ทุนเรียนสวิส โรงแรม บริหารธุรกิจ ทำอาหาร


เรียนและฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์

B.H.M.S. Business & Hotel Management School

ทุนเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์  เรียนการโรงแรม สวิส

เรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดือน (มีค่าตอบแทน) 

เรียน - ทำงาน - ท่องเที่ยว ที่สวิตเซอร์แลนด์ ในหลักสูตรการโรงแรม บริหารธุรกิจ และ ทำอาหาร ในระดับ ดิพโพม่า ปริญญาตรี และโท
กับสถาบันชั้นนำ B.H.M.S. ใจกลางเมืองลูเซิร์นที่สวยงาม ปลอดภัย พร้อมรับทุนการศึกษาพิเศษ

ทุนเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ด้านการโรงแรม  

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน B.H.M.S.

โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น และเป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายโรงเรียนเบเนดิกต์สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งในปี ค.ศ.1928โดยมีเป้าหมายในการให้การศึกษาในระดับสูงสำหรับบุคคลในวัยทำงานทั่วไปที่มีความประสงค์ และมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน ซึ่งเครือข่ายโรงเรียนเบเนดิกต์เป็นหนึ่งในเครือข่ายสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีนักเรียนเข้าศึกษาทั้งในหลักสูตรปกติ และหลักสูตรพิเศษในแต่ละปีมากกว่า 15,000 คน

ที่โรงเรียนเบเนดิกต์ในซูริค มีนักเรียนกว่า 8000 คน ต่อปีที่เข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรการให้บริการต่าง ๆ หลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัย หลักสูตรด้านบัญชีการเงิน และหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ 

ที่โรงเรียน B.H.M.S. ลูเซิร์น มีนักเรียนกว่า 900 คน ต่อปี ศึกษาในสาขาวิชาชีพทางด้านธุรกิจการโรงเเรมและการบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมตนเองในการประกอบอาชีพในสายงานอุตสาหกรรมธุรกิจทางด้านนี้ในอนาคต โรงเรียน B.H.M.S. ได้มีความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย Robert Gordon university of Aberdeen สหราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัย City University of Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดให้การศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์    

เหตุผลที่ควรเลือกมาศึกษาที่ B.H.M.S.

    1. ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมใจกลางเมืองลูเซิร์น
อาคารเรียนของโรงเรียน B.H.M.S. และหอพักนักเรียนนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์นที่มีความสวยงามและเป็นหนึ่งในเมืองหลายๆ เมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่ง 

    2. ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรมหลักสูตรเร่งรัด
ที่โรงเรียน B.H.M.S. (ร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert Gordon University) ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน สามารถเรียนจบหลักสูตรได้อย่างรวดเร็วที่สุดที่หนึ่งซึ่งนักเรียนสามารถสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรมที่โรงเรียนB.H.M.S. ได้ภายในระยะเวลา 18 เดือน ในชั้นเรียน และอีก 18 เดือน ในการทดลองฝึกงานในขณะที่หลักสูตรการจัดการธุรกิจการโรงแรมที่เปิดสอนในสถาบันอื่นๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ใช้ระยะเวลากว่า 24 เดือนในการเรียนในชั้นเรียน และอีก 12 เดือน ในการทดลองฝึกงาน ซึ่งข้อแตกต่างนี้ทำให้นักเรียนโรงเรียนBHMS สามารถจบการศึกษาได้ก่อนถึง 6 เดือน และมีประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้นอีก 6 เดือนในสวิตเซอร์แลนด์

ทุนเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์  เรียนการโรงแรม สวิส

     3. หลักสูตรการศึกษาแบบพิเศษโดยแบ่งภาคการศึกษาระยะเวลาภาคละ 5 สัปดาห์
โรงเรียนB.H.M.S.ได้ทำการทดลองใช้ระบบภาคการศึกษาแบบพิเศษโดยแบ่งระยะเวลา 20 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ให้เป็นภาคการศึกษาย่อยๆ 4 ภาคซึ่งประกอบด้วยภาคการศึกษาละ 5 สัปดาห์ด้วยกัน ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้นักเรียนสามารถมุ่งศึกษาในแต่ละรายวิชาจำนวน 3-4 รายวิชา ต่อภาคการศึกษาเท่านั้น ในขณะที่ระบบหลักสูตรปกติในสถาบันโรงเรียนการโรงแรมอืนๆในสวิสเซอร์แลนด์ นักเรียนจะต้องเรียนมากกว่า 8-10 รายวิชา ซึ่งส่งผลให้นักเรียนของ B.H.M.S. สามารถเรียน 12-14  รายวิชาจบในระยะเวลาเพียง 6 เดือน โดยไม่หนักเกินไปสำหรับนักเรียน

ทุนเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์  เรียนการโรงแรม สวิส

     4. การรับรองการหาสถานที่ทดลองฝึกงาน และการว่าจ้างงานหลังจากสำเร็จการศึกษา
การฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม และการฝึกทักษะทางสายอาชีพเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาที่โรงเรียน BHMSโดยแต่ละปีการศึกษา นักเรียนจะต้องฝึกอบรมงานในโรงแรม หรือภัตตาคารที่โรงเรียนรับรองเป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน นอกเหนือจากนี้แล้ว โรงเรียนBHMS ยังมีข้อตกลงร่วมกับสถาบันบริษัทจัดหางานในระดับนานาชาติหลากหลายแห่ง ซึ่งบริษัทตัวแทนเหล่านี้มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญในการจัดสรรบัณฑิตไปตามสายงานต่างๆ ทั่วยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ ในขณะเดียวกันโรงเรียนยังมีตัวแทนผู้ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในเรื่องการสมัครงานทั้งในโรงแรม และภัตตาคารในสวิตเซอร์แลนด์ และทั่วโลก

เรียนการโรงแรมสวิส

 หลักสูตร สวิตเซอร์แลนด์  แนะนำ

Hospitality Management Programs

B.H.M.S. Diploma in Hospitality Management program ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู้แวดวงการโรงแรมและ hospitality ระดับโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขานี้ นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสายอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในระดับสากล และนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้เฉพาะสำหรับการสร้างธุรกิจส่วนตัว การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Hospitality Management สามารถศึกษาได้ที่ B.H.M.S. ที่เมือง Lucerne

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร

 1. Diploma in Business & Hospitality Management                    
 2. Higher Diploma in Business & Hospitality Management
 3. BA Degree Hospitality Management

หลักสูตรในระดับปริญญาโท

 1. Postgraduate Diploma Hospitality Management
 2. M.Sc. Degree in International Hospitality Management
 3. Graduate Certificate in Hospitality Business Management
 4. MBA Dual Degree

Business Management Programs

ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร

 1. Diploma in Business & Hospitality Management
 2. Higher Diploma in Business & Hospitality Management
 3. BA Degree Global Management 

ระดับปริญญาโท

 1. M.Sc. Degree Global Business Management
 2. MBA Dual Degree

เรียนทำอาหารที่สวิส

Culinary Arts

การจัดการด้านคหกรรม
โปรแกรมการจัดการด้านคหกรรมของ B.H.M.S. ช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนในการประกอบและจัดเตรียมอาหารที่ทันสมัยการปรุงอาหารประเภท a la carte (อาหารประเภททีมีส่วนผสมพิเศษแยกออกมาต่างหาก) การทำขนม และขนมปังอบ และการทำของหวาน รวมทั้งการจัดการในสถานที่ประกอบอาหาร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง และการศึกษาในชั้นเรียนโดยตลอดระยะเวลา  ปีของหลักสูตร นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคารระดับโลก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทางด้านคหกรรมโดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องครัวและสถานที่ประกอบอาหารใหม่เป็นแบบระบบเชื่อมต่อดาวเทียมสื่อสารรวมกับอุปกรณ์ในการปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม ซึ่งในสภาพแวดล้อมการฝึกปฏิบัติ และการเรียนที่ปราศจากความเครียดและความกดดันนี้ ส่งผลให้นักเรียนในระดับแรกเริ่มสามารถฝึกฝนทักษะหลักต่างๆในการประกอบอาหาร เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารจริงต่อไป

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาโปรแกรมการจัดการด้านคหกรรม ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านคหกรรม จะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาดียวกันนี้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา (ซึ่งต้องเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร) จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ และผู้สมัครจะต้องมีประกาศณียบัตรใบผ่านงานในการฝึกงานในโรงแรมชั้นหนึ่งหรือภัตตาคาร

 1. Diploma in Culinary Arts
 2. Higher Diploma in Culinary Arts
 3. Bachelor Degree in Culinary Arts
 4. Postgraduate Diploma in Culinary Arts
 5. Direct Entry Culinary Arts

ค่าใช้จ่าย 

      ค่าเรียน 32,500 - 34,500 สวิสฟรังส์  (ประมาณ 1,072,500 - 1,138,500 บาท)

      ค่าใช้จ่ายนี้รวม ค่าสมัคร ค่าเรียน ค่าที่พักพร้อมอาหาร ค่าประกันสุขภาพ ค่าบริการจัดหางาน
      ทุกหลักสูตรจะมีการฝึกงาน 6 เดือน โดยได้ค่าตอบแทนประมาณ 2000 ฟรังส์ (ุ66,000 บาท) ต่อเดือน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://th.bhms.ch/

อยากทราบค่าใช้จ่าย และ เงื่อนไขการสมัคร  
Dream Abroad โทร 061 4324575 
 Line : Dreamabroad

เรียนการโรงแรม สวิส เรียนทำอาหารที่ สวิส


ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด