เรียนมัธยมแคนาดา Seaton Canada High School


เรียนต่อ แคนาดา มัธยมปลาย มัธยมต้น  

โรงเรียน ดับเบิลยู แอล ซีตัน

(W.L. Seaton Secondary School)

เป็นโรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน (Vernon School District #22) ตั้งอยู่ที่เมืองเวอร์นอน ในหุบเขา Okanagan รัฐบริติชโคลัมเบีย อยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์เพียง 50 นาทีโดยเครื่องบิน หรือประมาณ 4.5 ชั่วโมงทางรถยนต์
เมืองเวอร์นอนเป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 57,000 คน  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม คือ Kalamalka Lake, Okanagan Lake และ Swan Lake เวอร์นอนเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมือง   ที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา

การเดินทาง: ลงเครื่องบินที่แวนคูเวอร์แล้วต่อเครื่องบินในประเทศมาลงที่เมืองเคโลวนา (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) โฮมสเตย์จะมารับที่สนามบินเคโลวนาแล้วเดินทางไปเวอร์นอนทางรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที

เรียนต่อแคนาดา มัธยมปลาย มัธยมต้น

ข้อมูลโรงเรียน ดับเบิลยู แอล ซีตัน (W.L. Seaton Secondary School)

จำนวนนักเรียน: 900 คน
จุดเด่นของโรงเรียน : เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแบบอิมเมอร์ชั่น ความหลากหลายเชื้อชาติของนักเรียน การแสดงที่เป็นเลิศ
ดับเบิลยู แอล ซีตัน เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาระบบสองหลักสูตร คือหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแบบอิมเมอร์ชั่น ซึ่งมีที่นี่เพียงแห่งเดียวในเมือง ซีตันจึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติมากที่สุดของเขต เหมาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในแคนาดาอย่างมาก
เรียนต่อแคนาดา มัธยม , มัธยมแคนาดา ,  มัธยมต้นแคนาดา , Seaton canada

หลักสูตร โรงเรียนมัธยมปลาย มัธยมต้น

- มัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6)
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
- หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)
- หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ
- พัฒนาด้านการกีฬา ฮอคกี้และฟุตบอล

เทอมการศึกษา 

เทอม 1 : เดือนกันยายน – เดือนมกราคม (5 เดือน)
เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน (5 เดือน)

(1 ปีการศึกษา = 10 เดือน)

                                                                                                      

ที่พักระหว่างเรียนที่ แคนาดา

โฮมสเตย์ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสบการณ์โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ทาง Vernon School District ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และคัดสรรครอบครัวชาวแคนาดาให้แก่นักเรียนชาวต่างชาติระหว่างการศึกษา โฮมสเตย์จะบริการอาหาร 3 มื้อต่อวันและห้องนอนส่วนตัว แต่ละครอบครัวจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ทางโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์ส่วนตัว การตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสถานะทางการเงิน 

เรียนต่อแคนาดา มัธยม , มัธยมแคนาดา ,  มัธยมต้นแคนาดา , Seaton canada

เรียนมัธยมแคนาดา เรียนต่อแคนาดา สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด