เรียนสายอาชีพ ต้องนิวซีแลนด์ ทำงานได้ !


เรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ นิวซีแลนด์

การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate และ Diploma ที่นิวซีแลนด์ คือการศึกษาที่เน้นด้านวิชาชีพ คล้ายกับหลักสูตร ปวช. หรือ ปวส. ของบ้านเรา หลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดสอนในโพลีเทคนิค สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาเอกชนและฝึกอบรมขั้นสูง นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในหลากหลายสาขา

Certificate and Diploma in New Zealand

เรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ นิวซีแลนด์

>> หลักสูตร certificate ที่ Auckland Institute of Studies (AIS)

เรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ นิวซีแลนด์

เรียนสายอาชีพ นิวซีแลนด์

คุณสมบัติของผู้สมัคร เรียนสายอาชีพ

1. หลักสูตร Certificate

>> ได้คะแนน IELTS 5.5 หรือ TOFEL iBT 60
>> จบการศึกษาชั้น ม. 3 ขึ้นไป
>> เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

2. หลักสูตร Diploma

>>  ได้คะแนน IELTS 5.5-6.0 หรือ TOFEL iBT 60
>>  จบการศึกษาชั้น ม. 6
>>  เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

* การเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเอง มีส่วนร่วมและเรียนรู้ที่จะหาความรู้ตลอดชีวิต
* ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์เปิดให้นักเรียนใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ และยังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี

ค่าเล่าเรียนต่อปี

$18,000 - $25,000 NZD

ทำงานระหว่างเรียน นิวซีแลนด์

การทำงานระหว่างเรียน
นักศึกษาในระดับ Certificate / Diploma  สามารถ ทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การทำงานหลังจบการศึกษา
เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ปี 2018 นิวซีแลนด์ได้ปรับสิทธิการทำงานหลังเรียนจบ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ สำหรับสิทธิของผู้จบการศึกษาในระดับ Certificate / Diploma แบ่งได้ดังนี้

    >> Level 1 - 4: Certificates 
    >> Level 5 - 6: Diplomas

นโยบายที่เปลี่ยนไป คือ 

>> นักศึกษาไม่จำเป็นต้องใช้นายจ้างในการรับรอง สำหรับการขอ post-study work visa แล้ว
>> นักศึกษาระดับ Level 4 - 6 และหลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) Level 7 จะสามารถทำงานหลังเรียนจบต่อได้อีก 1- 2 ปี 

ข้อดี

    • ได้วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา เป็นเวลา 1 ปี ในกรณีทีเรียนอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์
    • ทำงานหลังจบการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาภายในเดือนธันวาคม 2021 และไม่ได้เรียนอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด์ 

การประกันสุขภาพ จำเป็นไหม ? 
กฎหมายกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องมีประกันสุขภาพและการเดินทางโดยสามารถขอคำแนะนำ และ ความช่วยเหลือ จากสถาบันที่ศึกษา

สอบถามเพิ่มเติม เรียนสายอาชีพ  
ติดต่อ Dream Abroad โทร 061 4324575 
 Line  : Dreamabroad 

>> เรียน Certificate/ Diploma ออสเตรเลีย
>> เรียน Certificate/ Diploma นิวซีแลนด์
>> เรียน Certificate/ Diploma อังกฤษ
>> เรียน Certificate/ Diploma อเมริกา
>> เรียน Certificate/ Diploma แคนาดา
>> เรียน Certificate/ Diploma สิงคโปร์
>> เรียน Certificate/ Diploma ยุโรป

ติดต่อเรา

Student Reviews

ประสบการณ์เรียนต่อต่างประเทศ

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด