เรียนต่อสวิส ฝึกงานได้เงิน !


▸ เปิดการเรียนการสอน ในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว นักเรียนต่างชาติ กลับไปเรียนได้แล้ว  

 เรียนสวิตเซอร์แลนด์  ทุนส่วนลด เฉพาะปีนี้

ทุนเรียนสวิตเซอร์แลนด์

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ กับ B.H.M.S. มอบทุนการศึกษา สูงสุด ถึง 2.2 แสนบาท
▸ ทุนการศึกษาสูงสุด CHF 6,500 (ประมาณ 220,000 บาท)   

▸ ทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนจากผลกระทบของ Covid-19  

เรียนต่อสวิส, เรียนสวิตเซอร์แลนด์ , ทุนเรียนสวิส ,เรียนการโรงแรมสวิส , BHMS
เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

ดูรายละเอียด  ▸ ปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตร ใช้เวลา 1-3 ปี   

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ 
Dream Abroad 
โทร 061 4324575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad
 Line : Dreamabroad
 อ่านเพิ่มเติม ▸   B.H.M.S.

 
เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

 ทุน 2.2 แสน ทำงานได้ 70,000 /เดือน

คลิก ....ดูค่าเรียน ที่สวิตเซอร์แลนด์ 

  B.H.M.S. Business & Hotel Management School
 1. BHMS  หรือโรงเรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น  สวิตเซอร์แลนด์  และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย  BHMS

  เปิดสอน หลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก

  เหตุผลหลักที่ควรเรียนการโรงแรมที่สวิส

  ✔  สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้นกำเนิดวิชาการโรงแรม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

     ▸ สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงการศึกษาที่ดีระดับโลก โดยเฉพาะด้านการโรงแรม
     ▸ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้นำด้านมาตรฐานและคุณภาพการบริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     ▸ สวิตเซอร์แลนด์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การเรียนการสอน

  ✔ เด่น หลักสูตร บริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  Hospitality Management Programs

  ▸ B.H.M.S. Diploma in Hospitality Management program ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู่แวดวงการโรงแรมและ hospitality ระดับโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขานี้ 
  ▸ นักศึกษา นักเรียน ที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสายอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในระดับสากล และนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้เฉพาะสำหรับการสร้างธุรกิจส่วนตัว

  การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Hospitality Management สามารถศึกษาได้ที่ B.H.M.S. ที่เมือง Lucerne

  ✔  โปรแกรม  ยอดนิยม  

  ▸ Diploma in Business & Hospitality Management :  ดิพโพม่า บริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  ▸ Higher Diploma in Business & Hospitality Management :  ไฮเออร์ดิพโพมา บริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  ▸ BA Degree Hospitality Management : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
  ** เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการ เรียนและทำงานระหว่างเรียน

   ปริญญาโท Postgraduate Programs

  ▸  Postgraduate Diploma Hospitality Management : อนุปริญญาโทด้านการจัดการการโรงแรม
  ▸  M.Sc. Degree in International Hospitality Management : ปริญญาโทด้านการจัดการการโรงแรม
  ▸ MBA Dual Degree  : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

  เหตุผลที่ควรเลือกมา เรียนต่อ ที่  B.H.M.S. 
  ✔   อาคารเรียนของโรงเรียน BHMS และ หอพัก นักศึกษา  อยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์น 
  ✔   เมืองลูเซิร์น เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของ สวิตเซอร์แลนด์  สวยงาม

  ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรม
  ▸ BHMS ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน  ร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert ▸ Gordon University โดยสามารถเรียนจบ

  ระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษา
  ▸ ปริญญาตรี  หลักสูตร  3 ปี  
  ▸ ริญญาโท หลักสูตร 1 ปี
  ✪  ระบบการเรียน
  -  มีเทอมย่อย 4 ภาคเรียนโดยแบ่งเป็น ภาคเรียนละ 5 สัปดาห์
  -  เทอมย่อย จะช่วยให้นักเรียนเรียนไม่เครียดมาก
  -  มุ่งศึกษาในแต่ละรายวิชา 3-4 รายวิชาต่อภาคเรียนเท่านั้น  

  Dream Abroad 
  โทร 061 4324575 
  เพิ่มเพื่อน Dreamabroad
   Line : Dreamabroad

  การฝึกงานระหว่างเรียน ที่สวิตเซอร์แลนด์

  ▸ การฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม และการฝึกทักษะทางสายอาชีพเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในหลักสูตร นักเรียนจะต้องฝึกงานในโรงแรม หรือภัตตาคาร ที่โรงเรียนรับรองเป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน
  เรียนการจัดการด้านการทำอาหาร ที่ สวิตเซอร์แลนด์ Culinary Arts  
  ✔  รวมทั้งการจัดการในสถานที่ประกอบอาหาร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง และการศึกษาในชั้นเรียนโดยตลอดระยะเวลา  ปีของหลักสูตร นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคารระดับโลก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง
  ✔  ทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทางด้านทำอาหารโดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องครัวและสถานที่ประกอบอาหารใหม่เป็นแบบระบบเชื่อมต่อดาวเทียมสื่อสาร  ส่งผลให้นักเรียนในระดับแรกเริ่มสามารถฝึกฝนทักษะหลักต่างๆในการประกอบอาหาร เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารจริงต่อไป
  หลักสูตรทำอาหารที่นิยม
  ▸ Higher Diploma in Culinary Arts
  ▸ ปริญญาตรี Bachelor Degree in Culinary Arts
  ▸ ปริญญาโท Postgraduate Diploma in Culinary Arts
  ทุนเรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์
  ▸ BA student  Direct entry    4,500 ฟรังก์
  ▸ MSC course     5,500 ฟรังก์
  ▸ MBA course     6,500 ฟรังก์
  ▸ PGD program   4,500 ฟรังก์ 

  โปรแกรมการจัดการด้านทำอาหารของ B.H.M.S. ช่วยพัฒนาทักษะของ นักศึกษา นักเรียน ในการประกอบและจัดเตรียมอาหารที่ทันสมัย การปรุงอาหารประเภท a la carte การทำขนม และ อบขนมปัง และการทำของหวานสไตล์ยุโรป

  ▸ Diploma in Culinary Arts

  ▸ Year 1 & year 2 Entry student 4,500 ฟรังก์

  คอร์สเด่นของสิงคโปร์  

  ▸ เรียนภาษาสิงคโปร์ ราคาไม่แพง << คลิก
  ▸ หลักสูตร การโรงแรม การท่องเที่ยว สิงคโปร์ << คลิกสอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด