เรียนต่ออังกฤษ ปริญญาโท-ตรี ประเทศอังกฤษ จบแล้วทำงานต่อได้ ?


เรียนต่ออังกฤษ เรียนปริญญาโท ประเทศอังกฤษ  
Master Degree in United Kingdom (UK)

เรียนต่อปริญญาโทประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษ เป็นประเทศหนึ่งที่คนไทยนิยมไปศึกษาต่อกันมากที่สุด และยังขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้เพราะมาตรฐานการศึกษาของอังกฤษ เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศอังกฤษมีอายุเก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น Oxford, Cambridge, St Andrews มหาวิทยาลัยเหล่านี้เป็นเหมือนบรรทัดฐานให้สถาบันการศึกษาอื่นๆในประเทศอังกฤษ มีการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการสอนของตนเองให้ดีอยู่เสมอ

ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 

 Line  : Dreamabroad 

ข้อดีของการไปเรียนปริญญาโทประเทศอังกฤษ 

✔  ค่าใช้จ่าย ป.โท ประเทศอังกฤษ ถูกกว่า
เมื่อเทียบกับประเทศออสเตรเลีย หรือ อเมริกา จะเห็นว่าหลักสูตรของอังกฤษ มีระยะเวลาสั้นกว่า ทำให้ประหยัดทั้งค่าเล่าเรียน และ ค่าครองชีพ เพราะ เป็น ค่าใช้จ่าย สำหรับระยะเวลาเพียงแค่ 1 ปี

✔  หลักสูตร ป.โท ประเทศอังกฤษ ให้เลือกหลากหลาย มหาวิทยาลัย ทั่วเกาะอังกฤษ
▸ หลักสูตร ปริญญาโทในประเทศอังกฤษ มักจะเป็นการเรียนการสอนที่เป็นแบบเจาะลึก
▸ เนื้อหาวิชาที่เรียน จะมุ่งเน้นในเรื่องที่นักเรียนสนใจ
▸ ตัวอย่าง เช่น
◆ Actuarial Finance MSc,
◆ Advanced Computer Science (Data Analytic) MSc,
◆ Business Psychology MSc,
◆ Consumer Analytics and Marketing Strategy MSc
ทั้งนี้นักเรียนควรศึกษาให้ชัดเจน เพราะบางหลักสูตร รับสมัครคนที่เรียนจบ ปริญญาตรี โดยตรงเฉพาะด้านนั้นๆ บางหลักสูตร รับผู้จบปริญญาตรีจากสาขาใดก็ได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ในการเลือกหลักสูตร

✔   เดินทางท่องเที่ยวในยุโรปได้ง่าย 
▸ แม้ว่าเกาะอังกฤษจะไม่ได้มีแผ่นดินติดกับยุโรป แต่น้องๆสามารถเดินทางไปฝรั่งเศส  เยอรมัน ได้ โดยรถไฟข้ามทะเล หรือ นั่งเครื่องบินไปลงเมืองต่างๆ ได้อย่างง่ายๆ
▸ น้องๆสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง ได้จากหน่วยงาน Student Services ของทางมหาวิทยาลัย


ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ  

ระยะเวลาในการสมัคร มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ
▸ มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีละ 2 ครั้ง คือ กันยายน และมกราคม
▸ ส่วนใหญ่  ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ จะรับเข้าเรียน เดือนกันยายน ซึ่งเป็นเทอมแรก มีเพียงบางมหาวิทยาลัย ประเทศอังกฤษที่รับในเทอมที่ 2 คือ มกราคม และ เปิดรับเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น
▸ นักศึกษาควรสมัครล่วงหน้า ประมาณ 3 เดือน   (เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ ในการรอใบตอบรับ และ ขอวีซ่า )
✪ หากมีคะแนนภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ เพื่อเข้าเรียน ป.โท ควรเพิ่มระยะเวลาในการเตรียมตัวออกไปอีก 6 เดือน - 1 ปี เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ ในการไปเรียนหลักสูตร  pre-sessional English ในกรณีที่ภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์

ระยะเวลาเรียน   : หลักสูตร ปริญญาโทที่อังกฤษ ใช้ระยะเวลาเรียนเพียงแค่ 1 ปี
▸ โดยแบ่งเป็นการเรียนแบบ course work ในเทอมที่ 1 และ 2
▸ ส่วนเทอมสุดท้าย ที่เป็นเทอมซัมเมอร์ นักศึกษาจะต้องทำ Dissertation (หรือ Project สำหรับบางสาขาวิชา) โดยเมื่อเรียนครบทั้งหมดแล้ว
▸ นักศึกษาจะจบหลักสูตรภายใน 12 เดือน
▸ ทั้งนี้ บางมหาวิทยาลัย ขยายเวลาในการส่ง Dissertation ออกไปอีก 3 เดือน เพื่อให้นักศึกษามีเวลาเก็บข้อมูล ในการทำ Dissertation เพิ่มขึ้น
▸ ระยะเวลาหลักสูตรโดยส่วนใหญ่จึงอยู่ที่ 12-15 เดือน

ค่าเล่าเรียน 

ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ
▸ค่าเรียน £14,000 - £24,000 ปอนด์ต่อปี (โดยประมาณ)

ปีการศึกษาที่เริ่มเรียนของ มหาวิทยาลัยที่อังกฤษ

ปีการศึกษาเริ่มต้นเดือนกันยายน สำหรับหลักสูตรปริญญาโท
 Autumn Term:  ปลายเดือนกันยายน – ธันวาคม
 Spring Term:     ต้นเดือนมกราคม – มีนาคม
 Summer Term: กลางเดือนเมษายน - กันยายน 

ปริญญาโทประเทศอังกฤษ  เรียนต่ออังกฤษ

 ✪ ทำงานระหว่างเรียน ประเทศอังกฤษ ได้ไหม? 
▸ นักศึกษา ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ สามารถทำงาน Part Time ได้
▸ สามารถทำงานถึง 20 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

✪  ทำงานหลังจบการศึกษา ประเทศอังกฤษ ได้กี่ปี
▸ 
  ตามประกาศของทาง UK Government นักศึกษา ป.โท ประเทศอังกฤษ ที่เริ่มเรียนในปีการศึกษา 2020-21 เมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถต่อ work visa ได้ถึง 2 ปี ( two-year post-study work visa)
▸ ทั้งนี้ น้องๆ สามารถเช็คข้อมูลเพิ่มเติมได้จากมหาวิทยาลัยที่น้องๆ สมัครเรียน หรือ สอบถามจากเจ้าหน้าที่ 


มหาวิทยาลัยแห่งประเทศอังกฤษ

▸ มหาวิทยาลัย ประเทศอังกฤษมีประมาณ 100 กว่าแห่ง
▸ หลักสูตร ปริญญาโท แต่ละแห่งมีจุดเด่นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่ น้องๆต้องการไปเรียน
▸ มหาวิทยาลัยเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน อาจไม่มี สาขาวิชาสมัยใหม่  เช่น อาจไม่มี networking กับ กลุ่มธุรกิจ ในสายงานที่เราอยากเรียน ทั้งนี้ การเลือกมหาวิทยาลัย จึงไม่ควรเลือกที่ ranking เพียงอย่างเดียว

✪ มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัย มีการรวมตัวกัน เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ โดยตั้งเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group มีสมาชิกทั้งหมด 24 มหาวิทยาลัย ที่รวมตัวกันในปี 1994 โดยมุ่งเน้นการทำวิจัย เหมาะสำหรับ นักศึกษาปริญญาเอก หรือปริญญาโท แบบวิจัย (Research Degree)

มหาวิทยาลัย ประเทศอังกฤษ Russell Group มีสมาชิกทั้งหมด 24 มหาวิทยาลัย 

>> University of Birmingham  
>> University of Bristol
>> University of Cambridge
>> Cardiff University
>> Durham University
>> University of Edinburgh
>> University of Exeter
>> University of Glasgow
>> Imperial College London
>> King's College London
>> University of Leeds
>> University of Liverpool
>> London School of Economics and Political Science
>> University of Manchester
>> Newcastle University
>> University of Nottingham
>> University of Oxford
>> Queen Mary University of London
>> Queen’s University Belfast
>> University of Sheffield
>> University of Southampton
>> University College London
>> University of Warwick
>> University of York

ดูรายละเอียด ▸ https://russellgroup.ac.uk/about/our-universities

นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยในกลุ่มใหม่ๆ (New Universities) ที่ก่อตั้งมาเป็นเวลาหลายสิบปี เช่นกัน โดยแต่ละแห่ง มุ่งเน้นการเปิดสอนหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหน ไม่ได้มีอะไรรับรองว่า มหาวิทยาลัยในกลุ่มนั้นดีกว่ากลุ่มอื่นๆไปเสียทีเดียว น้องๆควรเลือกมหาวิทยาลัยที่เปิดสาขาที่ตรงกับความต้องการ มีค่าใช้จ่ายเหมาะสม และตัวน้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนที่นั่นได้

 สอบถามข้อมูล ปริญญาโท ประเทศอังกฤษ
และ ประเมินค่าใช้จ่าย  ฟรี ! 

กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เรียนต่ออังกฤษ เรียนปริญญาตรี ประเทศอังกฤษ  

Bachelor  Degree in United Kingdom (UK)

 โปรดโทรสอบถาม

สนใจสมัครเรียน หรือขอค่าใช้จ่าย 
ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 
 Line  : Dreamabroad 

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด