หลักสูตรการท่องเที่ยว การโรงแรมที่สิงคโปร์ มีทุน By HTMi


เรียน การท่องเที่ยว การโรงแรม สิงคโปร์ 

✪ สมัครวันนี้ รับทุนส่วนลด สูงสุด 1.5 แสนบาท ($6,500) ของ หลักสูตรการโรงแรม เฉพาะ 2021 เท่านั้น

 

▸ HTMi - Hotel and Tourism Management Institute (Singapore)  เป็นสถาบันการโรงแรมจาก Switzerland  ประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการโรงแรม และการท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก
▸HTMi เป็นสถาบันชื่อดังที่สอนเกี่ยวกับการจัดการทางด้านการโรงแรม โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักศึกษาในสถาบันเน้นทั้งการเรียนการสอนในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ ทำให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้งานการโรงแรมพร้อมโปรแกรมฝึกงาน  อย่างแท้จริง  ได้ฝึกงานในโรงแรมหรือภัตตาคาร ระดับโลก

การท่องเที่ยว การโรงแรม ที่สิงคโปร์
Hotel and Tourism Management Institute 

หลักสูตรการโรงแรม  การท่องเที่ยว

① Foundation ระยะเวลาเรียน 8 เดือน

② Diploma ระยะเวลาเรียน 8 เดือน

③ Advanced Dip  ระยะเวลาเรียน 8 เดือน 

④ Degree ปริญญาตรี   ระยะเวลาเรียน 8 เดือน

ทุกหลักสูตรเรียนที่สิงคโปร์


ทุนเรียนสิงคโปร์

 

①  หลักสูตรเตรียมเข้าวิชาชีพการท่องเที่ยว ( 8 เดือน)

 (Foundation Course in International Hotel and Tourism Management)   

หลักสูตรเตรียมตัวสำหรับหลักสูตรในด้าน การโรงแรม และการท่องเที่ยว   

Module ของหลักสูตร

   ▸   Fundamentals of Hospitality Operations (การโรงแรมเบื้องต้น)

   ▸   Intercultural Communication (การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง)

   ▸   Introduction to Hospitality and Tourism  (การบริการและการท่องเที่ยว)

   ▸   Numeracy for the Hospitality Industry (การคำนวณสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรม)

   ▸   Research and Study Skills (การวิจัยและการเรียนรู้)


คุณสมบัติของผู้สมัคร หลักสูตร การท่องเที่ยว การโรงแรม 

▸ จบม.4- ม.5   หรือ GCSE O Level  ขึ้นไป

▸ อายุ 16 ปี ขึ้นไป

▸ IELTS 5.0 หรือ   สอบผ่านภาษาอังกฤษของ HTMi  

 


✪ หลักสูตรดิโพลม่า วิชาชีพ การโรงแรม การท่องเที่ยว
   ( 8 เดือน)
(Diploma in International Hotel and Tourism Management)  

 หลักสูตร ด้าน การโรงแรม และการท่องเที่ยว   

Module ของหลักสูตร 

   ▸   Academic and Business English (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ )

   ▸   Food and Beverage Control (ต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม)

   ▸   Gastronomy Food Services (วิชาเกี่ยวกับการเลือก การเตรียม การเสิร์ฟ การถนอมอาหาร )

   ▸   Introduction to Research Methods ( กระบวนการวิจัย)

   ▸   IT in Hospitality and Hospitality (ไอที การโรงแรมและการท่องเที่ยว)

   ▸   Marketing for Tourism and Hospitality (การตลาดสำหรับการโรงแรม )

   ▸   Rooms Division Operations (การจัดการห้องพัก)

   ▸   Wine and Beverage Studies (ความรู้เรื่องไวน์และเครื่องดื่ม)


คุณสมบัติของผู้สมัคร การท่องเที่ยว การโรงแรม 

▸ จบ ม.6 หรือ  GCSE A Level หรือ จบหลักสูตร Foundation จาก HTMi  

▸ อายุ 17 ปี ขึ้นไป

▸ IELTS 5.5 หรือ   สอบผ่านภาษาอังกฤษของ HTMi  


✪ หลักสูตรวิชาชีพการท่องเที่ยวขั้นสูง  ( 8 เดือน)
(Advanced Diploma in International Hotel and Tourism Management)  

 หลักสูตรขั้นสูงในด้าน การโรงแรม และการท่องเที่ยว   

Module ของหลักสูตร 

   ▸   Advanced Research Methods (การวิจัยขั้นสูง)

   ▸   Destination and Tourism Management (การจัดการการท่องเที่ยว)

   ▸   Finance for the Hospitality Industry (การเงินสำหรับการโรงแรม)

   ▸   Food and Beverage Management ( อาหารและเครื่องดื่ม)

   ▸   Hotel and Resort Management (การจัดการโรงแรม)

   ▸   Managing Room Division (การจัดการห้องพัก)

   ▸   Operations Management ( การจัดการด้านการทำงาน การโรงแรม )

   ▸   Organizational Behavior (พฤติกรรมหน่วยงาน การโรงแรม)


คุณสมบัติของผู้สมัคร การท่องเที่ยว การโรงแรม 

▸ จบหลักสูตร Diploma ด้านการโรงแรมจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

▸ อายุ 18 ปี ขึ้นไป

▸ IELTS  6.0  ผ่านการสอบภาษาอังกฤษของ HTMi Singapore


✪ หลักสูตรปริญญาตรี
(Bachelors Degree in International Hotel and Tourism Management)

เป็นหลักสูตร 6 เดือน  

Module ของหลักสูตร

  ▸ Event Management

  ▸ Tourism Planning, Development & Management

  ▸ Strategic Management in Hospitality

  ▸ Service Marketing Management

  ▸ Leadership and Business Performance

  ▸ Research Paper

 


 สมัคร...วันนี้ รับส่วนลดสูงสุด  SGD 6,500

▸ ค่าเรียน

 เริ่มต้นที่หลักสูตรประมาณ 1  แสนบาท  (8  เดือน )
(รวมค่าเรียนและค่าแอดมิน)


คอร์สเด่นของสิงคโปร์ ที่น่าสนใจ 
เรียนภาษาสิงคโปร์ ราคาไม่แพง << คลิก

▸ หลักสูตร การโรงแรม การท่องเที่ยว สิงคโปร์ << คลิก

▸ คอร์สภาษา Diploma ใจกลางสิงคโปร์ << คลิก

▸ บริหารธุรกิจที่สิงคโปร์   << คลิก

คอร์สเด่นของ การโรงแรมที่สวิสฯ
การโรงแรมที่สวิส กับ  BHMS

หลักสูตร ค่าสมัคร  ระยะเวลา  ค่าเรียน หมายเหตุ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  500  2 เดือน SGD 3,175 มีทั้งหมด 3 เลเวล
Foundation 500
 8 เดือน SGD 4,245
หัก ทุน 1,000
Diploma 500  8 เดือน SGD 5,105
หัก ทุน 6,500
Adv. Diploma 500  8 เดือน SGD 8,846
หัก ทุน 3,000
ปริญญาตรีการโรงแรม 500  8 เดือน SGD12,500
หลักสูตร  Ulster University 

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด