรม 

▸ Foundation ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

▸ Diploma ระยะเวลาเรียน 6 เดือน

▸ Advanced Dip  ระยะเวลาเรียน 6 เดือน 

การท่องเที่ยว การโรงแรม ที่สิงคโปร์
Hotel and Tourism Management Institute 


✪ หลักสูตรเตรียมเข้าวิชาชีพการท่องเที่ยว (Foundation Course in International Hotel and Tourism Management)   

หลักสูตรเตรียมตัวสำหรับหลักสูตรในด้าน การโรงแรม และการท่องเที่ยว   

Module ของหลักสูตร

   ▸   Fundamentals of Hospitality Operations (การโรงแรมเบื้องต้น)

   ▸   Intercultural Communication (การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง)

   ▸   Introduction to Hospitality and Tourism  (การบริการและการท่องเที่ยว)

   ▸   Numeracy for the Hospitality Industry (การคำนวณสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรม)

   ▸   Research and Study Skills (การวิจัยและการเรียนรู้)


คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตร การท่องเที่ยว การโรงแรม 

▸ จบมัธยมศึกษาปีที่ 5,  หรือ GCSE O Level หรือ วุฒิการศึกษาที่สูงกว่า

▸ อายุ 16 ปี ขึ้นไป

▸ IELTS 5.0 หรือ  ผ่านการสอบภาษาอังกฤษของ HTMi Singapore


✪ หลักสูตรวิชาชีพการท่องเที่ยว (Diploma in International Hotel and Tourism Management)  

เป็นหลักสูตรในด้าน การโรงแรม และการท่องเที่ยว   

Module ของหลักสูตร 

   ▸   Academic and Business English (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ )

   ▸   Food and Beverage Control (ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม)

   ▸   Gastronomy Food Services (วิชาเกี่ยวกับการเลือก การเตรียม การเสิร์ฟ การถนอมอาหาร )

   ▸   Introduction to Research Methods ( กระบวนการวิจัย)

   ▸   IT in Hospitality and Hospitality (ไอที การโรงแรมและการท่องเที่ยว)

   ▸   Marketing for Tourism and Hospitality (การตลาดสำหรับการโรงแรม )

   ▸   Rooms Division Operations (การจัดการห้องพัก)

   ▸   Wine and Beverage Studies (ศาสตร์เรื่องไวน์และเครื่องดื่ม)


คุณสมบัติของผู้สมัคร การท่องเที่ยว การโรงแรม 

▸ จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ  GCSE A Level หรือ จบหลักสูตร Foundation จาก HTMi Singapore  

▸ อายุ 17 ปี ขึ้นไป

▸ IELTS 5.5 หรือ ผ่านการสอบภาษาอังกฤษของ HTMi Singapore


✪ หลักสูตรวิชาชีพการท่องเที่ยวขั้นสูง (Advanced Diploma in International Hotel and Tourism Management)  

เป็น หลักสูตรขั้นสูงในด้าน การโรงแรม และการท่องเที่ยว   

Module ของหลักสูตร 

   ▸   Advanced Research Methods (การวิจัยขั้นสูง)

   ▸   Destination and Tourism Management (การจัดการการท่องเที่ยว)

   ▸   Finance for the Hospitality Industry (การเงินสำหรับการโรงแรม)

   ▸   Food and Beverage Management ( อาหารและเครื่องดื่ม)

   ▸   Hotel and Resort Management (การจัดการโรงแรม)

   ▸   Managing Room Division (การจัดการห้องพัก)

   ▸   Operations Management ( การจัดการด้านการทำงาน การโรงแรม )

   ▸   Organizational Behavior (พฤติกรรมหน่วยงาน การโรงแรม)


คุณสมบัติของผู้สมัคร การท่องเที่ยว การโรงแรม 

▸ จบหลักสูตร Diploma ด้านการโรงแรมจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

▸ อายุ 18 ปี ขึ้นไป

▸ IELTS  6.0  ผ่านการสอบภาษาอังกฤษของ HTMi Singapore


✪ หลักสูตรปริญญาตรี (Bachelors Degree in International Hotel and Tourism Management)

เป็นหลักสูตร 6 เดือน เรียนที่วิทยาลัย HTMi Switzerland

Module ของหลักสูตร

  ▸ Event Management

  ▸ Tourism Planning, Development & Management

  ▸ Strategic Management in Hospitality

  ▸ Service Marketing Management

  ▸ Leadership and Business Performance

  ▸ Research Paper

** หลังจบหลักสูตรปริญญาตรี นักเรียนสามารถฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ 6 เดือน โดยสถาบัน HTMi Switzerland จะช่วยจัดหางานให้
สมัครวันนี้ รับส่วนลดสูงสุด $1,500

▸ ค่าเรียน

 เริ่มต้นที่หลักสูตร 6 เดือน เพียง 120,000  บาท
(รวมค่าเรียนและค่าแอดมิน)


คอร์สเด่นของสิงคโปร์ ที่น่าสนใจ 
เรียนภาษาสิงคโปร์ ราคาไม่แพง << คลิก

▸ หลักสูตร การโรงแรม การท่องเที่ยว สิงคโปร์ << คลิก

▸ คอร์สภาษา Diploma ใจกลางสิงคโปร์ << คลิก

▸ บริหารธุรกิจที่สิงคโปร์   << คลิก


Dream Abroad
โทร 061 4324575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด