เรียนปริญญาตรีนิวซีแลนด์


Bachelor's Degree in New Zealand
ป.ตรี นิวซีแลนด์

✪ ประเทศนิวซีแลนด์ รับนักศึกษาจากทั่วโลกเข้าศึกษาต่อ โดยแต่ละมหาวิทยาลับ จะมีโควต้ารับนักเรียนต่างชาติแตกต่างกันไปการเรียนปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยจะใช้ผลสอบ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) (หรือเทียบเท่า) เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษา โดยทั่วไปแล้วการศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลา 3 ปี

นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ Honours เมื่อทำวิจัยเพิ่มเติมอีก 1 ปี ทั้งนี้นักศึกษาต่างชาติ ที่จบหลักสูตรแบบ 12 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12) อาจจะต้องเรียนหลักสูตรวิชาพื้นฐาน (Foundation) ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายสาขา ก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ได้เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์
Top NEW 
ZEALAND University 
Foundation Program : Pathway to New Zealand University
 UP Education  
หลักสูตร Foundation Pathway เป็นหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยใน นิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย ดังนี้
▸ UP International College นิวซีแลนด์
▸ University of Auckland Certificate in Foundation Studies นิวซีแลนด์
▸ AUT University Certificate in Foundation Studies นิวซีแลนด์     
▸ Victoria University of Wellington Foundation Studies Program นิวซีแลนด์

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> ทุนเรียนต่อ Foundatio

Dream Abroad บริการให้คำปรึกษา วางแผนการดำเนินการ และประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเรียน


พิเศษ !   ทุนปริญญาตรีหลักสูตร 3 ปี จบสามารถขอ post-study work visa ทำงานหลังเรียนจบได้ถึง 3 ปีอ่านต่อ ▸ Auckland Institute of Studies (AIS)

ปริญญาตรีแบบไฮบริด มหาวิทยาลัยโอทาโก นิวซีแลนด์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) เปิดหลักสูตรปรับพื้นฐานด้านธุรกิจ (Business Foundation Studies เทียบเท่าปริญญาตรีปีที่ 1) 

เรียนที่ไทย 8 เดือน เรียนที่นิวซีแลนด์ 3 ปี มีทุนการศึกษา
อ่านต่อ ▸ หลักสูตร Foundation : โดย University of Otago ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลาการสมัคร ป.ตรี นิวซีแลนด์
มหาวิทยาลัยเปิดเทอมรับนักศึกษาใหม่ปีละ 2 ครั้ง คือ เทอม 1 กุมภาพันธ์ และ เทอม 2 กรกฎาคม แต่ส่วนใหญ่จะรับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเทอมแรก มีเพียงบางมหาวิทยาลัยที่รับกลางปี คือ กรกฎาคม และ เปิดรับเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น

✎ นักศึกษาควรสมัครล่วงหน้าประมาณกี่เดือน 3 เดือน เป็นอย่างน้อย (เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ ในการรอใบตอบรับ ขอวีซ่า จองที่พัก จองตั๋วฯ) การสมัครเรียนระดับ ปริญญาตรี มักจะไม่ค่อยรับนักเรียนในเทอมที่ 2 เพราะวิชาที่เปิดสอนไม่ครบทุกวิชา


✪ ปีการศึกษาป.ตรี นิวซีแลนด์
ปีการศึกษาเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน
ส่วนการแบ่งเทอมการศึกษามี 2 ระบบ คือ
▸ ระบบ 2 ภาคการศึกษา
① กุมภาพันธ์ – มิถุนายน และ
② กรกฎาคม – พฤศจิกายน
▸ ระบบ 3 ภาคการศึกษา
① มีนาคม – พฤษภาคม,
② มิถุนายน – สิงหาคม และ
③ กันยายน – พฤศจิกายน
ระยะเวลาปิดภาคการศึกษาช่วงปิดภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางช่วงวันหยุด ประมาณ 2-3 สัปดาห์ระหว่างเทอม
มหาวิทยาลัย ไม่เปิดสอน ระดับปริญญาในช่วงปิดฤดูร้อน แต่นักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท-เอก จะค้นคว้าทำวิจัยได้ตลอดปี

เส้นทางเรียนต่อนิวซีแลนด์

ค่าเรียน นิวซีแลนด์

หลักสูตร
ค่าเล่าเรียน
หลักสูตรปริญญาตรี$29,000 - $40,000 / ปี
หลักสูตรวิชาชีพ 
ราคาหลายระดับ 

✪ ทำงาน ระหว่างเรียน นิวซีแลนด์

▸ การทำงานระหว่างเรียน
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

▸ การทำงานหลังจบการศึกษา
ทั้งนี้ หลังจบการศึกษา นักศึกษาสามารถขอ Post-study work visa ได้ถึง 3 ปี ตามเกณฑ์ของวีซ่าในปัจจุบัน สำหรับนักเรียนที่เรียนระดับ ปริญญาตรี (NZQF Level 7) ▸ อ่านต่อ

▸ การประกันสุขภาพ
กฎหมายกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องมีประกันสุขภาพและการเดินทางโดยสามารถขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ จากสถาบันที่ศึกษา

อยากเข้ามหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์  
มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ มีอยู่ 8 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาลทั้งหมด มหาวิทยาลัยเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศมหาวิทยาลัยแห่งนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 แห่ง ได้แก่

มหาวิทยาลัย แห่งเกาะเหนือ   เมือง
University of Auckland  Auckland
Massey University Palmerston
Wellington
Victoria University of Wellington  Wellington
University of Waikato Hamilton
Auckland University of Technology Auckland
มหาวิทยาลัยแห่งนิวซีแลนด์ เกาะใต้ 3 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัย แห่ง เกาะใต้ เมือง
University of Canterbury Christchurch
Lincoln University Christchurch
University of Otago Dunedin
▸ เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย
▸ เรียนปริญญาตรีนิวซีแลนด์
▸ เรียนปริญญาตรีอังกฤษ
▸ เรียนปริญญาตรีอเมริกา
▸ เรียนปริญญาตรีแคนาดา
▸ เรียนปริญญาตรีสิงคโปร์
▸ เรียนปริญญาตรียุโรป


สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด