ทุนเรียนสวิตเซอร์แลนด์ สูงสุด 2 แสน ทำงานได้ 70,000 /เดือน


ข่าวดี! รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เตรียมผ่อนปรนมาตรการ เพื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติ

   เปิดทำการเรียนการสอนในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้   แล้ว

ทุนเรียนสวิตเซอร์แลนด์ 

ทุนเรียนสวิตเซอร์แลนด์

B.H.M.S. มอบทุนการศึกษา สูงสุด ถึง 2 แสนบาท

ทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนจากผลกระทบของ Covid-19 มอบทุนการศึกษาสูงสุด CHF 6,500 (ประมาณ 221,000 บาท) 

ดูรายละเอียด
ทุนเรียนสวิตเซอร์แลนด์ ,  เรียนต่อสวิส

Programทุนเรียน
Year 1, and year 2 entry student 
CHF 4,500
BA student direct entry    
CHF 4,500
MSC course  
CHF 5,500
MBA course
CHF 6,500
PGD program 
CHF 4,500

วันเริ่มเรียนของโรงเรียน B.H.M.S. ในปี 2020 นี้ สำหรับนักเรียนใหม่ จะปรับวันเริ่มเรียนดังนี้

    13 July 2020      Diploma, Higher Diploma students
    24 Aug  2020     All programs except MBA
    05 Oct  2020     All programs except BA final year entry, and MSc
    16 Nov   2020    All programs except MBA entry
    13 Jan  2021       Diploma, Higher Diploma Students 

ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม อ่านต่อ B.H.M.S.
สนใจ  กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


 Line  : Dreamabroad   ทักมาคุยกัน 

ทุนเรียนสวิตเซอร์แลนด์ ,  เรียนต่อสวิส

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ กัน  วิทยาลัย B.H.M.S. Business & Hotel Management School

BHMS  หรือ โรงเรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS) ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น  สวิตเซอร์แลนด์  และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย  BHMS เปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก

เหตุผลหลักที่ควรเรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์

สวิตเซอร์แลนด์ มีต้นกำเนิดวิชาการโรงแรม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

   >> สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงการศึกษาที่ดีระดับโลก โดยเฉพาะด้านการโรงแรม
   >> สวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้นำด้านมาตรฐานและคุณภาพการบริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
   >> สวิตเซอร์แลนด์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การเรียนการสอน

บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว Hospitality Management Programs

>> B.H.M.S. Diploma in Hospitality Management program ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู้แวดวงการโรงแรมและ hospitality ระดับโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขานี้

>> นักศึกษา นักเรียน ที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสายอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในระดับสากล และนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้เฉพาะสำหรับการสร้างธุรกิจส่วนตัว

การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Hospitality Management สามารถศึกษาได้ที่ B.H.M.S. ที่เมือง Lucerne

 Undergraduate Programs

 >> ดิพโพม่า บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว Diploma in Business & Hospitality Management
 >> บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว  Higher Diploma in Business & Hospitality Management
 >> ปริญญาตรี บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว  BA Degree Hospitality Management

** เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการเรียนและหางานที่ระหว่างเรียนและหลังเรียนจบ

ปริญญาโท Postgraduate Programs

>> Postgraduate Diploma Hospitality Management
>> ปริญญาโท บริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว M.Sc. Degree in International Hospitality Management

หลักสูตร Graduate Certificate in Hospitality Business Management

MBA Dual Degree  

เหตุผลที่ควรเลือกมา เรียนต่อ ที่  B.H.M.S.

>> อาคารเรียนของโรงเรียน BHMS และ หอพัก นักศึกษา นักเรียน  อยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์นที่มีความสวยงาม
>> เป็นหนึ่งในเมืองหลายๆ เมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  สะดวกสบาย  เดินทางสะดวก

ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรม

BHMS ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน  ร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert Gordon University โดยสามารถเรียนจบ

ระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษา

ระบบการเรียนที่มีเทอมย่อย 4 ภาคเรียนโดยแบ่งเป็น ภาคเรียนละ 5 สัปดาห์ จะช่วยให้นักเรียนมุ่งศึกษาในแต่ละรายวิชา 3-4 รายวิชาต่อภาคเรียนเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่หนักเกินไปสำหรับนักเรียน

>> ปริญญาตรี  ภายในระยะเวลา 3 ปี และ
>> ปริญญาโท  ระยะเวลา 1 ปี

ฝึกงานระหว่างเรียน และ ทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษา

การฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม และการฝึกทักษะทางสายอาชีพเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในหลักสูตร นักเรียนจะต้องฝึกอบรมงานในโรงแรม หรือภัตตาคารที่โรงเรียนรับรองเป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน

Culinary Arts  การจัดการด้านการทำอาหาร ที่ สวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมการจัดการด้านทำอาหารของ B.H.M.S. ช่วยพัฒนาทักษะของ นักศึกษา นักเรียน ในการประกอบและจัดเตรียมอาหารที่ทันสมัยการปรุงอาหารประเภท a la carte การทำขนม และขนมปังอบ และการทำของหวาน

รวมทั้งการจัดการในสถานที่ประกอบอาหาร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง และการศึกษาในชั้นเรียนโดยตลอดระยะเวลา  ปีของหลักสูตร นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคารระดับโลก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทางด้านทำอาหารโดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องครัวและสถานที่ประกอบอาหารใหม่เป็นแบบระบบเชื่อมต่อดาวเทียมสื่อสาร  ส่งผลให้นักเรียนในระดับแรกเริ่มสามารถฝึกฝนทักษะหลักต่างๆในการประกอบอาหาร เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารจริงต่อไป

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาโปรแกรมการจัดการด้านทำอาหาร

ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านทำอาหาร จะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาเดียวกันนี้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา   จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ และผู้สมัครจะต้องมี ประกาศนียบัตร ใบผ่านงานในการฝึกงานในโรงแรมชั้นหนึ่งหรือภัตตาคาร

 >> Diploma in Culinary Arts
 >> Higher Diploma in Culinary Arts
 >> ปริญญาตรี Bachelor Degree in Culinary Arts
 >> ปริญญาโท Postgraduate Diploma in Culinary Arts

 

ติดต่อเรา

Student Reviews

ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด