เรียนนิวซีแลนด์ ทำงานพาร์ทไทม์ ได้ไหมทำยังไง ?


เรียนต่อนิวซีแลนด์
เรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ นิวซีแลนด์

★ ทำงานแบบถูกกฏหมายหลังเรียนจบที่นิวซีแลนด์
การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate และ Diploma ที่นิวซีแลนด์ คือ การศึกษาที่เน้นด้านวิชาชีพ คล้ายกับหลักสูตร ปวช. หรือ ปวส. ของเมืองไทย
▸ หลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดสอนในโพลีเทคนิค สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาเอกชนและฝึกอบรมขั้นสูง
▸ นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในหลากหลายสาขาจบแล้วสามารถขอวีซ่าทำงานได้แบบถูกกฏหมาย หลังเรียนจบที่นิวซีแลนด์

★ สถาบัน และ แนะนำหลักสูตร Certificate & Diploma
❯❯ หลักสูตร Certificate ที่ Auckland Institute of Studies (AIS), Auckland
❯❯ หลักสูตร Certificate ที่ EIT, Auckland
❯❯ หลักสูตรทำอาหาร Certificate ที่ The Culinary Collective
❯❯ หลักสูตรเรียนการจัดการ พี่เลี้ยงเด็ก เภสัช ฯที่นิวซีแลนด์

★ คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนสายอาชีพ
หลักสูตรสายอาชีพของนิวซีแลนด์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเองมีส่วนร่วมและเรียนรู้ที่จะหาความรู้ตลอดชีวิต และระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ เปิดให้นักเรียนต่างชาติใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
หลักสูตร Certificate สายอาชีพต้องมีคุณสมบัติ
▸ ผลคะแนน IELTS 5.5 หรือ TOFEL iBT 60
▸ จบการศึกษาชั้น ม.3 ขึ้นไป
▸ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
หลักสูตร Diploma สายอาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ 
▸ ผลคะแนน IELTS 5.5-6.0 หรือ TOFEL iBT 60
▸ จบการศึกษาชั้น ม.6
▸ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

★ ค่าเล่าเรียน 
▸ ค่าเรียนประมาณ $18,000 - $25,000 NZD ต่อปี

★ หลักสูตรยอดนิยม 
▸ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำงานระหว่างเรียนได้
▸ หลักสูตรมัธยมศึกษา นิวซีแลนด์   
▸ หลักสูตรปริญญาตรี นิวซีแลนด์
▸ หลักสูตรปริญญาโท นิวซีแลนด์
▸ หลักสูตรปริญญาเอก นิวซีแลนด์
▸ หลักสูตรวิชาชีพ นิวซีแลนด์
▸ หลักสูตรร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ 
▸ มหาวิทยาลัยโอทาโก ร่วมกับราชมงคลธัญบุรี เปิดหลักสูตร Joint program   

★ ทำงานแบบถูกกฏหมายระหว่างเรียนนิวซีแลนด์ได้มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ?
ทำงานระหว่างเรียนได้มากน้อยแค่ไหน
▸ นักศึกษาในระดับ Certificate / Diploma นิวซีแลนด์ ทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ทำงานหลังจบการศึกษาได้ไหม
▸ นิวซีแลนด์ได้ปรับเปลี่ยนกฏและสิทธิการทำงานหลังเรียนจบของนักศึกษาต่างชาติขึ้นอยู่กับสถาบัน และ เมืองที่จบ
สำหรับสิทธิของผู้จบการศึกษาในระดับ Certificate / Diploma แบ่งได้ดังนี้
▸ Level 1 - 4 : Certificate ทำงานได้ตามเงื่อนไขตามระยะเวลา และ พื้นที่ทำงาน
▸ Level 5 - 6 : Diploma ทำงานได้ตามเงื่อนไขตามระยะเวลา และ พื้นที่ทำงาน

★ นโยบายทำงานของนักเรียนต่างชาติมีกฏระเบียบอะไรต้องดูบ้าง ? 
▸ นักศึกษา ไม่จำเป็นต้องใช้นายจ้างในการรับรอง สำหรับการขอ Post-study work visa ที่นิวซีแลนด์ 
▸ นักศึกษาจบระดับ Level 7 ทำงานหลังเรียนจบต่อได้อีก 1-2 ปี ระยะเวลาขึ้นกับสถาบันฯ (Level) และ เมืองที่จบ
▸ ได้วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษาเป็นเวลา 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับเมืองที่จบ

★ นโยบายทำงานของนักเรียนต่างชาติ กรณีสมัครวีซ่านักเรียนหลังพฤษภาคม 65 เป็นต้นไปมีกฏระเบียบอะไรต้องดูบ้าง ? 

▸ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องใช้นายจ้างในการรับรองสำหรับการขอ Post-study work visa ที่นิวซีแลนด์
▸ นักศึกษาจบ Bachelor & Master (Level 8 & 9) สามารถทำงานหลังเรียนจบต่อได้อีก 3 ปี
▸ นักศึกษาจบ Post Graduate (Level 7) สามารถทำงานหลังเรียนจบต่อได้อีก 1 ปี หรือ 18 เดือน ระยะเวลาขึ้นกับสถาบันฯ (Level) และ เมืองที่จบ
▸ Level 5, 6 ขอwork visa หลังเรียนจบไม่ได้ นอกจากคอร์สอยู่ใน long term skill shortage list  (green list) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุก 1-2 ปี *** น้องๆอาจได้ work visa โดยนายจ้าง sponsor ให้
▸ ได้วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา เป็นเวลา 1 ปี  ✧ กรณีทีเรียนอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด
▸ ได้วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี  ✧ กรณีที่สำเร็จการศึกษาภายใน 2021 และ ไม่ได้จบจากโรงเรียนในเมืองโอ๊คแลนด์

★ ประกันสุขภาพจำเป็นมากไหมเวลาอยู่ที่นิวซีแลนด์ ? 

▸ กฎหมายกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องมีประกันสุขภาพและการเดินทางไปนิวซีแลนด์
▸ ประกันจำเป็นมากเพราะค่ารักษาแพงมาก
▸ นักเรียนสามารถขอคำแนะนำ และ ความช่วยเหลือจากสถาบันที่ศึกษากรณีเจ็บป่วย

❯❯ หลักสูตร Certificate ที่ Auckland Institute of Studies (AIS), Auckland
❯❯ หลักสูตร Certificate ที่ EIT, Auckland
❯❯ หลักสูตรทำอาหาร Certificate ที่ The Culinary Collective
❯❯ หลักสูตรเรียนการจัดการ พี่เลี้ยงเด็ก เภสัช ฯที่นิวซีแลนด์

 อยากเรียนสายอาชีพนิวซีแลนด์
Dream Abroad
061 432 4575
Line : Dreamabroad

>> เรียน Certificate/ Diploma ออสเตรเลีย
>> เรียน Certificate/ Diploma นิวซีแลนด์
>> เรียน Certificate/ Diploma อังกฤษ
>> เรียน Certificate/ Diploma อเมริกา
>> เรียน Certificate/ Diploma แคนาดา
>> เรียน Certificate/ Diploma สิงคโปร์
>> เรียน Certificate/ Diploma ยุโรป

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด