เรียนนิวซีแลนด์ ? อยากไปแบบ ได้วีซ่าทำงานแบบถูกกฏหมายทำไง ?


เรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ  

ทำงานแบบถูกกฏหมายหลังเรียนจบที่นิวซีแลนด์
การเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร Certificate และ Diploma ที่นิวซีแลนด์ คือการศึกษาที่เน้นด้านวิชาชีพ คล้ายกับหลักสูตร ปวช. หรือ ปวส. ของบ้านเรา
▸ หลักสูตรประกาศนียบัตร เปิดสอนในโพลีเทคนิค สถาบันเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาเอกชนและฝึกอบรมขั้นสูง นักศึกษาจะได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในหลากหลายสาขา สามารถขอวีซ่าทำงานได้แบบถูกกฏหมาย หลังเรียนจบที่นิวซีแลนด์

เรียนต่อนิวซีแลนด์

Certificate and Diploma in New Zealand

เรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ นิวซีแลนด์

สถาบันที่แนะนำ
หลักสูตร Certificate & Diploma

หลักสูตร Certificate ที่ Auckland Institute of Studies (AIS), Auckland
หลักสูตร Certificate ที่ EIT, Auckland
หลักสูตร Certificate ที่ The Culinary Collective

เรียนสายอาชีพ ต่างประเทศ นิวซีแลนด์

อยากเรียนสายอาชีพ  

ทำงานแบบถูกกฏหมายหลังเรียนจบที่นิวซีแลนด์  

คุณสมบัติของผู้สมัคร เรียนสายอาชีพ

1. เรียนสายอาชีพ หลักสูตร Certificate  
▸ ผลคะแนน IELTS 5.5 หรือ TOFEL iBT 60
▸ จบการศึกษาชั้น ม.3 ขึ้นไป
▸ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

2. เรียนสายอาชีพ หลักสูตร Diploma  

▸ ผลคะแนน IELTS 5.5-6.0 หรือ TOFEL iBT 60
▸ จบการศึกษาชั้น ม.6
▸ เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

* หลักสูตรที่นิวซีแลนด์ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตัวเอง มีส่วนร่วมและเรียนรู้ที่จะหาความรู้ตลอดชีวิต
* ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ เปิดให้นักเรียนต่างชาติใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์  ส่งเสริมการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

ค่าเล่าเรียน
▸ ประมาณ $18,000 - $25,000 NZD ต่อปี

ทำงานแบบถูกกฏหมายระหว่างเรียนนิวซีแลนด์ ?

การทำงานระหว่างเรียน
▸นักศึกษาในระดับ Certificate / Diploma  ทำงานได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การทำงานหลังจบการศึกษา
▸ นิวซีแลนด์ได้ปรับเปลี่ยน สิทธิการทำงานหลังเรียนจบ ของนักศึกษาต่างชาติ สำหรับสิทธิของผู้จบการศึกษาในระดับ Certificate / Diploma แบ่งได้ดังนี้
▸  Level 1 - 4: Certificate
▸  Level 5 - 6: Diploma

นโยบายทำงาน ของนักเรียนต่างชาติ เปลี่ยนไปในทางใดบ้าง ? 

▸ นักศึกษา ไม่จำเป็นต้องใช้นายจ้างในการรับรอง สำหรับการขอ post-study work visa ที่นิวซีแลนด์แล้ว
▸ นักศึกษาระดับ Level 4 - 6 และ หลักสูตรประกาศนียบัตร (non-degree) Level 7 จะสามารถทำงานหลังเรียนจบต่อได้อีก 1- 2 ปี 
    
▸ ได้วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา เป็นเวลา 1 ปี  ✪ กรณีทีเรียนอยู่ในเมืองโอ๊คแลนด
    ▸ ได้วีซ่าทำงานหลังจบการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี  ✪ กรณีที่สำเร็จการศึกษาภายใน 2021 และ ไม่ได้จบจาก โรงเรียนในเมืองโอ๊คแลนด์ 

 ประกันสุขภาพ บังคับไหม ? 
▸ กฎหมายกำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องมีประกันสุขภาพและการเดินทาง
▸ โดยสามารถขอคำแนะนำ และ ความช่วยเหลือ จากสถาบันที่ศึกษา

 อยากเรียนสายอาชีพนิวซีแลนด์
Dream Abroad
 061 4324575 
  Line : Dreamabroad


>> เรียน Certificate/ Diploma ออสเตรเลีย
>> เรียน Certificate/ Diploma นิวซีแลนด์
>> เรียน Certificate/ Diploma อังกฤษ
>> เรียน Certificate/ Diploma อเมริกา
>> เรียน Certificate/ Diploma แคนาดา
>> เรียน Certificate/ Diploma สิงคโปร์
>> เรียน Certificate/ Diploma ยุโรป

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล

061-432-4575

ทักไลน์มา หรือ คลิกด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดให้เราติดต่อกลับ
กรอกรายละเอียด