หลักสูตรบริหารธุรกิจ University of Otago [1+3 ปี ]


มหาวิทยาลัยโอทาโก นิวซีแลนด์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)

✪  เปิดหลักสูตร Joint program

✔  โอกาสเรียนที่นิวซีแลนด์ โดย - แบบไฮบริดเรียนที่ไทยก่อน 

✔  เรียนในคลาสเมืองไทย 1ปี จบคอร์สแล้วต่ออีก 3 ปี ที่นิวซีแลนด์ 
✔  หลักสูตรป.ตรีจบภายใน 4 ปี (1+3)

✔  จบแล้ว ทำงานต่อที่นิวซีแลนด์ สูงสุด 3 ปี 

✔  สมัครได้. โดยไม่ใช้ผล IELTSจุดเด่น หลักสูตร

▸ หลักสูตรร่วมมือระหว่าง ม.โอทาโก กับ ม.เทคโนฯ ธัญบุรี (RMUTT)

▸ หลักสูตรปรับพื้นฐานด้านธุรกิจ : เทียบเท่าปริญญาตรีปีที่ 1 
▸ ระยะเวลาไม่นานใช้เวลา 8 เดือนที่ไทย
▸ เรียนที่ ราชมงคลธัญบุรี 
▸ จบหลักสูตร 1 ปี ต่ออีก 3 ปี เลือกมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์อื่นได้*
และ มหาวิทยาลัยโอทาโกเป็น 1 ใน 8 ของมหาวิทยาลัย


Why Otago? 

✔ ติดอันดับ 1% ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ที่มีนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากทั่วโลก

✔ มหาวิทยาลัยเก่าแก่ มีชื่อเสียง : มหาวิทยาลัยโอทาโกเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ของนิวซีแลนด์ก่อตั้งปี 1869 มหาวิทยาลัย มีชื่อเสียงระดับโลก เด่นด้านการสอน และการวิจัย
✔ จบมามีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอทาโกเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน  

✔ คณาจารย์มีคุณวุฒิสูง อาจารย์ของมหาวิทยาลัย Otago มีได้รับรางวัลระดับชาติด้านการสอน และ ด้านผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงมาก ในนิวซีแลนด์ทำไมควรเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัย Otago ? 

▸ มหาวิทยาลัยโอทาโก โดดเด่นในด้านธุรกิจ  

▸ คุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยโอทาโกจะเป็นใบเบิกทางสู่การทำงานทุกที่ในโลก

▸ คุณวุฒิได้รับการรับรองจาก AACSB และ EQUIS
▸ มหาวิทยาลัยโอทาโก เป็นผู้ก่อตั้งเครือข่าย PIM ของคณะชั้นนำ 


หลักสูตร จัดโดยหน่วยงานใด ?

▸ จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้ไทย - นิวซีแลนด์ 

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) กรุงเทพ

▸ สถานที่เรียน : คณะบริหารธุรกิจ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกำแพงเพชร กรุงเทพ

  

หลักสูตร 70:30 คือ? 

▸ หลักสูตร ปรับพื้นฐานทางธุรกิจ ระยะเวลา 2 เทอม ( 26 สัปดาห์)
▸ หลักสูตรจัดเองโดย มหาวิทยาลัยโอทาโก  

▸ มหาวิทยาลัยโอทาโกจะดำเนินการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ตรงจากนิวซีแลนด์  70% ของหลักสูตร  
▸ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินการสอน อีก 30% ของหลักสูตร  

▸ จบแล้วนํา ประกาศนียบัตร หลักสูตรนี้ ไปยื่นสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยโอทาโก สาขาวิชาใดได้บ้าง ?

✔  พาณิชยศาสตรบัณฑิต (BCom) 
✔  ศิลปศาสตรบัณฑิต (BA) 
✔  ศิลปศาสตรและพาณิชยศาสตรบัณฑิต (BACom)


เชื่อถือได้แค่ไหน 
(^^)  

✪ หลักสูตรการเรียนรู้ทั้งหมดจัดทำและรับรองโดยมหาวิทยาลัยโอทาโก  

✪ นักศึกษานำประกาศนียบัตรหลักสูตรปรับพื้นฐานไปยื่นเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย ทั้ง 8 แห่งที่นิวซีแลนด์ได้ 


FAQ 

Q :  เรียนวิชาอะไรบ้างใน หลักสูตรนี้ ?

หลักสูตรปรับพื้นฐานด้านธุรกิจ (Business Foundation) 

มหาวิทยาลัยโอทาโก เปิดสอนวิชา  

▸ ภาษาอังกฤษ ด้านวิชาการ 1

▸ ภาษาอังกฤษ ด้านวิชาการ 2

▸ ธุรกิจ

▸ เศรษฐศาสตร์

▸ การประยุกต์คอมพิวเตอร์

▸ คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม

▸ ความรู้เบื้องต้น- ด้านการตลาด

▸ ความรู้เบื้องต้น- ด้านการจัดการ

▸ ความรู้เบื้องต้น- ทางบัญชี

▸ ความรู้เบื้องต้น- ทางการเงินธุรกิจ

Q : หลักการเรียน
 หลักสูตรนี้ 

เริ่มเรียนที่ไทย 1 ปี จบแล้วไปต่อป.ตรี อีก 3 ปีที่ นิวซีแลนด์ 

Q : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรางมงคลธัญบุรี สอนวิชา ?
▸ วิชาเศรษฐศาสตร์
▸ วิชาความรู้เบื้องต้นทางการเงินธุรกิจ
▸ วิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม

 

Q : ก่อนที่จะได้รับใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนจะต้องได้คะแนน  ?
▸ เกรด ขั้นต่ำ C ในวิชาภาษาอังกฤษ ด้านวิชาการ 1 และ  ด้านวิชาการ 2

▸ เกรด ขั้นต่ำ C ในอีก 6 รายวิชาอื่น  

คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 96 คะแนน  


คุณสมบัติของผู้สมัคร 

✔ จบระดับม.ปลาย ม 5 / ม .6 
     เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.5 ในชั้น ม.5  

     เกรดเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.0 ในชั้น ม.6  

✔ ระดับภาษาอังกฤษ IELTS ในระดับ 5.5 
-  โดยมีทักษะในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า 5.0 

-  กรณี ระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.0
ผู้สมัครสามารถเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทางออนไลน์ 8 สัปดาห์ ก่อนเริ่มหลักสูตรหลัก

✔ ผู้สมัครตั้งใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจ หรือ ศิลปศาสตร์ 

✔ ผ่านการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยโอทาโก


Note :
-  การสัมภาษณ์เพื่อรับสมัครจะถูกตัดสินเป็นกรณี ๆ
-  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกอาจจะต้องเข้า หลักสูตรภาษาอังกฤษก่อนเริ่มหลักสูตรปรับพื้นฐานเริ่มเรียนหลักสูตรเตรียมเข้า ป.ตรี ? 

▸ เทอม 1 มิถุนายน - ตุลาคม     

▸ เทอม 2 ตุลาคม - กุมภาพันธ์
เวลาเรียนนี้เป็นเวลาโดยประมาณ 1 ปีการศึกษา 

 

 ปริญญาตรี - เรียนต่อนิวซีแลนด์
 061 432 4575
Dream Abroad

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

ค่าเรียนเตรียมเข้า ป.ตรี นิวซีแลนด์ ~ 440,000 บาท

คลิก โบรชัวร์ PDF
หมายเหตุ 
▸ ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร (26 สัปดาห์) ลดจากค่าเทอมของหลักสูตรปกติ
▸ หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ จะเปิดก่อนหลักสูตรปรับพื้นฐานล่วงหน้า 8 สัปดาห์สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด