เรียนและทำงานต่างประเทศ [ Certificate & Diploma ]อเมริกา


เรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ อเมริกา

การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีทั้งหลักสูตร Certificate แบบ 1 ปี และหลักสูตรอนุปริญญา หรือที่เรียกว่า Associate Degree แบบ 2 ปี

ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายสาขาวิชาให้นักศึกษาชาวต่างชาติเลือก นักศึกษาจะต้องตัดสินใจเลือกตั้งแต่ประเภทของสถาบัน หลักสูตรวิชาเรียน และสถานที่ตั้งของสถาบัน ซึ่งมีตัวเลือกให้เลือกอย่างมากมาย เพราะอเมริกาประกอบด้วย 50 รัฐ ที่มีสถาบันที่มีชื่อเสียง ในระดับโลก และ ระดับประเทศ หลายพันแห่ง

Certificate and Diploma in USAเรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ อเมริกา

เรียน จบอยากทำงานต่างประเทศ เรียน ปริญญาตรี แบบราคาไม่แพง

วิทยาลัยชุมชน  เรียนแบบ 2+2 ปี
(Community College)
 
โดยทั่วไป วิทยาลัยชุมชน เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา (Associate Degree) ระยะเวลาสองปี นักศึกษาจะได้รับอนุปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษา และสามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่ออีก 2 ปี ในมหาวิทยาลัยได้ อีกทั้งมีหลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate) ด้วย หลักสูตรอนุปริญญาถูกแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
1. หลักสูตรทางวิชาการที่สามารถโอนย้ายหน่วยกิตได้ และ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรที่เตรียมความพร้อมทางอาชีพให้กับนักศึกษา

>> หลักสูตรวิชาที่สามารถโอนย้ายได้ คือ หลักสูตรวิชา Associate of arts และ หลักสูตรวิชา Associate of science และ
>> หลักสูตรวิชาที่ไม่สามารถโอนย้ายได้ คือ หลักสูตรวิชา associate of applied science degrees และหลักสูตรประกาศนียบัตร

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่จะทำการโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย 4 ปี เพื่อให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เนื่องจากนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตได้

ดังนั้นนักศึกษาจึงใช้เวลาอีกสองปีหรือมากกว่าเล็กน้อย ในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยชุมชนหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ESLเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

เข้า ปริญญาตรี แบบไม่ต้องใช้คะแนนสอบสูงที่อเมริกา
เริ่มเรียนเมื่อไหร่ เตรียมตัวนานไหม

ระยะเวลาหลักสูตร Associate Degree
>> 2 ปี

ระยะเวลาในการสมัคร
>> ควรสมัครล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน

ปีการศึกษา
ปฏิทินการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเริ่มในเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายนและดำเนินการเรียนการสอนต่อไปจนถึง เดือนพฤษภาคม หรือ เดือนมิถุนายน
>> Fall Term : สิงหาคม หรือ กันยายน – มกราคม
>> Spring Term: มกราคม – พฤษภาคม หรือ เดือนมิถุนายน

นักศึกษาใหม่ส่วนมากจะเริ่มต้นการศึกษาในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (Fall Term) 

*หนึ่งปีการศึกษาของวิทยาลัยส่วนใหญ่ประกอบด้วย สอง เทอม เรียกว่าระบบ Semesters (สถาบันบางแห่งมีสามเทอมต่อหนึ่งปีการศึกษาซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าระบบ trimester)
นอกจากนี้ บางแห่งได้รวมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนที่เป็นหลักสูตรวิชาเลือกไว้ด้วยกันจึงแบ่งหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสี่เทอม จะพบได้ใน community college บางแห่ง


ค่าเล่าเรียนต่อปี
>> ค่าเล่าเรียนต่อปีที่อเมริกา มีความแตกต่างกันอย่างมาก วิทยาลัยของรัฐบาล หรือวิทยาลัยชุมชน จะมีค่าเล่าเรียนค่อนข้างต่ำ เพราะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล ในขณะที่มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเอกชน จะมีค่าเล่าเรียนสูงกว่ามาก
** ทั้งนี้ ค่าเล่าเรียนในแต่ละรัฐ ก็แตกต่างกันอย่างมากอีกด้วย

ทำงานระหว่างเรียน ที อเมริกา ได้จริงไหม 


การทำงานระหว่างเรียน
    1. การทำงานในสถานศึกษา (work on campus)
- นักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือโรงเรียนที่เราเรียนได้ ในตำแหน่งต่างๆที่เปิดรับ โดยจะมีกำหนด ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ โดยจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงตามกฎหมายของแต่ละรัฐนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราทำงานในหอพักของมหาวิยาลัยที่เราเรียนซึ่ง มหาวิทยาลัยนี้อยู่ใน รัฐฟลอริดา เราก็จะได้ค่าจ้างขั้นต่ำ $8.56/ชั่วโมง โดยสามารถทำงานได้ทั้งหมด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
   
   2. การทำงานนอกสถานศึกษา (work off campus - OPT)
- การทำงานนอกสถานศึกษาประเภท OPT (Optional Practical Training) หรือเรียกง่ายๆว่าการฝึกงานนั่นเอง OPT เป็นโปรแกรมที่เกิดขึ้นเพื่อให้นักเรียน หรือนักศึกษานั้น สามารถฝึกงานได้หลังจากเรียนจบ
- เช่น หลังจาก เราเรียนจบ อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ที่สหรัฐอเมริกา เราสามารถยื่นเรื่องของฝึกงานได้ เป็นเวลาประมาณ 10 เดือน โดย การฝึกงานนั้น จะเป็นแบบ อาสาสมัครไม่มีค่าจ้าง หรือ แบบมีค่าจ้างก็ได้ 
   
   3. การทำงานนอกสถานศึกษา (work off campus - CPT) 
- การทำงานนอกสถานศึกษาประเภท CPT (Curricular Practical Training) หรือการฝึกงานในขณะที่กำลังศึกษาอยู่นั่นเอง โดย CPT จะเป็นการทำงานโดยมีข้อกำหนดและขั้นตอนการขอคล้ายๆกับ OPT เพียงแต่จะแบ่งออกเป็น Full Time (มากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) หรือ Part Time (น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
- โดยสามารถเป็นงานที่ได้รับ หรือไม่ได้รับค่าจ้างก็ได้ โดยถ้าเราเลือก Full Time CPT เราจะไม่สามารถ ใช้สิทธิ์ฝึกงานหลังจบการศึกษา หรือ OPT ได้
- แต่ถ้าเราเลือก Part Time หรือ น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรายังสามารถที่จะใช้สิทธิ OPT ได้หลังจบการศึกษา 
การทำงานหลังจบการศึกษา
   
   4. นักศึกษาสามารถยื่นขอ WORK VISA หลังเรียนจบ โดยต้องมีนายจ้าง SPONSOR และ เป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างวิทยาลัยชุมชนในอเมริกา

1. HIGHLINE COMMUNITY COLLEGE
2. SANTA MONICA COLLEGE
3. FOOT HILL DE ENZA COLLEGE
สอบถามเพิ่มเติม เรียนสายอาชีพ  
ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 
 Line  : Dreamabroad 
>> เรียน Certificate/ Diploma ออสเตรเลีย

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด