ปริญญาตรีสิงคโปร์


Bachelor's Degree in Singapore

ปริญญาตรี 

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำธุรกิจ การบริหารจัดการ การศึกษา  ระเบียบต่างๆ ในบ้านเมืองที่ทำได้ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่การจัดการเรื่องการศึกษา ก็ถือว่าเป็นแถวหน้า ไม่แพ้ประเทศใหญ่ๆในโลก

เรียนต่อสิงคโปร์

ข้อดี ของการไปเรียนที่สิงคโปร์ คือ คุณภาพของหลักสูตร ความปลอดภัย และ ระบบขนส่งภายในสิงคโปร์  อยู่ใกล้เมืองไทย ที่ใช้เวลาบินเพียง 2 -3 ชั่วโมง จากกรุงเทพ >> ดูรายชื่อสถาบัน

จบ ม.5 ก็ไปเรียนสิงคโปร์ ป.ตรี  ได้ แต่ที่สำคัญ คือ... ระดับภาษาอังกฤษที่ ต้องสื่อสารได้ในห้องเรียน


เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาตรี 

▸ หลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์ ที่มีชื่อเสียง และติดอันดับ Top 100 ของโลก  ได้แก่
✔  National University of Singapore (NUS)  
✔  Nanyang Technological University (NTU)
▸ สมัครเรียน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก สำหรับนักเรียนต่างชาติ และแม้กระทั่งนักเรียนสิงคโปร์เองก็เข้าเรียนได้ยาก
▸ ทำให้มหาวิทยาลัยเอกชน หรือ มหาวิทยาลัยรัฐบาลของ ออสเตรเลีย อเมริกา และอังกฤษ  เข้าไปเปิดหลักสูตรปริญญาตรี ภายในสถาบันสิงคโปร์ โดยเปิดในนามมหาวิทยาลัยต้นตำรับ หรือ  ร่วมกับสถาบันการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์เอง หลักสูตรเหล่านี้ได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จึงจะเปิดทำการได้
▸ ข้อดีของการเรียนในแคมปัสที่สิงคโปร์ คือ นักเรียนไทยไม่ต้องปรับตัวมากนัก ค่าเดินทางไม่แพง ค่าเรียนไม่สูงมากนัก  ถูกกว่าไปเรียนยังมหาวิทยาลัยในประเทศแม่โดยตรง และ หลักสูตร ปริญญาตรีจบเร็วภายใน 2 ปี หากผลภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ระบุก่อนสมัคร

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาตรี

❯❯ ทุนการศึกษา Amity  อ่านต่อ ▸ คลิก

❯❯ ทุนเรียน การโรงแรมที่สิงคโปร์ Adv. Diploma  อ่านต่อ ▸ คลิก

❯❯ โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์▸  คลิก

ระยะเวลาในการสมัครที่ มหาวิทยาลัย สิงคโปร์
▸ นักเรียนไทยที่สนใจสมัครเรียน ปริญญาตรีที่สิงคโปร์ ไปยังมหาวิทยาลัยของรัฐ ควรเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี  แต่เมื่อเป็นสถาบันหรือ มหาวิทยาลัยเอกชน อาจจะใช้เวลาสั้นกว่า ประมาณ 5- 6 เดือน
▸ การรับเข้าเรียนของ วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัยเอกชนสิงคโปร์ ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนสมัครเรียนกับ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยคณะ  สาขาได้รับความนิยมมากน้อยเพียงใด นักเรียนต้องมีคุณสมบัติ ตรงตามที่มหาวิทยาลัยแม่ (เจ้าของหลักสูตร) ระบุ
▸ ปีการศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์  โดยมากจะเปิดรับในเทอมที่ 1 เท่านั้น ขณะที่มหาวิทยาลัย หรือ สถาบันเอกชน สิงคโปร์ อาจเปิดรับ 2-3 ครั้งต่อปี ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือก

ค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละสถาบันจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย ชื่อเสียง รวมถึงสาขาวิชาที่เลือกเรียน ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

▸ ค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยของรัฐบาลสิงคโปร์  ประมาณ  20,000 – 35,000   ดอลล่าร์ต่อปี
▸ ค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยของเอกชนสิงคโปร์  ประมาณ  25,000 – 38,000   ดอลล่าร์ต่อปี

ค่าใช้จ่ายสิงคโปร์ 

ค่าอาหาร
- ค่าอาหารจานด่วน ประมาณ 5-6 ดอลล่าร์
- ค่าอาหารทานในร้านอาหาร  ประมาณ 10  ดอลล่าร์/มื้อ / คน

▸ ค่าเดินทาง
 - ค่ารถไฟฟ้า มีทั้งแบบรายวัน รายเดือน ก็ตกอยู่เฉลี่ยวันละ     3   ดอลล่าร์
 - ค่ารถเมล์   มีทั้งแบบรายวัน รายเดือน ก็ตกอยู่เฉลี่ยวันละ     1-2 ดอลล่าร์ /เที่ยว โดยบัตรเดียวขึ้นได้ทั้งรถเมล์ และ รถไฟฟ้า

▸ ค่าที่พัก

- ที่พักที่สิงคโปร์จะสูงกว่าประเทศไทย เพราะสิงคโปร์ ประเทศ เป็นเกาะมีพื้นที่จำกัด   ที่พักเฉลี่ย 800 -1200 ดอลล่าร์ /เดือน/คน

ทำงานที่สิงคโปร์ได้ไหม ?

ทำงานระหว่างเรียน ได้ไหม? 
▸  โดยปกติประเทศสิงคโปร์ ไม่อนุญาตให้นักเรียนต่างชาติทำงานพิเศษระหว่างเรียน แต่ นักเรียนอาจจะทำงานในแคมปัสของมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ได้ มหาวิทยาลัยหลายแห่งของสิงคโปร์ อนุญาตให้ นักเรียนที่ต้องการทำงานพิเศษ ทำงานในแคมปัสได้

ทำงานหลังจบการศึกษาได้ไหม  ? 
▸ นักเรียนไทยที่จบการศึกษาที่ สิงคโปร์ มีโอกาสสูงในการหางานทำต่อได้ นายจ้างที่รับเราเข้าทำงาน จะเป็นคนดูแลเรื่องวีซ่าทำงานให้

หลักสูตร ปริญญาตรี สิงคโปร์ 


มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์

มหาวิทยาลัยรัฐบาลของสิงคโปร์

>> Nanyang University of Singapore (NUS)
>> Nanyang Technological of University (NTU)
>> Singapore Management University (SMU)
>> Singapore University of Technology and Design (SUTD)

มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเอกชน ตัวอย่างเช่น

>> Kaplan Higher Education Academy – Singapore
>> Amity Global Institute - Singapore  บริหารธุรกิจ ไอที การตลาด และ วิศวกรรม
>> HTMi - Singapore  การโรงแรม การท่องเที่ยว
>> James Cook University – Singapore
>> Curtin University – Singapore
>> PSB Academy - Singapore

หลักสูตร ปริญญาตรี ประเทศอื่นๆ ได้แก่

❯❯   เรียนปริญญาตรีออสเตรเลีย 
❯❯   เรียนปริญญาตรีนิวซีแลนด์
❯❯   เรียนปริญญาตรีอังกฤษ
❯❯   เรียนปริญญาตรีอเมริกา
❯❯   เรียนปริญญาตรีแคนาดา
❯❯   เรียนปริญญาตรีสิงคโปร์
❯❯    เรียนปริญญาตรียุโรปสอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด