เรียนนิวซีแลนด์ ทำงานพาร์ทไทม์ ได้ไหม ทำยังไง ?


เรียนสายอาชีพนิวซีแลนด์

 ทำงานแบบถูกกฏหมายหลังเรียนจบที่นิวซีแลนด์
การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate และ Diploma ที่นิวซีแลนด์ คือ การศึกษาที่เน้นด้านวิชาชีพ คล้ายกับหลักสูตร ปวช. หรือ ปวส. ของเมืองไทย
▸ หลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดสอนในโพลีเทคนิค สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาเอกชนและฝึกอบรมขั้นสูง
▸ นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในหลากหลายสาขา จบแล้วสามารถขอวีซ่าทำงานได้แบบถูกกฏหมาย หลังเรียนจบที่นิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์
❯❯ Certificate and Diploma in New Zealandเรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ นิวซีแลนด์

สถาบัน และ หลักสูตรแนะนำ 
หลักสูตร Certificate & Diploma

❯❯ หลักสูตร Certificate ที่ Auckland Institute of Studies (AIS), Auckland
❯❯ หลักสูตร Certificate ที่ EIT, Auckland
❯❯ หลักสูตรทำอาหาร Certificate ที่ The Culinary Collective
❯❯ หลักสูตรเรียนการจัดการ พี่เลี้ยงเด็ก เภสัช ฯที่นิวซีแลนด์

อยากเรียนสายอาชีพที่นิวซีแลนด์  
▸ ทำงานแบบถูกกฏหมายหลังเรียนจบที่นิวซีแลนด์  

คุณสมบัติของผู้สมัคร เรียนสายอาชีพ
1. หลักสูตร Certificate สายอาชีพต้องมีคุณสมบัติ 
▸ ผลคะแนน IELTS 5.5 หรือ TOFEL iBT 60
▸ จบการศึกษาชั้น ม.3 ขึ้นไป
▸ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

2. หลักสูตร Diploma สายอาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ 
▸ ผลคะแนน IELTS 5.5-6.0 หรือ TOFEL iBT 60
▸ จบการศึกษาชั้น ม.6
▸ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
* หลักสูตรสายอาชีพของนิวซีแลนด์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเอง มีส่วนร่วมและเรียนรู้ที่จะหาความรู้ตลอดชีวิต
* ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ เปิดให้นักเรียนต่างชาติใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์  ส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

ค่าเล่าเรียน 
▸ ค่าเรียนประมาณ $18,000 - $25,000 NZD ต่อปี

---------------------------------

หลักสูตรยอดนิยม 
▸ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ทำงานระหว่างเรียนได้
▸ หลักสูตรมัธยมศึกษา นิวซีแลนด์   
▸ หลักสูตรปริญญาตรี นิวซีแลนด์
▸ หลักสูตรปริญญาโท นิวซีแลนด์
▸ หลักสูตรปริญญาเอก นิวซีแลนด์
▸ หลักสูตรวิชาชีพ นิวซีแลนด์
▸ หลักสูตรร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนิวซีแลนด์ 
 - มหาวิทยาลัยโอทาโก ร่วมกับ ราชมงคลธัญบุรี เปิดหลักสูตร Joint program    

---------------------------

ทำงานแบบถูกกฏหมายระหว่างเรียนนิวซีแลนด์ได้ มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ?

ทำงานระหว่างเรียนได้มากน้อยแค่ไหน
▸ นักศึกษาในระดับ Certificate / Diploma นิวซีแลนด์ ทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ทำงานหลังจบการศึกษาได้ไหม
▸ นิวซีแลนด์ได้ปรับเปลี่ยน กฏและ สิทธิการทำงานหลังเรียนจบ ของนักศึกษาต่างชาติ ขึ้นกับ สถาบัน และ เมืองที่จบ
สำหรับสิทธิของผู้จบการศึกษาในระดับ Certificate / Diploma แบ่งได้ดังนี้
▸ Level 1 - 4 : Certificate ทำงานได้ตามเงื่อนไขตามระยะเวลา และ พื้นที่ทำงาน
▸ Level 5 - 6 : Diploma ทำงานได้ตามเงื่อนไขตามระยะเวลา และ พื้นที่ทำงาน

นโยบายทำงาน ของนักเรียนต่างชาติ มีกฏระเบียบอะไรต้อง ดูบ้าง ? 
▸ นักศึกษา ไม่จำเป็นต้องใช้นายจ้างในการรับรอง สำหรับการขอ Post-study work visa ที่นิวซีแลนด์ 
▸ นักศึกษาจบระดับ Level 7 ทำงานหลังเรียนจบต่อได้อีก 1-2 ปี
ระยะเวลาขึ้นกับ สถาบันฯ (Level) และ เมืองที่จบ
▸ ได้วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา เป็นเวลา 1-2 ปี ขึ้นกับ เมืองที่จบ

นโยบายทำงานของนักเรียนต่างชาติ กรณีสมัครวีซ่านักเรียนหลัง พฤษภาคม  65 เป็นต้นไป มีกฏระเบียบอะไรต้องดูบ้าง ? 

▸ นักศึกษา ไม่จำเป็นต้องใช้นายจ้างในการรับรอง สำหรับการขอ Post-study work visa ที่นิวซีแลนด์
▸ นักศึกษาจบ Bachelor & Master (Level 8 & 9) สามารถทำงานหลังเรียนจบต่อได้อีก 3 ปี
▸ นักศึกษาจบ Post Graduate (Level 7) สามารถทำงานหลังเรียนจบต่อได้อีก 1 ปี หรือ 18 เดือน ระยะเวลาขึ้นกับ สถาบันฯ (Level) และ เมืองที่จบ
▸ Level 5, 6 ขอwork visa หลังเรียนจบไม่ได้ นอกจากคอร์สอยู่ใน long term skill shortage list  (green list) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุก 1-2 ปี *** น้องๆอาจได้ work visa โดยนายจ้าง sponsor ให้
▸ ได้วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา เป็นเวลา 1 ปี  ✧ กรณีทีเรียนอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด
▸ ได้วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี  ✧ กรณีที่สำเร็จการศึกษาภายใน 2021 และ ไม่ได้จบจาก โรงเรียนในเมืองโอ๊คแลนด์

ประกันสุขภาพ จำเป็นมากไหม เวลาอยู่ที่ นิวซีแลนด์ ? 

▸ กฎหมายกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องมีประกันสุขภาพและการเดินทางไปนิวซีแลนด์
▸ ประกัน จำเป็นมาก เพราะค่ารักษา แพงมาก
▸ นักเรียน สามารถขอคำแนะนำ และ ความช่วยเหลือ จากสถาบันที่ศึกษากรณีเจ็บป่วย

❯❯ หลักสูตร Certificate ที่ Auckland Institute of Studies (AIS), Auckland
❯❯ หลักสูตร Certificate ที่ EIT, Auckland
❯❯ หลักสูตรทำอาหาร Certificate ที่ The Culinary Collective
❯❯ หลักสูตรเรียนการจัดการ พี่เลี้ยงเด็ก เภสัช ฯที่นิวซีแลนด์

 อยากเรียนสายอาชีพนิวซีแลนด์
Dream Abroad
 061 432 4575 
  Line : Dreamabroad

>> เรียน Certificate/ Diploma ออสเตรเลีย
>> เรียน Certificate/ Diploma นิวซีแลนด์
>> เรียน Certificate/ Diploma อังกฤษ
>> เรียน Certificate/ Diploma อเมริกา
>> เรียน Certificate/ Diploma แคนาดา
>> เรียน Certificate/ Diploma สิงคโปร์
>> เรียน Certificate/ Diploma ยุโรป

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด