เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ทุน 200,000 ทำงานได้ 70,000 /เดือน


เรียนต่อ สวิตเซอร์แลนด์ 

เปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว นักเรียนต่างชาติเริ่มเดินทางกลับไปเรียนในเดือนสิงหาคมนี้

ทุนเรียนสวิตเซอร์แลนด์ 

ทุนเรียนสวิตเซอร์แลนด์

เรียนต่อสวิสฯ กับ B.H.M.S. มอบทุนการศึกษา สูงสุด ถึง 2.2 แสนบาท

▸ ทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนจากผลกระทบของ Covid-19
▸ มอบทุนการศึกษาสูงสุด CHF 6,500 (ประมาณ 221,000 บาท) 

เรียนต่อสวิส, ทุุนเรียนสวิตเซอร์แลนด์ , เรียนสวิตเซอร์แลนด์ ,เรียนการโรงแรมสวิส ,
ดูรายละเอียด
Programทุนเรียน (CHF)
Year 1, and year 2
entry student 
 4,500
BA student
direct entry    
 4,500
MSC course  
  5,500
MBA course
  6,500
PGD program 
  4,500

วันเริ่มเรียนของโรงเรียน B.H.M.S. ในปี 2020/ 21 นี้   ปรับวันเริ่มเรียนใหม่ ดังนี้
(สำหรับนักเรียนใหม่)

24 Aug  2020
✔  All programs
except MBA
05 Oct  2020
✔  All programs
except BA final year entry, and MSc
16 Nov   2020  
✔  All programs
except MBA 
13 Jan  2021
▸  Diploma
▸ Higher Diploma Students 
   -  Feb 2021✔  All programs
except MBA

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
  อ่านต่อ B.H.M.S.

เรียนต่อ สวิตเซอร์แลนด์
 Line  : Dreamabroad   
ทักมาคุยกัน 

 


เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ 
 วิทยาลัย B.H.M.S. Business & Hotel Management School
 1. BHMS  หรือโรงเรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น  สวิตเซอร์แลนด์  และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย  BHMS

  เปิดสอน หลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก

  เหตุผลหลักที่ควรเรียนการโรงแรมที่สวิส

  ✔  สวิตเซอร์แลนด์ เป็นต้นกำเนิดวิชาการโรงแรม ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

     ▸ สวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงการศึกษาที่ดีระดับโลก โดยเฉพาะด้านการโรงแรม
     ▸ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้นำด้านมาตรฐานและคุณภาพการบริหารของธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     ▸ สวิตเซอร์แลนด์ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะแก่การเรียนการสอน

  ✔ เด่น หลักสูตร บริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
  Hospitality Management Programs

  B.H.M.S. Diploma in Hospitality Management program ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู่แวดวงการโรงแรมและ hospitality ระดับโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขานี้ 

  นักศึกษา นักเรียน ที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสายอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในระดับสากล และนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้เฉพาะสำหรับการสร้างธุรกิจส่วนตัว

  การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Hospitality Management สามารถศึกษาได้ที่ B.H.M.S. ที่เมือง Lucerne

  ✔  โปรแกรมแนะนำ ที่ นักเรียนไทยนิยม  

  ▸ Diploma in Business & Hospitality Management :  ดิพโพม่า บริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  ▸ Higher Diploma in Business & Hospitality Management :  ไฮเออร์ดิพโพมา บริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  ▸ BA Degree Hospitality Management : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

  ** เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทย ที่ต้องการ เรียนและทำงานระหว่างเรียน

   ▸ ปริญญาโท Postgraduate Programs

  - Postgraduate Diploma Hospitality Management : อนุปริญญาโทด้านการจัดการการโรงแรม

  - M.Sc. Degree in International Hospitality Management : ปริญญาโทด้านการจัดการการโรงแรม

  - MBA Dual Degree  : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

  เหตุผลที่ควรเลือกมา เรียนต่อ ที่  B.H.M.S. 

  >> อาคารเรียนของโรงเรียน BHMS และ หอพัก นักศึกษา นักเรียน  อยู่ใจกลางเมืองลูเซิร์นที่มีความสวยงาม
  >> เป็นหนึ่งในเมืองหลายๆ เมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  สะดวกสบาย  เดินทางสะดวก

  ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจการบริการและการโรงแรม

  ▸ BHMS ได้ออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐาน  ร่วมกับมหาวิทยาลัย The Robert ▸ Gordon University โดยสามารถเรียนจบ

  ระยะเวลาของหลักสูตรการศึกษา
  ▸ ระบบการเรียนที่มีเทอมย่อย 4 ภาคเรียนโดยแบ่งเป็น ภาคเรียนละ 5 สัปดาห์
  จะช่วยให้นักเรียนมุ่งศึกษาในแต่ละรายวิชา 3-4 รายวิชาต่อภาคเรียนเท่านั้น ซึ่งถือว่าไม่หนักเกินไปสำหรับนักเรียน

  ▸  ปริญญาตรี  จบภายใน เวลา 3 ปี  
  ▸ ริญญาโท  จบภายใน เวลา 1 ปี

  การฝึกงานระหว่างเรียน ที่สวิตเซอร์แลนด์

  การฝึกอบรมในภาคอุตสาหกรรม และการฝึกทักษะทางสายอาชีพเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในหลักสูตร นักเรียนจะต้องฝึกงานในโรงแรม หรือภัตตาคาร ที่โรงเรียนรับรองเป็นระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน

  เรียนการจัดการด้านการทำอาหาร ที่ สวิตเซอร์แลนด์ Culinary Arts  

  โปรแกรมการจัดการด้านทำอาหารของ B.H.M.S. ช่วยพัฒนาทักษะของ นักศึกษา นักเรียน ในการประกอบและจัดเตรียมอาหารที่ทันสมัย การปรุงอาหารประเภท a la carte การทำขนม และขนมปังอบ และการทำของหวาน
  ✔  รวมทั้งการจัดการในสถานที่ประกอบอาหาร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง และการศึกษาในชั้นเรียนโดยตลอดระยะเวลา  ปีของหลักสูตร นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคารระดับโลก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่ง
  ✔  ทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทางด้านทำอาหารโดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องครัวและสถานที่ประกอบอาหารใหม่เป็นแบบระบบเชื่อมต่อดาวเทียมสื่อสาร  ส่งผลให้นักเรียนในระดับแรกเริ่มสามารถฝึกฝนทักษะหลักต่างๆในการประกอบอาหาร เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารจริงต่อไป

  หลักเกณฑ์ การสมัคร  หลักสูตร การจัดการด้านทำอาหาร

    ผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านทำอาหาร จะต้อง

  ✔  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาเดียวกันนี้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ
  ✔  ผู้สมัครจะต้องมี ประกาศนียบัตร ใบผ่านงานในการฝึกงานในโรงแรมชั้นหนึ่งหรือภัตตาคาร

  หลักสูตรทำอาหารที่นิยม▸ Diploma in Culinary Arts

  ▸  Higher Diploma in Culinary Arts
  ▸  ปริญญาตรี Bachelor Degree in Culinary Arts
  ▸  ปริญญาโท Postgraduate Diploma in Culinary Arts

   สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด