เรียนต่อสิงคโปร์ By Kaplan


จบแล้วได้ดีกรีจากมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย หรือ มหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ 

Kaplan Higher Education ในประเทศสิงคโปร์เปิดสอนหลักสูตร Diploma ปริญญาตรีและปริญญาโทในหลากหลายสาขาวิชาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนอีกทั้ง Kaplan สิงคโปร์ยังมีระบบในการเรียนที่ช่วยให้นักเรียนไทยพัฒนาทักษะ ทางด้านภาษาได้รวดเร็วขึ้นอีกด้วยสำหรับหลักสูตรต่างๆ 

- หลักสูตร ปริญญาตรี ! จบไว หลักสูตร 2 ปีจบ
- หลักสูตร ปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี จบ

★ เรียนต่อสิงคโปร์ ป.ตรี - ป.โท
✔ เรียนจริงที่สิงคโปร์กับหลักสูตรมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษและมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย
✔ เรียนดีกรีแบบเข้มข้นเรียนปีละ 3 เทอม
✔ ทุนเรียนสิงคโปร์


★ ชมบรรยากาศแคมปัส Kaplan สิงคโปร์ล่าสุดโอกาสมาถึงแล้วสำหรับสำหรับน้องๆที่สอบเทียบ GED* หรือ จบ ม.5-6 อยากเรียนต่อปริญญาตรี หลักสูตรเร่งรัดที่สิงคโปร์จบแล้วได้วุฒิจากมหาวิทยาลัย Top Rank ระดับโลกของประเทศอังกฤษ หรือ ออสเตรเลีย 

★ คอร์ส Diploma programmes
▸ Diploma in commerce (Finance & banking)
▸ Diploma in commerce (General studies)
▸ Diploma in commerce (Human resource management)
▸ Diploma in commerce (Logistics and supply chain management)
▸ Diploma in counseling
▸ Diploma in sports and exercise science 

★ รายชื่อมหาวิทยาลัยที่จบมาแล้วได้ดีกรีของ 
มหาวิทยาลัยออสเตรเลีย หรือ ประเทศอังกฤษ
▸ Murdoch University ออสเตรเลีย
▸ Northumbria University ประเทศอังกฤษ
▸ Royal Holloway, University of London ประเทศอังกฤษ
▸ University College Dublin ประเทศไอร์แลนด์
▸ University of Portsmouth ประเทศอังกฤษ
▸ University of Essex ประเทศอังกฤษ

** กรณีนักเรียนสอบเทียบ/วุฒิ GED น้องๆสามารถสมัครเข้าเรียนในคอร์ส Diploma Programmes หลักสูตร 8 เดือน เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรีแล้วใช้เวลาอีกประมาณ 12-28 เดือน ก่อนจบหลักสูตร

สาขายอดนิยม
✔ บริหารธุรกิจ
- Accounting,
- Banking and Finance,
- Business Law,
- Management,
✔ การจัดการ
- Logistics and Supply Chain Management
✔ การตลาด และ การสื่อสาร
- Marketing, Global Media and Communication,
- Strategic Communication,
✔ จิตวิทยา Psychology
✔ ไอที 
- Information Technology,
- Computer Science,
- Cyber Security and Forensics,
- Web Communication, 
- Business Analytics, Digital Business,
✔ การโรงแรม
- Business with Tourism Management,
✔ FinTech

เรียนต่อสิงคโปร์
Dream Abroad
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad★ คอร์สภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์
คอร์สเรียนภาษาระยะสั้นเริ่มที่ 2 เดือน เหมาะกับนักเรียนไทยที่ต้องการเรียนปรับพื้นฐานภาษา แต่มีเวลาเรียนไม่มาก อยากจบไวนักเรียนไทยที่ต้องการเรียนต่อแต่ยังไม่มีผลภาษา
▸ จบแล้วได้ Diploma in Professional Business English

★ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเรียนต่อสิงคโปร์ "ระดับ ป.ตรี"
▸ หลักสูตรเตรียมสอบ O Level
▸ หลักสูตรเตรียมสอบ Singapore-Cambridge 

★ หลักสูตรเตรียมปริญญาตรีที่สิงคโปร์
บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การโรงแรม บัญชี การเงิน การตลาด คอมพิวเตอร์ ไอที★ หลักสูตรยอดนิยมสำหรับนักเรียนต่างชาติ
▸ Diploma in Commerce (Finance & Banking) 
▸ Diploma in Commerce (Logistics & Supply Chain Management) 
▸ Diploma in Sports & Exercise Science 

★ หลักสูตรยอดนิยม
▸ English Experience Programme (EEP) 

★ หลักสูตรปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่างชาติ
▸ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยว การโรงแรม บัญชี การเงิน การตลาด คอมพิวเตอร์ ไอที

★ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย และ ประเทศอังกฤษ
▸ Murdoch University ออสเตรเลีย
▸ Northumbria University ประเทศอังกฤษ
▸ Royal Halloway University ประเทศอังกฤษ
▸ University of Portsmouth ประเทศอังกฤษ
▸ University of Essex ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรีสิงคโปร์ด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร
MURDOCH UNIVERSITY
สาขาเด่น
• Bachelor of Business in Accounting & Banking 
• Bachelor of Business in Accounting & International Business 
• Bachelor of Business in Banking & Finance 
• Bachelor of Business in Finance & Business Law 
• Bachelor of Business in Finance & Marketing 

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 
เกียรตินิยม
• Bachelor of Business Studies (Honours) (Finance) (Top-up) 
• Bachelor of Business Studies (Honours) (FinTech) (Top-up) 

UNIVERSITY OF ESSEX 
เกียรตินิยม
• Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance (Top-up) 
• Bachelor of Science (Honours) in Banking and Finance (Top-up) 

UNIVERSITY OF PORTSMOUTH
เกียรตินิยม
• Bachelor of Arts (Honours) in Accountancy and Financial Management (Top-up) 

ปริญญาตรีสิงคโปร์ บริหารธุรกิจ
MURDOCH UNIVERSITY 
สาขาเด่น
• Bachelor of Business in Human Resources Management and Marketing 
• Bachelor of Business in Human Resources Management & Tourism & Events 
• Bachelor of Business in International Business and Tourism and Events 
• Bachelor of Business in Management and Criminology

NORTHUMBRIA UNIVERSITY 
เกียรตินิยม
• Bachelor of Arts (Honours) in Business with International Management (Top-up) 

ROYAL HOLLOWAY, UNIVERSITY OF LONDON 
เกียรตินิยม
• Bachelor of Science (Honours) in Management with International Business (Top-up) 
• Bachelor of Science (Honours) in Management with Marketing (Top-up)

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 
เกียรตินิยม
• Bachelor of Business Studies (Honours) (Business Analytics) (Top-up) 
• Bachelor of Business Studies (Honours) (Digital Business) (Top-up) 

ปริญญาตรีสิงคโปร์ด้านสื่อ และ การสื่อสาร
MURDOCH UNIVERSITY 
สาขาเด่น
• Bachelor of Communication in Global Media and Communication and Marketing 
• Bachelor of Communication in Journalism and Business Law 
• Bachelor of Communication in Strategic Communication and Journalism 
• Bachelor of Communication in Web Communication and Management 

NORTHUMBRIA UNIVERSITY 
สาขาเด่น
• Bachelor of Arts (Honours) Mass Communication with Public Relations (Top-up) 

ปริญญาตรีสิงคโปร์ด้านการศึกษา และ จิตวิทยา 
MURDOCH UNIVERSITY 
สาขาเด่น
• Bachelor of Arts in Psychology 
• Bachelor of Arts in Psychology & Criminology 

ปริญญาตรีสิงคโปร์ด้านการโรงแรม และ การท่องเที่ยว
MURDOCH UNIVERSITY 
สาขาเด่น
• Bachelor of Business in Hospitality and Tourism Management and Business Law 
• Bachelor of Business in Hospitality and Tourism Management and Human Resources Management 

NORTHUMBRIA UNIVERSITY 
สาขาเด่น
• Bachelor of Arts (Honours) in Business with Tourism Management (Top-up) 

ปริญญาตรีสิงคโปร์ด้านไอที 
MURDOCH UNIVERSITY
• Bachelor of Information Technology in Business Information Systems and Banking 
• Bachelor of Information Technology in Business Information Systems and Computer Science 
• Bachelor of Information Technology in Computer Science and Business Information Systems 
• Bachelor of Information Technology in Cyber Security and Forensics and Finance 

★ LAW & CRIMINOLOGY
• Bachelor of Business in Business Law and Criminology 
• Bachelor of Business in Business Law and Journalism 

หลักสูตรปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 
▸ Master of Business Administration 
▸ Master of Science in Finance 
▸ Master of Science in Management ระยะเวลา 1 ปี
▸ Graduate Certificate in Business Administration ระยะเวลา 4 เดือน

เงื่อนไขการสมัครสามารถสอบถามได้นะคะ ❤
Dream Abroad
เพิ่มเพื่อน Dreamabroadสอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด