เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ทุน 2 แสน ทำงานได้ !


▸ เปิดการเรียนการสอน ในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว นักเรียนต่างชาติ กลับไปเรียนได้แล้ว  

ทุนเรียนสวิตเซอร์แลนด์ 

ทุนเรียนสวิตเซอร์แลนด์

เรียนต่อสวิสฯ กับ B.H.M.S. มอบทุนการศึกษา สูงสุด ถึง 2.2 แสนบาท

▸ ทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนจากผลกระทบของ Covid-19  
▸ มอบทุนการศึกษาสูงสุด CHF 6,500 (ประมาณ 221,000 บาท)   

เรียนต่อสวิส, ทุุนเรียนสวิตเซอร์แลนด์ , เรียนสวิตเซอร์แลนด์ ,เรียนการโรงแรมสวิส ,
ดูรายละเอียด
ปริญญา   จบภายใน เวลา 1-3 ปี    เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ 
Dream Abroad 
โทร 061 4324575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad
 Line : Dreamabroad
ายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
  อ่านต่อ B.H.M.S.

 

 ทุน 200,000 ทำงานได้ 70,000 /เดือน

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ 

 วิทยาลัย B.H.M.S. Business & Hotel Management School
 1. BHMS  หรือโรงเรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น  สวิตเซอร์แลนด์  และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย  BHMS

  เปิดสอน หลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก

  เหตุผลหลักที่ควรเรียนการโรงแรมที่สวิส

  ✔  สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้นกำเนิดวิชาการโรงแรม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

     ▸ สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงการศึกษาที่ดีระดับโลก โดยเฉพาะด้านการโรงแรม
     ▸ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้นำด้านมาตรฐานและคุณภาพการบริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     ▸ สวิตเซอร์แลนด์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การเรียนการสอน

  ✔ เด่น หลักสูตร บริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  Hospitality Management Programs

  B.H.M.S. Diploma in Hospitality Management program ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู่แวดวงการโรงแรมและ hospitality ระดับโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขานี้ 

  นักศึกษา นักเรียน ที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสายอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในระดับสากล และนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้เฉพาะสำหรับการสร้างธุรกิจส่วนตัว

  การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Hospitality Management สามารถศึกษาได้ที่ B.H.M.S. ที่เมือง Lucerne

  ✔  โปรแกรมแนะนำ    ✪  ยอดนิยม  

  ▸ Diploma in Business & Hospitality Management :  ดิพโพม่า บริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  ▸ Higher Diploma in Business & Hospitality Management :  ไฮเออร์ดิพโพมา บริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  ▸ BA Degree Hospitality Management : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

  ** เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการ เรียนและทำงานระหว่างเรียน

   ▸ ปริญญาโท Postgraduate Programs

  - Postgraduate Diploma Hospitality Management : อนุปริญญาโทด้านการจัดการการโรงแรม
  - M.Sc. Degree in International Hospitality Management : ปริญญาโทด้านการจัดการการโรงแรม

  - MBA Dual Degree  : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

  เหตุผลที่ควรเลือกมา เรียนต่อ ที่  B.H.M.S. 

  ✔   อาคารเรียนของโรงเรียน BHMS และ หอพัก นักศึกษา  อยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น 
  ✔   เมืองลูเซิร์น เป็นหนึ่งในเมืองหลายๆ เมืองของ สวิตเซอร์แลนด์  สวยงามมาก และ สะดวกสบายในเรื่องที่อยู่ ที่กิน หางานไม่ยาก

  ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรม

  ▸ BHMS ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน  ร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert ▸ Gordon University โดยสามารถเรียนจบ

  ระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษา
  ▸ ระบบการเรียน
  - มีเทอมย่อย 4 ภาคเรียนโดยแบ่งเป็น ภาคเรียนละ 5 สัปดาห์
  - เทอมย่อย จะช่วยให้นักเรียนเรียนไม่เครียดมาก
  - มุ่งศึกษาในแต่ละรายวิชา 3-4 รายวิชาต่อภาคเรียนเท่านั้น  

  ▸ ปริญญาตรี  จบภายใน เวลา 3 ปี  
  ▸ ริญญาโท  จบภายใน เวลา 1 ปี

  Dream Abroad 
  โทร 061 4324575 
  เพิ่มเพื่อน Dreamabroad
   Line : Dreamabroad

  การฝึกงานระหว่างเรียน ที่สวิตเซอร์แลนด์

  การฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม และการฝึกทักษะทางสายอาชีพเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในหลักสูตร นักเรียนจะต้องฝึกงานในโรงแรม หรือภัตตาคาร ที่โรงเรียนรับรองเป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน

  เรียนการจัดการด้านการทำอาหาร ที่ สวิตเซอร์แลนด์ Culinary Arts  

  โปรแกรมการจัดการด้านทำอาหารของ B.H.M.S. ช่วยพัฒนาทักษะของ นักศึกษา นักเรียน ในการประกอบและจัดเตรียมอาหารที่ทันสมัย การปรุงอาหารประเภท a la carte การทำขนม และขนมปังอบ และการทำของหวาน
  ✔  รวมทั้งการจัดการในสถานที่ประกอบอาหาร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง และการศึกษาในชั้นเรียนโดยตลอดระยะเวลา  ปีของหลักสูตร นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคารระดับโลก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง
  ✔  ทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทางด้านทำอาหารโดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องครัวและสถานที่ประกอบอาหารใหม่เป็นแบบระบบเชื่อมต่อดาวเทียมสื่อสาร  ส่งผลให้นักเรียนในระดับแรกเริ่มสามารถฝึกฝนทักษะหลักต่างๆในการประกอบอาหาร เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารจริงต่อไป

  หลักเกณฑ์ การสมัคร  หลักสูตร การจัดการด้านทำอาหาร

    ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านทำอาหาร จะต้อง

  ✔  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาเดียวกันนี้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
  ✔  ผู้สมัครจะต้องมี ประกาศนียบัตร ใบผ่านงานในการฝึกงานในโรงแรมชั้นหนึ่งหรือภัตตาคาร

  หลักสูตรทำอาหารที่นิยม▸ Diploma in Culinary Arts

  ▸  Higher Diploma in Culinary Arts
  ▸  ปริญญาตรี Bachelor Degree in Culinary Arts
  ▸  ปริญญาโท Postgraduate Diploma in Culinary Arts  โปรแกรม ทุนเรียน 
  Year 1, and year 2 
  entry student 
   4,500 ฟรังก์
  BA student 
  direct entry    
   4,500 ฟรังก์
  MSC course  
    5,500 ฟรังก์
  MBA course
    6,500 ฟรังก์
  PGD program 
    4,500 ฟรังก์

  (1CHF =35 THB)

  #เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์    สอบถามข้อมูล

  061-432-4575

  ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
  กรอกรายละเอียด