เรียนและทำงานออสเตรเลีย


การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate หรือ Diploma ในออสเตรเลีย จะมีเปิดสอนในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและ เอกชน โดยในสถาบันของรัฐบาล มีชื่อเรียกว่า TAFE ในขณะที่ของเอกชน จะทำในนามของ College หรือ Institute

คอร์สเรียนสายอาชีพ ออสเตรเลีย
ชาวออสเตรเลีย นิยมเรียนต่อใน TAFE กันมาก เพราะหลังจากจบหลักสูตรเฉพาะทาง แล้วก็ออกไปทำงาน สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เลย ค่าตอบแทนของคนที่จบจาก TAFE ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าคนที่จบปริญญาจากมหาวิทยาลัยของ ออสเตรเลียเลยแถมค่าเรียนก็ไม่สูงเท่าระดับมหาวิทยาลัย

หลักสูตร Certificate  VS  Diploma  
เรียนและทำงานออสเตรเลีย

ค่าแรงในการทำงานออสเตรเลีย
การคำนวณค่าแรงของออสเตรเลีย จะคำนึงถึงองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การทำงานที่มีความเสี่ยง จะได้ค่าตอบแทนที่สูง และ มีสวัสดิการดูแลดีมาก การสมัครเรียนใน TAFE โดยทั่วไปจะเปิดเรียนกัน 2 เทอม คือ
①  ช่วงกุมภาพันธ์
②  ช่วงกุกรกฎาคม
เพื่อนร่วมชั้นเรียนจะเป็นนักเรียนท้องถิ่นมากกว่าต่างชาติ

เรียนและทำงานออสเตรเลีย เรียนสายอาชีพ ออสเตรเลีย ต่างประเทศ เรียนและทำงานต่างประเทศ
เรียนสายอาชีพ ออสเตรเลีย
ทั้งนี้ยังมีหลักสูตร เรียนสายอาชีพ Certificate และ Diploma ออสเตรเลีย ที่เปิดสอนในสถาบัน อีกหลายแห่ง แต่ละแห่ง มีข้อดีข้อสียแตกต่างกันไป โดยสถาบันเอกชนออสเตรเลีย จะมีรอบวันเปิดเรียนที่มากกว่า เช่น 4 เทอมต่อปี และ เพื่อนร่วมชั้นเรียนมักจะเป็นนักเรียนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ จะทำให้ง่ายต่อการปรับตัว โดยคอร์สจะมีตั้งแต่ งานด้านบริหารธุรกิจ บัญชี การโรงแรม ทำอาหาร ดูแลเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ

คอร์สระดับวิชาชีพ ที่ออสเตรเลีย
เรียนและทำงานออสเตรเลีย

✪  Certificate I – IV 
✪  Diploma
✪  Advance Diploma

ตัวอย่าง สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร
▸ TAFE Queensland เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดในควีนส์แลนด์
Holmeglen Melbourne สถาบันของรัฐขนาดใหญ่ ที่ เมลเบิรน์ ออสเตรเลีย 
ACD Melbourne สถาบันสอนทางด้านครีเอทีพ และ ดีไซน์ของเมล์เบริน์ ราคาไม่แพง 
Impact Melbourne หลักสูตรชงกาแฟ จบมาได้ประกาศนียบัตร ทำงานได้ คอร์สสั้นๆ
▸ Shaftons ฺBrisbane หลักสูตรดูแลเด็ก ภาวะผู้นำ และ การจัดการโปรเจค 
Greystone Sydney หลักสูตรบริหารธุรกิจ การตลาด ภาวะผู้นำ เรียนน้อย ราคาไม่แพง
IH Sydney หลักสูตร ครูภาษาอังกฤษ

ทำงานได้เงิน ได้เที่ยว ได้ภาษาที่ ออสเตรเลีย
เรียนภาษาระยะสั้น-ยาว คอร์สวิชาชีพ เลือกสาขาที่ต้องการได้ 
เรียนและทำงานออสเตรเลีย

หลักสูตร มีให้เลือกหลายเมือง ราคาประหยัด สถาบันของรัฐบาล และ เอกชนจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่ใบรับรองระดับเริ่มต้นไปจนถึงปริญญาตรีในกว่า 50 แห่งในควีนส์แลนด์
▸ TAFE มีวิทยาเขตมากมายตั้งอยู่ทั่วในหลายรัฐ วิธีการสอนเป็นแบบผสมผสานทั้งทฤษฎี การปฏิบัติและการฝึกอบรม อีกทั้งอาจารย์ที่สอนที่สถาบันแห่งนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสายงานต่างๆอีกด้วย

เกณท์การสมัครเข้าเรียนคอร์สวิชาชีพ
✔ จบการศึกษาระดับมัธมศึกษาปีที่ 6 เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
✔ IELTS 5.5 (no Band< 5.0)

สำหรับน้องๆที่ไม่มีคะแนนภาษา
▸ สามารถเรียนโปรแกรม English for Academic Purposes เพื่อช่วยให้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ถึงระดับที่ต้องการ และ สามารถสอบภายในหลังจากจบคอร์สภาษา เพื่อเข้าเรียนโปรแกรมที่ต้องการได้โดยไม่ต้องสอบ IELTS ใหม่

โปรโมชั่นเรียนภาษาอังกฤษ

▸ ค่าสมัครเรียน ราคาพิเศษ
▸ เวลาเรียนยืดหยุ่น เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์
▸ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ลงเรียนในกรณีที่ภาษาอังกฤษ ยังไม่เพียงพอ

เรียนและทำงานออสเตรเลีย
หลักสูตรวิชาชีพ และระยะเวลาเรียน
หลักสูตร ค่าเรียน ค่าเรียนเฉลี่ย (บาท)
Certificate II in Carpentry [ 96 สัปดาห์ ] $10,000-$18,000 450,000
Certificate III in Painting [ 96 สัปดาห์] $10,000- $18,000 450,000
Certificate IV of Business [ 64 สัปดาห์] $6,000 - $8,000 150,000
Diploma in Commercial Cookery[ 2  ปีครึ่ง] $20,000- $34,000 750,000
Diploma in Marketing Comunication[ 2 ปี] $18,000- $20,000 450,000
** ค่าเรียน ขึ้นกับ ระยะเวลาหลักสูตร และ ประเภทของสถาบัน โดยปกติค่าเรียนใน TAFE ออสเตรเลีย จะสูงกว่าในสถาบันเอกชนที่สอนวิชาชีพ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาชีพ ที่เป็นที่ต้องการและสามารถนำไปต่อยอดได้จริงในทางวิชาการ หลักสูตร เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน สามารถที่จะนำความรู้และความสามารถไปใช้ในการทำงานได้จริง และ เป็น Univeristy pathway ในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ การเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติ การลงมือทำจริง มากกว่าการเรียนแบบทฤษฎี แต่หากเป็นการเรียนในสถาบันเอกชน จะเน้น เรียนจำนวนชั่วโมงไม่มาก และเน้นทำงานที่ ออสเตรเลีย 

ระยะเวลาเรียน
▸ หลักสูตรมีระยะเวลาของคอร์สเรียนมีตั้งแต่ 6 เดือน – 2 ปี

เรียนและทำงาน ออสเตรเลีย
Dream Abroad 
โทร 061 432 4575 
เพิ่มเพื่อน Dreamabroad  
Line : 
Dreamabroad

ตัวอย่างหลักสูตรสายอาชีพที่ ออสเตรเลีย
▸ การโรงแรม Hospitality
▸ บริหารธุรกิจ ไอที บัญชี Business,
▸ การโรงแรม Tourism
▸ ทำอาหาร Cookery, Patisserie
▸ ดูแลเด็กเล็ก Childcare
▸ แฟชั่น Fashion design
▸ การค้า Merchandise
▸ ยานยนต์ Automotive
▸ Fine Arts
▸ Graphic Design
▸ Florist, Make up
▸ Hairdressing
▸ Sports & Fitness
▸ Aged care
▸ Community Services
▸ Flight Attendance

หลักสูตรประกาศนียบัตร
▸ หลักสูตรเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน นำความรู้และความสามารถไปใช้ในการทำงานได้จริง
▸ เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ การเรียนการสอนจะเน้นการปฏิบัติ การลงมือทำจริง มากกว่าการเรียนแบบทฤษฎี

การทำงานระหว่างเรียน
นักศึกษาสามารถทำงาน Part Time ได้ถึง 40 ชั่วโมงต่อ 2 สัปดาห์ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การทำงานหลังจบการศึกษา

หลักสูตรนี้ นักเรียนยังไม่สามารถต่อวีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาได้

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร Certificate & Diploma
No. School Name City
1 Shafston International College Brisbane
2 Greystone College Sydney
Melbourne
Brisbane
Adelaide
3 IH - International House Sydney city
Bondi
Melbourne
Darwin
4 IH - International House (ALS) Brisbane
5 Holmes Education Group Sydney
Melbourne
Brisbane
Gold Coast
6 Kingston Institute Australia Sydney
7 TAFE Queensland Brisbane
Gold Coast
Sunshine Coast
8 Australian Design College Melbourne
9 Browns Professional Brisbane,
Gold Coast
10 Holmesglen  Melbourne
* สอบถามเพิ่มเติม เรียนสายอาชีพ สำหรับโรงเรียนและเมืองที่ไม่ได้อยู่ในตาราง 

เรียนและทำงานออสเตรเลีย

หลักสูตรวิชาชีพ
▸ TAFE Queensland เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดในควีนส์แลนด์
▸ ACDC Melbourne สถาบันสอนทางด้านครีเอทีพ และ ดีไซน์ของเมล์เบริน์ ราคาไม่แพง 
▸ Impact Melbourne หลักสูตรชงกาแฟ จบมาได้ประกาศนียบัตร ทำงานได้ คอร์สสั้นๆ
▸ Shaftons ฺBrisbane หลักสูตรดูแลเด็ก ภาวะผู้นำ และ การจัดการโปรเจค 
▸ Greystone Sydney หลักสูตรบริหารธุรกิจ การตลาด ภาวะผู้นำ เรียนน้อย ราคาไม่แพง
▸ IH Sydney หลักสูตร ครูภาษาอังกฤษ มีให้เลือกหลายเมือง ราคาประหยัด

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด