เรียนปริญญาตรีนิวซีแลนด์


Bachelor's Degree in New Zealand
ป.ตรี นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ รับนักศึกษาจากทั่วโลกเข้าศึกษาต่อ โดยแต่ละมหาวิทยาลับ จะมีโควต้ารับนักเรียนต่างชาติแตกต่างกันไป การเรียนปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยจะใช้ผลสอบ National Certificate of Educational Achievement (NCEA) (หรือเทียบเท่า) เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าศึกษา โดยทั่วไปแล้วการศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลา 3 ปี

นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิ Honours เมื่อทำวิจัยเพิ่มเติมอีก 1 ปี ทั้งนี้นักศึกษาต่างชาติ ที่จบหลักสูตรแบบ 12 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ Grade 12) อาจจะต้องเรียนหลักสูตรวิชาพื้นฐาน (Foundation) ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายสาขา ก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ได้


เตรียมความพร้อม ก่อนเข้าปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ Top NEW ZEALAND University 

Foundation Program : Pathway to New Zealand University

 UP Education  

หลักสูตร Foundation Pathway เป็นหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยใน นิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย ดังนี้

  ▸ UP International College  นิวซีแลนด์ 
  ▸ The Campbell Institute  นิวซีแลนด์ 
  ▸ University of Auckland Certificate in Foundation Studies   นิวซีแลนด์
  ▸ AUT University Certificate in Foundation Studies  นิวซีแลนด์     
  ▸ Victoria University of Wellington Foundation Studies Program  นิวซีแลนด์ 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> ทุนเรียนต่อ Foundation

Dream Abroad บริการให้คำปรึกษา วางแผนการดำเนินการ และประมาณการค่าใช้จ่าย เพื่อให้น้องๆและผู้ปกครองเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเรียน

พิเศษ!!!  ทุนปริญญาตรีหลักสูตร 3 ปี มีทุนสูงสุด $6,750 เรียนจบสามารถขอ post-study work visa ทำงานหลังเรียนจบได้ถึง 3 ปี
อ่านต่อ >> Auckland Institute of Studies (AIS)

ปริญญาตรีแบบไฮบริด มหาวิทยาลัยโอทาโก นิวซีแลนด์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) เปิดหลักสูตรปรับพื้นฐานด้านธุรกิจ (Business Foundation Studies เทียบเท่าปริญญาตรีปีที่ 1 ) 
เรียนที่ไทย 8 เดือน เรียนที่นิวซีแลนด์ 3 ปี มีทุนการศึกษา
อ่านต่อ >> Foundation : University of Otago ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลาการสมัคร ป.ตรี นิวซีแลนด์
มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาใหม่ปีละ 2 ครั้ง คือ กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม แต่ส่วนใหญ่จะรับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเทอมแรก มีเพียงบางมหาวิทยาลัยที่รับกลางปี คือ กรกฎาคม และรับเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น

นักศึกษาควรสมัครล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน เป็นอย่างน้อย (เพื่อให้มีเวลาเพียงพอ ในการรอใบตอบรับ และขอวีซ่า)
การสมัครเรียนระดับ ปริญญาตรี มักจะไม่ค่อยรับนักเรียนในเทอมที่ 2 เพราะวิชาที่เปิดสอนไม่ครบทุกวิชา

ปีการศึกษาป.ตรี นิวซีแลนด์
ปีการศึกษาเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน
ส่วนการแบ่งเทอมการศึกษามี 2 ระบบ คือ
▸ ระบบ 2 ภาคการศึกษา กุมภาพันธ์ – มิถุนายน และ กรกฎาคม – พฤศจิกายน
▸ ระบบ 3 ภาคการศึกษา มีนาคม – พฤษภาคม, มิถุนายน – สิงหาคม และ กันยายน – พฤศจิกายน

ระยะเวลาปิดภาคการศึกษาช่วงปิดภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่กลางช่วงวันหยุด ประมาณ 2-3 สัปดาห์ระหว่างเทอม
มหาวิทยาลัย ไม่เปิดสอน ระดับปริญญาในช่วงปิดฤดูร้อน แต่นักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท-เอก จะค้นคว้าทำวิจัยได้ตลอดปี

ค่าเรียน นิวซีแลนด์

หลักสูตร
ค่าเล่าเรียน
 หลักสูตรปริญญาตรี$26,000 - $40,000 / ปี
หลักสูตรวิชาชีพ 
โปรดทักมา

✪ ทำงาน ระหว่างเรียน นิวซีแลนด์


▸ การทำงานระหว่างเรียน
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

▸ การทำงานหลังจบการศึกษา
ทั้งนี้ หลังจบการศึกษา นักศึกษาสามารถขอ Post-study work visa ได้ถึง 3 ปี ตามเกณฑ์ของวีซ่าในปัจจุบัน สำหรับนักเรียนที่เรียนระดับ ปริญญาตรี (NZQF Level 7)   https://www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/understand-nz-quals/

▸ การประกันสุขภาพ
กฎหมายกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องมีประกันสุขภาพและการเดินทางโดยสามารถขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ จากสถาบันที่ศึกษา

อยากเข้า มหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์  

มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์  มีอยู่ 8 แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐบาลทั้งหมด มหาวิทยาลัยเหล่านี้กระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยแห่งนิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 5 แห่ง ได้แก่

▸ University of Auckland เมือง Auckland
▸ Massey University เมือง Palmerston North Auckland และ Wellingto
▸ Victoria University of Wellington  เมือง Wellington
▸ University of Waikato เมือง Hamilton
▸ Auckland University of Technology เมือง Auckland

มหาวิทยาลัยแห่งนิวซีแลนด์ เกาะใต้ 3 แห่ง ได้แก่

▸ University of Canterbury เมือง Christchurch
▸ Lincoln University เมือง Christchurch
▸ University of Otago  เมือง Dunedin


▸ เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย   
▸ เรียนปริญญาตรีนิวซีแลนด์
▸ เรียนปริญญาตรีอังกฤษ
▸ เรียนปริญญาตรีอเมริกา
▸ เรียนปริญญาตรีแคนาดา
▸ เรียนปริญญาตรีสิงคโปร์
▸ เรียนปริญญาตรียุโรปสอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด