ข้อมูลนิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ น่าค้นหา


ข้อมูลนิวซีแลนด์ ,ประเทศนิวซีแลนด์ ,  โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ , ไครเชิร์ท นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีอากาศดีและมีภูมิประเทศที่สวยงาม จากประเทศที่เป็นเกาะที่มีความงดงามในตัวของมันเองประเทศแบ่งเป็น 2 เกาะคือเกาะเหนือและเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ อากาศจะเย็นตลอดทั้งปี เนื่องจากประเทศอยู่ใกล้กับขั้วโลกใต้ และนิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีทิวทัศน์สวยงาม ธรรมชาติบริสุทธิ์ มีประชากรทั้งประเทศ เพียง 4 ล้านกว่าคน ประชากรน้อยกว่าเมืองไทย คุณภาพชีวิตดี

▸ นักเรียนไทย หรือ นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางมาเพื่อศึกษาต่อ หรือท่องเที่ยวที่นิวซีแลนด์เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและการศึกษามาก ปัจจุบันจัดได้ว่านิวซีแลนด์เป็นสวรรค์อีกหนึ่งแห่งของนักเดินทาง ที่จะทำให้ผู้มาเยี่ยมเยียนได้ประทับใจกับ ผู้คน วิวทิวทัศน์ ธรรมชาติ และ บรรยากาศเมือง ซึ่งเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

อยากเรียนต่อนิวซีแลนด์ 
แต่เกรดน้อย ผลภาษาคะแนนไม่ถึงเกณฑ์
ปรึกษาพี่ดรีม
Dream Abroad
โทร 061 432 4575

เพิ่มเพื่อน Dreamabroad

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 2 เกาะใหญ่คือ เกาะเหนือซึ่งค่อนข้าง ทันสมัยเต็มไปด้วยสีสันมีเมืองใหญ่อยู่หลายเมืองเมืองใหญ่ที่สุดก็คือเมือง ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า เมืองหลวงสะอีก ส่วนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์จะค่อนข้างเป็นเมืองขนาดเล็กตึกรามบ้านช่องงดงามแบบโบราณ อากาศที่หนาวกว่าเกาะเหนือเพราะว่าใกล้ขั้วโลกใต้แต่ เกาะใต้ของนิวซีแลนด์มีธรรมชาติที่สวยงาม

ข้อมูลนิวซีแลนด์ ,ประเทศนิวซีแลนด์ ,  โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ , ไครเชิร์ท นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดใหญ่ โดยแบ่งออกเป็น เกาะเหนือ และ เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากประเทศออสเตรเลียมากนั่งเครื่องเพียง 1-2 ชั่วโมง ประเทศซึ่งถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทร มีลักษณะของภูมิประเทศจะเป็นแบบเนินเขามีเนินสูง-ต่ำ โดยส่วนใหญ่นักเดินทาาง เดินชมเมืองจะต้องเสียพลังเยอะในการเดินทาง เพราะเราต้องเดินขึ้นเขาลงเขาตลอดเวลา ลักษณะเกาะนิวซีแลนด์มีชายหาดเกือบทุกเมืองบางเมืองมีพื้นที่ทะเลขนาดเล็กที่เรียกว่า ฟยอร์ด

ประชากรนิวซีแลนด์ และภาษาที่ใช้
▸ เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ชื่อ เวลลิงตัน   

▸ เมืองขนาดใหญ่ที่สุดคือ โอ๊คแลนด์ ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ และประเทศมีกษัตริย์คนเดียวกันกับประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 

สมัยก่อนนิวซีแลนด์มีชนเผ่าพื้นเมือง เมารี ที่อาศัยอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาชาวอังกฤษจะอพยพเข้ามาที่นิวซีแลนด์ โดยปกติจะอยู่รวมกันแล้วชาวนิวซีแลนด์ เรียก ชนเผ่าพื้นเมืองว่า ชาวเมารี (Maori) ซึ่งเป็นคนผิวสีเหลือง ซึ่งมีสิทธิทางสังคมเทียบเท่ากับชาวผิวขาวทุกอย่าง ปัจจุบันนิวซีแลนด์มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนี้จึงส่งผลต่อวิถีชีวิตทั้งทางด้านอาหาร แฟชั่น ดนตรี และศิลปะ นิวซีแลนด์มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแทนส์ ซึ่งเป็นศาสนาประจำประเทศ


ภูมิอากาศของนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในโซนอากาศเย็น ทำให้มีอากาศดีตลอดปีซึ่งประกอบด้วย 4 ฤดู คือ

 ▸ ฤดูร้อน เดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 

 ▸ ฤดูใบไม้ร่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 

 ▸ ฤดูหนาวเดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม และ

 ▸ ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน

ฤดูร้อนที่มีอากาศค่อนข้างเย็น ในขณะที่ฤดูหนาว จะมีหิมะปลุกคุมในบนภูเขาส่วนพื้นล่างจะมีหิมะบ้างแต่ไม่มาก อย่างไรก็ดีนักเรียนไทยไปนิวซีแลนด์ ยังไงก็จะรู้สึกหนาวอยู่ดี เพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อน 


เวลาของนิวซีแลนด์

เวลานิวซีแลนด์ เร็วกว่าประเทศไทย 5-6 ชั่วโมง ขึ้นกับช่วงเวลาของปี ซึ่งจะมีการปรับเวลาในช่วงประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีตัวอย่าง เช่น หากเมืองไทยตอนนี้ 9 โมงเช้า เวลาที่นิวซีแลนด์จะอยู่ที่ประมาณบ่าย 2 โมง.
ปล. ระหว่างตอนต้นเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนมีนาคมเวลาของนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าประเทศไทยเป็น 6 ชั่วโมงเนื่องจากกำหนดเป็นช่วงเวลา Day Light Saving


สกุลเงินนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์มีธนบัตร 5, 10, 20, 50 และ 100 ดอลลาร์ ส่วนเงินเหรียญนั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 10, 20 เซนต์ และ 50 เซนต และเหรียญ 1 และ 2 ดอลลาร์ 

▸ เรียนและทำงานนิวซีแลนด์ เริ่มต้นอย่างไร ให้คำปรึกษาฟรี ติดต่อเลย

ข้อมูลนิวซีแลนด์ ,ประเทศนิวซีแลนด์ ,  โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ , ไครเชิร์ท นิวซีแลนด์

ไฟฟ้า ระบบนิวซีแลนด์ แตกต่างจากไทยไหม

กระแสไฟฟ้าของนิวซีแลนด์ 230-240 โวลต์ (V) a.c. 50 Hz ถ้าน้องๆ เอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจากไทย ควรที่จะดูให้ดีว่าใช้ไฟ ระบบแบบไหนใช้ปลั้กไฟแบบไหนปกติ โทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสามารถที่จะใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องแปลงกระแสไฟ นักเรียนเตรียมหัวปลั๊กมาก็พอดีสำหรับในการเสียบปลั๊ก และแนะนำให้เตรียมปลั๊กพ่วงมาด้วยจะดีมาก


ซิมโทรศัพท์ ใช้ค่ายไหน อินเทอร์เน็ต ใช้โปรไหนดี

นักเรียนไทย นิยมซื้อซิมการ์ดได้จากร้านค้าปลีกที่มีป้ายของเครือค่ายโทรศัพท์มือถือ แนะนำสำหรับคนที่มานิวซีแลนด์ช่างแรกๆ หากจะซื้อซิมมือถือ ควรถามฉันคนท้องถิ่นก่อนว่าค่ายมือถือค่ายไหนดี ความแรงของสัญญาณในบริเวณนั้นดีค่ายไหนดีกว่าบางครั้งนักเรียนของเราหลายคนซื้อซิมจากสนามบิน นำไปใช้ที่บริเวณบ้านไม่ได้เพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่แรงพอ ส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตได้ฟรีที่โรงเรียนหรือ มหาวิทยาลัย ในขณะที่นักท่องเที่ยวจะมี WIFI ฟรี บริการตามโรงแรมอยู่แล้ว

ของฝากจากประเทศไทยให้ชาวนิวซีแลนด์ ควรให้อะไรดี ?  

น้องๆ หลายๆ คนถามมามาก ว่าของต้องห้าม ที่ห้ามนำเข้า นิวซีแลนด์หลักๆ มีอะไรบ้าง ห้านำอาหารเกือบทุกชนิด อาหารแห้ง ผลไม้ ไม้แกะสลักต่างๆ ซึ่งเมื่อถูกจับโดนคดี ต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงินหลาย 100 เหรียญซึ่งไม่คุ้มกัน สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการมาเรียนที่นิวซีแลนด์ หากคิดถงอาหารไทยเข้ามา ซื้ออาหารไทย อาหารเอเชีย เครื่องปรุงอาหารถูกปาก ได้ได้หลากหลายแห่ง ส่วนของฝากจากไทย แนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าจากเมืองไทยมาให้ชาวนิวซีแลนด์  คุณภาพดี สวย เบา และมักจะถูกใจชาวนิวซีแลนด์
ปล. สินค้าประเภทผ้ายังมีน้ำหนักน้อยมากด้วยเวลาขนมาจากเมืองไทย


เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์แบ่งออกเป็นเกาะเหนือและเกาะใต้ ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังที่มีบนเกาะเหนือ และ เกาะใต้ นิวซีแลนด์


✪ โอ๊คแลนด์

ข้อมูลนิวซีแลนด์ ,ประเทศนิวซีแลนด์ ,  โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ , ไครเชิร์ท นิวซีแลนด์

หอคอย สกายทาวเวอร์ อยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ บรรยากาศผสมผสานกันของอ่าว และ หมู่เกาะ เมืองที่ทันสมัยก็ทำให้โอ๊คแลนด์ในนิวซีแลนด์ ติดอันดับ Top เมืองน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ใจกลางเมืองจะมีหอคอยอยู่ในเมืองโอ็คแลนด์ที่นักท่องเที่ยวชมวิวอันสวยงามอย่างตระการตาของเมืองได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นร่องรอยของปล่องภูเขาไฟ และอ่าวที่เต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ และเขตป่าที่อยู่ชานเมือง ในเมืองเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้โอ๊คแลนด์เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันโดยเฉพาะการปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นการผสมผสานกันระหว่างอาหารเอเชียและอาหารสไตล์แปซิฟิค


ทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยแกะ

ข้อมูลนิวซีแลนด์ ,ประเทศนิวซีแลนด์ ,  โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ , ไครเชิร์ท นิวซีแลนด์

 ✪ ไครเชิร์ทข้อมูลนิวซีแลนด์ ,ประเทศนิวซีแลนด์ ,  โอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ , ไครเชิร์ท นิวซีแลนด์

#โอ๊คแลนด์ #ไครเชิร์ท #ข้อมูลนิวซีแลนด์สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด