เรียนปริญญาโทออสเตรเลีย


Master's Degree in Australia

เรียนปริญญาโทออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือก ตั้งแต่สาขาวิชาการบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มที่ดีที่สุดในโลก ในหลากหลายสาขาวิชา

ตัวอย่างเช่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการบัญชีและการเงิน ในออสเตรเลียมีมหาวิทยาลัยอยู่ทั้งหมด 43 แห่ง (มหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย 40 แห่ง มหาวิทยาลัยนานาชาติ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนแบบพิเศษอีก 1 แห่ง)

นอกจากมหาวิทยาลัย ยังมีสถาบันการศึกษาอื่นอีกหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงานกำกับดูแลคุณภาพสำหรับการศึกษาระดับสูง คือ สำนักงานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (TEQSA) ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียจัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับสูงทั้งที่เป็นมหาวิทยาลัยและไม่ใช่มหาวิทยาลัย พร้อมตรวจสอบคุณภาพและกำหนดมาตรฐาน


นอกจากนี้ยังให้การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของนัศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (ESOS) ดังต่อไปนี้

>> คุณภาพชีวิตของนักศึกษาต่างชาติทั้งหมด
>> คุณภาพของประสบการณ์การศึกษาของนักศึกษา
>> การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์

ข้อมูลจาก https://www.studyinaustralia.gov.au/

ระยะเวลาเรียนปริญญาโทของ ออสเตรเลีย

หลักสูตรปริญญาโทในประเทศออสเตรเลีย มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี 1.5 ปี และ 2 ปี
โดยแต่ละหลักสูตร แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาในการสมัครของ ออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีละ 2 ครั้ง คือ กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม แต่ส่วนใหญ่จะรับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเทอมแรก มีเพียงบางมหาวิทยาลัยที่รับกลางปี คือ กรกฎาคม และรับเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น
นักศึกษาควรสมัครล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือน เป็นอย่างน้อย (เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ ในการรอใบตอบรับ และขอวีซ่า)

ปีการศึกษา
ปีการศึกษาเริ่มต้น เดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดใน เดือนพฤศจิกายน

ส่วนการแบ่งเทอมการศึกษามี 2 ระบบ
>> ระบบ 2 ภาคการศึกษา
- กุมภาพันธ์ – มิถุนายน และ
- กรกฎาคม – พฤศจิกายน

>> ระบบ 3 ภาคการศึกษา
- มีนาคม – พฤษภาคม,
- มิถุนายน – สิงหาคม และ
- กันยายน – พฤศจิกายน

ค่าเล่าเรียนต่อปีที่ออสเตรเลีย

$25,000 - $45,000 เหรียญต่อปี (โดยประมาณ)

>> การทำงานระหว่างเรียน
นักศึกษาสามารถทำงาน Part Time ได้ถึง 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

>> การทำงานหลังจบการศึกษา
ทั้งนี้นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร 2 ปี สามารถขอ Temporary Graduate visa (Subclass 485) ต่อได้อีก 2 ปี  ระหว่างอยู่ที่ออสเตรเลีย สามารถทำงาน เรียนต่อ หรือท่องเที่ยวในออสเตรเลียได้ 


กรอกข้อมูล ฟอร์มด้านล่าง  หรือ แชตมาคุยกัน เพื่อให้ พี่ๆ จะติดต่อกลับ  
Student Reviews

ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด