เรียนต่อสิงคโปร์ By Kaplan


จบแล้วได้ดีกรีจาก มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย หรือ มหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ 

Kaplan Higher Education ในประเทศสิงคโปร์ เปิดสอนหลักสูตร Diploma ปริญญาตรี และปริญญาโท ในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน อีกทั้ง Kaplan สิงคโปร์ยังมีระบบในการเรียน ที่ช่วยให้นักเรียนไทยพัฒนาทักษะ ทางด้านภาษาได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วย สำหรับหลักสูตรต่างๆ 

✪ หลักสูตร ปริญญาตรี ! จบไว หลักสูตร 2 ปีจบ
✪ หลักสูตร ปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี จบ

เรียนต่อสิงคโปร์ ป.ตรี - ป.โท
✔ เรียนจริงที่สิงคโปร์ กับหลักสูตรมหาวิทยาลัย ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย
✔ เรียนดีกรี แบบเข้มข้น เรียนปีละ 3 เทอม
✔ ทุนเรียนสิงคโปร์


ชมบรรยากาศแคมปัส Kaplan สิงคโปร์ ล่าสุด

✪ โอกาสมาถึงแล้วสำหรับสำหรับน้องๆที่สอบเทียบ GED* หรือ จบ ม .5- 6 อยากเรียนต่อปริญญาตรี หลักสูตรเร่งรัดที่สิงคโปร์
จบแล้ว ได้วุฒิจากมหาวิทยาลัย Top Rank ระดับโลกของ ประเทศอังกฤษ หรือ ออสเตรเลีย 


คอร์ส Diploma programmes
▸ Diploma in commerce (Finance & banking)
▸ Diploma in commerce (General studies)
▸ Diploma in commerce (Human resource management)
▸ Diploma in commerce (Logistics and supply chain management)
▸ Diploma in counseling
▸ Diploma in sports and exercise science 
(^^) รายชื่อมหาวิทยาลัยที่จบมาแล้วได้ดีกรีของ 
มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย หรือ ประเทศอังกฤษ

▸Murdoch University ออสเตรเลีย
▸Northumbria University ประเทศอังกฤษ
▸Royal Holloway, University of London ประเทศอังกฤษ
▸University College Dublin ประเทศไอร์แลนด์
▸University of Portsmouth ประเทศอังกฤษ
▸University of Essex ประเทศอังกฤษ
* กรณี นักเรียนสอบเทียบ /วุฒิ GED น้องๆสามารถสมัครเข้าเรียนในคอร์ส Diploma Programmes หลักสูตร 8 เดือน เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี แล้วใช้เวลา อีกประมาณ 12-28 เดือน ก่อนจบ หลักสูตร
สาขายอดนิยม
✔ บริหารธุรกิจ
- Accounting,
- Banking and Finance,
- Business Law,
- Management,
✔ การจัดการ
- Logistics and Supply Chain Management
✔ การตลาด และ การสื่อสาร
- Marketing, Global Media and Communication,
- Strategic Communication,
✔ จิตวิทยา Psychology,
✔ ไอที 
- Information Technology,
- Computer Science,
- Cyber Security and Forensics,
- Web Communication, 
- Business Analytics, Digital Business,
✔ การโรงแรม
- Business with Tourism Management,

✔ FinTech

เรียนต่อสิงคโปร์
Dream Abroad
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

✪ คอร์สภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์

คอร์สเรียนภาษาระยะสั้น เริ่มที่ 2 เดือน เหมาะ กับนักเรียนไทยที่ต้องการเรียนปรับพื้นฐานภาษา แต่มีเวลาเรียนไม่มาก อยากจบไว นักเรียนไทยที่ต้องการเรียนต่อ แต่ยังไม่มีผลภาษา
▸ จบแล้วได้ Diploma in Professional Business English

✪ หลักสูตรเตรียมความพร้อม เรียนต่อสิงคโปร์ ระดับ ป.ตรี

▸ หลักสูตรเตรียมสอบ O Level
▸ หลักสูตรเตรียมสอบ Singapore-Cambridge 

✪ หลักสูตรเตรียมปริญญาตรีที่สิงคโปร์

บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การโรงแรม บัญชี การเงิน การตลาด คอมพิวเตอร์ ไอที

หลักสูตรยอดนิยม นักเรียนต่างชาติ**
▸ Diploma in Commerce (Finance & Banking) 
▸ Diploma in Commerce (Logistics & Supply Chain Management) 
▸ Diploma in Sports & Exercise Science 
หลักสูตรยอดนิยม
• English Experience Programme (EEP) 

✪ หลักสูตรปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยต่างชาติ

บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การโรงแรม บัญชี การเงิน การตลาด คอมพิวเตอร์ ไอที

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ออสเตรเลีย และ ประเทศอังกฤษ
◆ Murdoch University ออสเตรเลีย
◆ Northumbria University ประเทศอังกฤษ
◆ Royal Halloway University ประเทศอังกฤษ
◆ University of Portsmouth ประเทศอังกฤษ
◆ University of Essex ประเทศอังกฤษ
ตัวอย่างหลักสูตรที่นิยมของ นักเรียนไทย


ปริญญาตรีสิงคโปร์ การบัญชี การเงิน การธนาคาร

ACCOUNTING, BANKING & FINANCE
MURDOCH UNIVERSITY ✪ สาขาเด่น
• Bachelor of Business in Accounting & Banking 
• Bachelor of Business in Accounting & International Business 
• Bachelor of Business in Banking & Finance 
• Bachelor of Business in Finance & Business Law 
• Bachelor of Business in Finance & Marketing 
UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN ✪ เกียรตินิยม
• Bachelor of Business Studies (Honours) (Finance) (Top-up) 
• Bachelor of Business Studies (Honours) (FinTech) (Top-up) 
UNIVERSITY OF ESSEX ✪ เกียรตินิยม
• Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance (Top-up) 
• Bachelor of Science (Honours) in Banking and Finance (Top-up) 
UNIVERSITY OF PORTSMOUTH ✪ เกียรตินิยม
• Bachelor of Arts (Honours) in Accountancy and Financial Management (Top-up) 

ปริญญาตรีสิงคโปร์ บริหารธุรกิจ

BUSINESS & MANAGEMENT
MURDOCH UNIVERSITY ✪ สาขาเด่น
• Bachelor of Business in Human Resources Management and Marketing 
• Bachelor of Business in Human Resources Management & Tourism & Events 
• Bachelor of Business in International Business and Tourism and Events 
• Bachelor of Business in Management and Criminology
NORTHUMBRIA UNIVERSITY ✪ เกียรตินิยม
• Bachelor of Arts (Honours) in Business with International Management (Top-up) 
ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON ✪ เกียรตินิยม
• Bachelor of Science (Honours) in Management with International Business (Top-up) 
• Bachelor of Science (Honours) in Management with Marketing (Top-up)
UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN ✪ เกียรตินิยม
• Bachelor of Business Studies (Honours) (Business Analytics) (Top-up) 
• Bachelor of Business Studies (Honours) (Digital Business) (Top-up) 

ปริญญาตรีสิงคโปร์ ด้านสื่อ และ การสื่อสาร

COMMUNICATION & MEDIA
MURDOCH UNIVERSITY ✪ สาขาเด่น
• Bachelor of Communication in Global Media and Communication and Marketing 
• Bachelor of Communication in Journalism and Business Law 
• Bachelor of Communication in Strategic Communication and Journalism 
• Bachelor of Communication in Web Communication and Management 
NORTHUMBRIA UNIVERSITY ✪ สาขาเด่น
• Bachelor of Arts (Honours) Mass Communication with Public Relations (Top-up) 

ปริญญาตรีสิงคโปร์ การศึกษา จิตวิทยา 

EDUCATION & SOCIAL SCIENCES
MURDOCH UNIVERSITY ✪ สาขาเด่น
• Bachelor of Arts in Psychology 
• Bachelor of Arts in Psychology & Criminology 

ปริญญาตรีสิงคโปร์  การโรงแรม การท่องเที่ยว

HOSPITALITY & TOURISM MANAGEMENT
MURDOCH UNIVERSITY ✪ สาขาเด่น
• Bachelor of Business in Hospitality and Tourism Management and Business Law 
• Bachelor of Business in Hospitality and Tourism Management and Human Resources Management 
NORTHUMBRIA UNIVERSITY ✪ สาขาเด่น
• Bachelor of Arts (Honours) in Business with Tourism Management (Top-up) 

ปริญญาตรีสิงคโปร์  ไอที 

INFORMATION TECHNOLOGY
MURDOCH UNIVERSITY
• Bachelor of Information Technology in Business Information Systems and Banking 
• Bachelor of Information Technology in Business Information Systems and Computer Science 
• Bachelor of Information Technology in Computer Science and Business Information Systems 
• Bachelor of Information Technology in Cyber Security and Forensics and Finance 
LAW & CRIMINOLOGY
MURDOCH UNIVERSITY
• Bachelor of Business in Business Law and Criminology 
• Bachelor of Business in Business Law and Journalism 

หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ การเงิน การจัดการ
▸ Master of Business Administration 
▸ Master of Science in Finance 
▸ Master of Science in Management
ระยะเวลา 1 ปี
▸ Graduate Certificate in Business Administration
ระยะเวลา 4 เดือน

เงื่อนไขการสมัคร
Dream Abroad
เพิ่มเพื่อน Dreamabroadสอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด