เรียนและทำงานต่างประเทศ Certificate & Diploma อเมริกา


เรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ อเมริกา

การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีทั้งหลักสูตร Certificate แบบ 1 ปี และหลักสูตรอนุปริญญา หรือ  เรียกว่า Associate Degree แบบ 2 ปี
ระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายสาขาวิชาให้นักศึกษาชาวต่างชาติเลือก นักศึกษาจะต้องตัดสินใจเลือกตั้งแต่ประเภทของสถาบัน หลักสูตรวิชาเรียน และสถานที่ตั้งของสถาบัน ซึ่งมีตัวเลือกให้เลือกอย่างมาก  เพราะอเมริกาประกอบด้วย 50 รัฐ ที่มี มหาวิทยาลัย สถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก หลายพันแห่ง

Certificate and Diploma in USA

เรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ อเมริกา

เรียนจบอยากทำงานต่างประเทศ  หลักสูตรปริญญาตรี แบบราคาไม่แพง ลงเรียนที่ Community College เลย

วิทยาลัยชุมชน  เรียนแบบ 2+2 ปี
(Community College)
 
  เข้าวิทยาลัยชุมชน  ลงหลักสูตรอนุปริญญา (Associate Degree) ระยะเวลา 2 ปีจบแล้ว นักศึกษาจะได้รับอนุปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษา และสามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อไปเรียนอีก 2 ปี ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่อเมริกาได้ วิทยาลัยมีหลักสูตรประกาศนียบัตร (Certificate) ด้วย หลักสูตรอนุปริญญาถูกแยกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ
① หลักสูตรทางวิชาการที่สามารถโอนย้ายหน่วยกิตได้ และ
②หลักสูตรประกาศนียบัตรที่เตรียมความพร้อมทางอาชีพให้กับนักศึกษา
▸  หลักสูตรวิชาที่สามารถโอนย้ายได้ คือ หลักสูตรวิชา Associate of arts และ หลักสูตรวิชา Associate of science  
▸ หลักสูตรวิชาที่ไม่สามารถโอนย้ายได้ คือ หลักสูตรวิชา associate of applied science degrees และหลักสูตรประกาศนียบัตร
▸ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่จะทำการโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย 4 ปี เพื่อให้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (เนื่องจากนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตได้)
▸ ดังนั้นนักศึกษาจึงใช้เวลาอีก 2 ปีหรือมากกว่า  ในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยชุมชนหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือ ESLเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

สมัครเข้าปริญญาตรี แบบไม่ต้องใช้คะแนนสอบสูงที่มหาวิทยาลัยอเมริกา
เริ่มเรียนเมื่อไหร่ดี ควรเตรียมตัวนานไหม

ระยะเวลาหลักสูตร Associate Degree
 ระยะเวลาเรียน 2 ปี

ระยะเวลาในการสมัคร
ควรเตรียมตัวสมัครล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน

ปีการศึกษา
ปฏิทินการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาจะเริ่มในเดือนสิงหาคมหรือเดือนกันยายนและดำเนินการเรียนการสอนต่อไปจนถึง เดือนพฤษภาคม หรือ เดือนมิถุนายน
▸ Fall Term :  กันยายน – มกราคม
▸ Spring Term: มกราคม – พฤษภาคม  
นักศึกษาใหม่ส่วนมากจะเริ่มต้นการศึกษาในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (Fall Term) 
* 1 ปีการศึกษาของวิทยาลัยส่วนใหญ่ประกอบด้วย สอง เทอม เรียกว่าระบบ Semesters (สถาบันบางแห่งมีสามเทอมต่อหนึ่งปีการศึกษาซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าระบบ trimester)
นอกจากนี้ บางแห่งได้รวมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนที่เป็นหลักสูตรวิชาเลือกไว้ด้วยกันจึงแบ่งหนึ่งปีการศึกษาออกเป็นสี่เทอม จะพบได้ใน community college บางแห่ง
ค่าเล่าเรียนต่อปี
❯❯  ค่าเล่าเรียนต่อปีที่อเมริกา มีความแตกต่างกันอย่างมาก วิทยาลัยของรัฐบาล หรือวิทยาลัยชุมชน จะมีค่าเล่าเรียนค่อนข้างต่ำ เพราะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล ในขณะที่มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยเอกชน จะมีค่าเล่าเรียนสูงกว่ามาก
** ทั้งนี้ ค่าเล่าเรียนในแต่ละรัฐ ก็แตกต่างกันอย่างมากอีกด้วย

ทำงานระหว่างเรียน ที อเมริกา ได้จริงไหม ? 

การทำงานระหว่างเรียน
    1. การทำงานในสถานศึกษา (work on campus)
- นักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ ในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรือโรงเรียนที่เราเรียนได้ ในตำแหน่งต่างๆที่เปิดรับ โดยจะมีกำหนด ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ โดยจะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงตามกฎหมายของแต่ละรัฐนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราทำงานในหอพักของมหาวิยาลัยที่เราเรียนซึ่ง มหาวิทยาลัยนี้อยู่ใน รัฐฟลอริดา เราก็จะได้ค่าจ้างขั้นต่ำ $8.56/ชั่วโมง โดยสามารถทำงานได้ทั้งหมด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
   
   2. การทำงานนอกสถานศึกษา (work off campus - OPT)
- การทำงานนอกสถานศึกษาประเภท OPT (Optional Practical Training) หรือเรียกง่ายๆว่าการฝึกงานนั่นเอง OPT เป็นโปรแกรมที่เกิดขึ้นเพื่อให้นักเรียน หรือนักศึกษานั้น สามารถฝึกงานได้หลังจากเรียนจบ
- เช่น หลังจาก เราเรียนจบ อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ที่สหรัฐอเมริกา เราสามารถยื่นเรื่องของฝึกงานได้ เป็นเวลาประมาณ 10 เดือน โดย การฝึกงานนั้น จะเป็นแบบ อาสาสมัครไม่มีค่าจ้าง หรือ แบบมีค่าจ้างก็ได้ 
   
   3. การทำงานนอกสถานศึกษา (work off campus - CPT) 
- การทำงานนอกสถานศึกษาประเภท CPT (Curricular Practical Training) หรือการฝึกงานในขณะที่กำลังศึกษาอยู่นั่นเอง โดย CPT จะเป็นการทำงานโดยมีข้อกำหนดและขั้นตอนการขอคล้ายๆกับ OPT เพียงแต่จะแบ่งออกเป็น Full Time (มากกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) หรือ Part Time (น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
- โดยสามารถเป็นงานที่ได้รับ หรือไม่ได้รับค่าจ้างก็ได้ โดยถ้าเราเลือก Full Time CPT เราจะไม่สามารถ ใช้สิทธิ์ฝึกงานหลังจบการศึกษา หรือ OPT ได้
- แต่ถ้าเราเลือก Part Time หรือ น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรายังสามารถที่จะใช้สิทธิ OPT ได้หลังจบการศึกษา 
การทำงานหลังจบการศึกษา
   
   4. นักศึกษาสามารถยื่นขอ WORK VISA หลังเรียนจบ โดยต้องมีนายจ้าง SPONSOR และ เป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
ตัวอย่างวิทยาลัยชุมชนในอเมริกา
▸ HIGHLINE COMMUNITY COLLEGE
▸ SANTA MONICA COLLEGE
▸  FOOT HILL DE ENZA COLLEGE
  เรียนสายอาชีพ  
 Dream Abroad
โทร 061 4324575 
 Line  : Dreamabroad 
❯❯   เรียน Certificate/ Diploma ออสเตรเลีย

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด