เรียนต่ออังกฤษ ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ จบทำงานต่อได้


เรียนต่ออังกฤษ  ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ  
Master Degree United Kingdom (UK)

เรียนต่อปริญญาในต่างประเทศ เรียนต่อปริญญาตรีประเทศอังกฤษ
ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศหนึ่งที่คนไทยนิยมไปศึกษาต่อกันมากที่สุด และยังขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้เพราะมาตรฐานการศึกษาของอังกฤษ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศอังกฤษมีอายุเก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Oxford, Cambridge, St Andrews มหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นเหมือนบรรทัดฐานให้สถาบันการศึกษาอื่นๆในประเทศอังกฤษ มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการสอนของตนเองให้ดีอยู่เสมอ

ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 

 Line  : Dreamabroad 
ข้อดีของการไปเรียนปริญญาโทที่อังกฤษ

 1. ค่าใช้จ่ายถูกกว่า : เมื่อเทียบกับประเทศออสเตรเลีย หรืออเมริกา จะเห็นว่าหลักสูตรของอังกฤษ มีระยะเวลาสั้นกว่า ทำให้ประหยัดทั้งค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ เพราะสามารถคำนวณได้แน่นอน สำหรับระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปี
 2. มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย : หลักสูตร ปริญญาโทในประเทศอังกฤษ มักจะเป็นการเรียนการสอนที่เป็นแบบเจาะลึก เนื้อหาวิชาที่เรียน จะมุ่งเน้นในเรื่องที่นักเรียนสนใจ ตัวอย่างเช่น Actuarial Finance MSc, Advanced Computer Science (Data Analytic) MSc, Business Psychology MSc, Consumer Analytics and Marketing Strategy MSc ทั้งนี้นักเรียนควรศึกษาให้ชัดเจน เพราะบางหลักสูตร รับสมัครคนที่เรียนจบ ปริญญาตรี โดยตรงเฉพาะด้านนั้นๆ บางหลักสูตร รับผู้จบปริญญาตรีจากสาขาใดก็ได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในการเลือกหลักสูตร
 3. สามารถเดินทางท่องเที่ยวในยุโรปได้ง่าย : แม้ว่าเกาะอังกฤษจะไม่ได้มีแผ่นดินติดกับยุโรป แต่น้องๆสามารถเดินทางไปฝรั่งเศสได้ โดยรถไฟข้ามทะเล หรือนั่งเครื่องบินไปลงเมืองต่างๆในเยอรมนี หรืออิตาลี ได้อย่างง่ายได้ น้องๆสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง ได้จากหน่วยงาน Student Services ของทางมหาวิทยาลัย

เรียนต่ออังกฤษ

ระยะเวลาในการสมัคร มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ
มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีละ 2 ครั้ง คือ กันยายน และมกราคน แต่ส่วนใหญ่จะรับเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเทอมแรก มีเพียงบางมหาวิทยาลัยที่รับในเทอมที่ 2 คือ มกราคม และเปิดรับเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น นักศึกษาควรสมัครล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน เป็นอย่างน้อย (เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ ในการรอใบตอบรับ และขอวีซ่า) หากมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเตรียมตัวออกไปอีก เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ ในการไปเรียน pre-sessional English ในกรณีที่ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์

ระยะเวลาเรียน 1 ปี  : หลักสูตร ปริญญาโทที่อังกฤษ ใช้ระยะเวลาเรียนเพียงแค่ 1 ปี โดยแบ่งเป็นการเรียนแบบ course work ในเทอมที่ 1 และ 2 ส่วนเทอมสุดท้าย ที่เป็นเทอมซัมเมอร์ นักศึกษาจะต้องทำ Dissertation (หรือ Project สำหรับบางสาขาวิชา) โดยเมื่อเรียนครบทั้งหมดแล้ว นักศึกษาจะจบหลักสูตรภายใน 12 เดือน ทั้งนี้ บางมหาวิทยาลัย ขยายเวลาในการส่ง Dissertation ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อให้นักศึกษามีเวลาเก็บข้อมูล ในการทำ Dissertation เพิ่มขึ้น ระยะเวลาหลักสูตรโดยส่วนใหญ่จึงอยู่ที่ 12-15 เดือน

ค่าเล่าเรียนต่อปี

£14,000 - £24,000 ปอนด์ต่อปี (โดยประมาณ)

ปีการศึกษาที่เริ่มเรียนของ มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ
ปีการศึกษาเริ่มต้นเดือนกันยายน สำหรับหลักสูตรปริญญาโท
>> Autumn Term:  ปลายเดือนกันยายน – ธันวาคม
>> Spring Term:    ต้นเดือนมกราคม – มีนาคม
>> Summer Term: กลางเดือนเมษายน - กันยายน 

การทำงานระหว่างเรียน ประเทศอังกฤษ 
นักศึกษาสามารถทำงาน Part Time ได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การทำงานหลังจบการศึกษา ประเทศอังกฤษ 
ตามประกาศใหม่ของทาง UK Government นักศึกษาที่เริ่มเรียนในปีการศึกษา 2020 เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถต่อ work visa ได้ถึง 2 ปี ( two-year post-study work visa) ทั้งนี้ น้องๆสามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้จากมหาวิทยาลัยที่น้องๆสมัครเรียน หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่แนะแนว

มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมีประมาณ 100 กว่าแห่ง แต่ละแห่งมีจุดเด่นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่น้องๆต้องการไปเรียน มหาวิทยาลัยเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน อาจไม่มีสาขาวิชาสมัยใหม่มากนัก หรืออาจไม่มี networking กับกลุ่มธุรกิจ ในสายงานที่เราอยากเรียน ทั้งนี้ การเลือกมหาวิทยาลัย จึงไม่ควรเลือกที่ ranking เพียงอย่างเดียว

มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัย มีการรวมตัวกัน เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ โดยตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group มีสมาชิกทั้งหมด 24 มหาลัย ที่รวมตัวกันในปี 1994 โดยมุ่งเน้นการทำวิจัย เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก หรือปริญญาโท แบบวิจัย (Research Degree)

 • University of Birmingham
 • University of Bristol
 • University of Cambridge
 • Cardiff University
 • Durham University
 • University of Edinburgh
 • University of Exeter
 • University of Glasgow
 • Imperial College London
 • King's College London
 • University of Leeds
 • University of Liverpool
 • London School of Economics and Political Science
 • University of Manchester
 • Newcastle University
 • University of Nottingham
 • University of Oxford
 • Queen Mary University of London
 • Queen’s University Belfast
 • University of Sheffield
 • University of Southampton
 • University College London
 • University of Warwick
 • University of York

https://russellgroup.ac.uk/about/our-universities

นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยในกลุ่มใหม่ๆ (New Universities) ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลาหลายสิบปีเช่นกัน โดยแต่ละแห่ง มุ่งเน้นการเปิดสอนหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหน ไม่ได้มีอะไรรับรองว่า มหาวิทยาลัยในกลุ่มนั้นดีกว่ากลุ่มอื่นๆไปเสียทีเดียว น้องๆควรเลือกมหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาที่ตรงกับความต้องการ มีค่าใช้จ่ายเหมาะสม และตัวน้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนที่นั่นได้

ฟรี ! ปรึกษาเจ้าหน้าที่แนะแนว  เพื่อสอบถามข้อมูล และประเมินค่าใช้จ่าย
กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สนใจสมัครเรียน หรือขอค่าใช้จ่าย 
ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 
 Line  : Dreamabroad 

ติดต่อเรา

Student Reviews

ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด