ข้อมูลนิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ น่าค้นหานิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีอากาศดีและมีภูมิประเทศที่สวยงาม. จากประเทศที่เป็นเกาะที่มีความงดงามในตัวของมันเองประเทศแบ่งเป็น 2 เกาะคือเกาะเหนือและเกาะใต้ของนิวซีแลนด์  อากาศจะเย็นตลอดทั้งปี เนื่องจากประเทศอยู่ใกล้กับขั้วโลกใต้ และ นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่มีทิวทัศน์สวยงาม ธรรมชาติบริสุทธิ์  มีประชากรทั้งประเทศ เพียง 4 ล้านกว่าคน  ประชากรน้อยกว่าเมืองไทย คุณภาพชีวิตดี
▸ นักเรียนไทย หรือ นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเดินทางมาเพื่อศึกษาต่อ หรือท่องเที่ยว  ที่นิวซีแลนด์เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและการศึกษามาก.  ปัจจุบันจัดได้ว่านิวซีแลนด์เป็นสวรรค์อีกหนึ่งแห่งของนักเดินทาง ที่จะทำให้.ผู้มาเยี่ยมเยียนได้ประทับใจกับ ผู้คน วิวทิวทัศน์  ธรรมชาติ และ บรรยากาศเมือง  ซึ่งเป็นประเทศที่ นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี


ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศนิวซีแลนด์แบ่งออกเป็น 2 เกาะใหญ่คือ เกาะเหนือซึ่งค่อนข้าง ทันสมัยเต็มไปด้วยสีสันมีเมืองใหญ่อยู่หลายเมืองเมืองใหญ่ที่สุดก็คือเมือง ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า เมืองหลวงสะอีก ส่วนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์จะค่อนข้างเป็นเมืองขนาดเล็กตึกราม บ้านช่อง งดงามแบบโบราณ อากาศที่ หนาวกว่าเกาะเหนือเพราะว่าใกล้ขั้วโลกใต้แต่ เกาะใต้ของนิวซีแลนด์มีธรรมชาติที่สวยงาม


นิวซีแลนด์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดใหญ่ โดยแบ่งออกเป็น เกาะเหนือ และ เกาะใต้ของนิวซีแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากประเทศออสเตรเลียมาก นั่งเครื่องเพียง 1-2 ชั่วโมง  ประเทศซึ่งถูกโอบล้อมด้วยมหาสมุทร  มีลักษณะของภูมิประเทศจะเป็นแบบเนินเขา มีเนินสูง-ต่ำ โดยส่วนใหญ่ นักเดินทาาง เดินชมเมืองจะต้องเสียพลังเยอะในการเดินทาง เพราะ เราต้องเดินขึ้นเขา ลงเขาตลอดเวลา     ลักษณะเกาะนิวซีแลนด์มีชายหาดเกือบทุกเมืองบางเมืองมีพื้นที่ทะเลขนาดเล็กที่เรียกว่า ฟยอร์ด


ประชากรนิวซีแลนด์ และภาษาที่ใช้

▸ เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ชื่อ เวลลิงตัน   
▸ เมืองขนาดใหญ่ที่สุดคือ  โอ๊คแลนด์ ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ. และประเทศ
มีกษัตริย์คนเดียวกันกับประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก 

สมัยก่อนนิวซีแลนด์มีชนเผ่าพื้นเมือง เมารี ที่อาศัยอยู่ก่อนแล้ว ต่อมาชาวอังกฤษจะอพยพเข้ามาที่นิวซีแลนด์  โดยปกติจะอยู่รวมกันแล้ว ชาวนิวซีแลนด์ เรียก ชนเผ่าพื้นเมือง ว่า ชาวเมารี (Maori) ซึ่งเป็นคนผิวสีเหลือง ซึ่งมีสิทธิทางสังคมเทียบเท่ากับชาวผิวขาวทุกอย่าง 

ปัจจุบัน  นิวซีแลนด์ มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนี้จึงส่งผลต่อวิถีชีวิต ทั้งทางด้านอาหาร แฟชั่น ดนตรี และศิลปะ นิวซีแลนด์มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโปรแตสแทนส์ ซึ่งเป็นศาสนาประจำประเทศ


ภูมิอากาศของนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในโซนอากาศเย็น ทำให้มีอากาศดีตลอดปีซึ่งประกอบด้วย 4 ฤดู  คือ

 ▸  ฤดูร้อน.  เดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 

 ▸  ฤดูใบไม้ร่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 

 ▸  ฤดูหนาวเดือน มิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม และ

 ▸  ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน

ฤดูร้อน ที่มีอากาศค่อนข้างเย็น ในขณะที่ฤดูหนาว จะมีหิมะปลุกคุมในบนภูเขา  ส่วนพื้นล่างจะมีหิมะบ้างแต่ไม่มาก   อย่างไรก็ดีนักเรียนไทยไปนิวซีแลนด์.  ยังไงก็จะรู้สึกหนาวอยู่ดี  เพราะ ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน 

เวลาของนิวซีแลนด์

เวลานิวซีแลนด์ เร็วกว่าประเทศไทย 5-6  ชั่วโมง ขึ้นกับช่วงเวลาของปี  ซึ่งจะมีการปรับเวลาในช่วงประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี.  ตัวอย่าง เช่น  หากเมืองไทยตอนนี้ 9 โมงเช้า.  เวลาที่นิวซีแลนด์จะอยู่ที่ประมาณบ่าย 2. โมง.
ปล. ระหว่างตอนต้นเดือนตุลาคม ถึง ต้นเดือนมีนาคม  เวลาของนิวซีแลนด์จะเร็วกว่าประเทศไทยเป็น 6 ชั่วโมงเนื่องจากกำหนดเป็นช่วงเวลา Day Light Saving

สกุลเงินนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์นิวซีแลนด์.    นิวซีแลนด์มีธนบัตร 5, 10, 20, 50 และ 100 ดอลลาร์.   ส่วนเงินเหรียญนั้นมีมูลค่าตั้งแต่  10 ,20  เซนต์ และ 50 เซนต  และเหรียญ 1 และ 2 ดอลลาร์ 

▸  เรียนและทำงานนิวซีแลนด์ เริ่มต้นอย่างไร ให้คำปรึกษาฟรี ติดต่อเลย

ข้อมูลนิวซีแลนด์

ไฟฟ้า ระบบนิวซีแลนด์ แตกต่างจากไทยไหม

กระแสไฟฟ้าของนิวซีแลนด์ 230-240 โวลต์ (V) a.c. 50 Hz ถ้า น้องๆ เอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาจากไทย ควรที่จะดูให้ดีว่าใช้ไฟ ระบบแบบไหน ใช้ปลั้กไฟแบบไหน. ปกติ โทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสามารถที่จะใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องแปลงกระแสไฟ    นักเรียนเตรียมหัวปลั๊กมาก็พอดีสำหรับในการเสียบปลั็ก และแนะนำให้เตรียมปลั๊กพ่วงมาด้วยจะดีมาก


ซิมโทรศัพท์ ใช้ค่ายไหน อินเทอร์เน็ต ใช้โปรไหนดี

นักเรียนไทย นิยมซื้อซิมการ์ดได้จากร้านค้าปลีกที่มีป้ายของเครือค่ายโทรศัพท์มือถือ แนะนำสำหรับคนที่มานิวซีแลนด์ช่างแรกๆ หากจะซื้อซิมมือถือ ควรถามฉันคนท้องถิ่นก่อนว่าค่ายมือถือค่ายไหนดี ความแรงของสัญญาณในบริเวณนั้นดีค่ายไหนดีกว่า  บางครั้งนักเรียนของเราหลายคนซื้อซิมจากสนามบิน นำไปใช้ที่บริเวณบ้านไม่ได้เพราะสัญญาณโทรศัพท์ไม่แรงพอ.   ส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตได้ฟรีที่โรงเรียนหรือ มหาวิทยาลัย     ในขณะที่นักท่องเที่ยวจะมี WIFI ฟรี บริการตามโรงแรม  อยู่แล้ว

ของฝากจากประเทศไทยให้ชาวนิวซีแลนด์ ควรให้อะไรดี ?  

น้องๆ หลายๆ คนถามมามาก ว่าของต้องห้าม ที่ห้ามนำเข้า นิวซีแลนด์หลักๆ มีอะไรบ้าง  ห้านำอาหารเกือบทุกชนิด  อาหารแห้ง ผลไม้. ไม้แกะสลักต่างๆ. ซึ่งเมื่อถูกจับโดนคดี ต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงินหลาย 100 เหรียญซึ่งไม่คุ้มกัน.  สำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการมาเรียนที่นิวซีแลนด์ หากคิดถงอาหารไทย  เข้ามา ซื้ออาหารไทย อาหารเอเชีย เครื่องปรุงอาหารถูกปาก ได้ได้หลากหลายแห่ง
ส่วนของฝากจากไทย แนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าจากเมืองไทยมาให้ชาวนิวซีแลนด์  คุณภาพดี  สวย เบา และมักจะถูกใจชาวนิวซีแลนด์
ปล.  สินค้าประเภทผ้ายังมีน้ำหนักน้อยมากด้วยเวลาขนมาจากเมืองไทย

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวของนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์แบ่งออกเป็นเกาะเหนือและเกาะใต้ ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ที่มีบนเกาะเหนือ และ เกาะใต้ นิวซีแลนด์

✪ โอ๊คแลนด์หอคอย สกาย ทาวเวอร์. อยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์  บรรยากาศผสมผสานกันของอ่าว และ หมู่เกาะ   เมืองที่ทันสมัยก็ทำให้โอ๊คแลนด์ในนิวซีแลนด์ ติดอันดับ Top เมืองน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  ใจกลางเมืองจะมีหอคอยอยู่ในเมืองโอ็คแลนด์ ที่นักท่องเที่ยวชมวิวอันสวยงามอย่างตระการตาของเมืองได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็น ร่องรอยของปล่องภูเขาไฟ และอ่าวที่เต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ และเขตป่าที่อยู่ชานเมือง.   ในเมืองเต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทำให้โอ๊คแลนด์เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสีสัน โดยเฉพาะการปรุงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นการผสมผสานกันระหว่างอาหารเอเชียและอาหารสไตล์แปซิฟิค


ทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยแกะ

 

 ✪ ไครเชิร์ท


 #โอ๊คแลนด์ #ไครเชิร์ท  #ข้อมูลนิวซีแลนด์สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด