สวิตเซอร์แลนด์ คอร์ส การโรงแรม บริหารธุรกิจ ทำอาหาร by BHMS


เรียนและฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์

B.H.M.S. Business & Hotel Management School

ทุนเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์    เรียนการโรงแรม สวิส

เรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดือน (มีค่าตอบแทน) 

เรียน - ทำงาน - ท่องเที่ยว ที่สวิตเซอร์แลนด์ ในหลักสูตรการโรงแรม บริหารธุรกิจ และ ทำอาหาร ในระดับ ดิพโพม่า ปริญญาตรี และโท กับสถาบันชั้นนำ B.H.M.S. ใจกลางเมืองลูเซิร์นที่สวยงาม ปลอดภัย พร้อมรับทุนการศึกษาพิเศษ   

▸ ดูอัตรา ค่าเรียน

ทุนเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ด้านการโรงแรม  

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน B.H.M.S.

▸ โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น และ เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนเบเนดิกต์สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1928 โดยมีเป้าหมายในการให้การศึกษาในระดับสูงสำหรับบุคคลในวัยทำงานทั่วไปที่มีความประสงค์ และ มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ซึ่งเครือข่ายโรงเรียนเบเนดิกต์เป็นหนึ่งในเครือข่ายสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีนักเรียนเข้าศึกษาทั้งในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรพิเศษในแต่ละปีมากกว่า 15,000 คน

▸ โรงเรียนเบเนดิกต์ในซูริค มีนักเรียนกว่า 8,000 คน ต่อปีที่เข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรการให้บริการต่าง ๆ หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัย หลักสูตรด้านบัญชีการเงิน และหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ 

▸ โรงเรียน B.H.M.S. ลูเซิร์น มีนักเรียนกว่า 900 คน ต่อปี ศึกษาในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการโรงเเรมและการบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมตนเองในการประกอบอาชีพในสายงานอุตสาหกรรมธุรกิจทางด้านนี้ในอนาคต

▸ โรงเรียน B.H.M.S. ได้มีความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย Robert Gordon university of Aberdeen สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัย City University of Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดให้การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์    

เหตุผลที่ควรเลือก เรียนที่ B.H.M.S.

    1. ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมใจกลางเมืองลูเซิร์น
อาคารเรียนของโรงเรียน และ หอพักนักเรียนนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น ที่มีความสวยงามและเป็นหนึ่งในเมือง ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่ง 

    2. ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรมหลักสูตรเร่งรัด
 โรงเรียน B.H.M.S. (ร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert Gordon University) ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน 

เรียนจบหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วที่สุดที่หนึ่งซึ่งนักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรมที่โรงเรียนB.H.M.S. ได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน ในชั้นเรียนและอีก 18 เดือน ในการทดลองฝึกงานในขณะที่หลักสูตรการจัดการธุรกิจการโรงแรมที่เปิดสอนในสถาบันอื่นๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ใช้ระยะเวลากว่า 24 เดือนในการเรียนในชั้นเรียน

และอีก 12 เดือน ในการทดลองฝึกงาน ซึ่งข้อแตกต่างนี้ทำให้นักเรียนโรงเรียนBHMS สามารถจบการศึกษาได้ก่อนถึง 6 เดือน และมีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นอีก 6 เดือนในสวิตเซอร์แลนด์

ทุนเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์    เรียนการโรงแรม สวิส

     3. หลักสูตรการศึกษาแบบพิเศษโดยแบ่งภาคการศึกษาระยะเวลาภาคละ 5 สัปดาห์
โรงเรียน B.H.M.S.ได้ทำการทดลองใช้ระบบภาคการศึกษาแบบพิเศษโดยแบ่งระยะเวลา 20 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ให้เป็นภาคการศึกษาย่อยๆ 4 ภาคซึ่งประกอบด้วยภาคการศึกษาละ 5 สัปดาห์ด้วยกัน ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถมุ่งศึกษาในแต่ละรายวิชาจำนวน 3-4 รายวิชา ต่อภาคการศึกษาเท่านั้น ในขณะที่ระบบหลักสูตรปกติในสถาบันโรงเรียนการโรงแรมอืนๆในสวิสเซอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องเรียนมากกว่า 8-10 รายวิชา ซึ่งส่งผลให้นักเรียนของ B.H.M.S. สามารถเรียน 12-14  รายวิชาจบในระยะเวลาเพียง 6 เดือน โดยเรียนไม่หนักเกินไปสำหรับนักเรียน

ทุนเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์    เรียนการโรงแรม สวิส

     4. การรับรองการหาสถานที่ทดลองฝึกงาน และการว่าจ้างงานหลังจากสำเร็จการศึกษา
การฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม และการฝึกทักษะทางสายอาชีพเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาที่โรงเรียน BHMSโดยแต่ละปีการศึกษา นักเรียนจะต้องฝึกอบรมงานในโรงแรม หรือภัตตาคารที่โรงเรียนรับรองเป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน

นอกจากนี้แล้ว โรงเรียน BHMS ยังมีข้อตกลงร่วมกับสถาบันบริษัทจัดหางานในระดับนานาชาติหลากหลายแห่ง ซึ่งบริษัทตัวแทนเหล่านี้มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญในการจัดสรรบัณฑิตไปตามสายงานต่างๆ ทั่วยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังมีตัวแทนผู้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องการสมัครงานทั้งในโรงแรม และภัตตาคารในสวิตเซอร์แลนด์ และทั่วโลก

หลักสูตรเรียนการโรงแรมสวิส Hospitality Management Programs

B.H.M.S. Diploma in Hospitality Management program ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู้แวดวงการโรงแรมและ hospitality ระดับโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขานี้ นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสายอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในระดับสากล และนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้เฉพาะสำหรับการสร้างธุรกิจส่วนตัว การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Hospitality Management สามารถศึกษาได้ที่ B.H.M.S. ที่เมือง Lucerne

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และ หลักสูตรประกาศนียบัตร

◆ Diploma in Business & Hospitality Management                   
◆ Higher Diploma in Business & Hospitality Management
◆ BA Degree Hospitality Management

หลักสูตรในระดับปริญญาโท

◆ Postgraduate Diploma Hospitality Management
◆ M.Sc. Degree in International Hospitality Management
◆ Graduate Certificate in Hospitality Business Management
◆ MBA Dual Degree

Business Management Programs

ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร

◆ Diploma in Business & Hospitality Management
◆ Higher Diploma in Business & Hospitality Management
◆ BA Degree Global Management 

ระดับปริญญาโท

◆ M.Sc. Degree Global Business Management
◆ MBA Dual Degree

เรียนทำอาหารที่สวิส การจัดการด้านคหกรรม Culinary Arts 

▸ โปรแกรมการจัดการด้านคหกรรมของ B.H.M.S. ช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนในการประกอบและจัดเตรียมอาหารที่ทันสมัยการปรุงอาหารประเภท a la carte (อาหารประเภททีมีส่วนผสมพิเศษแยกออกมาต่างหาก) การทำขนม และขนมปังอบ และการทำของหวาน รวมทั้งการจัดการในสถานที่ประกอบอาหาร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง และการศึกษาในชั้นเรียนโดยตลอดระยะเวลา  ของหลักสูตร

▸ นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคารระดับโลก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง

▸ ทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทางด้านคหกรรมโดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องครัวและสถานที่ประกอบอาหารใหม่เป็นแบบระบบเชื่อมต่อดาวเทียมสื่อสารรวมกับอุปกรณ์ในการปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม ซึ่งในสภาพแวดล้อมการฝึกปฏิบัติ

▸ การเรียนที่ปราศจากความเครียดและความกดดันนี้ ส่งผลให้นักเรียนในระดับแรกเริ่มสามารถฝึกฝนทักษะหลักต่างๆในการประกอบอาหาร เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารจริงต่อไป

 หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาโปรแกรมการจัดการด้านคหกรรม
▸ ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านคหกรรม จะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาดียวกันนี้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
▸ หลักสูตรที่จบ ต้องเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ  จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
▸ ผู้สมัครจะต้องมีประกาศนียบัตรใบผ่านงานในการฝึกงานในโรงแรมชั้นหนึ่งหรือภัตตาคาร

หลักสูตร ทำอาหาร
▸Diploma in Culinary Arts
▸Higher Diploma in Culinary Arts
▸Bachelor Degree in Culinary Arts
▸Postgraduate Diploma in Culinary Arts
▸Direct Entry Culinary Arts

 ค่าใช้จ่าย 

▸  ค่าเรียน  35,500 สวิสฟรังส์  (ประมาณ 1 ล้านบาท) ดูตารางด้านล่าง
 ค่าใช้จ่ายนี้รวม ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าประกันสุขภาพ ค่าบริการจัดหางาน
▸  ทุกหลักสูตรจะมีการฝึกงาน 6 เดือน ทำงานโดยได้ค่าตอบแทนประมาณ 2,000 ฟรังส์ต่อเดือน (ุ ประมาณ 70,000 บาท) 

อยากทราบเงื่อนไข 
Dream Abroad
061 4324575 
 Line : Dreamabroad ***

เรียนการโรงแรม สวิส เรียนทำอาหารที่ สวิส

 ค่าเรียน ที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Undergraduate *
ต่อปี (CHF)
Master Dual Degree **
ต่อปี (CHF)
Tuition – Course Fee 25,100 27,100
ค่าสมัคร500500
Food + Accommodation  1800+3600 5,400 5,400
Operating Expenses 2,500 2,500
ค่าใช้จ่าย รวม 33,500  35,500  
คำนวณเป็นบาท (รวม)
1,139,000 บาท 1,200,000 บาท
* หลักสูตร ปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 3 ปีจบ
** หลักสูตร ปริญญาโท ระยะเวลาเรียน 12 เดือน 
เรท 1 สวิสฟรังส์  = 34 บาท

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด